Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: D.W.2 Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2445769</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Data wypełnienia]</p1_3>
       <p1_4_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p1_4_1_subfield_0>
       <p1_5_1>[nazwaPelna]</p1_5_1>
       <p1_4_2>[Pole tekstowe]</p1_4_2>
       <p1_5_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_5_2_subfield_0>
       <p1_5_2_subfield_1>[ulica]</p1_5_2_subfield_1>
       <p1_5_2_subfield_2>[nr domu]</p1_5_2_subfield_2>
       <p1_5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_5_2_subfield_3>
       <p1_5_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_5_3_subfield_0>
       <p1_5_3_subfield_1>[poczta]</p1_5_3_subfield_1>
       <p1_7_1>[Miejscowość wypełnienia]</p1_7_1>
       <p1_8_subfield_0>[imię]</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>[nazwisko]</p1_8_subfield_1>
       <p1_9>[Stanowisko]</p1_9>
       <p1_7_2>[Data wypełnienia]</p1_7_2>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3_1>[nazwaPelna]</p2_3_1>
       <p2_4_1>[nazwaPelna]</p2_4_1>
       <p2_3_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_3_2_subfield_0>
       <p2_3_2_subfield_1>[ulica]</p2_3_2_subfield_1>
       <p2_3_2_subfield_2>[nr domu]</p2_3_2_subfield_2>
       <p2_3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_3_2_subfield_3>
       <p2_4_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_4_2_subfield_0>
       <p2_4_2_subfield_1>[ulica]</p2_4_2_subfield_1>
       <p2_4_2_subfield_2>[nr domu]</p2_4_2_subfield_2>
       <p2_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_4_2_subfield_3>
       <p2_4_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_4_2_subfield_4>
       <p2_4_2_subfield_5>[poczta]</p2_4_2_subfield_5>
       <p2_3_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_3_subfield_0>
       <p2_3_3_subfield_1>[poczta]</p2_3_3_subfield_1>
       <p2_4_3>[Telefon]</p2_4_3>
       <p2_5_1>[Pole tekstowe]</p2_5_1>
       <p2_5_2>[data]</p2_5_2>
       <p2_6_1>[Pole tekstowe]</p2_6_1>
       <p2_6_2>[data]</p2_6_2>
       <p2_7a_>[Wartość wyboru w polu p2_7a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_7a_>
       <p2_7b_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_7b_1>
       <p2_7b_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_7b_2>
       <p2_8a_>[Wartość wyboru w polu p2_8a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_8a_>
       <p2_8b_>[Wartość wyboru w polu p2_8b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_8b_>
       <p2_9a_>[Wartość wyboru w polu p2_9a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_9a_>
       <p2_9b_>[Wartość wyboru w polu p2_9b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_9b_>
       <p2_10a_>[Wartość wyboru w polu p2_10a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_10a_>
       <p2_10b_>[Wartość wyboru w polu p2_10b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_10b_>
       <p2_11a_>[Wartość wyboru w polu p2_11a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11a_>
       <p2_11b_>[Wartość wyboru w polu p2_11b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11b_>
       <p2_11c_>[Wartość wyboru w polu p2_11c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11c_>
       <p2_11d_>[Wartość wyboru w polu p2_11d. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11d_>
       <p2_12a_>[Wartość wyboru w polu p2_12a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_12a_>
       <p2_13a_>[Wartość wyboru w polu p2_13a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_13a_>
       <p2_13b_>[Wartość wyboru w polu p2_13b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_13b_>
       <p2_13c_1>[Pole tekstowe]</p2_13c_1>
       <p2_13c_2_>[Wartość wyboru w polu p2_13c_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_13c_2_>
       <p2_14_1>[Pole tekstowe]</p2_14_1>
       <p2_14_2>[Pole tekstowe]</p2_14_2>
       <p2_14_3>[Pole tekstowe]</p2_14_3>
       <p2_16_1>[nazwaPelna]</p2_16_1>
       <p2_16_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_16_2_subfield_0>
       <p2_16_2_subfield_1>[ulica]</p2_16_2_subfield_1>
       <p2_16_2_subfield_2>[nr domu]</p2_16_2_subfield_2>
       <p2_16_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_16_2_subfield_3>
       <p2_15_4>[Telefon]</p2_15_4>
       <p2_16_3>[KodPocztowy]</p2_16_3>
       <p2_16_4>[Poczta]</p2_16_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>D.W.2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2445769</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>30-10-2014</p1_3>
       <p1_4_1_subfield_0>PL391000</p1_4_1_subfield_0>
       <p1_5_1>Pełna nazwa testowa</p1_5_1>
       <p1_4_2>test pola tekstowego</p1_4_2>
       <p1_5_2_subfield_0>Poznań</p1_5_2_subfield_0>
       <p1_5_2_subfield_1>Strzelecka</p1_5_2_subfield_1>
       <p1_5_2_subfield_2>1</p1_5_2_subfield_2>
       <p1_5_2_subfield_3>1</p1_5_2_subfield_3>
       <p1_5_3_subfield_0>61-155</p1_5_3_subfield_0>
       <p1_5_3_subfield_1>Poznań</p1_5_3_subfield_1>
       <p1_7_1>Poznań</p1_7_1>
       <p1_8_subfield_0>Jan</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>Kowalski</p1_8_subfield_1>
       <p1_9>1</p1_9>
       <p1_7_2>1</p1_7_2>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3_1>Pełna nazwa testowa</p2_3_1>
       <p2_4_1>Pełna nazwa testowa</p2_4_1>
       <p2_3_2_subfield_0>Poznań</p2_3_2_subfield_0>
       <p2_3_2_subfield_1>Strzelecka</p2_3_2_subfield_1>
       <p2_3_2_subfield_2>1</p2_3_2_subfield_2>
       <p2_3_2_subfield_3>1</p2_3_2_subfield_3>
       <p2_4_2_subfield_0>Poznań</p2_4_2_subfield_0>
       <p2_4_2_subfield_1>Strzelecka</p2_4_2_subfield_1>
       <p2_4_2_subfield_2>1</p2_4_2_subfield_2>
       <p2_4_2_subfield_3>1</p2_4_2_subfield_3>
       <p2_4_2_subfield_4>61-155</p2_4_2_subfield_4>
       <p2_4_2_subfield_5>Poznań</p2_4_2_subfield_5>
       <p2_3_3_subfield_0>61-155</p2_3_3_subfield_0>
       <p2_3_3_subfield_1>Poznań</p2_3_3_subfield_1>
       <p2_4_3>500600400</p2_4_3>
       <p2_5_1>test pola tekstowego</p2_5_1>
       <p2_5_2>30-10-1990</p2_5_2>
       <p2_6_1>test pola tekstowego</p2_6_1>
       <p2_6_2>30-10-1990</p2_6_2>
       <p2_7a_>1</p2_7a_>
       <p2_7b_1>1</p2_7b_1>
       <p2_7b_2>1</p2_7b_2>
       <p2_8a_>1</p2_8a_>
       <p2_8b_>1</p2_8b_>
       <p2_9a_>1</p2_9a_>
       <p2_9b_>1</p2_9b_>
       <p2_10a_>1</p2_10a_>
       <p2_10b_>1</p2_10b_>
       <p2_11a_>1</p2_11a_>
       <p2_11b_>1</p2_11b_>
       <p2_11c_>1</p2_11c_>
       <p2_11d_>1</p2_11d_>
       <p2_12a_>1</p2_12a_>
       <p2_13a_>1</p2_13a_>
       <p2_13b_>1</p2_13b_>
       <p2_13c_1>test pola tekstowego</p2_13c_1>
       <p2_13c_2_>1</p2_13c_2_>
       <p2_14_1>test pola tekstowego</p2_14_1>
       <p2_14_2>test pola tekstowego</p2_14_2>
       <p2_14_3>test pola tekstowego</p2_14_3>
       <p2_16_1>Pełna nazwa testowa</p2_16_1>
       <p2_16_2_subfield_0>Poznań</p2_16_2_subfield_0>
       <p2_16_2_subfield_1>Strzelecka</p2_16_2_subfield_1>
       <p2_16_2_subfield_2>1</p2_16_2_subfield_2>
       <p2_16_2_subfield_3>1</p2_16_2_subfield_3>
       <p2_15_4>500600400</p2_15_4>
       <p2_16_3>61-155</p2_16_3>
       <p2_16_4>Poznań</p2_16_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>