Pola formularza

Formularz: RZ-Z Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów - zmiany w rubrykach 2, 3 i 4Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408419</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p1A_>[Wartość wyboru w polu p1A. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1A_>
       <p1B_>[Wartość wyboru w polu p1B. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1B_>
       <p1C_1>[Pole tekstowe]</p1C_1>
       <p1C_2_>[Wartość wyboru w polu p1C_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1C_2_>
       <p1C_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1C_3_subfield_>
       <p1C_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p1C_3_subfield_3>
       <p1C_3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p1C_3_subfield_2>
       <p1C_4>[nazwisko2]</p1C_4>
       <p1C_5>[pierwszeImie]</p1C_5>
       <p1C_6>[drugieImie]</p1C_6>
       <p1C_7_1>[REGON]</p1C_7_1>
       <p1C_7_2>[PESEL]</p1C_7_2>
       <p1C_8>[KodKraju]</p1C_8>
       <p1C_9>[Miejscowosc]</p1C_9>
       <p1C_10>[Gmina]</p1C_10>
       <p1C_11>[Wojewodztwo]</p1C_11>
       <p1C_12>[Ulica]</p1C_12>
       <p1C_13>[NrDomu]</p1C_13>
       <p1C_14>[NrLokalu]</p1C_14>
       <p1C_15>[KodPocztowy]</p1C_15>
       <p1C_16>[Poczta]</p1C_16>
       <p1D_1>[Pole tekstowe]</p1D_1>
       <p1D_2_>[Wartość wyboru w polu p1D_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1D_2_>
       <p1D_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1D_3_subfield_>
       <p1D_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p1D_3_subfield_3>
       <p1D_3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p1D_3_subfield_2>
       <p1D_4>[nazwisko2]</p1D_4>
       <p1D_5>[pierwszeImie]</p1D_5>
       <p1D_6>[drugieImie]</p1D_6>
       <p1D_7_1>[REGON]</p1D_7_1>
       <p1D_7_2>[PESEL]</p1D_7_2>
       <p1D_8>[KodKraju]</p1D_8>
       <p1D_9>[Miejscowosc]</p1D_9>
       <p1D_10>[Gmina]</p1D_10>
       <p1D_11>[Wojewodztwo]</p1D_11>
       <p1D_12>[Ulica]</p1D_12>
       <p1D_13>[NrDomu]</p1D_13>
       <p1D_14>[NrLokalu]</p1D_14>
       <p1D_15>[KodPocztowy]</p1D_15>
       <p1D_16>[Poczta]</p1D_16>
       <p1D_17_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1D_17_subfield_>
       <p1D_17_subfield_3>[nazwa pełna]</p1D_17_subfield_3>
       <p1D_17_subfield_2>[nazwisko]</p1D_17_subfield_2>
       <p1D_17_subfield_1>[imię]</p1D_17_subfield_1>
       <p1D_18>[UlicaKor]</p1D_18>
       <p1D_19>[NrDomuKor]</p1D_19>
       <p1D_20>[NrLokaluKor]</p1D_20>
       <p1D_21>[MiejscowoscKor]</p1D_21>
       <p1D_22>[KodPocztowyKor]</p1D_22>
       <p1D_23>[PocztaKor]</p1D_23>
       <p2A_>[Wartość wyboru w polu p2A. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2A_>
       <p2B_>[Wartość wyboru w polu p2B. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2B_>
       <p2C_1>[Pole tekstowe]</p2C_1>
       <p2C_2_>[Wartość wyboru w polu p2C_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2C_2_>
       <p2C_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2C_3_1_subfield_>
       <p2C_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p2C_3_1_subfield_3>
       <p2C_3_1_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p2C_3_1_subfield_2>
       <p2C_4>[nazwisko2]</p2C_4>
       <p2C_5>[pierwszeImie]</p2C_5>
       <p2C_6>[drugieImie]</p2C_6>
       <p2C_7_1>[REGON]</p2C_7_1>
       <p2C_7_2>[PESEL]</p2C_7_2>
       <p2C_8>[KodKraju]</p2C_8>
       <p2C_9>[Miejscowosc]</p2C_9>
       <p2C_10>[Gmina]</p2C_10>
       <p2C_11>[Wojewodztwo]</p2C_11>
       <p2C_12>[Ulica]</p2C_12>
       <p2C_13>[NrDomu]</p2C_13>
       <p2C_14>[NrLokalu]</p2C_14>
       <p2C_15>[KodPocztowy]</p2C_15>
       <p2C_16>[Poczta]</p2C_16>
       <p2D_1>[Pole tekstowe]</p2D_1>
       <p2D_2_>[Wartość wyboru w polu p2D_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2D_2_>
       <p2D_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2D_3_subfield_>
       <p2D_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p2D_3_subfield_3>
       <p2D_3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p2D_3_subfield_2>
       <p2D_4>[nazwisko2]</p2D_4>
       <p2D_5>[pierwszeImie]</p2D_5>
       <p2D_6>[drugieImie]</p2D_6>
       <p2D_7_1>[REGON]</p2D_7_1>
       <p2D_7_2>[PESEL]</p2D_7_2>
       <p2D_8>[KodKraju]</p2D_8>
       <p2D_9>[Miejscowosc]</p2D_9>
       <p2D_10>[Gmina]</p2D_10>
       <p2D_11>[Wojewodztwo]</p2D_11>
       <p2D_12>[Ulica]</p2D_12>
       <p2D_13>[NrDomu]</p2D_13>
       <p2D_14>[NrLokalu]</p2D_14>
       <p2D_15>[KodPocztowy]</p2D_15>
       <p2D_16>[Poczta]</p2D_16>
       <p2D_17_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2D_17_subfield_>
       <p2D_17_subfield_3>[nazwa pełna]</p2D_17_subfield_3>
       <p2D_17_subfield_2>[nazwisko]</p2D_17_subfield_2>
       <p2D_17_subfield_1>[imię]</p2D_17_subfield_1>
       <p2D_18>[UlicaKor]</p2D_18>
       <p2D_19>[NrDomuKor]</p2D_19>
       <p2D_20>[NrLokaluKor]</p2D_20>
       <p2D_21>[MiejscowoscKor]</p2D_21>
       <p2D_22>[KodPocztowyKor]</p2D_22>
       <p2D_23>[PocztaKor]</p2D_23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RZ-Z</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408419</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p1A_>1</p1A_>
       <p1B_>1</p1B_>
       <p1C_1>test pola tekstowego</p1C_1>
       <p1C_2_>1</p1C_2_>
       <p1C_3_subfield_>2</p1C_3_subfield_>
       <p1C_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1C_3_subfield_3>
       <p1C_3_subfield_2>Kowalski</p1C_3_subfield_2>
       <p1C_4>Nowak</p1C_4>
       <p1C_5>Jan</p1C_5>
       <p1C_6>Stefan</p1C_6>
       <p1C_7_1>773461194</p1C_7_1>
       <p1C_7_2>23050608219</p1C_7_2>
       <p1C_8>PL</p1C_8>
       <p1C_9>Poznań</p1C_9>
       <p1C_10>Poznań</p1C_10>
       <p1C_11>wielkopolskie</p1C_11>
       <p1C_12>Strzelecka</p1C_12>
       <p1C_13>1</p1C_13>
       <p1C_14>1</p1C_14>
       <p1C_15>61-155</p1C_15>
       <p1C_16>Poznań</p1C_16>
       <p1D_1>test pola tekstowego</p1D_1>
       <p1D_2_>1</p1D_2_>
       <p1D_3_subfield_>2</p1D_3_subfield_>
       <p1D_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1D_3_subfield_3>
       <p1D_3_subfield_2>Kowalski</p1D_3_subfield_2>
       <p1D_4>Nowak</p1D_4>
       <p1D_5>Jan</p1D_5>
       <p1D_6>Stefan</p1D_6>
       <p1D_7_1>773461194</p1D_7_1>
       <p1D_7_2>23050608219</p1D_7_2>
       <p1D_8>PL</p1D_8>
       <p1D_9>Poznań</p1D_9>
       <p1D_10>Poznań</p1D_10>
       <p1D_11>wielkopolskie</p1D_11>
       <p1D_12>Strzelecka</p1D_12>
       <p1D_13>1</p1D_13>
       <p1D_14>1</p1D_14>
       <p1D_15>61-155</p1D_15>
       <p1D_16>Poznań</p1D_16>
       <p1D_17_subfield_>2</p1D_17_subfield_>
       <p1D_17_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1D_17_subfield_3>
       <p1D_17_subfield_2>Kowalski</p1D_17_subfield_2>
       <p1D_17_subfield_1>Jan</p1D_17_subfield_1>
       <p1D_18>Półwiejska</p1D_18>
       <p1D_19>1</p1D_19>
       <p1D_20>1</p1D_20>
       <p1D_21>Poznań</p1D_21>
       <p1D_22>61-155</p1D_22>
       <p1D_23>Poznań</p1D_23>
       <p2A_>1</p2A_>
       <p2B_>1</p2B_>
       <p2C_1>test pola tekstowego</p2C_1>
       <p2C_2_>1</p2C_2_>
       <p2C_3_1_subfield_>2</p2C_3_1_subfield_>
       <p2C_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2C_3_1_subfield_3>
       <p2C_3_1_subfield_2>Kowalski</p2C_3_1_subfield_2>
       <p2C_4>Nowak</p2C_4>
       <p2C_5>Jan</p2C_5>
       <p2C_6>Stefan</p2C_6>
       <p2C_7_1>773461194</p2C_7_1>
       <p2C_7_2>23050608219</p2C_7_2>
       <p2C_8>PL</p2C_8>
       <p2C_9>Poznań</p2C_9>
       <p2C_10>Poznań</p2C_10>
       <p2C_11>wielkopolskie</p2C_11>
       <p2C_12>Strzelecka</p2C_12>
       <p2C_13>1</p2C_13>
       <p2C_14>1</p2C_14>
       <p2C_15>61-155</p2C_15>
       <p2C_16>Poznań</p2C_16>
       <p2D_1>test pola tekstowego</p2D_1>
       <p2D_2_>1</p2D_2_>
       <p2D_3_subfield_>2</p2D_3_subfield_>
       <p2D_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2D_3_subfield_3>
       <p2D_3_subfield_2>Kowalski</p2D_3_subfield_2>
       <p2D_4>Nowak</p2D_4>
       <p2D_5>Jan</p2D_5>
       <p2D_6>Stefan</p2D_6>
       <p2D_7_1>773461194</p2D_7_1>
       <p2D_7_2>23050608219</p2D_7_2>
       <p2D_8>PL</p2D_8>
       <p2D_9>Poznań</p2D_9>
       <p2D_10>Poznań</p2D_10>
       <p2D_11>wielkopolskie</p2D_11>
       <p2D_12>Strzelecka</p2D_12>
       <p2D_13>1</p2D_13>
       <p2D_14>1</p2D_14>
       <p2D_15>61-155</p2D_15>
       <p2D_16>Poznań</p2D_16>
       <p2D_17_subfield_>2</p2D_17_subfield_>
       <p2D_17_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2D_17_subfield_3>
       <p2D_17_subfield_2>Kowalski</p2D_17_subfield_2>
       <p2D_17_subfield_1>Jan</p2D_17_subfield_1>
       <p2D_18>Półwiejska</p2D_18>
       <p2D_19>1</p2D_19>
       <p2D_20>1</p2D_20>
       <p2D_21>Poznań</p2D_21>
       <p2D_22>61-155</p2D_22>
       <p2D_23>Poznań</p2D_23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>