Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: RZ-1/A Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego - adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408408</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA1_1a>[Pole tekstowe]</pA1_1a>
       <pA1_>[Wartość wyboru w polu pA1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pA1_>
       <pA1_2b>[Pole tekstowe]</pA1_2b>
       <pA1_3c>[Pole tekstowe]</pA1_3c>
       <p1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2>[MiejscowoscKor]</p1_2>
       <p1_3>[UlicaKor]</p1_3>
       <p1_4>[NrDomuKor]</p1_4>
       <p1_5>[NrLokaluKor]</p1_5>
       <p1_6>[KodPocztowyKor]</p1_6>
       <p1_7>[PocztaKor]</p1_7>
       <pA2_1a>[Pole tekstowe]</pA2_1a>
       <pA2_>[Wartość wyboru w polu pA2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pA2_>
       <pA2_2b>[Pole tekstowe]</pA2_2b>
       <pA2_3c>[Pole tekstowe]</pA2_3c>
       <p2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2>
       <p2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_2>[nazwisko]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>[imię]</p2_1_subfield_1>
       <p2_2>[MiejscowoscKor]</p2_2>
       <p2_3>[UlicaKor]</p2_3>
       <p2_4>[NrDomuKor]</p2_4>
       <p2_5>[NrLokaluKor]</p2_5>
       <p2_6>[KodPocztowyKor]</p2_6>
       <p2_7>[PocztaKor]</p2_7>
       <pA3_1a>[Pole tekstowe]</pA3_1a>
       <pA3_>[Wartość wyboru w polu pA3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pA3_>
       <pA3_2b>[Pole tekstowe]</pA3_2b>
       <pA3_3c>[Pole tekstowe]</pA3_3c>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_2>[nazwisko]</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>[imię]</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>[MiejscowoscKor]</p3_2>
       <p3_3>[UlicaKor]</p3_3>
       <p3_4>[NrDomuKor]</p3_4>
       <p3_5>[NrLokaluKor]</p3_5>
       <p3_6>[KodPocztowyKor]</p3_6>
       <p3_7>[PocztaKor]</p3_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RZ-1/A </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408408</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA1_1a>test pola tekstowego</pA1_1a>
       <pA1_>1</pA1_>
       <pA1_2b>test pola tekstowego</pA1_2b>
       <pA1_3c>test pola tekstowego</pA1_3c>
       <p1>10</p1>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p1_2>Poznań</p1_2>
       <p1_3>Półwiejska</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p1_5>1</p1_5>
       <p1_6>61-155</p1_6>
       <p1_7>Poznań</p1_7>
       <pA2_1a>test pola tekstowego</pA2_1a>
       <pA2_>1</pA2_>
       <pA2_2b>test pola tekstowego</pA2_2b>
       <pA2_3c>test pola tekstowego</pA2_3c>
       <p2>10</p2>
       <p2_1_subfield_>2</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_2>Kowalski</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>Jan</p2_1_subfield_1>
       <p2_2>Poznań</p2_2>
       <p2_3>Półwiejska</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>1</p2_5>
       <p2_6>61-155</p2_6>
       <p2_7>Poznań</p2_7>
       <pA3_1a>test pola tekstowego</pA3_1a>
       <pA3_>1</pA3_>
       <pA3_2b>test pola tekstowego</pA3_2b>
       <pA3_3c>test pola tekstowego</pA3_3c>
       <p3>10</p3>
       <p3_1_subfield_>2</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_2>Kowalski</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>Jan</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>Poznań</p3_2>
       <p3_3>Półwiejska</p3_3>
       <p3_4>1</p3_4>
       <p3_5>1</p3_5>
       <p3_6>61-155</p3_6>
       <p3_7>Poznań</p3_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>