Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: WoWPBR-Sz (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Szczecin

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2457986</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Miejscowość wypełnienia]</p2>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 10 11 12 1 14 15 ]</p0_1_>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_2>[nazwisko]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 ]</p0_3_>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 4 1 6 1 8 9 10 11 12 1 14 15 ]</p0_>
       <p0_5_>[Wartość wyboru w polu p0_5. Dostępne wartości: 1 ]</p0_5_>
       <p0_7_>[Wartość wyboru w polu p0_7. Dostępne wartości: 1 ]</p0_7_>
       <p0_13_>[Wartość wyboru w polu p0_13. Dostępne wartości: 1 ]</p0_13_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWPBR-Sz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2457986</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>1</p1>
       <p2>1</p2>
       <p3>1</p3>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p4>1</p4>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_2>Kowalski</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p0_>1</p0_>
       <p0_5_>1</p0_5_>
       <p0_7_>1</p0_7_>
       <p0_13_>1</p0_13_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>