Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS RF-01 (2012) (archiwalny) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone na koniec kwartałuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400741</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p1_0>[Mail]</p1_0>
       <p1_1>[pkd1]</p1_1>
       <p1_2_1>[Pole tekstowe]</p1_2_1>
       <p1_3_>[Wartość wyboru w polu p1_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_3_>
       <p1_2_2>[Pole tekstowe]</p1_2_2>
       <p1_2_3>[Pole tekstowe]</p1_2_3>
       <p2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2>
       <p2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3>
       <p2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_5>
       <p2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_6>
       <p2_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_9>
       <p2_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_10>
       <p2_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_12>
       <p2_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_13>
       <p2_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_14>
       <p2_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_18>
       <p2_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_19>
       <p2_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_20>
       <p2_21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_21>
       <p2_22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_22>
       <p2_25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_25>
       <p2_26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_26>
       <p2_27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_27>
       <p2_28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_28>
       <p2_29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_29>
       <p2_30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_30>
       <p2_31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_31>
       <p2_32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_32>
       <p2_33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_33>
       <p2_34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_34>
       <p2_35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_35>
       <p2_36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_36>
       <p2_37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_37>
       <p2_38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_38>
       <p2_39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_39>
       <p2_40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_40>
       <p2_41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_41>
       <p2_43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_43>
       <p2_44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_44>
       <p2_45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_45>
       <p2_48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_48>
       <p2_49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_49>
       <p2_50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_50>
       <p2_51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_51>
       <p2_53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_53>
       <p2_54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_54>
       <p2_55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_55>
       <p2_56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_56>
       <p2_57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_57>
       <p2_58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_58>
       <p2_59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_59>
       <p0_4>[mailPrzedst]</p0_4>
       <p0_5_1>[pierwszeImiePrzedst]</p0_5_1>
       <p0_5_2>[nazwiskoPrzedst]</p0_5_2>
       <p0_7>[Miejscowość wypełnienia]</p0_7>
       <p0_8>[Data wypełnienia]</p0_8>
       <p0_6>[telefonPrzedst]</p0_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS RF-01 (2012)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400741</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p1_0>test@test.pl</p1_0>
       <p1_1>01.11.Z</p1_1>
       <p1_2_1>test pola tekstowego</p1_2_1>
       <p1_3_>1</p1_3_>
       <p1_2_2>test pola tekstowego</p1_2_2>
       <p1_2_3>test pola tekstowego</p1_2_3>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p2_5>1</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_9>1</p2_9>
       <p2_10>1</p2_10>
       <p2_12>1</p2_12>
       <p2_13>1</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_18>10</p2_18>
       <p2_19>10</p2_19>
       <p2_20>10</p2_20>
       <p2_21>10</p2_21>
       <p2_22>1</p2_22>
       <p2_25>10</p2_25>
       <p2_26>10</p2_26>
       <p2_27>10</p2_27>
       <p2_28>10</p2_28>
       <p2_29>1</p2_29>
       <p2_30>10</p2_30>
       <p2_31>10</p2_31>
       <p2_32>10</p2_32>
       <p2_33>10</p2_33>
       <p2_34>10</p2_34>
       <p2_35>10</p2_35>
       <p2_36>10</p2_36>
       <p2_37>10</p2_37>
       <p2_38>10</p2_38>
       <p2_39>10</p2_39>
       <p2_40>10</p2_40>
       <p2_41>10</p2_41>
       <p2_43>1</p2_43>
       <p2_44>1</p2_44>
       <p2_45>10</p2_45>
       <p2_48>0,25</p2_48>
       <p2_49>0,25</p2_49>
       <p2_50>0,25</p2_50>
       <p2_51>0,25</p2_51>
       <p2_53>0,25</p2_53>
       <p2_54>0,25</p2_54>
       <p2_55>0,25</p2_55>
       <p2_56>0,25</p2_56>
       <p2_57>10</p2_57>
       <p2_58>10</p2_58>
       <p2_59>10</p2_59>
       <p0_4>krzysztof@kowalczyk.pl</p0_4>
       <p0_5_1>Krzysztof</p0_5_1>
       <p0_5_2>Kowalczyk</p0_5_2>
       <p0_7>Poznań</p0_7>
       <p0_8>30-10-2014</p0_8>
       <p0_6>500600888</p0_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>