Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoDO (archiwalny) Wniosek o wydanie dowodu osobistegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410716</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p0_2>[miejscowość]</p0_2>
       <p0_3>[PESEL]</p0_3>
       <p1>[nazwisko1]</p1>
       <p2>[nazwisko2]</p2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[drugieImie]</p4>
       <p5>[nazwiskoRodowe]</p5>
       <p6>[imieOjca]</p6>
       <p7>[imieMatki]</p7>
       <p8>[nazwiskoRodoweMatki]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[miejsceUrodzenia]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13>[plec]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p23>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p23>
       <p19>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p19>
       <p21>[Dokument wydany przez]</p21>
       <p22>[Dokument wydany w]</p22>
       <p24_1>[Pole tekstowe]</p24_1>
       <p24_2>[Pole tekstowe]</p24_2>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27_1>[Pole tekstowe]</p27_1>
       <p27_2>[Pole tekstowe]</p27_2>
       <p27_3>[Pole tekstowe]</p27_3>
       <p27_4>[Pole tekstowe]</p27_4>
       <p28>[Miejscowość wypełnienia]</p28>
       <p29>[Data wypełnienia]</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoDO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410716</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p0_2>Poznań</p0_2>
       <p0_3>23050608219</p0_3>
       <p1>Kowalski</p1>
       <p2>Nowak</p2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Stefan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Stefan</p6>
       <p7>Danuta</p7>
       <p8>Wójcik</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>M</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p30_>1</p30_>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p23>1</p23>
       <p19>NR-4321</p19>
       <p21>Prezydent m. Poznania</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p24_1>test pola tekstowego</p24_1>
       <p24_2>test pola tekstowego</p24_2>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27_1>test pola tekstowego</p27_1>
       <p27_2>test pola tekstowego</p27_2>
       <p27_3>test pola tekstowego</p27_3>
       <p27_4>test pola tekstowego</p27_4>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>30-10-2014</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>