Pola formularza

Formularz: ZUS KOA Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400762</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[data]</p1_1>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3>[PESEL]</p2_3>
       <p2_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_4>
       <p2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_5>
       <p2_6>[nazwa]</p2_6>
       <p2_7>[nazwisko]</p2_7>
       <p2_8>[pierwszeImie]</p2_8>
       <p2_9>[dataUrodzenia]</p2_9>
       <p3_1>[PESEL]</p3_1>
       <p3_2>[NIP]</p3_2>
       <p3_3>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p3_3>
       <p3_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_4>
       <p3_5>[nazwisko]</p3_5>
       <p3_6>[pierwszeImie]</p3_6>
       <p3_7>[dataUrodzenia]</p3_7>
       <p4_1_1>[Pole tekstowe]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_2>
       <p4_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_3>
       <p4_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_4>
       <p4_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_5>
       <p4_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_6>
       <p4_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_7>
       <p4_1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_8>
       <p4_1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_9>
       <p4_1_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_10>
       <p4_1_11>[data]</p4_1_11>
       <p4_1_12>[data]</p4_1_12>
       <p4_2_1>[Pole tekstowe]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_2>
       <p4_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_3>
       <p4_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_4>
       <p4_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_5>
       <p4_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_6>
       <p4_2_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_7>
       <p4_2_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_8>
       <p4_2_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_9>
       <p4_2_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_10>
       <p4_2_11>[data]</p4_2_11>
       <p4_2_12>[data]</p4_2_12>
       <p4_3_1>[Pole tekstowe]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_3>
       <p4_3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_4>
       <p4_3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_5>
       <p4_3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_6>
       <p4_3_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_7>
       <p4_3_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_8>
       <p4_3_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_9>
       <p4_3_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_10>
       <p4_3_11>[data]</p4_3_11>
       <p4_3_12>[data]</p4_3_12>
       <p4_4_1>[Pole tekstowe]</p4_4_1>
       <p4_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4_2>
       <p4_4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4_3>
       <p4_4_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4_4>
       <p4_4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4_5>
       <p4_4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4_6>
       <p4_4_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4_7>
       <p4_4_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4_8>
       <p4_4_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4_9>
       <p4_4_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4_10>
       <p4_4_11>[data]</p4_4_11>
       <p4_4_12>[data]</p4_4_12>
       <p4_5_1>[Pole tekstowe]</p4_5_1>
       <p4_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5_2>
       <p4_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5_3>
       <p4_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5_4>
       <p4_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5_5>
       <p4_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5_6>
       <p4_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5_7>
       <p4_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5_8>
       <p4_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5_9>
       <p4_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5_10>
       <p4_5_11>[data]</p4_5_11>
       <p4_5_12>[data]</p4_5_12>
       <p4_6_1>[Pole tekstowe]</p4_6_1>
       <p4_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6_2>
       <p4_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6_3>
       <p4_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6_4>
       <p4_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6_5>
       <p4_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6_6>
       <p4_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6_7>
       <p4_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6_8>
       <p4_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6_9>
       <p4_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6_10>
       <p4_6_11>[data]</p4_6_11>
       <p4_6_12>[data]</p4_6_12>
       <p5_1>[Data wypełnienia]</p5_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS KOA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400762</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>30-10-1990</p1_1>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3>23050608219</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>nr-test</p2_5>
       <p2_6>nazwa testowa</p2_6>
       <p2_7>Kowalski</p2_7>
       <p2_8>Jan</p2_8>
       <p2_9>30-10-1985</p2_9>
       <p3_1>23050608219</p3_1>
       <p3_2>8875155741</p3_2>
       <p3_3>1</p3_3>
       <p3_4>nr-test</p3_4>
       <p3_5>Kowalski</p3_5>
       <p3_6>Jan</p3_6>
       <p3_7>30-10-1985</p3_7>
       <p4_1_1>test pola tekstowego</p4_1_1>
       <p4_1_2>1</p4_1_2>
       <p4_1_3>1</p4_1_3>
       <p4_1_4>1</p4_1_4>
       <p4_1_5>1</p4_1_5>
       <p4_1_6>1</p4_1_6>
       <p4_1_7>1</p4_1_7>
       <p4_1_8>1</p4_1_8>
       <p4_1_9>1</p4_1_9>
       <p4_1_10>1</p4_1_10>
       <p4_1_11>30-10-1990</p4_1_11>
       <p4_1_12>30-10-1990</p4_1_12>
       <p4_2_1>test pola tekstowego</p4_2_1>
       <p4_2_2>1</p4_2_2>
       <p4_2_3>1</p4_2_3>
       <p4_2_4>1</p4_2_4>
       <p4_2_5>1</p4_2_5>
       <p4_2_6>1</p4_2_6>
       <p4_2_7>1</p4_2_7>
       <p4_2_8>1</p4_2_8>
       <p4_2_9>1</p4_2_9>
       <p4_2_10>1</p4_2_10>
       <p4_2_11>30-10-1990</p4_2_11>
       <p4_2_12>30-10-1990</p4_2_12>
       <p4_3_1>test pola tekstowego</p4_3_1>
       <p4_3_2>1</p4_3_2>
       <p4_3_3>1</p4_3_3>
       <p4_3_4>1</p4_3_4>
       <p4_3_5>1</p4_3_5>
       <p4_3_6>1</p4_3_6>
       <p4_3_7>1</p4_3_7>
       <p4_3_8>1</p4_3_8>
       <p4_3_9>1</p4_3_9>
       <p4_3_10>1</p4_3_10>
       <p4_3_11>30-10-1990</p4_3_11>
       <p4_3_12>30-10-1990</p4_3_12>
       <p4_4_1>test pola tekstowego</p4_4_1>
       <p4_4_2>1</p4_4_2>
       <p4_4_3>1</p4_4_3>
       <p4_4_4>1</p4_4_4>
       <p4_4_5>1</p4_4_5>
       <p4_4_6>1</p4_4_6>
       <p4_4_7>1</p4_4_7>
       <p4_4_8>1</p4_4_8>
       <p4_4_9>1</p4_4_9>
       <p4_4_10>1</p4_4_10>
       <p4_4_11>30-10-1990</p4_4_11>
       <p4_4_12>30-10-1990</p4_4_12>
       <p4_5_1>test pola tekstowego</p4_5_1>
       <p4_5_2>1</p4_5_2>
       <p4_5_3>1</p4_5_3>
       <p4_5_4>1</p4_5_4>
       <p4_5_5>1</p4_5_5>
       <p4_5_6>1</p4_5_6>
       <p4_5_7>1</p4_5_7>
       <p4_5_8>1</p4_5_8>
       <p4_5_9>1</p4_5_9>
       <p4_5_10>1</p4_5_10>
       <p4_5_11>30-10-1990</p4_5_11>
       <p4_5_12>30-10-1990</p4_5_12>
       <p4_6_1>test pola tekstowego</p4_6_1>
       <p4_6_2>1</p4_6_2>
       <p4_6_3>1</p4_6_3>
       <p4_6_4>1</p4_6_4>
       <p4_6_5>1</p4_6_5>
       <p4_6_6>1</p4_6_6>
       <p4_6_7>1</p4_6_7>
       <p4_6_8>1</p4_6_8>
       <p4_6_9>1</p4_6_9>
       <p4_6_10>1</p4_6_10>
       <p4_6_11>30-10-1990</p4_6_11>
       <p4_6_12>30-10-1990</p4_6_12>
       <p5_1>30-10-2014</p5_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>