Pola formularza

Formularz: SAD-IMP SAD 4 - IMPORT (karta: 6, 7, 8)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2452610</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p6_2_1>[Pole tekstowe]</p6_2_1>
       <p6_1_1>[Pole tekstowe]</p6_1_1>
       <p6_1_2>[Pole tekstowe]</p6_1_2>
       <p6_1_3>[Pole tekstowe]</p6_1_3>
       <p6_2_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_2_2_subfield_>
       <p6_2_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p6_2_2_subfield_3>
       <p6_2_2_subfield_2>[nazwisko]</p6_2_2_subfield_2>
       <p6_2_2_subfield_1>[imię]</p6_2_2_subfield_1>
       <p6_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p6_2_3_subfield_0>
       <p6_2_3_subfield_1>[ulica]</p6_2_3_subfield_1>
       <p6_2_3_subfield_2>[nr domu]</p6_2_3_subfield_2>
       <p6_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p6_2_3_subfield_3>
       <p6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3>
       <p6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4>
       <p6_2_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_2_4_subfield_0>
       <p6_2_4_subfield_1>[poczta]</p6_2_4_subfield_1>
       <p6_2_7> / Brak numeru REGON</p6_2_7>
       <p6_2_5>[REGON]</p6_2_5>
       <p6_2_6>[Pole tekstowe]</p6_2_6>
       <p6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5>
       <p6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_6>
       <p6_7>[Pole tekstowe]</p6_7>
       <p6_8_1>[Pole tekstowe]</p6_8_1>
       <p6_9_1>[Pole tekstowe]</p6_9_1>
       <p6_8_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_8_2_subfield_>
       <p6_8_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p6_8_2_subfield_3>
       <p6_8_2_subfield_2>[nazwisko]</p6_8_2_subfield_2>
       <p6_8_2_subfield_1>[imię]</p6_8_2_subfield_1>
       <p6_9_2_subfield_1>[nazwisko]</p6_9_2_subfield_1>
       <p6_9_2_subfield_0>[imię]</p6_9_2_subfield_0>
       <p6_8_3_subfield_0>[miejscowość]</p6_8_3_subfield_0>
       <p6_8_3_subfield_1>[ulica]</p6_8_3_subfield_1>
       <p6_8_3_subfield_2>[nr domu]</p6_8_3_subfield_2>
       <p6_8_3_subfield_3>[nr lokalu]</p6_8_3_subfield_3>
       <p6_8_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_8_3_subfield_4>
       <p6_8_3_subfield_5>[poczta]</p6_8_3_subfield_5>
       <p6_8_6> / Brak numeru REGON</p6_8_6>
       <p6_8_4>[REGON]</p6_8_4>
       <p6_8_5>[Pole tekstowe]</p6_8_5>
       <p6_10>[Pole tekstowe]</p6_10>
       <p6_11>[Pole tekstowe]</p6_11>
       <p6_12>[Pole tekstowe]</p6_12>
       <p6_13>[Pole tekstowe]</p6_13>
       <p6_14_1>[Pole tekstowe]</p6_14_1>
       <p6_15>[kraj]</p6_15>
       <p6_15a_1>[kraj]</p6_15a_1>
       <p6_17a_1>[kraj]</p6_17a_1>
       <p6_14_2>1:[1] / 2:[2] / 3:[3]</p6_14_2>
       <p6_14_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_14_3_subfield_>
       <p6_14_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p6_14_3_subfield_3>
       <p6_14_3_subfield_2>[nazwisko]</p6_14_3_subfield_2>
       <p6_14_3_subfield_1>[imię]</p6_14_3_subfield_1>
       <p6_14_4_subfield_0>[miejscowość]</p6_14_4_subfield_0>
       <p6_14_4_subfield_1>[ulica]</p6_14_4_subfield_1>
       <p6_14_4_subfield_2>[nr domu]</p6_14_4_subfield_2>
       <p6_14_4_subfield_3>[nr lokalu]</p6_14_4_subfield_3>
       <p6_14_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_14_4_subfield_4>
       <p6_14_4_subfield_5>[poczta]</p6_14_4_subfield_5>
       <p6_16>[kraj]</p6_16>
       <p6_17>[kraj]</p6_17>
       <p6_14_5>[data]</p6_14_5>
       <p6_14_6>[Pole tekstowe]</p6_14_6>
       <p6_14_7>[Pole tekstowe]</p6_14_7>
       <p6_18_1>[Pole tekstowe]</p6_18_1>
       <p6_18_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_18_2>
       <p6_19>0:0 / 1:1 / </p6_19>
       <p6_20_1>[Pole tekstowe]</p6_20_1>
       <p6_20_2>[Pole tekstowe]</p6_20_2>
       <p6_20_3>1:1 / 2:2 / 3:3</p6_20_3>
       <p6_21_1>[Pole tekstowe]</p6_21_1>
       <p6_21_2>[Pole tekstowe]</p6_21_2>
       <p6_22_1>[Lista walut]</p6_22_1>
       <p6_22_2>[Pole kwoty]</p6_22_2>
       <p6_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_23>
       <p6_24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_24_1>
       <p6_24_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_24_2>
       <p6_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_25>
       <p6_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_26>
       <p6_27>[Pole tekstowe]</p6_27>
       <p6_28_1>[Pole tekstowe]</p6_28_1>
       <p6_29>[Pole tekstowe]</p6_29>
       <p6_30>[Pole tekstowe]</p6_30>
       <p6_28_2>[Pole tekstowe]</p6_28_2>
       <p6_31>[pole wielowierszowe]</p6_31>
       <p6_32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_32>
       <p6_33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_33_1>
       <p6_33_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_33_2>
       <p6_33_3>[Pole tekstowe]</p6_33_3>
       <p6_33_4>[Pole tekstowe]</p6_33_4>
       <p6_33_5>[Pole tekstowe]</p6_33_5>
       <p6_34>[kraj]</p6_34>
       <p6_35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_35>
       <p6_36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_36>
       <p6_37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_37_1>
       <p6_37_2>[Pole tekstowe]</p6_37_2>
       <p6_38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_38>
       <p6_39>[Pole tekstowe]</p6_39>
       <p6_40>[Pole tekstowe]</p6_40>
       <p6_44>[pole wielowierszowe]</p6_44>
       <p6_41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_41>
       <p6_42>[Pole kwoty]</p6_42>
       <p6_43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_43>
       <p6_45>[Pole kwoty]</p6_45>
       <p6_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_46>
       <p6_47_1_1>[Pole tekstowe]</p6_47_1_1>
       <p6_47_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_1_2>
       <p6_47_1_3>[Pole tekstowe]</p6_47_1_3>
       <p6_47_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_1_4>
       <p6_47_1_5>[Pole tekstowe]</p6_47_1_5>
       <p6_48>[Pole tekstowe]</p6_48>
       <p6_49>[Pole tekstowe]</p6_49>
       <p6_47_2_1>[Pole tekstowe]</p6_47_2_1>
       <p6_47_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_2_2>
       <p6_47_2_3>[Pole tekstowe]</p6_47_2_3>
       <p6_47_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_2_4>
       <p6_47_2_5>[Pole tekstowe]</p6_47_2_5>
       <p6_47_3_1>[Pole tekstowe]</p6_47_3_1>
       <p6_47_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_3_2>
       <p6_47_3_3>[Pole tekstowe]</p6_47_3_3>
       <p6_47_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_3_4>
       <p6_47_3_5>[Pole tekstowe]</p6_47_3_5>
       <p6_47_4_1>[Pole tekstowe]</p6_47_4_1>
       <p6_47_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_4_2>
       <p6_47_4_3>[Pole tekstowe]</p6_47_4_3>
       <p6_47_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_4_4>
       <p6_47_4_5>[Pole tekstowe]</p6_47_4_5>
       <p6_47_5_1>[Pole tekstowe]</p6_47_5_1>
       <p6_47_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_5_2>
       <p6_47_5_3>[Pole tekstowe]</p6_47_5_3>
       <p6_47_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_5_4>
       <p6_47_5_5>[Pole tekstowe]</p6_47_5_5>
       <p6_47_6_1>[Pole tekstowe]</p6_47_6_1>
       <p6_47_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_6_2>
       <p6_47_6_3>[Pole tekstowe]</p6_47_6_3>
       <p6_47_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_6_4>
       <p6_47_6_5>[Pole tekstowe]</p6_47_6_5>
       <p6_47_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_47_7>
       <p6_50_1>[Pole tekstowe]</p6_50_1>
       <p6_50_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_50_2_subfield_>
       <p6_50_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p6_50_2_subfield_3>
       <p6_50_2_subfield_2>[nazwisko]</p6_50_2_subfield_2>
       <p6_50_2_subfield_1>[imię]</p6_50_2_subfield_1>
       <p6_50_3_subfield_0>[miejscowość]</p6_50_3_subfield_0>
       <p6_50_3_subfield_1>[ulica]</p6_50_3_subfield_1>
       <p6_50_3_subfield_2>[nr domu]</p6_50_3_subfield_2>
       <p6_50_3_subfield_3>[nr lokalu]</p6_50_3_subfield_3>
       <p6_50_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_50_3_subfield_4>
       <p6_50_3_subfield_5>[poczta]</p6_50_3_subfield_5>
       <p6_50_4>[nazwiskoPrzedst]</p6_50_4>
       <p6_50_5>[pierwszeImiePrzedst]</p6_50_5>
       <p6_50_6>[miejscowość]</p6_50_6>
       <p6_50_7>[data]</p6_50_7>
       <p6_51_1>[Pole tekstowe]</p6_51_1>
       <p6_51_2>[Pole tekstowe]</p6_51_2>
       <p6_51_3>[Pole tekstowe]</p6_51_3>
       <p6_51_4>[Pole tekstowe]</p6_51_4>
       <p6_52_1>[Pole tekstowe]</p6_52_1>
       <p6_52_2>[Pole tekstowe]</p6_52_2>
       <p6_53>[Pole tekstowe]</p6_53>
       <p6_54_1>[Miejscowość wypełnienia]</p6_54_1>
       <p6_54_2>[Data wypełnienia]</p6_54_2>
       <p6_54_3_subfield_1>[nazwisko]</p6_54_3_subfield_1>
       <p6_54_3_subfield_0>[imię]</p6_54_3_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SAD-IMP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2452610</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p6_2_1>2</p6_2_1>
       <p6_1_1>1</p6_1_1>
       <p6_1_2>1</p6_1_2>
       <p6_1_3>1</p6_1_3>
       <p6_2_2_subfield_>2</p6_2_2_subfield_>
       <p6_2_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p6_2_2_subfield_3>
       <p6_2_2_subfield_2>Kowalski</p6_2_2_subfield_2>
       <p6_2_2_subfield_1>Jan</p6_2_2_subfield_1>
       <p6_2_3_subfield_0>Poznań</p6_2_3_subfield_0>
       <p6_2_3_subfield_1>Strzelecka</p6_2_3_subfield_1>
       <p6_2_3_subfield_2>1</p6_2_3_subfield_2>
       <p6_2_3_subfield_3>1</p6_2_3_subfield_3>
       <p6_3>3</p6_3>
       <p6_4>4</p6_4>
       <p6_2_4_subfield_0>61-155</p6_2_4_subfield_0>
       <p6_2_4_subfield_1>Poznań</p6_2_4_subfield_1>
       <p6_2_7></p6_2_7>
       <p6_2_5>2</p6_2_5>
       <p6_2_6>2</p6_2_6>
       <p6_5>5</p6_5>
       <p6_6>6</p6_6>
       <p6_7>7</p6_7>
       <p6_8_1>8</p6_8_1>
       <p6_9_1>9</p6_9_1>
       <p6_8_2_subfield_>2</p6_8_2_subfield_>
       <p6_8_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p6_8_2_subfield_3>
       <p6_8_2_subfield_2>Kowalski</p6_8_2_subfield_2>
       <p6_8_2_subfield_1>Jan</p6_8_2_subfield_1>
       <p6_9_2_subfield_1>Kowalski</p6_9_2_subfield_1>
       <p6_9_2_subfield_0>Jan</p6_9_2_subfield_0>
       <p6_8_3_subfield_0>Poznań</p6_8_3_subfield_0>
       <p6_8_3_subfield_1>Strzelecka</p6_8_3_subfield_1>
       <p6_8_3_subfield_2>1</p6_8_3_subfield_2>
       <p6_8_3_subfield_3>1</p6_8_3_subfield_3>
       <p6_8_3_subfield_4>61-155</p6_8_3_subfield_4>
       <p6_8_3_subfield_5>Poznań</p6_8_3_subfield_5>
       <p6_8_6></p6_8_6>
       <p6_8_4>8</p6_8_4>
       <p6_8_5>8</p6_8_5>
       <p6_10>1</p6_10>
       <p6_11>2</p6_11>
       <p6_12>3</p6_12>
       <p6_13>5</p6_13>
       <p6_14_1>5</p6_14_1>
       <p6_15>6</p6_15>
       <p6_15a_1>6</p6_15a_1>
       <p6_17a_1>7</p6_17a_1>
       <p6_14_2>1</p6_14_2>
       <p6_14_3_subfield_>2</p6_14_3_subfield_>
       <p6_14_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p6_14_3_subfield_3>
       <p6_14_3_subfield_2>Kowalski</p6_14_3_subfield_2>
       <p6_14_3_subfield_1>Jan</p6_14_3_subfield_1>
       <p6_14_4_subfield_0>Poznań</p6_14_4_subfield_0>
       <p6_14_4_subfield_1>Strzelecka</p6_14_4_subfield_1>
       <p6_14_4_subfield_2>1</p6_14_4_subfield_2>
       <p6_14_4_subfield_3>1</p6_14_4_subfield_3>
       <p6_14_4_subfield_4>61-155</p6_14_4_subfield_4>
       <p6_14_4_subfield_5>Poznań</p6_14_4_subfield_5>
       <p6_16>8</p6_16>
       <p6_17>9</p6_17>
       <p6_14_5>5</p6_14_5>
       <p6_14_6>5</p6_14_6>
       <p6_14_7>5</p6_14_7>
       <p6_18_1>1</p6_18_1>
       <p6_18_2>1</p6_18_2>
       <p6_19>0</p6_19>
       <p6_20_1>3</p6_20_1>
       <p6_20_2>4</p6_20_2>
       <p6_20_3>1</p6_20_3>
       <p6_21_1>1</p6_21_1>
       <p6_21_2>5</p6_21_2>
       <p6_22_1>6</p6_22_1>
       <p6_22_2>7</p6_22_2>
       <p6_23>7</p6_23>
       <p6_24_1>7</p6_24_1>
       <p6_24_2>7</p6_24_2>
       <p6_25>8</p6_25>
       <p6_26>8</p6_26>
       <p6_27>9</p6_27>
       <p6_28_1>88</p6_28_1>
       <p6_29>8</p6_29>
       <p6_30>88</p6_30>
       <p6_28_2>8</p6_28_2>
       <p6_31>to jest pole wielowierszowe</p6_31>
       <p6_32>8</p6_32>
       <p6_33_1>7</p6_33_1>
       <p6_33_2>6</p6_33_2>
       <p6_33_3>6</p6_33_3>
       <p6_33_4>6</p6_33_4>
       <p6_33_5>6</p6_33_5>
       <p6_34>6</p6_34>
       <p6_35>5</p6_35>
       <p6_36>5</p6_36>
       <p6_37_1>5</p6_37_1>
       <p6_37_2>4</p6_37_2>
       <p6_38>3</p6_38>
       <p6_39>3</p6_39>
       <p6_40>3</p6_40>
       <p6_44>to jest pole wielowierszowe</p6_44>
       <p6_41>4</p6_41>
       <p6_42>5</p6_42>
       <p6_43>6</p6_43>
       <p6_45>6</p6_45>
       <p6_46>7</p6_46>
       <p6_47_1_1>1</p6_47_1_1>
       <p6_47_1_2>1</p6_47_1_2>
       <p6_47_1_3>1</p6_47_1_3>
       <p6_47_1_4>2</p6_47_1_4>
       <p6_47_1_5>1</p6_47_1_5>
       <p6_48>5</p6_48>
       <p6_49>6</p6_49>
       <p6_47_2_1>1</p6_47_2_1>
       <p6_47_2_2>1</p6_47_2_2>
       <p6_47_2_3>1</p6_47_2_3>
       <p6_47_2_4>1</p6_47_2_4>
       <p6_47_2_5>1</p6_47_2_5>
       <p6_47_3_1>1</p6_47_3_1>
       <p6_47_3_2>1</p6_47_3_2>
       <p6_47_3_3>1</p6_47_3_3>
       <p6_47_3_4>2</p6_47_3_4>
       <p6_47_3_5>1</p6_47_3_5>
       <p6_47_4_1>1</p6_47_4_1>
       <p6_47_4_2>1</p6_47_4_2>
       <p6_47_4_3>1</p6_47_4_3>
       <p6_47_4_4>2</p6_47_4_4>
       <p6_47_4_5>1</p6_47_4_5>
       <p6_47_5_1>1</p6_47_5_1>
       <p6_47_5_2>1</p6_47_5_2>
       <p6_47_5_3>1</p6_47_5_3>
       <p6_47_5_4>2</p6_47_5_4>
       <p6_47_5_5>1</p6_47_5_5>
       <p6_47_6_1>1</p6_47_6_1>
       <p6_47_6_2>1</p6_47_6_2>
       <p6_47_6_3>1</p6_47_6_3>
       <p6_47_6_4>2</p6_47_6_4>
       <p6_47_6_5>1</p6_47_6_5>
       <p6_47_7>2</p6_47_7>
       <p6_50_1>2</p6_50_1>
       <p6_50_2_subfield_>2</p6_50_2_subfield_>
       <p6_50_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p6_50_2_subfield_3>
       <p6_50_2_subfield_2>Kowalski</p6_50_2_subfield_2>
       <p6_50_2_subfield_1>Jan</p6_50_2_subfield_1>
       <p6_50_3_subfield_0>Poznań</p6_50_3_subfield_0>
       <p6_50_3_subfield_1>Strzelecka</p6_50_3_subfield_1>
       <p6_50_3_subfield_2>1</p6_50_3_subfield_2>
       <p6_50_3_subfield_3>1</p6_50_3_subfield_3>
       <p6_50_3_subfield_4>61-155</p6_50_3_subfield_4>
       <p6_50_3_subfield_5>Poznań</p6_50_3_subfield_5>
       <p6_50_4>2</p6_50_4>
       <p6_50_5>2</p6_50_5>
       <p6_50_6>2</p6_50_6>
       <p6_50_7>2</p6_50_7>
       <p6_51_1>2</p6_51_1>
       <p6_51_2>2</p6_51_2>
       <p6_51_3>2</p6_51_3>
       <p6_51_4>2</p6_51_4>
       <p6_52_1>2</p6_52_1>
       <p6_52_2>2</p6_52_2>
       <p6_53>4</p6_53>
       <p6_54_1>4</p6_54_1>
       <p6_54_2>4</p6_54_2>
       <p6_54_3_subfield_1>Kowalski</p6_54_3_subfield_1>
       <p6_54_3_subfield_0>Jan</p6_54_3_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>