Pola formularza

Formularz: NIP-B (5) (archiwalny) Informacja o rachunkachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400834</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_4>[nazwa pełna]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[REGON]</p2_subfield_5>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[imię]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[data urodzenia]</p2_subfield_3>
       <p3>[KrajBanku]</p3>
       <p4>[NazwaBanku]</p4>
       <p5>[PosiadaczRachunku]</p5>
       <p6>[Rachunek]</p6>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[KrajBanku]</p8>
       <p9>[NazwaBanku]</p9>
       <p10>[PosiadaczRachunku]</p10>
       <p11>[Rachunek]</p11>
       <p12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12>
       <p13>[KrajBanku]</p13>
       <p14>[NazwaBanku]</p14>
       <p15>[PosiadaczRachunku]</p15>
       <p16>[Rachunek]</p16>
       <p17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17>
       <p18>[KrajBanku]</p18>
       <p19>[NazwaBanku]</p19>
       <p20>[PosiadaczRachunku]</p20>
       <p21>[Rachunek]</p21>
       <p22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22>
       <p23>[KrajBanku]</p23>
       <p24>[NazwaBanku]</p24>
       <p25>[PosiadaczRachunku]</p25>
       <p26>[Rachunek]</p26>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <p28>[KrajBanku]</p28>
       <p29>[NazwaBanku]</p29>
       <p30>[PosiadaczRachunku]</p30>
       <p31>[Rachunek]</p31>
       <p32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32>
       <p33>[KrajBanku]</p33>
       <p34>[NazwaBanku]</p34>
       <p35>[PosiadaczRachunku]</p35>
       <p36>[Rachunek]</p36>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p38>[KrajBanku]</p38>
       <p39>[NazwaBanku]</p39>
       <p40>[PosiadaczRachunku]</p40>
       <p41>[Rachunek]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[KrajBanku]</p43>
       <p44>[NazwaBanku]</p44>
       <p45>[PosiadaczRachunku]</p45>
       <p46>[Rachunek]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[KrajBanku]</p48>
       <p49>[NazwaBanku]</p49>
       <p50>[PosiadaczRachunku]</p50>
       <p51>[Rachunek]</p51>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53>[Data wypełnienia]</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-B (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400834</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>773461194</p2_subfield_5>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>Jan</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>30-10-1985</p2_subfield_3>
       <p3>Polska</p3>
       <p4>Bank Zachodni WBK</p4>
       <p5>Jan Nowak</p5>
       <p6>453054504926965134154839080720</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>Polska</p8>
       <p9>Bank Zachodni WBK</p9>
       <p10>Jan Nowak</p10>
       <p11>453054504926965134154839080720</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Polska</p13>
       <p14>Bank Zachodni WBK</p14>
       <p15>Jan Nowak</p15>
       <p16>453054504926965134154839080720</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>Polska</p18>
       <p19>Bank Zachodni WBK</p19>
       <p20>Jan Nowak</p20>
       <p21>453054504926965134154839080720</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>Polska</p23>
       <p24>Bank Zachodni WBK</p24>
       <p25>Jan Nowak</p25>
       <p26>453054504926965134154839080720</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Polska</p28>
       <p29>Bank Zachodni WBK</p29>
       <p30>Jan Nowak</p30>
       <p31>453054504926965134154839080720</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>Polska</p33>
       <p34>Bank Zachodni WBK</p34>
       <p35>Jan Nowak</p35>
       <p36>453054504926965134154839080720</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>Polska</p38>
       <p39>Bank Zachodni WBK</p39>
       <p40>Jan Nowak</p40>
       <p41>453054504926965134154839080720</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>Polska</p43>
       <p44>Bank Zachodni WBK</p44>
       <p45>Jan Nowak</p45>
       <p46>453054504926965134154839080720</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>Polska</p48>
       <p49>Bank Zachodni WBK</p49>
       <p50>Jan Nowak</p50>
       <p51>453054504926965134154839080720</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>30-10-2014</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>