Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: IFT-3/IFT-3R (6) (2012, 2013, 2014) (archiwalny) Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400809</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6>
       <p7_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p7_subfield_0>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>[nazwa pełna]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[REGON]</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[imię]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[data urodzenia]</p10_subfield_3>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Wojewodztwo]</p12>
       <p13>[Powiat]</p13>
       <p14>[Gmina]</p14>
       <p15>[Ulica]</p15>
       <p16>[NrDomu]</p16>
       <p17>[NrLokalu]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20>[Poczta]</p20>
       <RodzajPodatnika_>[Wartość wyboru w polu RodzajPodatnika. Dostępne wartości: 1 2 ]</RodzajPodatnika_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>[nazwa skrócona]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_2>[nazwa skrócona]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[imię]</p23_subfield_1>
       <p24>[imieOjca]</p24>
       <p25>[imieMatki]</p25>
       <p26_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p26_subfield_>
       <p26_subfield_2>[data rozp. działalności]</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_1>[data urodzenia]</p26_subfield_1>
       <p27>[miejsceUrodzenia]</p27>
       <p28>[KrajUrodzenia]</p28>
       <p29>[nrIdPodatnikaZagr]</p29>
       <p30>[krajIdPodatnikaZagr]</p30>
       <p31_1>[Pole tekstowe]</p31_1>
       <p32>2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p32>
       <p33>[kraj]</p33>
       <p34>[KodKraju]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[KodPocztowy]</p36>
       <p37>[Ulica]</p37>
       <p38>[NrDomu]</p38>
       <p39>[NrLokalu]</p39>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p40_>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[Swift]</p48>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p49_>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p54>[data]</p54>
       <p55>[data]</p55>
       <p56>[Data wypełnienia]</p56>
       <p57_1_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p57_1_subfield_0>
       <p57_1_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p57_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IFT-3/IFT-3R (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400809</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>10</p6>
       <p7_subfield_0>3022</p7_subfield_0>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>773461194</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>Jan</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>30-10-1985</p10_subfield_3>
       <p11>PL</p11>
       <p12>wielkopolskie</p12>
       <p13>poznański</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Strzelecka</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <RodzajPodatnika_>1</RodzajPodatnika_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>nazwa testowa</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_2>nazwa testowa</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>Jan</p23_subfield_1>
       <p24>Stefan</p24>
       <p25>Danuta</p25>
       <p26_subfield_>2</p26_subfield_>
       <p26_subfield_2>30-10-1990</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_1>30-10-1985</p26_subfield_1>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29></p29>
       <p30></p30>
       <p31_1>test pola tekstowego</p31_1>
       <p32>2</p32>
       <p33>PL</p33>
       <p34>PL</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Strzelecka</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40_>1</p40_>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>SWIFT</p48>
       <p49_>1</p49_>
       <p50>10</p50>
       <p51>1000</p51>
       <p52>20</p52>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55>30-10-1990</p55>
       <p56>30-10-2014</p56>
       <p57_1_subfield_0>Krzysztof</p57_1_subfield_0>
       <p57_1_subfield_1>Kowalczyk</p57_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>