Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KEO (archiwalny) Karta ewidencji odpaduPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408142</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Rok na druku]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>[nazwa pełna]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Miejscowosc]</p9>
       <p10>[Telefon]</p10>
       <p11>[Faks]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16>[WojewodztwoDzial]</p16>
       <p17>[GminaDzial]</p17>
       <p18>[MiejscowoscDzial]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[UlicaDzial]</p21>
       <p22>[NrDomuDzial]</p22>
       <p23>[NrLokaluDzial]</p23>
       <p24>[KodPocztowyDzial]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p25_>
       <p26_1>[miesiac]</p26_1>
       <p27_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_1>
       <p28_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_1>
       <p29_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_1>
       <p30_1>[Pole tekstowe]</p30_1>
       <p31_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_1>
       <p32_1>[Pole tekstowe]</p32_1>
       <p33_1>[Pole tekstowe]</p33_1>
       <p34_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_1>
       <p35_1>[Pole tekstowe]</p35_1>
       <p36_1>[Pole tekstowe]</p36_1>
       <p26_2>[miesiac]</p26_2>
       <p27_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_2>
       <p28_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_2>
       <p29_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_2>
       <p30_2>[Pole tekstowe]</p30_2>
       <p31_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_2>
       <p32_2>[Pole tekstowe]</p32_2>
       <p33_2>[Pole tekstowe]</p33_2>
       <p34_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_2>
       <p35_2>[Pole tekstowe]</p35_2>
       <p36_2>[Pole tekstowe]</p36_2>
       <p26_3>[miesiac]</p26_3>
       <p27_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_3>
       <p28_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_3>
       <p29_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_3>
       <p30_3>[Pole tekstowe]</p30_3>
       <p31_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_3>
       <p32_3>[Pole tekstowe]</p32_3>
       <p33_3>[Pole tekstowe]</p33_3>
       <p34_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_3>
       <p35_3>[Pole tekstowe]</p35_3>
       <p36_3>[Pole tekstowe]</p36_3>
       <p26_4>[miesiac]</p26_4>
       <p27_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_4>
       <p28_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_4>
       <p29_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_4>
       <p30_4>[Pole tekstowe]</p30_4>
       <p31_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_4>
       <p32_4>[Pole tekstowe]</p32_4>
       <p33_4>[Pole tekstowe]</p33_4>
       <p34_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_4>
       <p35_4>[Pole tekstowe]</p35_4>
       <p36_4>[Pole tekstowe]</p36_4>
       <p26_5>[miesiac]</p26_5>
       <p27_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_5>
       <p28_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_5>
       <p29_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_5>
       <p30_5>[Pole tekstowe]</p30_5>
       <p31_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_5>
       <p32_5>[Pole tekstowe]</p32_5>
       <p33_5>[Pole tekstowe]</p33_5>
       <p34_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_5>
       <p35_5>[Pole tekstowe]</p35_5>
       <p36_5>[Pole tekstowe]</p36_5>
       <p26_6>[miesiac]</p26_6>
       <p27_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_6>
       <p28_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_6>
       <p29_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_6>
       <p30_6>[Pole tekstowe]</p30_6>
       <p31_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_6>
       <p32_6>[Pole tekstowe]</p32_6>
       <p33_6>[Pole tekstowe]</p33_6>
       <p34_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_6>
       <p35_6>[Pole tekstowe]</p35_6>
       <p36_6>[Pole tekstowe]</p36_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KEO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408142</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>2013</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>10</p5>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>500600400</p10>
       <p11></p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>Półwiejska</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>61-155</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_1>9</p26_1>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p30_1>test pola tekstowego</p30_1>
       <p31_1>10</p31_1>
       <p32_1>test pola tekstowego</p32_1>
       <p33_1>test pola tekstowego</p33_1>
       <p34_1>10</p34_1>
       <p35_1>test pola tekstowego</p35_1>
       <p36_1>test pola tekstowego</p36_1>
       <p26_2>9</p26_2>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p28_2>10</p28_2>
       <p29_2>10</p29_2>
       <p30_2>test pola tekstowego</p30_2>
       <p31_2>10</p31_2>
       <p32_2>test pola tekstowego</p32_2>
       <p33_2>test pola tekstowego</p33_2>
       <p34_2>10</p34_2>
       <p35_2>test pola tekstowego</p35_2>
       <p36_2>test pola tekstowego</p36_2>
       <p26_3>9</p26_3>
       <p27_3>10</p27_3>
       <p28_3>10</p28_3>
       <p29_3>10</p29_3>
       <p30_3>test pola tekstowego</p30_3>
       <p31_3>10</p31_3>
       <p32_3>test pola tekstowego</p32_3>
       <p33_3>test pola tekstowego</p33_3>
       <p34_3>10</p34_3>
       <p35_3>test pola tekstowego</p35_3>
       <p36_3>test pola tekstowego</p36_3>
       <p26_4>9</p26_4>
       <p27_4>10</p27_4>
       <p28_4>10</p28_4>
       <p29_4>10</p29_4>
       <p30_4>test pola tekstowego</p30_4>
       <p31_4>10</p31_4>
       <p32_4>test pola tekstowego</p32_4>
       <p33_4>test pola tekstowego</p33_4>
       <p34_4>10</p34_4>
       <p35_4>test pola tekstowego</p35_4>
       <p36_4>test pola tekstowego</p36_4>
       <p26_5>9</p26_5>
       <p27_5>10</p27_5>
       <p28_5>10</p28_5>
       <p29_5>10</p29_5>
       <p30_5>test pola tekstowego</p30_5>
       <p31_5>10</p31_5>
       <p32_5>test pola tekstowego</p32_5>
       <p33_5>test pola tekstowego</p33_5>
       <p34_5>10</p34_5>
       <p35_5>test pola tekstowego</p35_5>
       <p36_5>test pola tekstowego</p36_5>
       <p26_6>9</p26_6>
       <p27_6>10</p27_6>
       <p28_6>10</p28_6>
       <p29_6>10</p29_6>
       <p30_6>test pola tekstowego</p30_6>
       <p31_6>10</p31_6>
       <p32_6>test pola tekstowego</p32_6>
       <p33_6>test pola tekstowego</p33_6>
       <p34_6>10</p34_6>
       <p35_6>test pola tekstowego</p35_6>
       <p36_6>test pola tekstowego</p36_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>