Pola formularza

Formularz: GUS RG-2  (archiwalny) Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400749</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 ]</p1_1_>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p1_>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p4_0_>[Wartość wyboru w polu p4_0. Dostępne wartości: 1 1 ]</p4_0_>
       <p4_0_2_>[Wartość wyboru w polu p4_0_2. Dostępne wartości: 1 ]</p4_0_2_>
       <p4_1_1>[REGON]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[nazwaPelna]</p4_1_2>
       <p4_2_1>[REGON]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[nazwaPelna]</p4_2_2>
       <p4_3_1>[REGON]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[nazwaPelna]</p4_3_2>
       <p4_4_1>[REGON]</p4_4_1>
       <p4_4_2>[nazwaPelna]</p4_4_2>
       <p5>[data]</p5>
       <p0_2_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p0_2_subfield_1>
       <p0_4>[telefonPrzedst]</p0_4>
       <p0_5>[Data wypełnienia]</p0_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS RG-2 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400749</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_>1</p1_>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p2>773461194</p2>
       <p4_0_>1</p4_0_>
       <p4_0_2_>1</p4_0_2_>
       <p4_1_1>773461194</p4_1_1>
       <p4_1_2>Pełna nazwa testowa</p4_1_2>
       <p4_2_1>773461194</p4_2_1>
       <p4_2_2>Pełna nazwa testowa</p4_2_2>
       <p4_3_1>773461194</p4_3_1>
       <p4_3_2>Pełna nazwa testowa</p4_3_2>
       <p4_4_1>773461194</p4_4_1>
       <p4_4_2>Pełna nazwa testowa</p4_4_2>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p0_2_subfield_0>Krzysztof</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Kowalczyk</p0_2_subfield_1>
       <p0_4>500600888</p0_4>
       <p0_5>30-10-2014</p0_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>