Pola formularza

Formularz: WoKK Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24345236</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p1_>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>
       <p3_1>[pierwszeImie]</p3_1>
       <p3_2>[nazwisko]</p3_2>
       <p3_3>[dataUrodzenia]</p3_3>
       <p3_4>[miejsceUrodzenia]</p3_4>
       <p3_5>[PESEL]</p3_5>
       <p3_6_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_6_1>
       <p3_6_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_6_2>
       <p3_7>[nazwaPelna]</p3_7>
       <p4_1>[PrawoJazdyNumer]</p4_1>
       <p4_2>[PrawoJazdyDataWydania]</p4_2>
       <p4_3>[PrawoJazdyWaznyDo]</p4_3>
       <p4_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4>
       <p4_5>[PrawoJazdyWydanyPrzez]</p4_5>
       <p4_6>[kraj]</p4_6>
       <p5_1>[Telefon]</p5_1>
       <p5_2>[Mail]</p5_2>
       <p5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_3>
       <p6_1>[Ulica]</p6_1>
       <p6_2>[NrDomu]</p6_2>
       <p6_3>[NrLokalu]</p6_3>
       <p6_4>[KodPocztowy]</p6_4>
       <p6_5>[Miejscowosc]</p6_5>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p7_2>[UlicaKor]</p7_2>
       <p7_3>[NrDomuKor]</p7_3>
       <p7_4>[NrLokaluKor]</p7_4>
       <p7_5>[KodPocztowyKor]</p7_5>
       <p7_6>[MiejscowoscKor]</p7_6>
       <p8>[Rachunek]</p8>
       <p9>[Data wypełnienia]</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoKK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24345236</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>
       <p3_1>Jan</p3_1>
       <p3_2>Kowalski</p3_2>
       <p3_3>30-10-1985</p3_3>
       <p3_4>Poznań</p3_4>
       <p3_5>23050608219</p3_5>
       <p3_6_1>1</p3_6_1>
       <p3_6_2>NR-4321</p3_6_2>
       <p3_7>Pełna nazwa testowa</p3_7>
       <p4_1></p4_1>
       <p4_2>30-10-1990</p4_2>
       <p4_3>30-10-1990</p4_3>
       <p4_4>1</p4_4>
       <p4_5>Prezydent m. Poznania</p4_5>
       <p4_6>PL</p4_6>
       <p5_1>500600400</p5_1>
       <p5_2>test@test.pl</p5_2>
       <p5_3>1</p5_3>
       <p6_1>Strzelecka</p6_1>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p6_4>61-155</p6_4>
       <p6_5>Poznań</p6_5>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p7_2>Półwiejska</p7_2>
       <p7_3>1</p7_3>
       <p7_4>1</p7_4>
       <p7_5>61-155</p7_5>
       <p7_6>Poznań</p7_6>
       <p8>453054504926965134154839080720</p8>
       <p9>30-10-2014</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>