Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DWL (archiwalny) Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/położnej podstawowej opieki zdrowotnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408174</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_>
       <p1>01R / 02R / 03R / 04R / 05R / 06R / 07R / 08R / 09R / 10R / 11R / 12R / 13R / 14R / 15R / 16R</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[nazwisko]</p3>
       <p4_1>[pierwszeImie]</p4_1>
       <p4_2>[drugieImie]</p4_2>
       <p5>[PESEL]</p5>
       <p6>[nazwiskoRodowe]</p6>
       <p7>[plec]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[KodPocztowy]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[Gmina]</p14>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p16>[UlicaKor]</p16>
       <p17>[NrDomuKor]</p17>
       <p18>[NrLokaluKor]</p18>
       <p19>[KodPocztowyKor]</p19>
       <p20>[MiejscowoscKor]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[GminaKor]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[PESEL]</p26>
       <p27>[dataUrodzenia]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Miejscowość wypełnienia]</p31>
       <p32>[Data wypełnienia]</p32>
       <p33_1>[pierwszeImie]</p33_1>
       <p33_2>[nazwisko]</p33_2>
       <p34_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_1>
       <p34_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_2>
       <p34_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_3>
       <p35_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35_1>
       <p35_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35_2>
       <p36>[data]</p36>
       <p37_1>[pierwszeImie]</p37_1>
       <p37_2>[nazwisko]</p37_2>
       <p38_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_1>
       <p38_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_2>
       <p38_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_3>
       <p39_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_1>
       <p39_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_2>
       <p40>[data]</p40>
       <p41_1>[pierwszeImie]</p41_1>
       <p41_2>[nazwisko]</p41_2>
       <p42_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_1>
       <p42_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_2>
       <p42_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_3>
       <p43>[data]</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DWL</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408174</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>01R</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p4_1>Jan</p4_1>
       <p4_2>Stefan</p4_2>
       <p5>23050608219</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>M</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>61-155</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>500600400</p15>
       <p16>Półwiejska</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>23050608219</p26>
       <p27>30-10-1985</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>30-10-2014</p32>
       <p33_1>Jan</p33_1>
       <p33_2>Kowalski</p33_2>
       <p34_1>1</p34_1>
       <p34_2>1</p34_2>
       <p34_3>1</p34_3>
       <p35_1>1</p35_1>
       <p35_2>1</p35_2>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37_1>Jan</p37_1>
       <p37_2>Kowalski</p37_2>
       <p38_1>1</p38_1>
       <p38_2>1</p38_2>
       <p38_3>1</p38_3>
       <p39_1>1</p39_1>
       <p39_2>1</p39_2>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41_1>Jan</p41_1>
       <p41_2>Kowalski</p41_2>
       <p42_1>1</p42_1>
       <p42_2>1</p42_2>
       <p42_3>1</p42_3>
       <p43>30-10-1990</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>