Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WZNI-Po (archiwalny) Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion - PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410710</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 3 4 2 5 6 ]</p0_>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2_1>[pierwszeImie]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[drugieImie]</p1_2_2>
       <p1_3>[nazwiskoRodowe]</p1_3>
       <p1_4>[dataUrodzenia]</p1_4>
       <p1_5>[miejsceUrodzenia]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p1_7>[obywatelstwo]</p1_7>
       <p1_8_1_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_8_1_subfield_0>
       <p1_8_1_subfield_1>[poczta]</p1_8_1_subfield_1>
       <p1_8_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_2_subfield_0>
       <p1_8_2_subfield_1>[ulica]</p1_8_2_subfield_1>
       <p1_8_2_subfield_2>[nr domu]</p1_8_2_subfield_2>
       <p1_8_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_2_subfield_3>
       <p1_9_1>[DONumer]</p1_9_1>
       <p1_9_2>[DOData]</p1_9_2>
       <p1_9_3>[DOWydanyPrzez]</p1_9_3>
       <p1_10>[PESEL]</p1_10>
       <p1_11>[Telefon]</p1_11>
       <p1_12_>[Wartość wyboru w polu p1_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_12_>
       <p1_12_3>[Pole tekstowe]</p1_12_3>
       <p1_12_4>[Pole tekstowe]</p1_12_4>
       <p2_1>[nazwisko]</p2_1>
       <p2_2_1>[pierwszeImie]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[drugieImie]</p2_2_2>
       <p2_3>[nazwiskoRodowe]</p2_3>
       <p2_4>[dataUrodzenia]</p2_4>
       <p2_5>[miejsceUrodzenia]</p2_5>
       <p2_6_1_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_6_1_subfield_0>
       <p2_6_1_subfield_1>[poczta]</p2_6_1_subfield_1>
       <p2_6_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_6_2_subfield_0>
       <p2_6_2_subfield_1>[ulica]</p2_6_2_subfield_1>
       <p2_6_2_subfield_2>[nr domu]</p2_6_2_subfield_2>
       <p2_6_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_6_2_subfield_3>
       <p2_7_1>[DONumer]</p2_7_1>
       <p2_7_2>[DOData]</p2_7_2>
       <p2_7_3>[DOWydanyPrzez]</p2_7_3>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_1_1>[pierwszeImie]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[drugieImie]</p3_1_2>
       <p3_3>[nazwiskoRodowe]</p3_3>
       <p3_4_1_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_4_1_subfield_0>
       <p3_4_1_subfield_1>[poczta]</p3_4_1_subfield_1>
       <p3_4_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_4_2_subfield_0>
       <p3_4_2_subfield_1>[ulica]</p3_4_2_subfield_1>
       <p3_4_2_subfield_2>[nr domu]</p3_4_2_subfield_2>
       <p3_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_4_2_subfield_3>
       <p3_5>[PESEL]</p3_5>
       <p3_6_1>[DONumer]</p3_6_1>
       <p3_6_2>[DOData]</p3_6_2>
       <p3_6_3>[DOWydanyPrzez]</p3_6_3>
       <p3_7_>[Wartość wyboru w polu p3_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7_>
       <p3_7_3>[Pole tekstowe]</p3_7_3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1>
       <p5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2>
       <p5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_3>
       <p5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_4>
       <p5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_5>
       <p5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_6>
       <p5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_7>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p8_4>[miejscowość]</p8_4>
       <p8>[Data wypełnienia]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WZNI-Po</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410710</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2_1>Jan</p1_2_1>
       <p1_2_2>Stefan</p1_2_2>
       <p1_3>Kowalski</p1_3>
       <p1_4>30-10-1985</p1_4>
       <p1_5>Poznań</p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p1_7>polskie</p1_7>
       <p1_8_1_subfield_0>61-155</p1_8_1_subfield_0>
       <p1_8_1_subfield_1>Poznań</p1_8_1_subfield_1>
       <p1_8_2_subfield_0>Poznań</p1_8_2_subfield_0>
       <p1_8_2_subfield_1>Strzelecka</p1_8_2_subfield_1>
       <p1_8_2_subfield_2>1</p1_8_2_subfield_2>
       <p1_8_2_subfield_3>1</p1_8_2_subfield_3>
       <p1_9_1>ACN285956</p1_9_1>
       <p1_9_2>30-10-1990</p1_9_2>
       <p1_9_3>Prezydent m. Poznania</p1_9_3>
       <p1_10>23050608219</p1_10>
       <p1_11>500600400</p1_11>
       <p1_12_>1</p1_12_>
       <p1_12_3>test pola tekstowego</p1_12_3>
       <p1_12_4>test pola tekstowego</p1_12_4>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2_1>Jan</p2_2_1>
       <p2_2_2>Stefan</p2_2_2>
       <p2_3>Kowalski</p2_3>
       <p2_4>30-10-1985</p2_4>
       <p2_5>Poznań</p2_5>
       <p2_6_1_subfield_0>61-155</p2_6_1_subfield_0>
       <p2_6_1_subfield_1>Poznań</p2_6_1_subfield_1>
       <p2_6_2_subfield_0>Poznań</p2_6_2_subfield_0>
       <p2_6_2_subfield_1>Strzelecka</p2_6_2_subfield_1>
       <p2_6_2_subfield_2>1</p2_6_2_subfield_2>
       <p2_6_2_subfield_3>1</p2_6_2_subfield_3>
       <p2_7_1>ACN285956</p2_7_1>
       <p2_7_2>30-10-1990</p2_7_2>
       <p2_7_3>Prezydent m. Poznania</p2_7_3>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_1_1>Jan</p3_1_1>
       <p3_1_2>Stefan</p3_1_2>
       <p3_3>Kowalski</p3_3>
       <p3_4_1_subfield_0>61-155</p3_4_1_subfield_0>
       <p3_4_1_subfield_1>Poznań</p3_4_1_subfield_1>
       <p3_4_2_subfield_0>Poznań</p3_4_2_subfield_0>
       <p3_4_2_subfield_1>Strzelecka</p3_4_2_subfield_1>
       <p3_4_2_subfield_2>1</p3_4_2_subfield_2>
       <p3_4_2_subfield_3>1</p3_4_2_subfield_3>
       <p3_5>23050608219</p3_5>
       <p3_6_1>ACN285956</p3_6_1>
       <p3_6_2>30-10-1990</p3_6_2>
       <p3_6_3>Prezydent m. Poznania</p3_6_3>
       <p3_7_>1</p3_7_>
       <p3_7_3>test pola tekstowego</p3_7_3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_3>1</p5_3>
       <p5_4>1</p5_4>
       <p5_5>1</p5_5>
       <p5_6>1</p5_6>
       <p5_7>1</p5_7>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p8_4>Poznań</p8_4>
       <p8>30-10-2014</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>