Pola formularza

Formularz: NFZ WNE-123 Wniosek o wydanie formularza E-123Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408205</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_1>[nazwisko]</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>[imię]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_2_subfield_1>
       <p2_3>[nazwiskoRodowe]</p2_3>
       <p2_4>[dataUrodzenia]</p2_4>
       <p2_5>[obywatelstwo]</p2_5>
       <p2_6_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_6_subfield_>
       <p2_6_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_6_subfield_2>
       <p2_6_subfield_3>[Pole NIP]</p2_6_subfield_3>
       <p2_7_1>[KodKraju]</p2_7_1>
       <p2_7_2>[Miejscowosc]</p2_7_2>
       <p2_7_3>[Gmina]</p2_7_3>
       <p2_7_4>[KodPocztowy]</p2_7_4>
       <p2_7_5>[Telefon]</p2_7_5>
       <p2_7_6>[Ulica]</p2_7_6>
       <p2_7_7>[NrDomu]</p2_7_7>
       <p2_7_8>[NrLokalu]</p2_7_8>
       <p2_8_1>[kraj]</p2_8_1>
       <p2_8_2>[Pole tekstowe]</p2_8_2>
       <p2_8_3>[Pole tekstowe]</p2_8_3>
       <p2_8_4>[Pole tekstowe]</p2_8_4>
       <p2_8_5>[Pole tekstowe]</p2_8_5>
       <p2_8_6>[Pole tekstowe]</p2_8_6>
       <p2_8_7>[Pole tekstowe]</p2_8_7>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p4_1_1>[nazwaPelna]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[NIP]</p4_1_2>
       <p4_1_3>[REGON]</p4_1_3>
       <p4_2_1>[KodKraju]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[Miejscowosc]</p4_2_2>
       <p4_2_3>[Gmina]</p4_2_3>
       <p4_2_4>[KodPocztowy]</p4_2_4>
       <p4_2_5>[Telefon]</p4_2_5>
       <p4_2_6>[Ulica]</p4_2_6>
       <p4_2_7>[NrDomu]</p4_2_7>
       <p4_2_8>[NrLokalu]</p4_2_8>
       <p5_1>[kraj]</p5_1>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p5_3>[data]</p5_3>
       <p6_1_>[Wartość wyboru w polu p6_1. Dostępne wartości: 1 6 2 7 3 8 4 9 5 ]</p6_1_>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p7_>
       <p9_1_subfield_1>[nazwisko]</p9_1_subfield_1>
       <p9_1_subfield_0>[imię]</p9_1_subfield_0>
       <p9_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p9_2_subfield_0>
       <p9_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p9_2_subfield_1>
       <p9_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p9_2_subfield_2>
       <p9_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p9_2_subfield_3>
       <p9_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p9_2_subfield_4>
       <p9_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p9_2_subfield_5>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>
       <p8>[Data wypełnienia]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NFZ WNE-123</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408205</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>Jan</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Stefan</p2_2_subfield_1>
       <p2_3>Kowalski</p2_3>
       <p2_4>30-10-1985</p2_4>
       <p2_5>polskie</p2_5>
       <p2_6_subfield_>2</p2_6_subfield_>
       <p2_6_subfield_2>23050608219</p2_6_subfield_2>
       <p2_6_subfield_3>8875155741</p2_6_subfield_3>
       <p2_7_1>PL</p2_7_1>
       <p2_7_2>Poznań</p2_7_2>
       <p2_7_3>Poznań</p2_7_3>
       <p2_7_4>61-155</p2_7_4>
       <p2_7_5>500600400</p2_7_5>
       <p2_7_6>Strzelecka</p2_7_6>
       <p2_7_7>1</p2_7_7>
       <p2_7_8>1</p2_7_8>
       <p2_8_1>PL</p2_8_1>
       <p2_8_2>test pola tekstowego</p2_8_2>
       <p2_8_3>test pola tekstowego</p2_8_3>
       <p2_8_4>test pola tekstowego</p2_8_4>
       <p2_8_5>test pola tekstowego</p2_8_5>
       <p2_8_6>test pola tekstowego</p2_8_6>
       <p2_8_7>test pola tekstowego</p2_8_7>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_1_1>Pełna nazwa testowa</p4_1_1>
       <p4_1_2>8875155741</p4_1_2>
       <p4_1_3>773461194</p4_1_3>
       <p4_2_1>PL</p4_2_1>
       <p4_2_2>Poznań</p4_2_2>
       <p4_2_3>Poznań</p4_2_3>
       <p4_2_4>61-155</p4_2_4>
       <p4_2_5>500600400</p4_2_5>
       <p4_2_6>Strzelecka</p4_2_6>
       <p4_2_7>1</p4_2_7>
       <p4_2_8>1</p4_2_8>
       <p5_1>PL</p5_1>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p5_3>30-10-1990</p5_3>
       <p6_1_>1</p6_1_>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p7_>1</p7_>
       <p9_1_subfield_1>Kowalski</p9_1_subfield_1>
       <p9_1_subfield_0>Jan</p9_1_subfield_0>
       <p9_2_subfield_0>Poznań</p9_2_subfield_0>
       <p9_2_subfield_1>Półwiejska</p9_2_subfield_1>
       <p9_2_subfield_2>1</p9_2_subfield_2>
       <p9_2_subfield_3>1</p9_2_subfield_3>
       <p9_2_subfield_4>61-155</p9_2_subfield_4>
       <p9_2_subfield_5>Poznań</p9_2_subfield_5>
       <p10>10</p10>
       <p8>30-10-2014</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>