Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON INF-O-P-dM (archiwalny) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420147</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA1_subfield_>
       <pA1_subfield_3>[nazwa pełna]</pA1_subfield_3>
       <pA1_subfield_2>[nazwisko]</pA1_subfield_2>
       <pA1_subfield_1>[imię]</pA1_subfield_1>
       <pA2_1_subfield_0>[miejscowość]</pA2_1_subfield_0>
       <pA2_1_subfield_1>[ulica]</pA2_1_subfield_1>
       <pA2_1_subfield_2>[nr domu]</pA2_1_subfield_2>
       <pA2_1_subfield_3>[nr lokalu]</pA2_1_subfield_3>
       <pA2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</pA2_2_subfield_0>
       <pA2_2_subfield_1>[poczta]</pA2_2_subfield_1>
       <pA3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA3>
       <pA4>[NIP]</pA4>
       <pA5_2_>[Wartość wyboru w polu pA5_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pA5_2_>
       <pA5_1>[Pole tekstowe]</pA5_1>
       <pA6_>[Wartość wyboru w polu pA6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pA6_>
       <pA7>[pole wielowierszowe]</pA7>
       <pA8>[data]</pA8>
       <pB1_>[Wartość wyboru w polu pB1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB1_>
       <pB2_>[Wartość wyboru w polu pB2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB2_>
       <pB3_>[Wartość wyboru w polu pB3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB3_>
       <pB4_>[Wartość wyboru w polu pB4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB4_>
       <pB5a_>[Wartość wyboru w polu pB5a. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5a_>
       <pB5b_>[Wartość wyboru w polu pB5b. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5b_>
       <pB5c_>[Wartość wyboru w polu pB5c. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5c_>
       <pB5d_>[Wartość wyboru w polu pB5d. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5d_>
       <pB5e_>[Wartość wyboru w polu pB5e. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5e_>
       <pB5f_>[Wartość wyboru w polu pB5f. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5f_>
       <pB5g_>[Wartość wyboru w polu pB5g. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5g_>
       <pB5h_>[Wartość wyboru w polu pB5h. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5h_>
       <pB5i_>[Wartość wyboru w polu pB5i. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5i_>
       <pB5i>[pole wielowierszowe]</pB5i>
       <pB6_1_>[Wartość wyboru w polu pB6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB6_1_>
       <pB6_2>[pole wielowierszowe]</pB6_2>
       <pB7_1_>[Wartość wyboru w polu pB7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB7_1_>
       <pB7a_>[Wartość wyboru w polu pB7a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB7a_>
       <pB7b_>[Wartość wyboru w polu pB7b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB7b_>
       <pB7c_>[Wartość wyboru w polu pB7c. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB7c_>
       <pC1_>[Wartość wyboru w polu pC1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC1_>
       <pC2_>[Wartość wyboru w polu pC2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC2_>
       <pC3_>[Wartość wyboru w polu pC3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC3_>
       <pC4_>[Wartość wyboru w polu pC4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC4_>
       <pC5_>[Wartość wyboru w polu pC5. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</pC5_>
       <pC5a_>[Wartość wyboru w polu pC5a. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC5a_>
       <pC5b_1_>[Wartość wyboru w polu pC5b_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC5b_1_>
       <pC5b_2>[pole wielowierszowe]</pC5b_2>
       <pD1_2>[pole wielowierszowe]</pD1_2>
       <pD1_3a>[pole wielowierszowe]</pD1_3a>
       <pD1_3b>[pole wielowierszowe]</pD1_3b>
       <pD1_3c>[pole wielowierszowe]</pD1_3c>
       <pD1_3d>[pole wielowierszowe]</pD1_3d>
       <pD1_3e>[pole wielowierszowe]</pD1_3e>
       <pD1_4>[pole wielowierszowe]</pD1_4>
       <pD1_5>[pole wielowierszowe]</pD1_5>
       <pD1_6a>[Pole kwoty]</pD1_6a>
       <pD1_6b>[Pole kwoty]</pD1_6b>
       <pD1_7>[pole wielowierszowe]</pD1_7>
       <pD1_1>[data]</pD1_1>
       <pD2_2>[pole wielowierszowe]</pD2_2>
       <pD2_3a>[pole wielowierszowe]</pD2_3a>
       <pD2_3b>[pole wielowierszowe]</pD2_3b>
       <pD2_3c>[pole wielowierszowe]</pD2_3c>
       <pD2_3d>[pole wielowierszowe]</pD2_3d>
       <pD2_3e>[pole wielowierszowe]</pD2_3e>
       <pD2_4>[pole wielowierszowe]</pD2_4>
       <pD2_5>[pole wielowierszowe]</pD2_5>
       <pD2_6a>[Pole kwoty]</pD2_6a>
       <pD2_6b>[Pole kwoty]</pD2_6b>
       <pD2_7>[pole wielowierszowe]</pD2_7>
       <pD2_1>[data]</pD2_1>
       <pD3_2>[pole wielowierszowe]</pD3_2>
       <pD3_3a>[pole wielowierszowe]</pD3_3a>
       <pD3_3b>[pole wielowierszowe]</pD3_3b>
       <pD3_3c>[pole wielowierszowe]</pD3_3c>
       <pD3_3d>[pole wielowierszowe]</pD3_3d>
       <pD3_3e>[pole wielowierszowe]</pD3_3e>
       <pD3_4>[pole wielowierszowe]</pD3_4>
       <pD3_5>[pole wielowierszowe]</pD3_5>
       <pD3_6a>[Pole kwoty]</pD3_6a>
       <pD3_6b>[Pole kwoty]</pD3_6b>
       <pD3_7>[pole wielowierszowe]</pD3_7>
       <pD3_1>[data]</pD3_1>
       <pD4_2>[pole wielowierszowe]</pD4_2>
       <pD4_3a>[pole wielowierszowe]</pD4_3a>
       <pD4_3b>[pole wielowierszowe]</pD4_3b>
       <pD4_3c>[pole wielowierszowe]</pD4_3c>
       <pD4_3d>[pole wielowierszowe]</pD4_3d>
       <pD4_3e>[pole wielowierszowe]</pD4_3e>
       <pD4_4>[pole wielowierszowe]</pD4_4>
       <pD4_5>[pole wielowierszowe]</pD4_5>
       <pD4_6a>[Pole kwoty]</pD4_6a>
       <pD4_6b>[Pole kwoty]</pD4_6b>
       <pD4_7>[pole wielowierszowe]</pD4_7>
       <pD4_1>[data]</pD4_1>
       <pD5_2>[pole wielowierszowe]</pD5_2>
       <pD5_3a>[pole wielowierszowe]</pD5_3a>
       <pD5_3b>[pole wielowierszowe]</pD5_3b>
       <pD5_3c>[pole wielowierszowe]</pD5_3c>
       <pD5_3d>[pole wielowierszowe]</pD5_3d>
       <pD5_3e>[pole wielowierszowe]</pD5_3e>
       <pD5_4>[pole wielowierszowe]</pD5_4>
       <pD5_5>[pole wielowierszowe]</pD5_5>
       <pD5_6a>[Pole kwoty]</pD5_6a>
       <pD5_6b>[Pole kwoty]</pD5_6b>
       <pD5_7>[pole wielowierszowe]</pD5_7>
       <pD5_1>[data]</pD5_1>
       <p0_1>[pole wielowierszowe]</p0_1>
       <p0_2>[pole wielowierszowe]</p0_2>
       <p0_3>[pole wielowierszowe]</p0_3>
       <p0_4>[pole wielowierszowe]</p0_4>
       <p0_5>[pole wielowierszowe]</p0_5>
       <p0_6>[pole wielowierszowe]</p0_6>
       <p0_7>[pole wielowierszowe]</p0_7>
       <p0_8_1>[data]</p0_8_1>
       <p0_8_2>[data]</p0_8_2>
       <p0_9_subfield_1>[nazwisko]</p0_9_subfield_1>
       <p0_9_subfield_0>[imię]</p0_9_subfield_0>
       <p0_10>[Telefon]</p0_10>
       <p0_11>[Data wypełnienia]</p0_11>
       <p0_12>[Stanowisko]</p0_12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-O-P-dM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420147</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA1_subfield_>2</pA1_subfield_>
       <pA1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pA1_subfield_3>
       <pA1_subfield_2>Kowalski</pA1_subfield_2>
       <pA1_subfield_1>Jan</pA1_subfield_1>
       <pA2_1_subfield_0>Poznań</pA2_1_subfield_0>
       <pA2_1_subfield_1>Strzelecka</pA2_1_subfield_1>
       <pA2_1_subfield_2>1</pA2_1_subfield_2>
       <pA2_1_subfield_3>1</pA2_1_subfield_3>
       <pA2_2_subfield_0>61-155</pA2_2_subfield_0>
       <pA2_2_subfield_1>Poznań</pA2_2_subfield_1>
       <pA3>10</pA3>
       <pA4>8875155741</pA4>
       <pA5_2_>1</pA5_2_>
       <pA5_1>test pola tekstowego</pA5_1>
       <pA6_>1</pA6_>
       <pA7>to jest pole wielowierszowe</pA7>
       <pA8>30-10-1990</pA8>
       <pB1_>1</pB1_>
       <pB2_>1</pB2_>
       <pB3_>1</pB3_>
       <pB4_>1</pB4_>
       <pB5a_>1</pB5a_>
       <pB5b_>1</pB5b_>
       <pB5c_>1</pB5c_>
       <pB5d_>1</pB5d_>
       <pB5e_>1</pB5e_>
       <pB5f_>1</pB5f_>
       <pB5g_>1</pB5g_>
       <pB5h_>1</pB5h_>
       <pB5i_>1</pB5i_>
       <pB5i>to jest pole wielowierszowe</pB5i>
       <pB6_1_>1</pB6_1_>
       <pB6_2>to jest pole wielowierszowe</pB6_2>
       <pB7_1_>1</pB7_1_>
       <pB7a_>1</pB7a_>
       <pB7b_>1</pB7b_>
       <pB7c_>1</pB7c_>
       <pC1_>1</pC1_>
       <pC2_>1</pC2_>
       <pC3_>1</pC3_>
       <pC4_>1</pC4_>
       <pC5_>1</pC5_>
       <pC5a_>1</pC5a_>
       <pC5b_1_>1</pC5b_1_>
       <pC5b_2>to jest pole wielowierszowe</pC5b_2>
       <pD1_2>to jest pole wielowierszowe</pD1_2>
       <pD1_3a>to jest pole wielowierszowe</pD1_3a>
       <pD1_3b>to jest pole wielowierszowe</pD1_3b>
       <pD1_3c>to jest pole wielowierszowe</pD1_3c>
       <pD1_3d>to jest pole wielowierszowe</pD1_3d>
       <pD1_3e>to jest pole wielowierszowe</pD1_3e>
       <pD1_4>to jest pole wielowierszowe</pD1_4>
       <pD1_5>to jest pole wielowierszowe</pD1_5>
       <pD1_6a>10</pD1_6a>
       <pD1_6b>10</pD1_6b>
       <pD1_7>to jest pole wielowierszowe</pD1_7>
       <pD1_1>30-10-1990</pD1_1>
       <pD2_2>to jest pole wielowierszowe</pD2_2>
       <pD2_3a>to jest pole wielowierszowe</pD2_3a>
       <pD2_3b>to jest pole wielowierszowe</pD2_3b>
       <pD2_3c>to jest pole wielowierszowe</pD2_3c>
       <pD2_3d>to jest pole wielowierszowe</pD2_3d>
       <pD2_3e>to jest pole wielowierszowe</pD2_3e>
       <pD2_4>to jest pole wielowierszowe</pD2_4>
       <pD2_5>to jest pole wielowierszowe</pD2_5>
       <pD2_6a>10</pD2_6a>
       <pD2_6b>10</pD2_6b>
       <pD2_7>to jest pole wielowierszowe</pD2_7>
       <pD2_1>30-10-1990</pD2_1>
       <pD3_2>to jest pole wielowierszowe</pD3_2>
       <pD3_3a>to jest pole wielowierszowe</pD3_3a>
       <pD3_3b>to jest pole wielowierszowe</pD3_3b>
       <pD3_3c>to jest pole wielowierszowe</pD3_3c>
       <pD3_3d>to jest pole wielowierszowe</pD3_3d>
       <pD3_3e>to jest pole wielowierszowe</pD3_3e>
       <pD3_4>to jest pole wielowierszowe</pD3_4>
       <pD3_5>to jest pole wielowierszowe</pD3_5>
       <pD3_6a>10</pD3_6a>
       <pD3_6b>10</pD3_6b>
       <pD3_7>to jest pole wielowierszowe</pD3_7>
       <pD3_1>30-10-1990</pD3_1>
       <pD4_2>to jest pole wielowierszowe</pD4_2>
       <pD4_3a>to jest pole wielowierszowe</pD4_3a>
       <pD4_3b>to jest pole wielowierszowe</pD4_3b>
       <pD4_3c>to jest pole wielowierszowe</pD4_3c>
       <pD4_3d>to jest pole wielowierszowe</pD4_3d>
       <pD4_3e>to jest pole wielowierszowe</pD4_3e>
       <pD4_4>to jest pole wielowierszowe</pD4_4>
       <pD4_5>to jest pole wielowierszowe</pD4_5>
       <pD4_6a>10</pD4_6a>
       <pD4_6b>10</pD4_6b>
       <pD4_7>to jest pole wielowierszowe</pD4_7>
       <pD4_1>30-10-1990</pD4_1>
       <pD5_2>to jest pole wielowierszowe</pD5_2>
       <pD5_3a>to jest pole wielowierszowe</pD5_3a>
       <pD5_3b>to jest pole wielowierszowe</pD5_3b>
       <pD5_3c>to jest pole wielowierszowe</pD5_3c>
       <pD5_3d>to jest pole wielowierszowe</pD5_3d>
       <pD5_3e>to jest pole wielowierszowe</pD5_3e>
       <pD5_4>to jest pole wielowierszowe</pD5_4>
       <pD5_5>to jest pole wielowierszowe</pD5_5>
       <pD5_6a>10</pD5_6a>
       <pD5_6b>10</pD5_6b>
       <pD5_7>to jest pole wielowierszowe</pD5_7>
       <pD5_1>30-10-1990</pD5_1>
       <p0_1>to jest pole wielowierszowe</p0_1>
       <p0_2>to jest pole wielowierszowe</p0_2>
       <p0_3>to jest pole wielowierszowe</p0_3>
       <p0_4>to jest pole wielowierszowe</p0_4>
       <p0_5>to jest pole wielowierszowe</p0_5>
       <p0_6>to jest pole wielowierszowe</p0_6>
       <p0_7>to jest pole wielowierszowe</p0_7>
       <p0_8_1>30-10-1990</p0_8_1>
       <p0_8_2>30-10-1990</p0_8_2>
       <p0_9_subfield_1>Kowalski</p0_9_subfield_1>
       <p0_9_subfield_0>Jan</p0_9_subfield_0>
       <p0_10>500600400</p0_10>
       <p0_11>30-10-2014</p0_11>
       <p0_12>manager</p0_12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>