Pola formularza

Formularz: SAD-BIS-WYW-TR SAD-BIS 2 - WYWÓZ + TRANZYT (karta: 1, 2, 3, 4, 5)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2457518</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_8_1>[Pole tekstowe]</p1_8_1>
       <p1_8_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_8_2_subfield_>
       <p1_8_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_8_2_subfield_3>
       <p1_8_2_subfield_2>[nazwisko]</p1_8_2_subfield_2>
       <p1_8_2_subfield_1>[imię]</p1_8_2_subfield_1>
       <p1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[Pole tekstowe]</p1_1_2>
       <p1_1_3>[Pole tekstowe]</p1_1_3>
       <p1_8_3_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_3_subfield_0>
       <p1_8_3_subfield_1>[ulica]</p1_8_3_subfield_1>
       <p1_8_3_subfield_2>[nr domu]</p1_8_3_subfield_2>
       <p1_8_3_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_3_subfield_3>
       <p1_8_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_8_3_subfield_4>
       <p1_8_3_subfield_5>[poczta]</p1_8_3_subfield_5>
       <p1_8_4>[REGON]</p1_8_4>
       <p1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3>
       <p1_8_5>[Pole tekstowe]</p1_8_5>
       <p1_A_32_>[Wartość wyboru w polu p1_A_32. Dostępne wartości: 1 ]</p1_A_32_>
       <p1_A_33_>[Wartość wyboru w polu p1_A_33. Dostępne wartości: 0 ]</p1_A_33_>
       <p1_A_31>[pole wielowierszowe]</p1_A_31>
       <p1_A_32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_A_32>
       <p1_A_33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_A_33_1>
       <p1_A_33_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_A_33_2>
       <p1_A_33_3>[Pole tekstowe]</p1_A_33_3>
       <p1_A_33_4>[Pole tekstowe]</p1_A_33_4>
       <p1_A_33_5>[Pole tekstowe]</p1_A_33_5>
       <p1_A_35_>[Wartość wyboru w polu p1_A_35. Dostępne wartości: 1 ]</p1_A_35_>
       <p1_A_34>[kraj]</p1_A_34>
       <p1_A_35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_A_35>
       <p1_A_36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_A_36>
       <p1_A_38_>[Wartość wyboru w polu p1_A_38. Dostępne wartości: 1 ]</p1_A_38_>
       <p1_A_37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_A_37_1>
       <p1_A_37_2>[Pole tekstowe]</p1_A_37_2>
       <p1_A_38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_A_38>
       <p1_A_39>[Pole tekstowe]</p1_A_39>
       <p1_A_40_>[Wartość wyboru w polu p1_A_40. Dostępne wartości: 1 ]</p1_A_40_>
       <p1_A_40>[Pole tekstowe]</p1_A_40>
       <p1_A_44_>[Wartość wyboru w polu p1_A_44. Dostępne wartości: 1 ]</p1_A_44_>
       <p1_A_41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_A_41>
       <p1_A_42>[Pole kwoty]</p1_A_42>
       <p1_A_43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_A_43>
       <p1_A_44>[pole wielowierszowe]</p1_A_44>
       <p1_A_45>[Pole kwoty]</p1_A_45>
       <p1_A_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_A_46>
       <p1_B_31_>[Wartość wyboru w polu p1_B_31. Dostępne wartości: 1 3 ]</p1_B_31_>
       <p1_B_32_>[Wartość wyboru w polu p1_B_32. Dostępne wartości: 1 ]</p1_B_32_>
       <p1_B_33_>[Wartość wyboru w polu p1_B_33. Dostępne wartości: 0 ]</p1_B_33_>
       <p1_B_31>[pole wielowierszowe]</p1_B_31>
       <p1_B_32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_B_32>
       <p1_B_33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_B_33_1>
       <p1_B_33_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_B_33_2>
       <p1_B_33_3>[Pole tekstowe]</p1_B_33_3>
       <p1_B_33_4>[Pole tekstowe]</p1_B_33_4>
       <p1_B_33_5>[Pole tekstowe]</p1_B_33_5>
       <p1_B_35_>[Wartość wyboru w polu p1_B_35. Dostępne wartości: 1 ]</p1_B_35_>
       <p1_B_34>[kraj]</p1_B_34>
       <p1_B_35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_B_35>
       <p1_B_36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_B_36>
       <p1_B_38_>[Wartość wyboru w polu p1_B_38. Dostępne wartości: 1 ]</p1_B_38_>
       <p1_B_37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_B_37_1>
       <p1_B_37_2>[Pole tekstowe]</p1_B_37_2>
       <p1_B_38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_B_38>
       <p1_B_39>[Pole tekstowe]</p1_B_39>
       <p1_B_40_>[Wartość wyboru w polu p1_B_40. Dostępne wartości: 1 ]</p1_B_40_>
       <p1_B_40>[Pole tekstowe]</p1_B_40>
       <p1_B_44_>[Wartość wyboru w polu p1_B_44. Dostępne wartości: 1 ]</p1_B_44_>
       <p1_B_41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_B_41>
       <p1_B_42>[Pole kwoty]</p1_B_42>
       <p1_B_43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_B_43>
       <p1_B_44>[pole wielowierszowe]</p1_B_44>
       <p1_B_45>[Pole kwoty]</p1_B_45>
       <p1_B_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_B_46>
       <p1_C_31_>[Wartość wyboru w polu p1_C_31. Dostępne wartości: 1 3 ]</p1_C_31_>
       <p1_C_32_>[Wartość wyboru w polu p1_C_32. Dostępne wartości: 1 ]</p1_C_32_>
       <p1_C_33_>[Wartość wyboru w polu p1_C_33. Dostępne wartości: 0 ]</p1_C_33_>
       <p1_C_31>[pole wielowierszowe]</p1_C_31>
       <p1_C_32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_C_32>
       <p1_C_33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_C_33_1>
       <p1_C_33_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_C_33_2>
       <p1_C_33_3>[Pole tekstowe]</p1_C_33_3>
       <p1_C_33_4>[Pole tekstowe]</p1_C_33_4>
       <p1_C_33_5>[Pole tekstowe]</p1_C_33_5>
       <p1_C_35_>[Wartość wyboru w polu p1_C_35. Dostępne wartości: 1 ]</p1_C_35_>
       <p1_C_34>[kraj]</p1_C_34>
       <p1_C_35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_C_35>
       <p1_C_36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_C_36>
       <p1_C_38_>[Wartość wyboru w polu p1_C_38. Dostępne wartości: 1 ]</p1_C_38_>
       <p1_C_37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_C_37_1>
       <p1_C_37_2>[Pole tekstowe]</p1_C_37_2>
       <p1_C_38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_C_38>
       <p1_C_39>[Pole tekstowe]</p1_C_39>
       <p1_C_40_>[Wartość wyboru w polu p1_C_40. Dostępne wartości: 1 ]</p1_C_40_>
       <p1_C_40>[Pole tekstowe]</p1_C_40>
       <p1_C_44_>[Wartość wyboru w polu p1_C_44. Dostępne wartości: 1 ]</p1_C_44_>
       <p1_C_41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_C_41>
       <p1_C_42>[Pole kwoty]</p1_C_42>
       <p1_C_43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_C_43>
       <p1_C_44>[pole wielowierszowe]</p1_C_44>
       <p1_C_45>[Pole kwoty]</p1_C_45>
       <p1_C_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_C_46>
       <p1_47_1_1>[Pole tekstowe]</p1_47_1_1>
       <p1_47_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_1_2>
       <p1_47_1_3>[Pole tekstowe]</p1_47_1_3>
       <p1_47_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_1_4>
       <p1_47_1_5>[Pole tekstowe]</p1_47_1_5>
       <p1_47_7_1>[Pole tekstowe]</p1_47_7_1>
       <p1_47_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_7_2>
       <p1_47_7_3>[Pole tekstowe]</p1_47_7_3>
       <p1_47_7_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_7_4>
       <p1_47_7_5>[Pole tekstowe]</p1_47_7_5>
       <p1_47_2_1>[Pole tekstowe]</p1_47_2_1>
       <p1_47_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_2_2>
       <p1_47_2_3>[Pole tekstowe]</p1_47_2_3>
       <p1_47_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_2_4>
       <p1_47_2_5>[Pole tekstowe]</p1_47_2_5>
       <p1_47_8_1>[Pole tekstowe]</p1_47_8_1>
       <p1_47_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_8_2>
       <p1_47_8_3>[Pole tekstowe]</p1_47_8_3>
       <p1_47_8_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_8_4>
       <p1_47_8_5>[Pole tekstowe]</p1_47_8_5>
       <p1_47_3_1>[Pole tekstowe]</p1_47_3_1>
       <p1_47_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_3_2>
       <p1_47_3_3>[Pole tekstowe]</p1_47_3_3>
       <p1_47_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_3_4>
       <p1_47_3_5>[Pole tekstowe]</p1_47_3_5>
       <p1_47_9_1>[Pole tekstowe]</p1_47_9_1>
       <p1_47_9_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_9_2>
       <p1_47_9_3>[Pole tekstowe]</p1_47_9_3>
       <p1_47_9_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_9_4>
       <p1_47_9_5>[Pole tekstowe]</p1_47_9_5>
       <p1_47_4_1>[Pole tekstowe]</p1_47_4_1>
       <p1_47_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_4_2>
       <p1_47_4_3>[Pole tekstowe]</p1_47_4_3>
       <p1_47_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_4_4>
       <p1_47_4_5>[Pole tekstowe]</p1_47_4_5>
       <p1_47_10_1>[Pole tekstowe]</p1_47_10_1>
       <p1_47_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_10_2>
       <p1_47_10_3>[Pole tekstowe]</p1_47_10_3>
       <p1_47_10_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_10_4>
       <p1_47_10_5>[Pole tekstowe]</p1_47_10_5>
       <p1_47_5_1>[Pole tekstowe]</p1_47_5_1>
       <p1_47_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_5_2>
       <p1_47_5_3>[Pole tekstowe]</p1_47_5_3>
       <p1_47_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_5_4>
       <p1_47_5_5>[Pole tekstowe]</p1_47_5_5>
       <p1_47_11_1>[Pole tekstowe]</p1_47_11_1>
       <p1_47_11_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_11_2>
       <p1_47_11_3>[Pole tekstowe]</p1_47_11_3>
       <p1_47_11_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_11_4>
       <p1_47_11_5>[Pole tekstowe]</p1_47_11_5>
       <p1_47_6_1>[Pole tekstowe]</p1_47_6_1>
       <p1_47_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_6_2>
       <p1_47_6_3>[Pole tekstowe]</p1_47_6_3>
       <p1_47_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_6_4>
       <p1_47_6_5>[Pole tekstowe]</p1_47_6_5>
       <p1_47_12_1>[Pole tekstowe]</p1_47_12_1>
       <p1_47_12_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_12_2>
       <p1_47_12_3>[Pole tekstowe]</p1_47_12_3>
       <p1_47_12_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_12_4>
       <p1_47_12_5>[Pole tekstowe]</p1_47_12_5>
       <p1_47_26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_26>
       <p1_47_13_1>[Pole tekstowe]</p1_47_13_1>
       <p1_47_13_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_13_2>
       <p1_47_13_3>[Pole tekstowe]</p1_47_13_3>
       <p1_47_13_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_13_4>
       <p1_47_13_5>[Pole tekstowe]</p1_47_13_5>
       <p1_47_19_1>[Pole tekstowe]</p1_47_19_1>
       <p1_47_19_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_19_2>
       <p1_47_19_3>[Pole tekstowe]</p1_47_19_3>
       <p1_47_14_1>[Pole tekstowe]</p1_47_14_1>
       <p1_47_14_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_14_2>
       <p1_47_14_3>[Pole tekstowe]</p1_47_14_3>
       <p1_47_14_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_14_4>
       <p1_47_14_5>[Pole tekstowe]</p1_47_14_5>
       <p1_47_20_1>[Pole tekstowe]</p1_47_20_1>
       <p1_47_20_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_20_2>
       <p1_47_20_3>[Pole tekstowe]</p1_47_20_3>
       <p1_47_15_1>[Pole tekstowe]</p1_47_15_1>
       <p1_47_15_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_15_2>
       <p1_47_15_3>[Pole tekstowe]</p1_47_15_3>
       <p1_47_15_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_15_4>
       <p1_47_15_5>[Pole tekstowe]</p1_47_15_5>
       <p1_47_21_1>[Pole tekstowe]</p1_47_21_1>
       <p1_47_21_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_21_2>
       <p1_47_21_3>[Pole tekstowe]</p1_47_21_3>
       <p1_47_16_1>[Pole tekstowe]</p1_47_16_1>
       <p1_47_16_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_16_2>
       <p1_47_16_3>[Pole tekstowe]</p1_47_16_3>
       <p1_47_16_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_16_4>
       <p1_47_16_5>[Pole tekstowe]</p1_47_16_5>
       <p1_47_22_1>[Pole tekstowe]</p1_47_22_1>
       <p1_47_22_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_22_2>
       <p1_47_22_3>[Pole tekstowe]</p1_47_22_3>
       <p1_47_17_1>[Pole tekstowe]</p1_47_17_1>
       <p1_47_17_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_17_2>
       <p1_47_17_3>[Pole tekstowe]</p1_47_17_3>
       <p1_47_17_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_17_4>
       <p1_47_17_5>[Pole tekstowe]</p1_47_17_5>
       <p1_47_23_1>[Pole tekstowe]</p1_47_23_1>
       <p1_47_23_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_23_2>
       <p1_47_23_3>[Pole tekstowe]</p1_47_23_3>
       <p1_47_18_1>[Pole tekstowe]</p1_47_18_1>
       <p1_47_18_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_18_2>
       <p1_47_18_3>[Pole tekstowe]</p1_47_18_3>
       <p1_47_18_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_18_4>
       <p1_47_18_5>[Pole tekstowe]</p1_47_18_5>
       <p1_47_24_1>[Pole tekstowe]</p1_47_24_1>
       <p1_47_24_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_24_2>
       <p1_47_24_3>[Pole tekstowe]</p1_47_24_3>
       <p1_47_25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_47_25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SAD-BIS-WYW-TR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2457518</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_8_1>8</p1_8_1>
       <p1_8_2_subfield_>2</p1_8_2_subfield_>
       <p1_8_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_8_2_subfield_3>
       <p1_8_2_subfield_2>Kowalski</p1_8_2_subfield_2>
       <p1_8_2_subfield_1>Jan</p1_8_2_subfield_1>
       <p1_1_1>1</p1_1_1>
       <p1_1_2>1</p1_1_2>
       <p1_1_3>1</p1_1_3>
       <p1_8_3_subfield_0>Poznań</p1_8_3_subfield_0>
       <p1_8_3_subfield_1>Strzelecka</p1_8_3_subfield_1>
       <p1_8_3_subfield_2>1</p1_8_3_subfield_2>
       <p1_8_3_subfield_3>1</p1_8_3_subfield_3>
       <p1_8_3_subfield_4>61-155</p1_8_3_subfield_4>
       <p1_8_3_subfield_5>Poznań</p1_8_3_subfield_5>
       <p1_8_4>8</p1_8_4>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p1_8_5>8</p1_8_5>
       <p1_A_32_>1</p1_A_32_>
       <p1_A_33_>1</p1_A_33_>
       <p1_A_31>to jest pole wielowierszowe</p1_A_31>
       <p1_A_32>1</p1_A_32>
       <p1_A_33_1>1</p1_A_33_1>
       <p1_A_33_2>1</p1_A_33_2>
       <p1_A_33_3>1</p1_A_33_3>
       <p1_A_33_4>1</p1_A_33_4>
       <p1_A_33_5>1</p1_A_33_5>
       <p1_A_35_>1</p1_A_35_>
       <p1_A_34>1</p1_A_34>
       <p1_A_35>1</p1_A_35>
       <p1_A_36>1</p1_A_36>
       <p1_A_38_>1</p1_A_38_>
       <p1_A_37_1>1</p1_A_37_1>
       <p1_A_37_2>1</p1_A_37_2>
       <p1_A_38>1</p1_A_38>
       <p1_A_39>1</p1_A_39>
       <p1_A_40_>1</p1_A_40_>
       <p1_A_40>1</p1_A_40>
       <p1_A_44_>1</p1_A_44_>
       <p1_A_41>1</p1_A_41>
       <p1_A_42>1</p1_A_42>
       <p1_A_43>1</p1_A_43>
       <p1_A_44>to jest pole wielowierszowe</p1_A_44>
       <p1_A_45>1</p1_A_45>
       <p1_A_46>1</p1_A_46>
       <p1_B_31_>1</p1_B_31_>
       <p1_B_32_>1</p1_B_32_>
       <p1_B_33_>1</p1_B_33_>
       <p1_B_31>to jest pole wielowierszowe</p1_B_31>
       <p1_B_32>1</p1_B_32>
       <p1_B_33_1>1</p1_B_33_1>
       <p1_B_33_2>1</p1_B_33_2>
       <p1_B_33_3>1</p1_B_33_3>
       <p1_B_33_4>1</p1_B_33_4>
       <p1_B_33_5>1</p1_B_33_5>
       <p1_B_35_>1</p1_B_35_>
       <p1_B_34>1</p1_B_34>
       <p1_B_35>1</p1_B_35>
       <p1_B_36>1</p1_B_36>
       <p1_B_38_>1</p1_B_38_>
       <p1_B_37_1>1</p1_B_37_1>
       <p1_B_37_2>1</p1_B_37_2>
       <p1_B_38>1</p1_B_38>
       <p1_B_39>1</p1_B_39>
       <p1_B_40_>1</p1_B_40_>
       <p1_B_40>1</p1_B_40>
       <p1_B_44_>1</p1_B_44_>
       <p1_B_41>1</p1_B_41>
       <p1_B_42>1</p1_B_42>
       <p1_B_43>1</p1_B_43>
       <p1_B_44>to jest pole wielowierszowe</p1_B_44>
       <p1_B_45>1</p1_B_45>
       <p1_B_46>1</p1_B_46>
       <p1_C_31_>1</p1_C_31_>
       <p1_C_32_>1</p1_C_32_>
       <p1_C_33_>1</p1_C_33_>
       <p1_C_31>to jest pole wielowierszowe</p1_C_31>
       <p1_C_32>1</p1_C_32>
       <p1_C_33_1>1</p1_C_33_1>
       <p1_C_33_2>1</p1_C_33_2>
       <p1_C_33_3>1</p1_C_33_3>
       <p1_C_33_4>1</p1_C_33_4>
       <p1_C_33_5>1</p1_C_33_5>
       <p1_C_35_>1</p1_C_35_>
       <p1_C_34>1</p1_C_34>
       <p1_C_35>1</p1_C_35>
       <p1_C_36>1</p1_C_36>
       <p1_C_38_>1</p1_C_38_>
       <p1_C_37_1>1</p1_C_37_1>
       <p1_C_37_2>1</p1_C_37_2>
       <p1_C_38>1</p1_C_38>
       <p1_C_39>1</p1_C_39>
       <p1_C_40_>1</p1_C_40_>
       <p1_C_40>1</p1_C_40>
       <p1_C_44_>1</p1_C_44_>
       <p1_C_41>1</p1_C_41>
       <p1_C_42>1</p1_C_42>
       <p1_C_43>1</p1_C_43>
       <p1_C_44>to jest pole wielowierszowe</p1_C_44>
       <p1_C_45>1</p1_C_45>
       <p1_C_46>1</p1_C_46>
       <p1_47_1_1>1</p1_47_1_1>
       <p1_47_1_2>1</p1_47_1_2>
       <p1_47_1_3>1</p1_47_1_3>
       <p1_47_1_4>1</p1_47_1_4>
       <p1_47_1_5>1</p1_47_1_5>
       <p1_47_7_1>1</p1_47_7_1>
       <p1_47_7_2>1</p1_47_7_2>
       <p1_47_7_3>1</p1_47_7_3>
       <p1_47_7_4>1</p1_47_7_4>
       <p1_47_7_5>1</p1_47_7_5>
       <p1_47_2_1>1</p1_47_2_1>
       <p1_47_2_2>1</p1_47_2_2>
       <p1_47_2_3>1</p1_47_2_3>
       <p1_47_2_4>1</p1_47_2_4>
       <p1_47_2_5>1</p1_47_2_5>
       <p1_47_8_1>1</p1_47_8_1>
       <p1_47_8_2>1</p1_47_8_2>
       <p1_47_8_3>1</p1_47_8_3>
       <p1_47_8_4>1</p1_47_8_4>
       <p1_47_8_5>1</p1_47_8_5>
       <p1_47_3_1>1</p1_47_3_1>
       <p1_47_3_2>1</p1_47_3_2>
       <p1_47_3_3>1</p1_47_3_3>
       <p1_47_3_4>1</p1_47_3_4>
       <p1_47_3_5>1</p1_47_3_5>
       <p1_47_9_1>1</p1_47_9_1>
       <p1_47_9_2>1</p1_47_9_2>
       <p1_47_9_3>1</p1_47_9_3>
       <p1_47_9_4>1</p1_47_9_4>
       <p1_47_9_5>1</p1_47_9_5>
       <p1_47_4_1>1</p1_47_4_1>
       <p1_47_4_2>1</p1_47_4_2>
       <p1_47_4_3>1</p1_47_4_3>
       <p1_47_4_4>1</p1_47_4_4>
       <p1_47_4_5>1</p1_47_4_5>
       <p1_47_10_1>1</p1_47_10_1>
       <p1_47_10_2>1</p1_47_10_2>
       <p1_47_10_3>1</p1_47_10_3>
       <p1_47_10_4>1</p1_47_10_4>
       <p1_47_10_5>1</p1_47_10_5>
       <p1_47_5_1>1</p1_47_5_1>
       <p1_47_5_2>1</p1_47_5_2>
       <p1_47_5_3>1</p1_47_5_3>
       <p1_47_5_4>1</p1_47_5_4>
       <p1_47_5_5>1</p1_47_5_5>
       <p1_47_11_1>1</p1_47_11_1>
       <p1_47_11_2>1</p1_47_11_2>
       <p1_47_11_3>1</p1_47_11_3>
       <p1_47_11_4>1</p1_47_11_4>
       <p1_47_11_5>1</p1_47_11_5>
       <p1_47_6_1>1</p1_47_6_1>
       <p1_47_6_2>1</p1_47_6_2>
       <p1_47_6_3>1</p1_47_6_3>
       <p1_47_6_4>1</p1_47_6_4>
       <p1_47_6_5>1</p1_47_6_5>
       <p1_47_12_1>1</p1_47_12_1>
       <p1_47_12_2>1</p1_47_12_2>
       <p1_47_12_3>1</p1_47_12_3>
       <p1_47_12_4>1</p1_47_12_4>
       <p1_47_12_5>1</p1_47_12_5>
       <p1_47_26>1</p1_47_26>
       <p1_47_13_1>1</p1_47_13_1>
       <p1_47_13_2>1</p1_47_13_2>
       <p1_47_13_3>1</p1_47_13_3>
       <p1_47_13_4>1</p1_47_13_4>
       <p1_47_13_5>1</p1_47_13_5>
       <p1_47_19_1>1</p1_47_19_1>
       <p1_47_19_2>1</p1_47_19_2>
       <p1_47_19_3>1</p1_47_19_3>
       <p1_47_14_1>1</p1_47_14_1>
       <p1_47_14_2>1</p1_47_14_2>
       <p1_47_14_3>1</p1_47_14_3>
       <p1_47_14_4>1</p1_47_14_4>
       <p1_47_14_5>1</p1_47_14_5>
       <p1_47_20_1>1</p1_47_20_1>
       <p1_47_20_2>1</p1_47_20_2>
       <p1_47_20_3>1</p1_47_20_3>
       <p1_47_15_1>1</p1_47_15_1>
       <p1_47_15_2>1</p1_47_15_2>
       <p1_47_15_3>1</p1_47_15_3>
       <p1_47_15_4>1</p1_47_15_4>
       <p1_47_15_5>1</p1_47_15_5>
       <p1_47_21_1>1</p1_47_21_1>
       <p1_47_21_2>1</p1_47_21_2>
       <p1_47_21_3>1</p1_47_21_3>
       <p1_47_16_1>1</p1_47_16_1>
       <p1_47_16_2>1</p1_47_16_2>
       <p1_47_16_3>1</p1_47_16_3>
       <p1_47_16_4>1</p1_47_16_4>
       <p1_47_16_5>1</p1_47_16_5>
       <p1_47_22_1>1</p1_47_22_1>
       <p1_47_22_2>1</p1_47_22_2>
       <p1_47_22_3>1</p1_47_22_3>
       <p1_47_17_1>1</p1_47_17_1>
       <p1_47_17_2>1</p1_47_17_2>
       <p1_47_17_3>1</p1_47_17_3>
       <p1_47_17_4>1</p1_47_17_4>
       <p1_47_17_5>1</p1_47_17_5>
       <p1_47_23_1>1</p1_47_23_1>
       <p1_47_23_2>1</p1_47_23_2>
       <p1_47_23_3>1</p1_47_23_3>
       <p1_47_18_1>1</p1_47_18_1>
       <p1_47_18_2>1</p1_47_18_2>
       <p1_47_18_3>1</p1_47_18_3>
       <p1_47_18_4>1</p1_47_18_4>
       <p1_47_18_5>1</p1_47_18_5>
       <p1_47_24_1>1</p1_47_24_1>
       <p1_47_24_2>1</p1_47_24_2>
       <p1_47_24_3>1</p1_47_24_3>
       <p1_47_25>1</p1_47_25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>