Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SP (archiwalny) Sprzeciw do wyroku zaocznego/zarzuty od nakazu zapłaty/sprzeciw do nakazu zapłatyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408251</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_>
       <p1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_subfield_0>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_1_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_1_1_1_subfield_>
       <p3_1_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_1_1_1_subfield_3>
       <p3_1_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p3_1_1_1_subfield_2>
       <p3_1_1_1_subfield_1>[imię]</p3_1_1_1_subfield_1>
       <p3_2_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_2_1_1_subfield_>
       <p3_2_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_2_1_1_subfield_3>
       <p3_2_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p3_2_1_1_subfield_2>
       <p3_2_1_1_subfield_1>[imię]</p3_2_1_1_subfield_1>
       <p3_1_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_1_1_2_subfield_0>
       <p3_1_1_2_subfield_1>[ulica]</p3_1_1_2_subfield_1>
       <p3_1_1_2_subfield_2>[nr domu]</p3_1_1_2_subfield_2>
       <p3_1_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_1_1_2_subfield_3>
       <p3_1_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_1_1_2_subfield_4>
       <p3_1_1_2_subfield_5>[poczta]</p3_1_1_2_subfield_5>
       <p3_2_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_1_2_subfield_0>
       <p3_2_1_2_subfield_1>[ulica]</p3_2_1_2_subfield_1>
       <p3_2_1_2_subfield_2>[nr domu]</p3_2_1_2_subfield_2>
       <p3_2_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_1_2_subfield_3>
       <p3_2_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_2_1_2_subfield_4>
       <p3_2_1_2_subfield_5>[poczta]</p3_2_1_2_subfield_5>
       <p3_1_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_2_1_subfield_1>
       <p3_1_2_1_subfield_0>[imię]</p3_1_2_1_subfield_0>
       <p3_2_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_2_2_1_subfield_1>
       <p3_2_2_1_subfield_0>[imię]</p3_2_2_1_subfield_0>
       <p3_1_2_2>[nazwaPelna]</p3_1_2_2>
       <p3_2_2_2>[nazwaPelna]</p3_2_2_2>
       <p3_1_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p3_1_2_3_subfield_0>
       <p3_1_2_3_subfield_1>[ulica]</p3_1_2_3_subfield_1>
       <p3_1_2_3_subfield_2>[nr domu]</p3_1_2_3_subfield_2>
       <p3_1_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_1_2_3_subfield_3>
       <p3_1_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_1_2_3_subfield_4>
       <p3_1_2_3_subfield_5>[poczta]</p3_1_2_3_subfield_5>
       <p3_2_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_2_3_subfield_0>
       <p3_2_2_3_subfield_1>[ulica]</p3_2_2_3_subfield_1>
       <p3_2_2_3_subfield_2>[nr domu]</p3_2_2_3_subfield_2>
       <p3_2_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_2_3_subfield_3>
       <p3_2_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_2_2_3_subfield_4>
       <p3_2_2_3_subfield_5>[poczta]</p3_2_2_3_subfield_5>
       <p3_1_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p3_1_3_1_subfield_0>
       <p3_1_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p3_1_3_1_subfield_1>
       <p3_1_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p3_1_3_1_subfield_2>
       <p3_1_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p3_1_3_1_subfield_3>
       <p3_2_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p3_2_3_1_subfield_0>
       <p3_2_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p3_2_3_1_subfield_1>
       <p3_2_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p3_2_3_1_subfield_2>
       <p3_2_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p3_2_3_1_subfield_3>
       <p3_1_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p3_1_3_2_subfield_0>
       <p3_1_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p3_1_3_2_subfield_1>
       <p3_2_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p3_2_3_2_subfield_0>
       <p3_2_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p3_2_3_2_subfield_1>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p5_2>[pole wielowierszowe]</p5_2>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7_1>[Pole tekstowe]</p7_1>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10_1_1>[pole wielowierszowe]</p10_1_1>
       <p10_1_2>[pole wielowierszowe]</p10_1_2>
       <p10_2_1>[pole wielowierszowe]</p10_2_1>
       <p10_2_2>[pole wielowierszowe]</p10_2_2>
       <p10_3_1>[pole wielowierszowe]</p10_3_1>
       <p10_3_2>[pole wielowierszowe]</p10_3_2>
       <p10_4_1>[pole wielowierszowe]</p10_4_1>
       <p10_4_2>[pole wielowierszowe]</p10_4_2>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[Data wypełnienia]</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408251</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_subfield_0>27700</p1_subfield_0>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_1_1_1_subfield_>2</p3_1_1_1_subfield_>
       <p3_1_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_1_1_1_subfield_3>
       <p3_1_1_1_subfield_2>Kowalski</p3_1_1_1_subfield_2>
       <p3_1_1_1_subfield_1>Jan</p3_1_1_1_subfield_1>
       <p3_2_1_1_subfield_>2</p3_2_1_1_subfield_>
       <p3_2_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_2_1_1_subfield_3>
       <p3_2_1_1_subfield_2>Kowalski</p3_2_1_1_subfield_2>
       <p3_2_1_1_subfield_1>Jan</p3_2_1_1_subfield_1>
       <p3_1_1_2_subfield_0>Poznań</p3_1_1_2_subfield_0>
       <p3_1_1_2_subfield_1>Strzelecka</p3_1_1_2_subfield_1>
       <p3_1_1_2_subfield_2>1</p3_1_1_2_subfield_2>
       <p3_1_1_2_subfield_3>1</p3_1_1_2_subfield_3>
       <p3_1_1_2_subfield_4>61-155</p3_1_1_2_subfield_4>
       <p3_1_1_2_subfield_5>Poznań</p3_1_1_2_subfield_5>
       <p3_2_1_2_subfield_0>Poznań</p3_2_1_2_subfield_0>
       <p3_2_1_2_subfield_1>Strzelecka</p3_2_1_2_subfield_1>
       <p3_2_1_2_subfield_2>1</p3_2_1_2_subfield_2>
       <p3_2_1_2_subfield_3>1</p3_2_1_2_subfield_3>
       <p3_2_1_2_subfield_4>61-155</p3_2_1_2_subfield_4>
       <p3_2_1_2_subfield_5>Poznań</p3_2_1_2_subfield_5>
       <p3_1_2_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_2_1_subfield_1>
       <p3_1_2_1_subfield_0>Jan</p3_1_2_1_subfield_0>
       <p3_2_2_1_subfield_1>Kowalski</p3_2_2_1_subfield_1>
       <p3_2_2_1_subfield_0>Jan</p3_2_2_1_subfield_0>
       <p3_1_2_2>Pełna nazwa testowa</p3_1_2_2>
       <p3_2_2_2>Pełna nazwa testowa</p3_2_2_2>
       <p3_1_2_3_subfield_0>Poznań</p3_1_2_3_subfield_0>
       <p3_1_2_3_subfield_1>Strzelecka</p3_1_2_3_subfield_1>
       <p3_1_2_3_subfield_2>1</p3_1_2_3_subfield_2>
       <p3_1_2_3_subfield_3>1</p3_1_2_3_subfield_3>
       <p3_1_2_3_subfield_4>61-155</p3_1_2_3_subfield_4>
       <p3_1_2_3_subfield_5>Poznań</p3_1_2_3_subfield_5>
       <p3_2_2_3_subfield_0>Poznań</p3_2_2_3_subfield_0>
       <p3_2_2_3_subfield_1>Strzelecka</p3_2_2_3_subfield_1>
       <p3_2_2_3_subfield_2>1</p3_2_2_3_subfield_2>
       <p3_2_2_3_subfield_3>1</p3_2_2_3_subfield_3>
       <p3_2_2_3_subfield_4>61-155</p3_2_2_3_subfield_4>
       <p3_2_2_3_subfield_5>Poznań</p3_2_2_3_subfield_5>
       <p3_1_3_1_subfield_0>Poznań</p3_1_3_1_subfield_0>
       <p3_1_3_1_subfield_1>Półwiejska</p3_1_3_1_subfield_1>
       <p3_1_3_1_subfield_2>1</p3_1_3_1_subfield_2>
       <p3_1_3_1_subfield_3>1</p3_1_3_1_subfield_3>
       <p3_2_3_1_subfield_0>Poznań</p3_2_3_1_subfield_0>
       <p3_2_3_1_subfield_1>Półwiejska</p3_2_3_1_subfield_1>
       <p3_2_3_1_subfield_2>1</p3_2_3_1_subfield_2>
       <p3_2_3_1_subfield_3>1</p3_2_3_1_subfield_3>
       <p3_1_3_2_subfield_0>61-155</p3_1_3_2_subfield_0>
       <p3_1_3_2_subfield_1>Poznań</p3_1_3_2_subfield_1>
       <p3_2_3_2_subfield_0>61-155</p3_2_3_2_subfield_0>
       <p3_2_3_2_subfield_1>Poznań</p3_2_3_2_subfield_1>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p5_2>to jest pole wielowierszowe</p5_2>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7_1>test pola tekstowego</p7_1>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10_1_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1_1>
       <p10_1_2>to jest pole wielowierszowe</p10_1_2>
       <p10_2_1>to jest pole wielowierszowe</p10_2_1>
       <p10_2_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2_2>
       <p10_3_1>to jest pole wielowierszowe</p10_3_1>
       <p10_3_2>to jest pole wielowierszowe</p10_3_2>
       <p10_4_1>to jest pole wielowierszowe</p10_4_1>
       <p10_4_2>to jest pole wielowierszowe</p10_4_2>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>30-10-2014</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>