Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-22 (2) (archiwalny) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400812</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 ]</p1_>
       <p1_4>[kraj]</p1_4>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_4>[nazwa pełna]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>[REGON]</p4_subfield_5>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[imię]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[data urodzenia]</p4_subfield_3>
       <p5>[KodKraju]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Powiat]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Poczta]</p14>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p15_>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[rok]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[pierwszeImiePrzedst]</p33>
       <p34>[nazwiskoPrzedst]</p34>
       <p35>[Data wypełnienia]</p35>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p38_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p38_subfield_>
       <p38_subfield_4>[nazwa pełna]</p38_subfield_4>
       <p38_subfield_5>[REGON]</p38_subfield_5>
       <p38_subfield_1>[nazwisko]</p38_subfield_1>
       <p38_subfield_2>[imię]</p38_subfield_2>
       <p38_subfield_3>[data urodzenia]</p38_subfield_3>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[KodKraju]</p40>
       <p41>[Miejscowosc]</p41>
       <p42>[Ulica]</p42>
       <p43>[NrDomu]</p43>
       <p44>[NrLokalu]</p44>
       <p45>[KodPocztowy]</p45>
       <p46>[Poczta]</p46>
       <p47>[kraj]</p47>
       <p48>[pierwszeImiePrzedst]</p48>
       <p49>[nazwiskoPrzedst]</p49>
       <p50>[Data wypełnienia]</p50>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-22 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400812</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_4>PL</p1_4>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>10</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>773461194</p4_subfield_5>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>Jan</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>30-10-1985</p4_subfield_3>
       <p5>PL</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>poznański</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p15_>1</p15_>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p21_>1</p21_>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25></p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>Krzysztof</p33>
       <p34>Kowalczyk</p34>
       <p35>30-10-2014</p35>
       <p37_>1</p37_>
       <p38_subfield_>2</p38_subfield_>
       <p38_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p38_subfield_4>
       <p38_subfield_5>773461194</p38_subfield_5>
       <p38_subfield_1>Kowalski</p38_subfield_1>
       <p38_subfield_2>Jan</p38_subfield_2>
       <p38_subfield_3>30-10-1985</p38_subfield_3>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>PL</p40>
       <p41>Poznań</p41>
       <p42>Strzelecka</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>61-155</p45>
       <p46>Poznań</p46>
       <p47>PL</p47>
       <p48>Krzysztof</p48>
       <p49>Kowalczyk</p49>
       <p50>30-10-2014</p50>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>