Pola formularza

Formularz: SAD-EKS SAD 1 - EKSPORT (karta: 1, 2, 3)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2452626</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_2_1>[Pole tekstowe]</p1_2_1>
       <p1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[Pole tekstowe]</p1_1_2>
       <p1_1_3>[Pole tekstowe]</p1_1_3>
       <p1_2_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_2_2_subfield_>
       <p1_2_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_2_2_subfield_3>
       <p1_2_2_subfield_2>[nazwisko]</p1_2_2_subfield_2>
       <p1_2_2_subfield_1>[imię]</p1_2_2_subfield_1>
       <p1_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_3_subfield_0>
       <p1_2_3_subfield_1>[ulica]</p1_2_3_subfield_1>
       <p1_2_3_subfield_2>[nr domu]</p1_2_3_subfield_2>
       <p1_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_3_subfield_3>
       <p1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3>
       <p1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4>
       <p1_2_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_2_4_subfield_0>
       <p1_2_4_subfield_1>[poczta]</p1_2_4_subfield_1>
       <p1_2_5>[REGON]</p1_2_5>
       <p1_2_6>[Pole tekstowe]</p1_2_6>
       <p1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_5>
       <p1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_6>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p1_8_1>[Pole tekstowe]</p1_8_1>
       <p1_9_1>[Pole tekstowe]</p1_9_1>
       <p1_8_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_8_2_subfield_>
       <p1_8_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_8_2_subfield_3>
       <p1_8_2_subfield_2>[nazwisko]</p1_8_2_subfield_2>
       <p1_8_2_subfield_1>[imię]</p1_8_2_subfield_1>
       <p1_9_2_subfield_1>[nazwisko]</p1_9_2_subfield_1>
       <p1_9_2_subfield_0>[imię]</p1_9_2_subfield_0>
       <p1_8_3_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_3_subfield_0>
       <p1_8_3_subfield_1>[ulica]</p1_8_3_subfield_1>
       <p1_8_3_subfield_2>[nr domu]</p1_8_3_subfield_2>
       <p1_8_3_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_3_subfield_3>
       <p1_8_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_8_3_subfield_4>
       <p1_8_3_subfield_5>[poczta]</p1_8_3_subfield_5>
       <p1_8_4>[REGON]</p1_8_4>
       <p1_8_5>[Pole tekstowe]</p1_8_5>
       <p1_10>[kraj]</p1_10>
       <p1_11>[kraj]</p1_11>
       <p1_12>[Pole tekstowe]</p1_12>
       <p1_13>[Pole tekstowe]</p1_13>
       <p1_14_1>[Pole tekstowe]</p1_14_1>
       <p1_15>[kraj]</p1_15>
       <p1_15a_1>[kraj]</p1_15a_1>
       <p1_17a_1>[kraj]</p1_17a_1>
       <p1_14_2>1:[1] / 2:[2] / 3:[3]</p1_14_2>
       <p1_14_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_14_3_subfield_>
       <p1_14_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_14_3_subfield_3>
       <p1_14_3_subfield_2>[nazwisko]</p1_14_3_subfield_2>
       <p1_14_3_subfield_1>[imię]</p1_14_3_subfield_1>
       <p1_14_4_subfield_0>[miejscowość]</p1_14_4_subfield_0>
       <p1_14_4_subfield_1>[ulica]</p1_14_4_subfield_1>
       <p1_14_4_subfield_2>[nr domu]</p1_14_4_subfield_2>
       <p1_14_4_subfield_3>[nr lokalu]</p1_14_4_subfield_3>
       <p1_14_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_14_4_subfield_4>
       <p1_14_4_subfield_5>[poczta]</p1_14_4_subfield_5>
       <p1_16>[kraj]</p1_16>
       <p1_17>[kraj]</p1_17>
       <p1_14_5>[data]</p1_14_5>
       <p1_14_6>[Pole tekstowe]</p1_14_6>
       <p1_14_7>[Pole tekstowe]</p1_14_7>
       <p1_18_1>[Pole tekstowe]</p1_18_1>
       <p1_18_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_18_2>
       <p1_19>0:0 / 1:1</p1_19>
       <p1_20_1>[Pole tekstowe]</p1_20_1>
       <p1_20_2>[Pole tekstowe]</p1_20_2>
       <p1_20_3>1:1 / 2:2 / 3:3</p1_20_3>
       <p1_21_1>[Pole tekstowe]</p1_21_1>
       <p1_21_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_21_2>
       <p1_22_1>[Lista walut]</p1_22_1>
       <p1_22_2>[Pole kwoty]</p1_22_2>
       <p1_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_23>
       <p1_24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_24_1>
       <p1_24_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_24_2>
       <p1_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_25>
       <p1_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_26>
       <p1_27>[Pole tekstowe]</p1_27>
       <p1_28_1>[Pole tekstowe]</p1_28_1>
       <p1_29>[Pole tekstowe]</p1_29>
       <p1_30>[Pole tekstowe]</p1_30>
       <p1_28_2>[Pole tekstowe]</p1_28_2>
       <p1_31>[pole wielowierszowe]</p1_31>
       <p1_32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_32>
       <p1_33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_33_1>
       <p1_33_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_33_2>
       <p1_33_3>[Pole tekstowe]</p1_33_3>
       <p1_33_4>[Pole tekstowe]</p1_33_4>
       <p1_33_5>[Pole tekstowe]</p1_33_5>
       <p1_34>[kraj]</p1_34>
       <p1_35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_35>
       <p1_36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_36>
       <p1_37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_37_1>
       <p1_37_2>[Pole tekstowe]</p1_37_2>
       <p1_38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_38>
       <p1_39>[Pole tekstowe]</p1_39>
       <p1_40>[Pole tekstowe]</p1_40>
       <p1_44>[pole wielowierszowe]</p1_44>
       <p1_41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_41>
       <p1_42>[Pole kwoty]</p1_42>
       <p1_43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_43>
       <p1_45>[Pole kwoty]</p1_45>
       <p1_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_46>
       <p1_47_1_1>[Pole tekstowe]</p1_47_1_1>
       <p1_47_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_1_2>
       <p1_47_1_3>[Pole tekstowe]</p1_47_1_3>
       <p1_47_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_1_4>
       <p1_47_1_5>[Pole tekstowe]</p1_47_1_5>
       <p1_48>[Pole tekstowe]</p1_48>
       <p1_49>[Pole tekstowe]</p1_49>
       <p1_47_2_1>[Pole tekstowe]</p1_47_2_1>
       <p1_47_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_2_2>
       <p1_47_2_3>[Pole tekstowe]</p1_47_2_3>
       <p1_47_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_2_4>
       <p1_47_2_5>[Pole tekstowe]</p1_47_2_5>
       <p1_47_3_1>[Pole tekstowe]</p1_47_3_1>
       <p1_47_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_3_2>
       <p1_47_3_3>[Pole tekstowe]</p1_47_3_3>
       <p1_47_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_3_4>
       <p1_47_3_5>[Pole tekstowe]</p1_47_3_5>
       <p1_47_4_1>[Pole tekstowe]</p1_47_4_1>
       <p1_47_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_4_2>
       <p1_47_4_3>[Pole tekstowe]</p1_47_4_3>
       <p1_47_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_4_4>
       <p1_47_4_5>[Pole tekstowe]</p1_47_4_5>
       <p1_47_5_1>[Pole tekstowe]</p1_47_5_1>
       <p1_47_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_5_2>
       <p1_47_5_3>[Pole tekstowe]</p1_47_5_3>
       <p1_47_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_5_4>
       <p1_47_5_5>[Pole tekstowe]</p1_47_5_5>
       <p1_47_6_1>[Pole tekstowe]</p1_47_6_1>
       <p1_47_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_6_2>
       <p1_47_6_3>[Pole tekstowe]</p1_47_6_3>
       <p1_47_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_6_4>
       <p1_47_6_5>[Pole tekstowe]</p1_47_6_5>
       <p1_47_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_7>
       <p1_50_1>[Pole tekstowe]</p1_50_1>
       <p1_50_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_50_2_subfield_>
       <p1_50_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_50_2_subfield_3>
       <p1_50_2_subfield_2>[nazwisko]</p1_50_2_subfield_2>
       <p1_50_2_subfield_1>[imię]</p1_50_2_subfield_1>
       <p1_50_3_subfield_0>[miejscowość]</p1_50_3_subfield_0>
       <p1_50_3_subfield_1>[ulica]</p1_50_3_subfield_1>
       <p1_50_3_subfield_2>[nr domu]</p1_50_3_subfield_2>
       <p1_50_3_subfield_3>[nr lokalu]</p1_50_3_subfield_3>
       <p1_50_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_50_3_subfield_4>
       <p1_50_3_subfield_5>[poczta]</p1_50_3_subfield_5>
       <p1_50_4_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p1_50_4_subfield_0>
       <p1_50_4_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p1_50_4_subfield_1>
       <p1_50_6>[miejscowość]</p1_50_6>
       <p1_50_7>[data]</p1_50_7>
       <p1_51_1>[Pole tekstowe]</p1_51_1>
       <p1_51_2>[Pole tekstowe]</p1_51_2>
       <p1_51_3>[Pole tekstowe]</p1_51_3>
       <p1_51_4>[Pole tekstowe]</p1_51_4>
       <p1_52_1>[Pole tekstowe]</p1_52_1>
       <p1_52_2>[Pole tekstowe]</p1_52_2>
       <p1_53>[Pole tekstowe]</p1_53>
       <p1_54_1>[Miejscowość wypełnienia]</p1_54_1>
       <p1_54_2>[Data wypełnienia]</p1_54_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SAD-EKS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2452626</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_2_1>2</p1_2_1>
       <p1_1_1>1</p1_1_1>
       <p1_1_2>1</p1_1_2>
       <p1_1_3>1</p1_1_3>
       <p1_2_2_subfield_>2</p1_2_2_subfield_>
       <p1_2_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_2_2_subfield_3>
       <p1_2_2_subfield_2>Kowalski</p1_2_2_subfield_2>
       <p1_2_2_subfield_1>Jan</p1_2_2_subfield_1>
       <p1_2_3_subfield_0>Poznań</p1_2_3_subfield_0>
       <p1_2_3_subfield_1>Strzelecka</p1_2_3_subfield_1>
       <p1_2_3_subfield_2>1</p1_2_3_subfield_2>
       <p1_2_3_subfield_3>1</p1_2_3_subfield_3>
       <p1_3>3</p1_3>
       <p1_4>4</p1_4>
       <p1_2_4_subfield_0>61-155</p1_2_4_subfield_0>
       <p1_2_4_subfield_1>Poznań</p1_2_4_subfield_1>
       <p1_2_5>2</p1_2_5>
       <p1_2_6>2</p1_2_6>
       <p1_5>5</p1_5>
       <p1_6>6</p1_6>
       <p1_7>7</p1_7>
       <p1_8_1>8</p1_8_1>
       <p1_9_1>9</p1_9_1>
       <p1_8_2_subfield_>2</p1_8_2_subfield_>
       <p1_8_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_8_2_subfield_3>
       <p1_8_2_subfield_2>Kowalski</p1_8_2_subfield_2>
       <p1_8_2_subfield_1>Jan</p1_8_2_subfield_1>
       <p1_9_2_subfield_1>Kowalski</p1_9_2_subfield_1>
       <p1_9_2_subfield_0>Jan</p1_9_2_subfield_0>
       <p1_8_3_subfield_0>Poznań</p1_8_3_subfield_0>
       <p1_8_3_subfield_1>Strzelecka</p1_8_3_subfield_1>
       <p1_8_3_subfield_2>1</p1_8_3_subfield_2>
       <p1_8_3_subfield_3>1</p1_8_3_subfield_3>
       <p1_8_3_subfield_4>61-155</p1_8_3_subfield_4>
       <p1_8_3_subfield_5>Poznań</p1_8_3_subfield_5>
       <p1_8_4>8</p1_8_4>
       <p1_8_5>8</p1_8_5>
       <p1_10>1</p1_10>
       <p1_11>2</p1_11>
       <p1_12>3</p1_12>
       <p1_13>5</p1_13>
       <p1_14_1>5</p1_14_1>
       <p1_15>6</p1_15>
       <p1_15a_1>6</p1_15a_1>
       <p1_17a_1>7</p1_17a_1>
       <p1_14_2>1</p1_14_2>
       <p1_14_3_subfield_>2</p1_14_3_subfield_>
       <p1_14_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_14_3_subfield_3>
       <p1_14_3_subfield_2>Kowalski</p1_14_3_subfield_2>
       <p1_14_3_subfield_1>Jan</p1_14_3_subfield_1>
       <p1_14_4_subfield_0>Poznań</p1_14_4_subfield_0>
       <p1_14_4_subfield_1>Strzelecka</p1_14_4_subfield_1>
       <p1_14_4_subfield_2>1</p1_14_4_subfield_2>
       <p1_14_4_subfield_3>1</p1_14_4_subfield_3>
       <p1_14_4_subfield_4>61-155</p1_14_4_subfield_4>
       <p1_14_4_subfield_5>Poznań</p1_14_4_subfield_5>
       <p1_16>8</p1_16>
       <p1_17>9</p1_17>
       <p1_14_5>5</p1_14_5>
       <p1_14_6>5</p1_14_6>
       <p1_14_7>5</p1_14_7>
       <p1_18_1>1</p1_18_1>
       <p1_18_2>1</p1_18_2>
       <p1_19>0</p1_19>
       <p1_20_1>3</p1_20_1>
       <p1_20_2>4</p1_20_2>
       <p1_20_3>1</p1_20_3>
       <p1_21_1>1</p1_21_1>
       <p1_21_2>5</p1_21_2>
       <p1_22_1>6</p1_22_1>
       <p1_22_2>7</p1_22_2>
       <p1_23>7</p1_23>
       <p1_24_1>7</p1_24_1>
       <p1_24_2>7</p1_24_2>
       <p1_25>8</p1_25>
       <p1_26>8</p1_26>
       <p1_27>9</p1_27>
       <p1_28_1>88</p1_28_1>
       <p1_29>8</p1_29>
       <p1_30>88</p1_30>
       <p1_28_2>8</p1_28_2>
       <p1_31>to jest pole wielowierszowe</p1_31>
       <p1_32>8</p1_32>
       <p1_33_1>7</p1_33_1>
       <p1_33_2>6</p1_33_2>
       <p1_33_3>6</p1_33_3>
       <p1_33_4>6</p1_33_4>
       <p1_33_5>6</p1_33_5>
       <p1_34>6</p1_34>
       <p1_35>5</p1_35>
       <p1_36>5</p1_36>
       <p1_37_1>5</p1_37_1>
       <p1_37_2>4</p1_37_2>
       <p1_38>3</p1_38>
       <p1_39>3</p1_39>
       <p1_40>3</p1_40>
       <p1_44>to jest pole wielowierszowe</p1_44>
       <p1_41>4</p1_41>
       <p1_42>5</p1_42>
       <p1_43>6</p1_43>
       <p1_45>6</p1_45>
       <p1_46>7</p1_46>
       <p1_47_1_1>1</p1_47_1_1>
       <p1_47_1_2>1</p1_47_1_2>
       <p1_47_1_3>1</p1_47_1_3>
       <p1_47_1_4>2</p1_47_1_4>
       <p1_47_1_5>1</p1_47_1_5>
       <p1_48>5</p1_48>
       <p1_49>6</p1_49>
       <p1_47_2_1>1</p1_47_2_1>
       <p1_47_2_2>1</p1_47_2_2>
       <p1_47_2_3>1</p1_47_2_3>
       <p1_47_2_4>1</p1_47_2_4>
       <p1_47_2_5>1</p1_47_2_5>
       <p1_47_3_1>1</p1_47_3_1>
       <p1_47_3_2>1</p1_47_3_2>
       <p1_47_3_3>1</p1_47_3_3>
       <p1_47_3_4>2</p1_47_3_4>
       <p1_47_3_5>1</p1_47_3_5>
       <p1_47_4_1>1</p1_47_4_1>
       <p1_47_4_2>1</p1_47_4_2>
       <p1_47_4_3>1</p1_47_4_3>
       <p1_47_4_4>2</p1_47_4_4>
       <p1_47_4_5>1</p1_47_4_5>
       <p1_47_5_1>1</p1_47_5_1>
       <p1_47_5_2>1</p1_47_5_2>
       <p1_47_5_3>1</p1_47_5_3>
       <p1_47_5_4>2</p1_47_5_4>
       <p1_47_5_5>1</p1_47_5_5>
       <p1_47_6_1>1</p1_47_6_1>
       <p1_47_6_2>1</p1_47_6_2>
       <p1_47_6_3>1</p1_47_6_3>
       <p1_47_6_4>2</p1_47_6_4>
       <p1_47_6_5>1</p1_47_6_5>
       <p1_47_7>2</p1_47_7>
       <p1_50_1>2</p1_50_1>
       <p1_50_2_subfield_>2</p1_50_2_subfield_>
       <p1_50_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_50_2_subfield_3>
       <p1_50_2_subfield_2>Kowalski</p1_50_2_subfield_2>
       <p1_50_2_subfield_1>Jan</p1_50_2_subfield_1>
       <p1_50_3_subfield_0>Poznań</p1_50_3_subfield_0>
       <p1_50_3_subfield_1>Strzelecka</p1_50_3_subfield_1>
       <p1_50_3_subfield_2>1</p1_50_3_subfield_2>
       <p1_50_3_subfield_3>1</p1_50_3_subfield_3>
       <p1_50_3_subfield_4>61-155</p1_50_3_subfield_4>
       <p1_50_3_subfield_5>Poznań</p1_50_3_subfield_5>
       <p1_50_4_subfield_0>Krzysztof</p1_50_4_subfield_0>
       <p1_50_4_subfield_1>Kowalczyk</p1_50_4_subfield_1>
       <p1_50_6>2</p1_50_6>
       <p1_50_7>2</p1_50_7>
       <p1_51_1>2</p1_51_1>
       <p1_51_2>2</p1_51_2>
       <p1_51_3>2</p1_51_3>
       <p1_51_4>2</p1_51_4>
       <p1_52_1>2</p1_52_1>
       <p1_52_2>2</p1_52_2>
       <p1_53>4</p1_53>
       <p1_54_1>4</p1_54_1>
       <p1_54_2>4</p1_54_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>