Pola formularza

Formularz: ZUS E 207 Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400785</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3_subfield_0>[imię]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[drugie imię]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5_1>M:mężczyzna / F:kobieta</p1_5_1>
       <p1_5_2>[Pole tekstowe]</p1_5_2>
       <p1_6_1>[imieOjca]</p1_6_1>
       <p1_6_2>[nazwiskoRodoweOjca]</p1_6_2>
       <p1_7_1>[imieMatki]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[nazwiskoRodoweMatki]</p1_7_2>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>
       <p2_1>[obywatelstwo]</p2_1>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p3_1>[dataUrodzenia]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p6_1_1>[Pole tekstowe]</p6_1_1>
       <p6_1_2>[Pole tekstowe]</p6_1_2>
       <p6_2_1>[Pole tekstowe]</p6_2_1>
       <p6_2_2>[Pole tekstowe]</p6_2_2>
       <p6_4>[data]</p6_4>
       <p7_1_3>[pole wielowierszowe]</p7_1_3>
       <p7_1_4>[pole wielowierszowe]</p7_1_4>
       <p7_1_5>[pole wielowierszowe]</p7_1_5>
       <p7_1_6_1>[Pole tekstowe]</p7_1_6_1>
       <p7_1_7>[pole wielowierszowe]</p7_1_7>
       <p7_1_1>[data]</p7_1_1>
       <p7_1_2>[data]</p7_1_2>
       <p7_1_6_2>[Pole tekstowe]</p7_1_6_2>
       <p7_1_6_3>[Pole tekstowe]</p7_1_6_3>
       <p7_2_3>[pole wielowierszowe]</p7_2_3>
       <p7_2_4>[pole wielowierszowe]</p7_2_4>
       <p7_2_5>[pole wielowierszowe]</p7_2_5>
       <p7_2_6_1>[Pole tekstowe]</p7_2_6_1>
       <p7_2_7>[pole wielowierszowe]</p7_2_7>
       <p7_2_1>[data]</p7_2_1>
       <p7_2_2>[data]</p7_2_2>
       <p7_2_6_2>[Pole tekstowe]</p7_2_6_2>
       <p7_2_6_3>[Pole tekstowe]</p7_2_6_3>
       <p7_3_3>[pole wielowierszowe]</p7_3_3>
       <p7_3_4>[pole wielowierszowe]</p7_3_4>
       <p7_3_5>[pole wielowierszowe]</p7_3_5>
       <p7_3_6_1>[Pole tekstowe]</p7_3_6_1>
       <p7_3_7>[pole wielowierszowe]</p7_3_7>
       <p7_3_1>[data]</p7_3_1>
       <p7_3_2>[data]</p7_3_2>
       <p7_3_6_2>[Pole tekstowe]</p7_3_6_2>
       <p7_3_6_3>[Pole tekstowe]</p7_3_6_3>
       <p7_4_3>[pole wielowierszowe]</p7_4_3>
       <p7_4_4>[pole wielowierszowe]</p7_4_4>
       <p7_4_5>[pole wielowierszowe]</p7_4_5>
       <p7_4_6_1>[Pole tekstowe]</p7_4_6_1>
       <p7_4_7>[pole wielowierszowe]</p7_4_7>
       <p7_4_1>[data]</p7_4_1>
       <p7_4_2>[data]</p7_4_2>
       <p7_4_6_2>[Pole tekstowe]</p7_4_6_2>
       <p7_4_6_3>[Pole tekstowe]</p7_4_6_3>
       <p7_5_3>[pole wielowierszowe]</p7_5_3>
       <p7_5_4>[pole wielowierszowe]</p7_5_4>
       <p7_5_5>[pole wielowierszowe]</p7_5_5>
       <p7_5_6_1>[Pole tekstowe]</p7_5_6_1>
       <p7_5_7>[pole wielowierszowe]</p7_5_7>
       <p7_5_1>[data]</p7_5_1>
       <p7_5_2>[data]</p7_5_2>
       <p7_5_6_2>[Pole tekstowe]</p7_5_6_2>
       <p7_5_6_3>[Pole tekstowe]</p7_5_6_3>
       <p7_6_3>[pole wielowierszowe]</p7_6_3>
       <p7_6_4>[pole wielowierszowe]</p7_6_4>
       <p7_6_5>[pole wielowierszowe]</p7_6_5>
       <p7_6_6_1>[Pole tekstowe]</p7_6_6_1>
       <p7_6_7>[pole wielowierszowe]</p7_6_7>
       <p7_6_1>[data]</p7_6_1>
       <p7_6_2>[data]</p7_6_2>
       <p7_6_6_2>[Pole tekstowe]</p7_6_6_2>
       <p7_6_6_3>[Pole tekstowe]</p7_6_6_3>
       <p7_7_3>[pole wielowierszowe]</p7_7_3>
       <p7_7_4>[pole wielowierszowe]</p7_7_4>
       <p7_7_5>[pole wielowierszowe]</p7_7_5>
       <p7_7_6_1>[Pole tekstowe]</p7_7_6_1>
       <p7_7_7>[pole wielowierszowe]</p7_7_7>
       <p7_7_1>[data]</p7_7_1>
       <p7_7_2>[data]</p7_7_2>
       <p7_7_6_2>[Pole tekstowe]</p7_7_6_2>
       <p7_7_6_3>[Pole tekstowe]</p7_7_6_3>
       <p7_8_3>[pole wielowierszowe]</p7_8_3>
       <p7_8_4>[pole wielowierszowe]</p7_8_4>
       <p7_8_5>[pole wielowierszowe]</p7_8_5>
       <p7_8_6_1>[Pole tekstowe]</p7_8_6_1>
       <p7_8_7>[pole wielowierszowe]</p7_8_7>
       <p7_8_1>[data]</p7_8_1>
       <p7_8_2>[data]</p7_8_2>
       <p7_8_6_2>[Pole tekstowe]</p7_8_6_2>
       <p7_8_6_3>[Pole tekstowe]</p7_8_6_3>
       <p7_2>[Data wypełnienia]</p7_2>
       <p8_1_1>[data]</p8_1_1>
       <p8_1_2>[data]</p8_1_2>
       <p8_1_3>[data]</p8_1_3>
       <p8_1_4>[data]</p8_1_4>
       <p8_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_5>
       <p8_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_6>
       <p8_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_7>
       <p8_1_8>[Pole tekstowe]</p8_1_8>
       <p8_2_1>[data]</p8_2_1>
       <p8_2_2>[data]</p8_2_2>
       <p8_2_3>[data]</p8_2_3>
       <p8_2_4>[data]</p8_2_4>
       <p8_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_2_5>
       <p8_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_2_6>
       <p8_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_2_7>
       <p8_2_8>[Pole tekstowe]</p8_2_8>
       <p8_3_1>[data]</p8_3_1>
       <p8_3_2>[data]</p8_3_2>
       <p8_3_3>[data]</p8_3_3>
       <p8_3_4>[data]</p8_3_4>
       <p8_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_3_5>
       <p8_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_3_6>
       <p8_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_3_7>
       <p8_3_8>[Pole tekstowe]</p8_3_8>
       <p8_4_1>[data]</p8_4_1>
       <p8_4_2>[data]</p8_4_2>
       <p8_4_3>[data]</p8_4_3>
       <p8_4_4>[data]</p8_4_4>
       <p8_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_4_5>
       <p8_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_4_6>
       <p8_4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_4_7>
       <p8_4_8>[Pole tekstowe]</p8_4_8>
       <p8_5_1>[data]</p8_5_1>
       <p8_5_2>[data]</p8_5_2>
       <p8_5_3>[data]</p8_5_3>
       <p8_5_4>[data]</p8_5_4>
       <p8_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_5_5>
       <p8_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_5_6>
       <p8_5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_5_7>
       <p8_5_8>[Pole tekstowe]</p8_5_8>
       <p8_6_1>[data]</p8_6_1>
       <p8_6_2>[data]</p8_6_2>
       <p8_6_3>[data]</p8_6_3>
       <p8_6_4>[data]</p8_6_4>
       <p8_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_6_5>
       <p8_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_6_6>
       <p8_6_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_6_7>
       <p8_6_8>[Pole tekstowe]</p8_6_8>
       <p8_7_1>[data]</p8_7_1>
       <p8_7_2>[data]</p8_7_2>
       <p8_7_3>[data]</p8_7_3>
       <p8_7_4>[data]</p8_7_4>
       <p8_7_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_7_5>
       <p8_7_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_7_6>
       <p8_7_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_7_7>
       <p8_7_8>[Pole tekstowe]</p8_7_8>
       <p8_8_1>[data]</p8_8_1>
       <p8_8_2>[data]</p8_8_2>
       <p8_8_3>[data]</p8_8_3>
       <p8_8_4>[data]</p8_8_4>
       <p8_8_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_8_5>
       <p8_8_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_8_6>
       <p8_8_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_8_7>
       <p8_8_8>[Pole tekstowe]</p8_8_8>
       <p8_9_1>[data]</p8_9_1>
       <p8_9_2>[data]</p8_9_2>
       <p8_9_3>[data]</p8_9_3>
       <p8_9_4>[data]</p8_9_4>
       <p8_9_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_9_5>
       <p8_9_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_9_6>
       <p8_9_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_9_7>
       <p8_9_8>[Pole tekstowe]</p8_9_8>
       <p8_10_1>[data]</p8_10_1>
       <p8_10_2>[data]</p8_10_2>
       <p8_10_3>[data]</p8_10_3>
       <p8_10_4>[data]</p8_10_4>
       <p8_10_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_10_5>
       <p8_10_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_10_6>
       <p8_10_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_10_7>
       <p8_10_8>[Pole tekstowe]</p8_10_8>
       <p8_11_1>[data]</p8_11_1>
       <p8_11_2>[data]</p8_11_2>
       <p8_11_3>[data]</p8_11_3>
       <p8_11_4>[data]</p8_11_4>
       <p8_11_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_11_5>
       <p8_11_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_11_6>
       <p8_11_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_11_7>
       <p8_11_8>[Pole tekstowe]</p8_11_8>
       <p8_12_1>[data]</p8_12_1>
       <p8_12_2>[data]</p8_12_2>
       <p8_12_3>[data]</p8_12_3>
       <p8_12_4>[data]</p8_12_4>
       <p8_12_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_12_5>
       <p8_12_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_12_6>
       <p8_12_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_12_7>
       <p8_12_8>[Pole tekstowe]</p8_12_8>
       <p8_13_1>[data]</p8_13_1>
       <p8_13_2>[data]</p8_13_2>
       <p8_13_3>[data]</p8_13_3>
       <p8_13_4>[data]</p8_13_4>
       <p8_13_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_13_5>
       <p8_13_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_13_6>
       <p8_13_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_13_7>
       <p8_13_8>[Pole tekstowe]</p8_13_8>
       <p8_14_1>[data]</p8_14_1>
       <p8_14_2>[data]</p8_14_2>
       <p8_14_3>[data]</p8_14_3>
       <p8_14_4>[data]</p8_14_4>
       <p8_14_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_14_5>
       <p8_14_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_14_6>
       <p8_14_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_14_7>
       <p8_14_8>[Pole tekstowe]</p8_14_8>
       <p8_15_1>[data]</p8_15_1>
       <p8_15_2>[data]</p8_15_2>
       <p8_15_3>[data]</p8_15_3>
       <p8_15_4>[data]</p8_15_4>
       <p8_15_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_15_5>
       <p8_15_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_15_6>
       <p8_15_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_15_7>
       <p8_15_8>[Pole tekstowe]</p8_15_8>
       <p8_16_1>[data]</p8_16_1>
       <p8_16_2>[data]</p8_16_2>
       <p8_16_3>[data]</p8_16_3>
       <p8_16_4>[data]</p8_16_4>
       <p8_16_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_16_5>
       <p8_16_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_16_6>
       <p8_16_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_16_7>
       <p8_16_8>[Pole tekstowe]</p8_16_8>
       <p8_17_1>[data]</p8_17_1>
       <p8_17_2>[data]</p8_17_2>
       <p8_17_3>[data]</p8_17_3>
       <p8_17_4>[data]</p8_17_4>
       <p8_17_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_17_5>
       <p8_17_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_17_6>
       <p8_17_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_17_7>
       <p8_17_8>[Pole tekstowe]</p8_17_8>
       <p8_18_1>[data]</p8_18_1>
       <p8_18_2>[data]</p8_18_2>
       <p8_18_3>[data]</p8_18_3>
       <p8_18_4>[data]</p8_18_4>
       <p8_18_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_18_5>
       <p8_18_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_18_6>
       <p8_18_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_18_7>
       <p8_18_8>[Pole tekstowe]</p8_18_8>
       <p8_19_1>[data]</p8_19_1>
       <p8_19_2>[data]</p8_19_2>
       <p8_19_3>[data]</p8_19_3>
       <p8_19_4>[data]</p8_19_4>
       <p8_19_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_19_5>
       <p8_19_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_19_6>
       <p8_19_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_19_7>
       <p8_19_8>[Pole tekstowe]</p8_19_8>
       <p8_20_1>[data]</p8_20_1>
       <p8_20_2>[data]</p8_20_2>
       <p8_20_3>[data]</p8_20_3>
       <p8_20_4>[data]</p8_20_4>
       <p8_20_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_20_5>
       <p8_20_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_20_6>
       <p8_20_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_20_7>
       <p8_20_8>[Pole tekstowe]</p8_20_8>
       <p8_21_1>[data]</p8_21_1>
       <p8_21_2>[data]</p8_21_2>
       <p8_21_3>[data]</p8_21_3>
       <p8_21_4>[data]</p8_21_4>
       <p8_21_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_21_5>
       <p8_21_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_21_6>
       <p8_21_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_21_7>
       <p8_21_8>[Pole tekstowe]</p8_21_8>
       <p8_22_1>[data]</p8_22_1>
       <p8_22_2>[data]</p8_22_2>
       <p8_22_3>[data]</p8_22_3>
       <p8_22_4>[data]</p8_22_4>
       <p8_22_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_22_5>
       <p8_22_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_22_6>
       <p8_22_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_22_7>
       <p8_22_8>[Pole tekstowe]</p8_22_8>
       <p8_23_1>[data]</p8_23_1>
       <p8_23_2>[data]</p8_23_2>
       <p8_23_3>[data]</p8_23_3>
       <p8_23_4>[data]</p8_23_4>
       <p8_23_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_23_5>
       <p8_23_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_23_6>
       <p8_23_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_23_7>
       <p8_23_8>[Pole tekstowe]</p8_23_8>
       <p8_24_1>[data]</p8_24_1>
       <p8_24_2>[data]</p8_24_2>
       <p8_24_3>[data]</p8_24_3>
       <p8_24_4>[data]</p8_24_4>
       <p8_24_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_24_5>
       <p8_24_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_24_6>
       <p8_24_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_24_7>
       <p8_24_8>[Pole tekstowe]</p8_24_8>
       <p8_25_1>[data]</p8_25_1>
       <p8_25_2>[data]</p8_25_2>
       <p8_25_3>[data]</p8_25_3>
       <p8_25_4>[data]</p8_25_4>
       <p8_25_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_25_5>
       <p8_25_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_25_6>
       <p8_25_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_25_7>
       <p8_25_8>[Pole tekstowe]</p8_25_8>
       <p8_26_1>[data]</p8_26_1>
       <p8_26_2>[data]</p8_26_2>
       <p8_26_3>[data]</p8_26_3>
       <p8_26_4>[data]</p8_26_4>
       <p8_26_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_26_5>
       <p8_26_6>[Pole tekstowe]</p8_26_6>
       <p8_26_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_26_7>
       <p8_26_8>[Pole tekstowe]</p8_26_8>
       <p8_27_1>[data]</p8_27_1>
       <p8_27_2>[data]</p8_27_2>
       <p8_27_3>[data]</p8_27_3>
       <p8_27_4>[data]</p8_27_4>
       <p8_27_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_27_5>
       <p8_27_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_27_6>
       <p8_27_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_27_7>
       <p8_27_8>[Pole tekstowe]</p8_27_8>
       <p8_28_1>[data]</p8_28_1>
       <p8_28_2>[data]</p8_28_2>
       <p8_28_3>[data]</p8_28_3>
       <p8_28_4>[data]</p8_28_4>
       <p8_28_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_28_5>
       <p8_28_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_28_6>
       <p8_28_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_28_7>
       <p8_28_8>[Pole tekstowe]</p8_28_8>
       <p8_29_1>[data]</p8_29_1>
       <p8_29_2>[data]</p8_29_2>
       <p8_29_3>[data]</p8_29_3>
       <p8_29_4>[data]</p8_29_4>
       <p8_29_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_29_5>
       <p8_29_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_29_6>
       <p8_29_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_29_7>
       <p8_29_8>[Pole tekstowe]</p8_29_8>
       <p8_30_1>[data]</p8_30_1>
       <p8_30_2>[data]</p8_30_2>
       <p8_30_3>[data]</p8_30_3>
       <p8_30_4>[data]</p8_30_4>
       <p8_30_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_30_5>
       <p8_30_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_30_6>
       <p8_30_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_30_7>
       <p8_30_8>[Pole tekstowe]</p8_30_8>
       <p8_31_1>[data]</p8_31_1>
       <p8_31_2>[data]</p8_31_2>
       <p8_31_3>[data]</p8_31_3>
       <p8_31_4>[data]</p8_31_4>
       <p8_31_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_31_5>
       <p8_31_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_31_6>
       <p8_31_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_31_7>
       <p8_31_8>[Pole tekstowe]</p8_31_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS E 207</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400785</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3_subfield_0>Jan</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Stefan</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5_1>M</p1_5_1>
       <p1_5_2>test pola tekstowego</p1_5_2>
       <p1_6_1>Stefan</p1_6_1>
       <p1_6_2>Wiśniewski</p1_6_2>
       <p1_7_1>Danuta</p1_7_1>
       <p1_7_2>Wójcik</p1_7_2>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>
       <p2_1>polskie</p2_1>
       <p2_2>30-10-1990</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p3_1>30-10-1985</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p6_1_1>test pola tekstowego</p6_1_1>
       <p6_1_2>test pola tekstowego</p6_1_2>
       <p6_2_1>test pola tekstowego</p6_2_1>
       <p6_2_2>test pola tekstowego</p6_2_2>
       <p6_4>30-10-1990</p6_4>
       <p7_1_3>to jest pole wielowierszowe</p7_1_3>
       <p7_1_4>to jest pole wielowierszowe</p7_1_4>
       <p7_1_5>to jest pole wielowierszowe</p7_1_5>
       <p7_1_6_1>test pola tekstowego</p7_1_6_1>
       <p7_1_7>to jest pole wielowierszowe</p7_1_7>
       <p7_1_1>30-10-1990</p7_1_1>
       <p7_1_2>30-10-1990</p7_1_2>
       <p7_1_6_2>test pola tekstowego</p7_1_6_2>
       <p7_1_6_3>test pola tekstowego</p7_1_6_3>
       <p7_2_3>to jest pole wielowierszowe</p7_2_3>
       <p7_2_4>to jest pole wielowierszowe</p7_2_4>
       <p7_2_5>to jest pole wielowierszowe</p7_2_5>
       <p7_2_6_1>test pola tekstowego</p7_2_6_1>
       <p7_2_7>to jest pole wielowierszowe</p7_2_7>
       <p7_2_1>30-10-1990</p7_2_1>
       <p7_2_2>30-10-1990</p7_2_2>
       <p7_2_6_2>test pola tekstowego</p7_2_6_2>
       <p7_2_6_3>test pola tekstowego</p7_2_6_3>
       <p7_3_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3_3>
       <p7_3_4>to jest pole wielowierszowe</p7_3_4>
       <p7_3_5>to jest pole wielowierszowe</p7_3_5>
       <p7_3_6_1>test pola tekstowego</p7_3_6_1>
       <p7_3_7>to jest pole wielowierszowe</p7_3_7>
       <p7_3_1>30-10-1990</p7_3_1>
       <p7_3_2>30-10-1990</p7_3_2>
       <p7_3_6_2>test pola tekstowego</p7_3_6_2>
       <p7_3_6_3>test pola tekstowego</p7_3_6_3>
       <p7_4_3>to jest pole wielowierszowe</p7_4_3>
       <p7_4_4>to jest pole wielowierszowe</p7_4_4>
       <p7_4_5>to jest pole wielowierszowe</p7_4_5>
       <p7_4_6_1>test pola tekstowego</p7_4_6_1>
       <p7_4_7>to jest pole wielowierszowe</p7_4_7>
       <p7_4_1>30-10-1990</p7_4_1>
       <p7_4_2>30-10-1990</p7_4_2>
       <p7_4_6_2>test pola tekstowego</p7_4_6_2>
       <p7_4_6_3>test pola tekstowego</p7_4_6_3>
       <p7_5_3>to jest pole wielowierszowe</p7_5_3>
       <p7_5_4>to jest pole wielowierszowe</p7_5_4>
       <p7_5_5>to jest pole wielowierszowe</p7_5_5>
       <p7_5_6_1>test pola tekstowego</p7_5_6_1>
       <p7_5_7>to jest pole wielowierszowe</p7_5_7>
       <p7_5_1>30-10-1990</p7_5_1>
       <p7_5_2>30-10-1990</p7_5_2>
       <p7_5_6_2>test pola tekstowego</p7_5_6_2>
       <p7_5_6_3>test pola tekstowego</p7_5_6_3>
       <p7_6_3>to jest pole wielowierszowe</p7_6_3>
       <p7_6_4>to jest pole wielowierszowe</p7_6_4>
       <p7_6_5>to jest pole wielowierszowe</p7_6_5>
       <p7_6_6_1>test pola tekstowego</p7_6_6_1>
       <p7_6_7>to jest pole wielowierszowe</p7_6_7>
       <p7_6_1>30-10-1990</p7_6_1>
       <p7_6_2>30-10-1990</p7_6_2>
       <p7_6_6_2>test pola tekstowego</p7_6_6_2>
       <p7_6_6_3>test pola tekstowego</p7_6_6_3>
       <p7_7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_7_3>
       <p7_7_4>to jest pole wielowierszowe</p7_7_4>
       <p7_7_5>to jest pole wielowierszowe</p7_7_5>
       <p7_7_6_1>test pola tekstowego</p7_7_6_1>
       <p7_7_7>to jest pole wielowierszowe</p7_7_7>
       <p7_7_1>30-10-1990</p7_7_1>
       <p7_7_2>30-10-1990</p7_7_2>
       <p7_7_6_2>test pola tekstowego</p7_7_6_2>
       <p7_7_6_3>test pola tekstowego</p7_7_6_3>
       <p7_8_3>to jest pole wielowierszowe</p7_8_3>
       <p7_8_4>to jest pole wielowierszowe</p7_8_4>
       <p7_8_5>to jest pole wielowierszowe</p7_8_5>
       <p7_8_6_1>test pola tekstowego</p7_8_6_1>
       <p7_8_7>to jest pole wielowierszowe</p7_8_7>
       <p7_8_1>30-10-1990</p7_8_1>
       <p7_8_2>30-10-1990</p7_8_2>
       <p7_8_6_2>test pola tekstowego</p7_8_6_2>
       <p7_8_6_3>test pola tekstowego</p7_8_6_3>
       <p7_2>30-10-2014</p7_2>
       <p8_1_1>30-10-1990</p8_1_1>
       <p8_1_2>30-10-1990</p8_1_2>
       <p8_1_3>30-10-1990</p8_1_3>
       <p8_1_4>30-10-1990</p8_1_4>
       <p8_1_5>10</p8_1_5>
       <p8_1_6>10</p8_1_6>
       <p8_1_7>10</p8_1_7>
       <p8_1_8>test pola tekstowego</p8_1_8>
       <p8_2_1>30-10-1990</p8_2_1>
       <p8_2_2>30-10-1990</p8_2_2>
       <p8_2_3>30-10-1990</p8_2_3>
       <p8_2_4>30-10-1990</p8_2_4>
       <p8_2_5>10</p8_2_5>
       <p8_2_6>10</p8_2_6>
       <p8_2_7>10</p8_2_7>
       <p8_2_8>test pola tekstowego</p8_2_8>
       <p8_3_1>30-10-1990</p8_3_1>
       <p8_3_2>30-10-1990</p8_3_2>
       <p8_3_3>30-10-1990</p8_3_3>
       <p8_3_4>30-10-1990</p8_3_4>
       <p8_3_5>10</p8_3_5>
       <p8_3_6>10</p8_3_6>
       <p8_3_7>10</p8_3_7>
       <p8_3_8>test pola tekstowego</p8_3_8>
       <p8_4_1>30-10-1990</p8_4_1>
       <p8_4_2>30-10-1990</p8_4_2>
       <p8_4_3>30-10-1990</p8_4_3>
       <p8_4_4>30-10-1990</p8_4_4>
       <p8_4_5>10</p8_4_5>
       <p8_4_6>10</p8_4_6>
       <p8_4_7>10</p8_4_7>
       <p8_4_8>test pola tekstowego</p8_4_8>
       <p8_5_1>30-10-1990</p8_5_1>
       <p8_5_2>30-10-1990</p8_5_2>
       <p8_5_3>30-10-1990</p8_5_3>
       <p8_5_4>30-10-1990</p8_5_4>
       <p8_5_5>10</p8_5_5>
       <p8_5_6>10</p8_5_6>
       <p8_5_7>10</p8_5_7>
       <p8_5_8>test pola tekstowego</p8_5_8>
       <p8_6_1>30-10-1990</p8_6_1>
       <p8_6_2>30-10-1990</p8_6_2>
       <p8_6_3>30-10-1990</p8_6_3>
       <p8_6_4>30-10-1990</p8_6_4>
       <p8_6_5>10</p8_6_5>
       <p8_6_6>10</p8_6_6>
       <p8_6_7>10</p8_6_7>
       <p8_6_8>test pola tekstowego</p8_6_8>
       <p8_7_1>30-10-1990</p8_7_1>
       <p8_7_2>30-10-1990</p8_7_2>
       <p8_7_3>30-10-1990</p8_7_3>
       <p8_7_4>30-10-1990</p8_7_4>
       <p8_7_5>10</p8_7_5>
       <p8_7_6>10</p8_7_6>
       <p8_7_7>10</p8_7_7>
       <p8_7_8>test pola tekstowego</p8_7_8>
       <p8_8_1>30-10-1990</p8_8_1>
       <p8_8_2>30-10-1990</p8_8_2>
       <p8_8_3>30-10-1990</p8_8_3>
       <p8_8_4>30-10-1990</p8_8_4>
       <p8_8_5>10</p8_8_5>
       <p8_8_6>10</p8_8_6>
       <p8_8_7>10</p8_8_7>
       <p8_8_8>test pola tekstowego</p8_8_8>
       <p8_9_1>30-10-1990</p8_9_1>
       <p8_9_2>30-10-1990</p8_9_2>
       <p8_9_3>30-10-1990</p8_9_3>
       <p8_9_4>30-10-1990</p8_9_4>
       <p8_9_5>10</p8_9_5>
       <p8_9_6>10</p8_9_6>
       <p8_9_7>10</p8_9_7>
       <p8_9_8>test pola tekstowego</p8_9_8>
       <p8_10_1>30-10-1990</p8_10_1>
       <p8_10_2>30-10-1990</p8_10_2>
       <p8_10_3>30-10-1990</p8_10_3>
       <p8_10_4>30-10-1990</p8_10_4>
       <p8_10_5>10</p8_10_5>
       <p8_10_6>10</p8_10_6>
       <p8_10_7>10</p8_10_7>
       <p8_10_8>test pola tekstowego</p8_10_8>
       <p8_11_1>30-10-1990</p8_11_1>
       <p8_11_2>30-10-1990</p8_11_2>
       <p8_11_3>30-10-1990</p8_11_3>
       <p8_11_4>30-10-1990</p8_11_4>
       <p8_11_5>10</p8_11_5>
       <p8_11_6>10</p8_11_6>
       <p8_11_7>10</p8_11_7>
       <p8_11_8>test pola tekstowego</p8_11_8>
       <p8_12_1>30-10-1990</p8_12_1>
       <p8_12_2>30-10-1990</p8_12_2>
       <p8_12_3>30-10-1990</p8_12_3>
       <p8_12_4>30-10-1990</p8_12_4>
       <p8_12_5>10</p8_12_5>
       <p8_12_6>10</p8_12_6>
       <p8_12_7>10</p8_12_7>
       <p8_12_8>test pola tekstowego</p8_12_8>
       <p8_13_1>30-10-1990</p8_13_1>
       <p8_13_2>30-10-1990</p8_13_2>
       <p8_13_3>30-10-1990</p8_13_3>
       <p8_13_4>30-10-1990</p8_13_4>
       <p8_13_5>10</p8_13_5>
       <p8_13_6>10</p8_13_6>
       <p8_13_7>10</p8_13_7>
       <p8_13_8>test pola tekstowego</p8_13_8>
       <p8_14_1>30-10-1990</p8_14_1>
       <p8_14_2>30-10-1990</p8_14_2>
       <p8_14_3>30-10-1990</p8_14_3>
       <p8_14_4>30-10-1990</p8_14_4>
       <p8_14_5>10</p8_14_5>
       <p8_14_6>10</p8_14_6>
       <p8_14_7>10</p8_14_7>
       <p8_14_8>test pola tekstowego</p8_14_8>
       <p8_15_1>30-10-1990</p8_15_1>
       <p8_15_2>30-10-1990</p8_15_2>
       <p8_15_3>30-10-1990</p8_15_3>
       <p8_15_4>30-10-1990</p8_15_4>
       <p8_15_5>10</p8_15_5>
       <p8_15_6>10</p8_15_6>
       <p8_15_7>10</p8_15_7>
       <p8_15_8>test pola tekstowego</p8_15_8>
       <p8_16_1>30-10-1990</p8_16_1>
       <p8_16_2>30-10-1990</p8_16_2>
       <p8_16_3>30-10-1990</p8_16_3>
       <p8_16_4>30-10-1990</p8_16_4>
       <p8_16_5>10</p8_16_5>
       <p8_16_6>10</p8_16_6>
       <p8_16_7>10</p8_16_7>
       <p8_16_8>test pola tekstowego</p8_16_8>
       <p8_17_1>30-10-1990</p8_17_1>
       <p8_17_2>30-10-1990</p8_17_2>
       <p8_17_3>30-10-1990</p8_17_3>
       <p8_17_4>30-10-1990</p8_17_4>
       <p8_17_5>10</p8_17_5>
       <p8_17_6>10</p8_17_6>
       <p8_17_7>10</p8_17_7>
       <p8_17_8>test pola tekstowego</p8_17_8>
       <p8_18_1>30-10-1990</p8_18_1>
       <p8_18_2>30-10-1990</p8_18_2>
       <p8_18_3>30-10-1990</p8_18_3>
       <p8_18_4>30-10-1990</p8_18_4>
       <p8_18_5>10</p8_18_5>
       <p8_18_6>10</p8_18_6>
       <p8_18_7>10</p8_18_7>
       <p8_18_8>test pola tekstowego</p8_18_8>
       <p8_19_1>30-10-1990</p8_19_1>
       <p8_19_2>30-10-1990</p8_19_2>
       <p8_19_3>30-10-1990</p8_19_3>
       <p8_19_4>30-10-1990</p8_19_4>
       <p8_19_5>10</p8_19_5>
       <p8_19_6>10</p8_19_6>
       <p8_19_7>10</p8_19_7>
       <p8_19_8>test pola tekstowego</p8_19_8>
       <p8_20_1>30-10-1990</p8_20_1>
       <p8_20_2>30-10-1990</p8_20_2>
       <p8_20_3>30-10-1990</p8_20_3>
       <p8_20_4>30-10-1990</p8_20_4>
       <p8_20_5>10</p8_20_5>
       <p8_20_6>10</p8_20_6>
       <p8_20_7>10</p8_20_7>
       <p8_20_8>test pola tekstowego</p8_20_8>
       <p8_21_1>30-10-1990</p8_21_1>
       <p8_21_2>30-10-1990</p8_21_2>
       <p8_21_3>30-10-1990</p8_21_3>
       <p8_21_4>30-10-1990</p8_21_4>
       <p8_21_5>10</p8_21_5>
       <p8_21_6>10</p8_21_6>
       <p8_21_7>10</p8_21_7>
       <p8_21_8>test pola tekstowego</p8_21_8>
       <p8_22_1>30-10-1990</p8_22_1>
       <p8_22_2>30-10-1990</p8_22_2>
       <p8_22_3>30-10-1990</p8_22_3>
       <p8_22_4>30-10-1990</p8_22_4>
       <p8_22_5>10</p8_22_5>
       <p8_22_6>10</p8_22_6>
       <p8_22_7>10</p8_22_7>
       <p8_22_8>test pola tekstowego</p8_22_8>
       <p8_23_1>30-10-1990</p8_23_1>
       <p8_23_2>30-10-1990</p8_23_2>
       <p8_23_3>30-10-1990</p8_23_3>
       <p8_23_4>30-10-1990</p8_23_4>
       <p8_23_5>10</p8_23_5>
       <p8_23_6>10</p8_23_6>
       <p8_23_7>10</p8_23_7>
       <p8_23_8>test pola tekstowego</p8_23_8>
       <p8_24_1>30-10-1990</p8_24_1>
       <p8_24_2>30-10-1990</p8_24_2>
       <p8_24_3>30-10-1990</p8_24_3>
       <p8_24_4>30-10-1990</p8_24_4>
       <p8_24_5>10</p8_24_5>
       <p8_24_6>10</p8_24_6>
       <p8_24_7>10</p8_24_7>
       <p8_24_8>test pola tekstowego</p8_24_8>
       <p8_25_1>30-10-1990</p8_25_1>
       <p8_25_2>30-10-1990</p8_25_2>
       <p8_25_3>30-10-1990</p8_25_3>
       <p8_25_4>30-10-1990</p8_25_4>
       <p8_25_5>10</p8_25_5>
       <p8_25_6>10</p8_25_6>
       <p8_25_7>10</p8_25_7>
       <p8_25_8>test pola tekstowego</p8_25_8>
       <p8_26_1>30-10-1990</p8_26_1>
       <p8_26_2>30-10-1990</p8_26_2>
       <p8_26_3>30-10-1990</p8_26_3>
       <p8_26_4>30-10-1990</p8_26_4>
       <p8_26_5>10</p8_26_5>
       <p8_26_6>test pola tekstowego</p8_26_6>
       <p8_26_7>10</p8_26_7>
       <p8_26_8>test pola tekstowego</p8_26_8>
       <p8_27_1>30-10-1990</p8_27_1>
       <p8_27_2>30-10-1990</p8_27_2>
       <p8_27_3>30-10-1990</p8_27_3>
       <p8_27_4>30-10-1990</p8_27_4>
       <p8_27_5>10</p8_27_5>
       <p8_27_6>10</p8_27_6>
       <p8_27_7>10</p8_27_7>
       <p8_27_8>test pola tekstowego</p8_27_8>
       <p8_28_1>30-10-1990</p8_28_1>
       <p8_28_2>30-10-1990</p8_28_2>
       <p8_28_3>30-10-1990</p8_28_3>
       <p8_28_4>30-10-1990</p8_28_4>
       <p8_28_5>10</p8_28_5>
       <p8_28_6>10</p8_28_6>
       <p8_28_7>10</p8_28_7>
       <p8_28_8>test pola tekstowego</p8_28_8>
       <p8_29_1>30-10-1990</p8_29_1>
       <p8_29_2>30-10-1990</p8_29_2>
       <p8_29_3>30-10-1990</p8_29_3>
       <p8_29_4>30-10-1990</p8_29_4>
       <p8_29_5>10</p8_29_5>
       <p8_29_6>10</p8_29_6>
       <p8_29_7>10</p8_29_7>
       <p8_29_8>test pola tekstowego</p8_29_8>
       <p8_30_1>30-10-1990</p8_30_1>
       <p8_30_2>30-10-1990</p8_30_2>
       <p8_30_3>30-10-1990</p8_30_3>
       <p8_30_4>30-10-1990</p8_30_4>
       <p8_30_5>10</p8_30_5>
       <p8_30_6>10</p8_30_6>
       <p8_30_7>10</p8_30_7>
       <p8_30_8>test pola tekstowego</p8_30_8>
       <p8_31_1>30-10-1990</p8_31_1>
       <p8_31_2>30-10-1990</p8_31_2>
       <p8_31_3>30-10-1990</p8_31_3>
       <p8_31_4>30-10-1990</p8_31_4>
       <p8_31_5>10</p8_31_5>
       <p8_31_6>10</p8_31_6>
       <p8_31_7>10</p8_31_7>
       <p8_31_8>test pola tekstowego</p8_31_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>