Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: UNM Umowa najmu mieszkania

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461528</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[miejsc]</p2>
       <p140>Wynajmującym / Wynajmującymi</p140>
       <p141>przez którego / przez których</p141>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>[nazwisko]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p88_subfield_0>[kod pocztowy]</p88_subfield_0>
       <p88_subfield_1>[poczta]</p88_subfield_1>
       <p113>NIP / PESEL</p113>
       <p7_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[Pole PESEL]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[Pole NIP]</p7_subfield_3>
       <p9>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p9>
       <p10>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p10>
       <p115>[wpis_umowa]</p115>
       <p123_subfield_1>[nazwisko]</p123_subfield_1>
       <p123_subfield_0>[imię]</p123_subfield_0>
       <p124_subfield_0>[miejscowość]</p124_subfield_0>
       <p124_subfield_1>[ulica]</p124_subfield_1>
       <p124_subfield_2>[nr domu]</p124_subfield_2>
       <p124_subfield_3>[nr lokalu]</p124_subfield_3>
       <p125_subfield_0>[kod pocztowy]</p125_subfield_0>
       <p125_subfield_1>[poczta]</p125_subfield_1>
       <p126>NIP / PESEL</p126>
       <p127_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p127_subfield_>
       <p127_subfield_2>[Pole PESEL]</p127_subfield_2>
       <p127_subfield_3>[Pole NIP]</p127_subfield_3>
       <p128>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p128>
       <p129>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p129>
       <p130>[wpis_umowa]</p130>
       <p142>Najemcą / Najemców</p142>
       <p143>przez którego / przez których</p143>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_3>[nazwa pełna]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_2>[nazwisko]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>[imię]</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_0>[miejscowość]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[ulica]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>[nr domu]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>[nr lokalu]</p13_subfield_3>
       <p110_subfield_0>[kod pocztowy]</p110_subfield_0>
       <p110_subfield_1>[poczta]</p110_subfield_1>
       <p114>NIP / PESEL</p114>
       <p15_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>[Pole PESEL]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[Pole NIP]</p15_subfield_3>
       <p17>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p17>
       <p18>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p18>
       <p116>[wpis_umowa]</p116>
       <p131_subfield_1>[nazwisko]</p131_subfield_1>
       <p131_subfield_0>[imię]</p131_subfield_0>
       <p132_subfield_0>[miejscowość]</p132_subfield_0>
       <p132_subfield_1>[ulica]</p132_subfield_1>
       <p132_subfield_2>[nr domu]</p132_subfield_2>
       <p132_subfield_3>[nr lokalu]</p132_subfield_3>
       <p133_subfield_0>[kod pocztowy]</p133_subfield_0>
       <p133_subfield_1>[poczta]</p133_subfield_1>
       <p134>NIP / PESEL</p134>
       <p136_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p136_subfield_>
       <p136_subfield_2>[Pole PESEL]</p136_subfield_2>
       <p136_subfield_3>[Pole NIP]</p136_subfield_3>
       <p137>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p137>
       <p138>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p138>
       <p139>[wpis_umowa]</p139>
       <p144>Najemca / Najemcy</p144>
       <p145>oświadcza, że jest właścicielem / oświadczają, że są właścicielami</p145>
       <p89>[wpis_umowa]</p89>
       <p90>[wpis_umowa]</p90>
       <p24>[t]</p24>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p146>oświadcza / oświadczają</p146>
       <p28>wyposażony / bez wyposażenia</p28>
       <p147>wynajmuje i oddaje / wynajmują i oddają</p147>
       <p148>Najemcy / Najemcom</p148>
       <p149>Najemca zobowiązuje się / Najemcy zobowiązują się</p149>
       <p150>Najemca nie wnosi / Najemcy nie wnoszą</p150>
       <p151>bierze / biorą</p151>
       <p152>mu / im</p152>
       <p153>oświadcza / oświadczają</p153>
       <p154>dokona / dokonają</p154>
       <p29>[wpis_umowa]</p29>
       <p111>podpisania umowy / wydania kluczy Najemcy(Najemcom) / (podać inną datę)</p111>
       <p34>oznaczony, trwający (podać ilość miesięcy, lat) / oznaczony od (podać datę) do (podać datę) / nieoznaczony</p34>
       <p91>daty doręczenia pisma wypowiadającego umowę / ostatniego dnia miesiąca, w którym Wynajmujący lub Najemca otrzymał pismo wypowiadające umowę najmu</p91>
       <p155>Najemca będzie opłacać / Najemcy będą opłacać</p155>
       <p42>[k]</p42>
       <p44>obejmuje opłaty eksploatacyjne / nie obejmuje opłat eksploatacyjnych</p44>
       <p156>będzie / będą</p156>
       <p45>Wynajmujący / Najemca / Najemcy</p45>
       <p157>Najemca będzie dokonywał / Najemcy będą dokonywali</p157>
       <p117>gotówką / przelewem na konto</p117>
       <p158>Wynajmującego / Wynajmujących</p158>
       <p118>[NazwaBanku]</p118>
       <p119>[Rachunek]</p119>
       <p120>[PosiadaczRachunku]</p120>
       <p121>[wpis_umowa]</p121>
       <p159>Najemca będzie uiszczał / Najemcy będą uiszczali</p159>
       <p52>z góry / z dołu</p52>
       <p54>[wpis_umowa]</p54>
       <p160>oświadcza / oświadczają</p160>
       <p92>jest podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z najmem wystawiać będzie faktury VAT / na żądanie najemcy wystawiać będzie/będą rachunki uproszczone</p92>
       <p161>Najemca zobowiązuje się / Najemcy zobowiązują się</p161>
       <p58>zwłoki w płatności / szkód w lokalu</p58>
       <p59>[k]</p59>
       <p167>Najemca zobowiązuje się / Najemcy zobowiązują się</p167>
       <p162>zobowiązuje się / zobowiązują się</p162>
       <p163>Najemca nie może / Najemcy nie mogą</p163>
       <p165>Najemcę / Najemców</p165>
       <p166>Najemca odpowiada / Najemcy odpowiadają</p166>
       <p164>Wynajmującego / Wynajmujących</p164>
       <p63>dwóch / (podać ilość)</p63>
       <p122_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p122_subfield_0>
       <p39>[wpis_umowa]</p39>
       <p56>minimalne / maksymalne / ustawowe</p56>
       <p112>Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu Najemca jest obowiązany/Najemcy są obowiązani odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić Wynajmującemu/Wynajmującym równowartość zużytych elementów wyposażenia, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go Najemcy/Najemcom. / </p112>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UNM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461528</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>Poznań</p2>
       <p140>Wynajmującym</p140>
       <p141>przez którego</p141>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p88_subfield_0>61-155</p88_subfield_0>
       <p88_subfield_1>Poznań</p88_subfield_1>
       <p113>NIP</p113>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>23050608219</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>8875155741</p7_subfield_3>
       <p9>1</p9>
       <p10>NR-4321</p10>
       <p115></p115>
       <p123_subfield_1>Kowalski</p123_subfield_1>
       <p123_subfield_0>Jan</p123_subfield_0>
       <p124_subfield_0>Poznań</p124_subfield_0>
       <p124_subfield_1>Strzelecka</p124_subfield_1>
       <p124_subfield_2>1</p124_subfield_2>
       <p124_subfield_3>1</p124_subfield_3>
       <p125_subfield_0>61-155</p125_subfield_0>
       <p125_subfield_1>Poznań</p125_subfield_1>
       <p126>NIP</p126>
       <p127_subfield_>2</p127_subfield_>
       <p127_subfield_2>23050608219</p127_subfield_2>
       <p127_subfield_3>8875155741</p127_subfield_3>
       <p128>1</p128>
       <p129>NR-4321</p129>
       <p130></p130>
       <p142>Najemcą</p142>
       <p143>przez którego</p143>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_2>Kowalski</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>Jan</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_0>Poznań</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Strzelecka</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>1</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>1</p13_subfield_3>
       <p110_subfield_0>61-155</p110_subfield_0>
       <p110_subfield_1>Poznań</p110_subfield_1>
       <p114>NIP</p114>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>23050608219</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>8875155741</p15_subfield_3>
       <p17>1</p17>
       <p18>NR-4321</p18>
       <p116></p116>
       <p131_subfield_1>Kowalski</p131_subfield_1>
       <p131_subfield_0>Jan</p131_subfield_0>
       <p132_subfield_0>Poznań</p132_subfield_0>
       <p132_subfield_1>Strzelecka</p132_subfield_1>
       <p132_subfield_2>1</p132_subfield_2>
       <p132_subfield_3>1</p132_subfield_3>
       <p133_subfield_0>61-155</p133_subfield_0>
       <p133_subfield_1>Poznań</p133_subfield_1>
       <p134>NIP</p134>
       <p136_subfield_>2</p136_subfield_>
       <p136_subfield_2>23050608219</p136_subfield_2>
       <p136_subfield_3>8875155741</p136_subfield_3>
       <p137>1</p137>
       <p138>NR-4321</p138>
       <p139></p139>
       <p144>Najemca</p144>
       <p145>oświadcza, że jest właścicielem</p145>
       <p89></p89>
       <p90></p90>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p26></p26>
       <p27></p27>
       <p146>oświadcza</p146>
       <p28>wyposażony</p28>
       <p147>wynajmuje i oddaje</p147>
       <p148>Najemcy</p148>
       <p149>Najemca zobowiązuje się</p149>
       <p150>Najemca nie wnosi</p150>
       <p151>bierze</p151>
       <p152>mu</p152>
       <p153>oświadcza</p153>
       <p154>dokona</p154>
       <p29></p29>
       <p111>podpisania umowy</p111>
       <p34>oznaczony, trwający (podać ilość miesięcy, lat)</p34>
       <p91>daty doręczenia pisma wypowiadającego umowę</p91>
       <p155>Najemca będzie opłacać</p155>
       <p42>10</p42>
       <p44>obejmuje opłaty eksploatacyjne</p44>
       <p156>będzie</p156>
       <p45>Wynajmujący</p45>
       <p157>Najemca będzie dokonywał</p157>
       <p117>gotówką</p117>
       <p158>Wynajmującego</p158>
       <p118>Bank Zachodni WBK</p118>
       <p119>453054504926965134154839080720</p119>
       <p120>Jan Nowak</p120>
       <p121></p121>
       <p159>Najemca będzie uiszczał</p159>
       <p52>z góry</p52>
       <p54></p54>
       <p160>oświadcza</p160>
       <p92>jest podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z najmem wystawiać będzie faktury VAT</p92>
       <p161>Najemca zobowiązuje się</p161>
       <p58>zwłoki w płatności</p58>
       <p59>10</p59>
       <p167>Najemca zobowiązuje się</p167>
       <p162>zobowiązuje się</p162>
       <p163>Najemca nie może</p163>
       <p165>Najemcę</p165>
       <p166>Najemca odpowiada</p166>
       <p164>Wynajmującego</p164>
       <p63>dwóch</p63>
       <p122_subfield_0>27700</p122_subfield_0>
       <p39></p39>
       <p56>minimalne</p56>
       <p112>Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu Najemca jest obowiązany/Najemcy są obowiązani odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić Wynajmującemu/Wynajmującym równowartość zużytych elementów wyposażenia, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go Najemcy/Najemcom.</p112>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>