Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-4/I (3) (od 2012) (archiwalny) Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400774</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2>[Miesiąc na druku]</p2>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>[nazwa pełna]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>[data urodzenia]</p6_subfield_3>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11>
       <p12_subfield_1>[Wpisz kwotę zwolnień i obniżeń Pole p12 = ograniczDo(p12_subfield_1,p11) ]</p12_subfield_1>
       <p14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p14>
       <p17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_1>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_1>
       <p32>[data]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[data]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_1>
       <p37>[data]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[data]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42_1>
       <p42>[data]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44>[data]</p44>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47_1>
       <p47>[data]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[data]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52_1>
       <p52>[data]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[data]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57_1>
       <p57>[data]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[data]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62_1>
       <p62>[data]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[data]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67_1>
       <p67>[data]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[data]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p72_1>
       <p72>[data]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[data]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p77_1>
       <p77>[data]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[data]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p82_1>
       <p82>[data]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[data]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p87_1>
       <p87>[data]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[data]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p92_1>
       <p92>[data]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[data]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p97_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p97_1>
       <p97>[data]</p97>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[data]</p99>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p102_1>
       <p102>[data]</p102>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p104>[data]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p107_1>
       <p107>[data]</p107>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[data]</p109>
       <p110>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p112_1>
       <p112>[data]</p112>
       <p113>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p113>
       <p114>[data]</p114>
       <p115>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p117_1>
       <p117>[data]</p117>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p119>[data]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p122_1>
       <p122>[data]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[data]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p127_1>
       <p127>[data]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[data]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p132_1>
       <p132>[data]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[data]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p137_1>
       <p137>[data]</p137>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[data]</p139>
       <p140>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p142_1>
       <p142>[data]</p142>
       <p143>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p143>
       <p144>[data]</p144>
       <p145>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p145>
       <p146>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p146>
       <p147_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p147_1>
       <p147>[data]</p147>
       <p148>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p148>
       <p149>[data]</p149>
       <p150>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p152_1>
       <p152>[data]</p152>
       <p153>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p153>
       <p154>[data]</p154>
       <p155>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p155>
       <p156>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p156>
       <p157_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p157_1>
       <p157>[data]</p157>
       <p158>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p158>
       <p159>[data]</p159>
       <p160>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p162_1>
       <p162>[data]</p162>
       <p163>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p163>
       <p164>[data]</p164>
       <p165>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p167_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p167_1>
       <p167>[data]</p167>
       <p168>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p168>
       <p169>[data]</p169>
       <p170>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p170>
       <p171>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p171>
       <p175_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p175_1>
       <p175>[Pole tekstowe]</p175>
       <p176>[Pole tekstowe]</p176>
       <p177>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p177>
       <p178>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p178>
       <p179>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p179>
       <p180>[Pole kwoty]</p180>
       <p182_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p182_1>
       <p182>[Pole tekstowe]</p182>
       <p183>[Pole tekstowe]</p183>
       <p184>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p184>
       <p185>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p185>
       <p186>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p186>
       <p187>[Pole kwoty]</p187>
       <p189_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p189_1>
       <p189>[Pole tekstowe]</p189>
       <p190>[Pole tekstowe]</p190>
       <p191>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p191>
       <p192>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p192>
       <p193>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p193>
       <p194>[Pole kwoty]</p194>
       <p196_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p196_1>
       <p196>[Pole tekstowe]</p196>
       <p197>[Pole tekstowe]</p197>
       <p198>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p198>
       <p199>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p199>
       <p200>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p200>
       <p201>[Pole kwoty]</p201>
       <p203_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p203_1>
       <p203>[Pole tekstowe]</p203>
       <p204>[Pole tekstowe]</p204>
       <p205>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p205>
       <p206>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p206>
       <p207>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p207>
       <p208>[Pole kwoty]</p208>
       <p210_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p210_1>
       <p210>[Pole tekstowe]</p210>
       <p211>[Pole tekstowe]</p211>
       <p212>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p212>
       <p213>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p213>
       <p214>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p214>
       <p215>[Pole kwoty]</p215>
       <p217_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p217_1>
       <p217>[Pole tekstowe]</p217>
       <p218>[Pole tekstowe]</p218>
       <p219>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p219>
       <p220>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p220>
       <p221>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p221>
       <p222>[Pole kwoty]</p222>
       <p224_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p224_1>
       <p224>[Pole tekstowe]</p224>
       <p225>[Pole tekstowe]</p225>
       <p226>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p226>
       <p227>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p227>
       <p228>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p228>
       <p229>[Pole kwoty]</p229>
       <p231_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p231_1>
       <p231>[Pole tekstowe]</p231>
       <p232>[Pole tekstowe]</p232>
       <p233>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p233>
       <p234>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p234>
       <p235>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p235>
       <p236>[Pole kwoty]</p236>
       <p238_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p238_1>
       <p238>[Pole tekstowe]</p238>
       <p239>[Pole tekstowe]</p239>
       <p240>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p240>
       <p241>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p241>
       <p242>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p242>
       <p243>[Pole kwoty]</p243>
       <p245_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p245_1>
       <p245>[Pole tekstowe]</p245>
       <p246>[Pole tekstowe]</p246>
       <p247>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p247>
       <p248>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p248>
       <p249>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p249>
       <p250>[Pole kwoty]</p250>
       <p252_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p252_1>
       <p252>[Pole tekstowe]</p252>
       <p253>[Pole tekstowe]</p253>
       <p254>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p254>
       <p255>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p255>
       <p256>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p256>
       <p257>[Pole kwoty]</p257>
       <p259_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p259_1>
       <p259>[Pole tekstowe]</p259>
       <p260>[Pole tekstowe]</p260>
       <p261>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p261>
       <p262>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p262>
       <p263>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p263>
       <p264>[Pole kwoty]</p264>
       <p266_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p266_1>
       <p266>[Pole tekstowe]</p266>
       <p267>[Pole tekstowe]</p267>
       <p268>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p268>
       <p269>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p269>
       <p270>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p270>
       <p271>[Pole kwoty]</p271>
       <p273_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p273_1>
       <p273>[Pole tekstowe]</p273>
       <p274>[Pole tekstowe]</p274>
       <p275>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p275>
       <p276>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p276>
       <p277>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p277>
       <p278>[Pole kwoty]</p278>
       <p280_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p280_1>
       <p280>[Pole tekstowe]</p280>
       <p281>[Pole tekstowe]</p281>
       <p282>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p282>
       <p283>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p283>
       <p284>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p284>
       <p285>[Pole kwoty]</p285>
       <p287_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p287_1>
       <p287>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p287>
       <p288>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p288>
       <p289>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p289>
       <p290>[Pole kwoty]</p290>
       <p292_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p292_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-4/I (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400774</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>9</p2>
       <p3>2013</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>30-10-1985</p6_subfield_3>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>34</p11>
       <p12_subfield_1>1</p12_subfield_1>
       <p14>10</p14>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22_1>10</p22_1>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32_1>10</p32_1>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37_1>10</p37_1>
       <p37>30-10-1990</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42_1>10</p42_1>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>30-10-1990</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>30-10-1990</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52_1>10</p52_1>
       <p52>30-10-1990</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57_1>10</p57_1>
       <p57>30-10-1990</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>30-10-1990</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62_1>10</p62_1>
       <p62>30-10-1990</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>30-10-1990</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67_1>10</p67_1>
       <p67>30-10-1990</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>30-10-1990</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72_1>10</p72_1>
       <p72>30-10-1990</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>30-10-1990</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>1</p76>
       <p77_1>10</p77_1>
       <p77>30-10-1990</p77>
       <p78>1</p78>
       <p79>30-10-1990</p79>
       <p80>1</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82_1>10</p82_1>
       <p82>30-10-1990</p82>
       <p83>1</p83>
       <p84>30-10-1990</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86>1</p86>
       <p87_1>10</p87_1>
       <p87>30-10-1990</p87>
       <p88>1</p88>
       <p89>30-10-1990</p89>
       <p90>1</p90>
       <p91>1</p91>
       <p92_1>10</p92_1>
       <p92>30-10-1990</p92>
       <p93>1</p93>
       <p94>30-10-1990</p94>
       <p95>1</p95>
       <p96>1</p96>
       <p97_1>10</p97_1>
       <p97>30-10-1990</p97>
       <p98>1</p98>
       <p99>30-10-1990</p99>
       <p100>1</p100>
       <p101>1</p101>
       <p102_1>10</p102_1>
       <p102>30-10-1990</p102>
       <p103>1</p103>
       <p104>30-10-1990</p104>
       <p105>1</p105>
       <p106>1</p106>
       <p107_1>10</p107_1>
       <p107>30-10-1990</p107>
       <p108>1</p108>
       <p109>30-10-1990</p109>
       <p110>1</p110>
       <p111>1</p111>
       <p112_1>10</p112_1>
       <p112>30-10-1990</p112>
       <p113>1</p113>
       <p114>30-10-1990</p114>
       <p115>1</p115>
       <p116>1</p116>
       <p117_1>10</p117_1>
       <p117>30-10-1990</p117>
       <p118>1</p118>
       <p119>30-10-1990</p119>
       <p120>1</p120>
       <p121>1</p121>
       <p122_1>10</p122_1>
       <p122>30-10-1990</p122>
       <p123>1</p123>
       <p124>30-10-1990</p124>
       <p125>1</p125>
       <p126>1</p126>
       <p127_1>10</p127_1>
       <p127>30-10-1990</p127>
       <p128>1</p128>
       <p129>30-10-1990</p129>
       <p130>1</p130>
       <p131>1</p131>
       <p132_1>10</p132_1>
       <p132>30-10-1990</p132>
       <p133>1</p133>
       <p134>30-10-1990</p134>
       <p135>1</p135>
       <p136>1</p136>
       <p137_1>10</p137_1>
       <p137>30-10-1990</p137>
       <p138>1</p138>
       <p139>30-10-1990</p139>
       <p140>1</p140>
       <p141>1</p141>
       <p142_1>10</p142_1>
       <p142>30-10-1990</p142>
       <p143>1</p143>
       <p144>30-10-1990</p144>
       <p145>1</p145>
       <p146>1</p146>
       <p147_1>10</p147_1>
       <p147>30-10-1990</p147>
       <p148>1</p148>
       <p149>30-10-1990</p149>
       <p150>1</p150>
       <p151>1</p151>
       <p152_1>10</p152_1>
       <p152>30-10-1990</p152>
       <p153>1</p153>
       <p154>30-10-1990</p154>
       <p155>1</p155>
       <p156>1</p156>
       <p157_1>10</p157_1>
       <p157>30-10-1990</p157>
       <p158>1</p158>
       <p159>30-10-1990</p159>
       <p160>1</p160>
       <p161>1</p161>
       <p162_1>10</p162_1>
       <p162>30-10-1990</p162>
       <p163>1</p163>
       <p164>30-10-1990</p164>
       <p165>1</p165>
       <p166>1</p166>
       <p167_1>10</p167_1>
       <p167>30-10-1990</p167>
       <p168>1</p168>
       <p169>30-10-1990</p169>
       <p170>1</p170>
       <p171>1</p171>
       <p175_1>10</p175_1>
       <p175>test pola tekstowego</p175>
       <p176>test pola tekstowego</p176>
       <p177>1</p177>
       <p178>1</p178>
       <p179>1</p179>
       <p180>2</p180>
       <p182_1>10</p182_1>
       <p182>test pola tekstowego</p182>
       <p183>test pola tekstowego</p183>
       <p184>1</p184>
       <p185>1</p185>
       <p186>1</p186>
       <p187>2</p187>
       <p189_1>10</p189_1>
       <p189>test pola tekstowego</p189>
       <p190>test pola tekstowego</p190>
       <p191>1</p191>
       <p192>1</p192>
       <p193>1</p193>
       <p194>2</p194>
       <p196_1>10</p196_1>
       <p196>test pola tekstowego</p196>
       <p197>test pola tekstowego</p197>
       <p198>1</p198>
       <p199>1</p199>
       <p200>1</p200>
       <p201>2</p201>
       <p203_1>10</p203_1>
       <p203>test pola tekstowego</p203>
       <p204>test pola tekstowego</p204>
       <p205>1</p205>
       <p206>1</p206>
       <p207>1</p207>
       <p208>2</p208>
       <p210_1>10</p210_1>
       <p210>test pola tekstowego</p210>
       <p211>test pola tekstowego</p211>
       <p212>1</p212>
       <p213>1</p213>
       <p214>1</p214>
       <p215>2</p215>
       <p217_1>10</p217_1>
       <p217>test pola tekstowego</p217>
       <p218>test pola tekstowego</p218>
       <p219>1</p219>
       <p220>1</p220>
       <p221>1</p221>
       <p222>2</p222>
       <p224_1>10</p224_1>
       <p224>test pola tekstowego</p224>
       <p225>test pola tekstowego</p225>
       <p226>1</p226>
       <p227>1</p227>
       <p228>1</p228>
       <p229>2</p229>
       <p231_1>10</p231_1>
       <p231>test pola tekstowego</p231>
       <p232>test pola tekstowego</p232>
       <p233>1</p233>
       <p234>1</p234>
       <p235>1</p235>
       <p236>2</p236>
       <p238_1>10</p238_1>
       <p238>test pola tekstowego</p238>
       <p239>test pola tekstowego</p239>
       <p240>1</p240>
       <p241>1</p241>
       <p242>1</p242>
       <p243>2</p243>
       <p245_1>10</p245_1>
       <p245>test pola tekstowego</p245>
       <p246>test pola tekstowego</p246>
       <p247>1</p247>
       <p248>1</p248>
       <p249>1</p249>
       <p250>2</p250>
       <p252_1>10</p252_1>
       <p252>test pola tekstowego</p252>
       <p253>test pola tekstowego</p253>
       <p254>1</p254>
       <p255>1</p255>
       <p256>1</p256>
       <p257>2</p257>
       <p259_1>10</p259_1>
       <p259>test pola tekstowego</p259>
       <p260>test pola tekstowego</p260>
       <p261>1</p261>
       <p262>1</p262>
       <p263>1</p263>
       <p264>2</p264>
       <p266_1>10</p266_1>
       <p266>test pola tekstowego</p266>
       <p267>test pola tekstowego</p267>
       <p268>1</p268>
       <p269>1</p269>
       <p270>1</p270>
       <p271>2</p271>
       <p273_1>10</p273_1>
       <p273>test pola tekstowego</p273>
       <p274>test pola tekstowego</p274>
       <p275>1</p275>
       <p276>1</p276>
       <p277>1</p277>
       <p278>2</p278>
       <p280_1>10</p280_1>
       <p280>test pola tekstowego</p280>
       <p281>test pola tekstowego</p281>
       <p282>1</p282>
       <p283>1</p283>
       <p284>1</p284>
       <p285>2</p285>
       <p287_1>10</p287_1>
       <p287>1</p287>
       <p288>1</p288>
       <p289>1</p289>
       <p290>2</p290>
       <p292_1>10</p292_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>