Pola formularza

Formularz: ZZWN (archiwalny) Zawiadomienie o zmianie właściwości Naczelnika Urzędu SkarbowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2409869</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p1_1_subfield_0>
       <p1_2_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p1_2_subfield_0>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[nazwaPelna]</p2_2>
       <p2_3>[REGON]</p2_3>
       <p2_4_subfield_0>[miejscowość]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[ulica]</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>[nr domu]</p2_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_3>[nr lokalu]</p2_4_subfield_3>
       <p2_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_4_subfield_4>
       <p2_4_subfield_5>[poczta]</p2_4_subfield_5>
       <p2_5_subfield_0>[miejscowość]</p2_5_subfield_0>
       <p2_5_subfield_1>[ulica]</p2_5_subfield_1>
       <p2_5_subfield_2>[nr domu]</p2_5_subfield_2>
       <p2_5_subfield_3>[nr lokalu]</p2_5_subfield_3>
       <p2_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_5_subfield_4>
       <p2_5_subfield_5>[poczta]</p2_5_subfield_5>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p3_>
       <p4_2_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_2_subfield_0>
       <p5_1_1_subfield_0>[imię]</p5_1_1_subfield_0>
       <p5_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_1_subfield_1>
       <p5_1_2>[Stanowisko]</p5_1_2>
       <p5_2>[Telefon]</p5_2>
       <p6>[Miejscowość wypełnienia]</p6>
       <p7>[Data wypełnienia]</p7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZWN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2409869</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>3022</p1_1_subfield_0>
       <p1_2_subfield_0>3022</p1_2_subfield_0>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>Pełna nazwa testowa</p2_2>
       <p2_3>773461194</p2_3>
       <p2_4_subfield_0>Poznań</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>Strzelecka</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>1</p2_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_3>1</p2_4_subfield_3>
       <p2_4_subfield_4>61-155</p2_4_subfield_4>
       <p2_4_subfield_5>Poznań</p2_4_subfield_5>
       <p2_5_subfield_0>Poznań</p2_5_subfield_0>
       <p2_5_subfield_1>Strzelecka</p2_5_subfield_1>
       <p2_5_subfield_2>1</p2_5_subfield_2>
       <p2_5_subfield_3>1</p2_5_subfield_3>
       <p2_5_subfield_4>61-155</p2_5_subfield_4>
       <p2_5_subfield_5>Poznań</p2_5_subfield_5>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_2_subfield_0>3022</p4_2_subfield_0>
       <p5_1_1_subfield_0>Jan</p5_1_1_subfield_0>
       <p5_1_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_1_subfield_1>
       <p5_1_2>manager</p5_1_2>
       <p5_2>500600400</p5_2>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>30-10-2014</p7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>