Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON INF-O-PP (archiwalny) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwiePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466179</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA1_1_subfield_>
       <pA1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pA1_1_subfield_3>
       <pA1_1_subfield_2>[nazwisko]</pA1_1_subfield_2>
       <pA1_1_subfield_1>[imię]</pA1_1_subfield_1>
       <pA1_2>[Pole tekstowe]</pA1_2>
       <pA2_1_subfield_0>[miejscowość]</pA2_1_subfield_0>
       <pA2_1_subfield_1>[ulica]</pA2_1_subfield_1>
       <pA2_1_subfield_2>[nr domu]</pA2_1_subfield_2>
       <pA2_1_subfield_3>[nr lokalu]</pA2_1_subfield_3>
       <pA2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</pA2_2_subfield_0>
       <pA2_2_subfield_1>[poczta]</pA2_2_subfield_1>
       <pA2_3>[Pole tekstowe]</pA2_3>
       <pA2_4>[Pole tekstowe]</pA2_4>
       <pA3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA3>
       <pA4_1>[NIP]</pA4_1>
       <pA4_2>[Pole tekstowe]</pA4_2>
       <pA5_2_>[Wartość wyboru w polu pA5_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pA5_2_>
       <pA5_1>[Pole tekstowe]</pA5_1>
       <pA6_>[Wartość wyboru w polu pA6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pA6_>
       <pA7_1>[pkd1opis]</pA7_1>
       <pA7_2>[pole wielowierszowe]</pA7_2>
       <pA8>[data]</pA8>
       <pB1_>[Wartość wyboru w polu pB1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB1_>
       <pB2_>[Wartość wyboru w polu pB2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB2_>
       <pB3_>[Wartość wyboru w polu pB3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB3_>
       <pB4_>[Wartość wyboru w polu pB4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB4_>
       <pB5a_>[Wartość wyboru w polu pB5a. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5a_>
       <pB5b_>[Wartość wyboru w polu pB5b. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5b_>
       <pB5c_>[Wartość wyboru w polu pB5c. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5c_>
       <pB5d_>[Wartość wyboru w polu pB5d. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5d_>
       <pB5e_>[Wartość wyboru w polu pB5e. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5e_>
       <pB5f_>[Wartość wyboru w polu pB5f. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5f_>
       <pB5g_>[Wartość wyboru w polu pB5g. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5g_>
       <pB5h_>[Wartość wyboru w polu pB5h. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5h_>
       <pB5i_1_>[Wartość wyboru w polu pB5i_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB5i_1_>
       <pB5i_2>[pole wielowierszowe]</pB5i_2>
       <pB6_1_>[Wartość wyboru w polu pB6_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB6_1_>
       <pB6_2>[pole wielowierszowe]</pB6_2>
       <pB7_1_>[Wartość wyboru w polu pB7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB7_1_>
       <pB7a_>[Wartość wyboru w polu pB7a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB7a_>
       <pB7b_>[Wartość wyboru w polu pB7b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB7b_>
       <pB7c_1_>[Wartość wyboru w polu pB7c_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB7c_1_>
       <pB7c_2>[pole wielowierszowe]</pB7c_2>
       <pC_>[Wartość wyboru w polu pC. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC_>
       <pD1_>[Wartość wyboru w polu pD1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_>
       <pD2_>[Wartość wyboru w polu pD2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_>
       <pD3_>[Wartość wyboru w polu pD3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD3_>
       <pD4_>[Wartość wyboru w polu pD4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD4_>
       <pD5_>[Wartość wyboru w polu pD5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD5_>
       <pD6_>[Wartość wyboru w polu pD6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD6_>
       <pD7_>[Wartość wyboru w polu pD7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD7_>
       <pD8_1_>[Wartość wyboru w polu pD8_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD8_1_>
       <pD8_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD8_2_1>
       <pD8_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD8_2_2>
       <pE1_2>[pole wielowierszowe]</pE1_2>
       <pE1_3a_1>[pole wielowierszowe]</pE1_3a_1>
       <pE1_3b_1>[pole wielowierszowe]</pE1_3b_1>
       <pE1_3c_1>[pole wielowierszowe]</pE1_3c_1>
       <pE1_3d_1>[pole wielowierszowe]</pE1_3d_1>
       <pE1_3e_1>[pole wielowierszowe]</pE1_3e_1>
       <pE1_4>[pole wielowierszowe]</pE1_4>
       <pE1_5>[pole wielowierszowe]</pE1_5>
       <pE1_7>[pole wielowierszowe]</pE1_7>
       <pE1_1>[data]</pE1_1>
       <pE1_6a_1>[Pole kwoty]</pE1_6a_1>
       <pE1_6b_1>[Pole kwoty]</pE1_6b_1>
       <pE2_2>[pole wielowierszowe]</pE2_2>
       <pE2_3a_1>[pole wielowierszowe]</pE2_3a_1>
       <pE2_3b_1>[pole wielowierszowe]</pE2_3b_1>
       <pE2_3c_1>[pole wielowierszowe]</pE2_3c_1>
       <pE2_3d_1>[pole wielowierszowe]</pE2_3d_1>
       <pE2_3e_1>[pole wielowierszowe]</pE2_3e_1>
       <pE2_4>[pole wielowierszowe]</pE2_4>
       <pE2_5>[pole wielowierszowe]</pE2_5>
       <pE2_7>[pole wielowierszowe]</pE2_7>
       <pE2_1>[data]</pE2_1>
       <pE2_6a_1>[Pole kwoty]</pE2_6a_1>
       <pE2_6b_1>[Pole kwoty]</pE2_6b_1>
       <pE3_2>[pole wielowierszowe]</pE3_2>
       <pE3_3a_1>[pole wielowierszowe]</pE3_3a_1>
       <pE3_3b_1>[pole wielowierszowe]</pE3_3b_1>
       <pE3_3c_1>[pole wielowierszowe]</pE3_3c_1>
       <pE3_3d_1>[pole wielowierszowe]</pE3_3d_1>
       <pE3_3e_1>[pole wielowierszowe]</pE3_3e_1>
       <pE3_4>[pole wielowierszowe]</pE3_4>
       <pE3_5>[pole wielowierszowe]</pE3_5>
       <pE3_7>[pole wielowierszowe]</pE3_7>
       <pE3_1>[data]</pE3_1>
       <pE3_6a_1>[Pole kwoty]</pE3_6a_1>
       <pE3_6b_1>[Pole kwoty]</pE3_6b_1>
       <pE4_2>[pole wielowierszowe]</pE4_2>
       <pE4_3a_1>[pole wielowierszowe]</pE4_3a_1>
       <pE4_3b_1>[pole wielowierszowe]</pE4_3b_1>
       <pE4_3c_1>[pole wielowierszowe]</pE4_3c_1>
       <pE4_3d_1>[pole wielowierszowe]</pE4_3d_1>
       <pE4_3e_1>[pole wielowierszowe]</pE4_3e_1>
       <pE4_4>[pole wielowierszowe]</pE4_4>
       <pE4_5>[pole wielowierszowe]</pE4_5>
       <pE4_7>[pole wielowierszowe]</pE4_7>
       <pE4_1>[data]</pE4_1>
       <pE4_6a_1>[Pole kwoty]</pE4_6a_1>
       <pE4_6b_1>[Pole kwoty]</pE4_6b_1>
       <pE5_2>[pole wielowierszowe]</pE5_2>
       <pE5_3a_1>[pole wielowierszowe]</pE5_3a_1>
       <pE5_3b_1>[pole wielowierszowe]</pE5_3b_1>
       <pE5_3c_1>[pole wielowierszowe]</pE5_3c_1>
       <pE5_3d_1>[pole wielowierszowe]</pE5_3d_1>
       <pE5_3e_1>[pole wielowierszowe]</pE5_3e_1>
       <pE5_4>[pole wielowierszowe]</pE5_4>
       <pE5_5>[pole wielowierszowe]</pE5_5>
       <pE5_7>[pole wielowierszowe]</pE5_7>
       <pE5_1>[data]</pE5_1>
       <pE5_6a_1>[Pole kwoty]</pE5_6a_1>
       <pE5_6b_1>[Pole kwoty]</pE5_6b_1>
       <p1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1>
       <p1_2>[Pole kwoty]</p1_2>
       <p1_3>[pole wielowierszowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p1_7>[pole wielowierszowe]</p1_7>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>
       <p1_9_1>[data]</p1_9_1>
       <p1_9_2>[data]</p1_9_2>
       <p1_10>[Pole tekstowe]</p1_10>
       <p2_1_1>[pole wielowierszowe]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[pole wielowierszowe]</p2_1_2>
       <p2_1_3>[pole wielowierszowe]</p2_1_3>
       <p2_2_1>[pole wielowierszowe]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[data]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[pole wielowierszowe]</p2_2_3>
       <p2_2_4_1>[pole wielowierszowe]</p2_2_4_1>
       <p2_3>[pole wielowierszowe]</p2_3>
       <p2_4_1_1>[pole wielowierszowe]</p2_4_1_1>
       <p2_4_2_1>[pole wielowierszowe]</p2_4_2_1>
       <p2_5_1_1>[pole wielowierszowe]</p2_5_1_1>
       <p2_5_2_1>[pole wielowierszowe]</p2_5_2_1>
       <p2_6_1>[pole wielowierszowe]</p2_6_1>
       <p2_7_1_1>[pole wielowierszowe]</p2_7_1_1>
       <p2_7_2_1>[pole wielowierszowe]</p2_7_2_1>
       <p2_8_1>[pole wielowierszowe]</p2_8_1>
       <p2_8_2_1>[pole wielowierszowe]</p2_8_2_1>
       <p2_8_2_2>[pole wielowierszowe]</p2_8_2_2>
       <p2_8_3>[pole wielowierszowe]</p2_8_3>
       <p2_8_4>[pole wielowierszowe]</p2_8_4>
       <p2_9_1_2>[pole wielowierszowe]</p2_9_1_2>
       <p2_9_2>[pole wielowierszowe]</p2_9_2>
       <p2_9_3>[pole wielowierszowe]</p2_9_3>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p4>[Telefon]</p4>
       <p5>[Data wypełnienia]</p5>
       <p6>[Stanowisko]</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-O-PP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466179</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA1_1_subfield_>2</pA1_1_subfield_>
       <pA1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pA1_1_subfield_3>
       <pA1_1_subfield_2>Kowalski</pA1_1_subfield_2>
       <pA1_1_subfield_1>Jan</pA1_1_subfield_1>
       <pA1_2>test pola tekstowego</pA1_2>
       <pA2_1_subfield_0>Poznań</pA2_1_subfield_0>
       <pA2_1_subfield_1>Strzelecka</pA2_1_subfield_1>
       <pA2_1_subfield_2>1</pA2_1_subfield_2>
       <pA2_1_subfield_3>1</pA2_1_subfield_3>
       <pA2_2_subfield_0>61-155</pA2_2_subfield_0>
       <pA2_2_subfield_1>Poznań</pA2_2_subfield_1>
       <pA2_3>test pola tekstowego</pA2_3>
       <pA2_4>test pola tekstowego</pA2_4>
       <pA3>10</pA3>
       <pA4_1>8875155741</pA4_1>
       <pA4_2>test pola tekstowego</pA4_2>
       <pA5_2_>1</pA5_2_>
       <pA5_1>test pola tekstowego</pA5_1>
       <pA6_>1</pA6_>
       <pA7_1>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</pA7_1>
       <pA7_2>to jest pole wielowierszowe</pA7_2>
       <pA8>30-10-1990</pA8>
       <pB1_>1</pB1_>
       <pB2_>1</pB2_>
       <pB3_>1</pB3_>
       <pB4_>1</pB4_>
       <pB5a_>1</pB5a_>
       <pB5b_>1</pB5b_>
       <pB5c_>1</pB5c_>
       <pB5d_>1</pB5d_>
       <pB5e_>1</pB5e_>
       <pB5f_>1</pB5f_>
       <pB5g_>1</pB5g_>
       <pB5h_>1</pB5h_>
       <pB5i_1_>1</pB5i_1_>
       <pB5i_2>to jest pole wielowierszowe</pB5i_2>
       <pB6_1_>1</pB6_1_>
       <pB6_2>to jest pole wielowierszowe</pB6_2>
       <pB7_1_>1</pB7_1_>
       <pB7a_>1</pB7a_>
       <pB7b_>1</pB7b_>
       <pB7c_1_>1</pB7c_1_>
       <pB7c_2>to jest pole wielowierszowe</pB7c_2>
       <pC_>1</pC_>
       <pD1_>1</pD1_>
       <pD2_>1</pD2_>
       <pD3_>1</pD3_>
       <pD4_>1</pD4_>
       <pD5_>1</pD5_>
       <pD6_>1</pD6_>
       <pD7_>1</pD7_>
       <pD8_1_>1</pD8_1_>
       <pD8_2_1>1</pD8_2_1>
       <pD8_2_2>1</pD8_2_2>
       <pE1_2>to jest pole wielowierszowe</pE1_2>
       <pE1_3a_1>to jest pole wielowierszowe</pE1_3a_1>
       <pE1_3b_1>to jest pole wielowierszowe</pE1_3b_1>
       <pE1_3c_1>to jest pole wielowierszowe</pE1_3c_1>
       <pE1_3d_1>to jest pole wielowierszowe</pE1_3d_1>
       <pE1_3e_1>to jest pole wielowierszowe</pE1_3e_1>
       <pE1_4>to jest pole wielowierszowe</pE1_4>
       <pE1_5>to jest pole wielowierszowe</pE1_5>
       <pE1_7>to jest pole wielowierszowe</pE1_7>
       <pE1_1>30-10-1990</pE1_1>
       <pE1_6a_1>10</pE1_6a_1>
       <pE1_6b_1>10</pE1_6b_1>
       <pE2_2>to jest pole wielowierszowe</pE2_2>
       <pE2_3a_1>to jest pole wielowierszowe</pE2_3a_1>
       <pE2_3b_1>to jest pole wielowierszowe</pE2_3b_1>
       <pE2_3c_1>to jest pole wielowierszowe</pE2_3c_1>
       <pE2_3d_1>to jest pole wielowierszowe</pE2_3d_1>
       <pE2_3e_1>to jest pole wielowierszowe</pE2_3e_1>
       <pE2_4>to jest pole wielowierszowe</pE2_4>
       <pE2_5>to jest pole wielowierszowe</pE2_5>
       <pE2_7>to jest pole wielowierszowe</pE2_7>
       <pE2_1>30-10-1990</pE2_1>
       <pE2_6a_1>10</pE2_6a_1>
       <pE2_6b_1>10</pE2_6b_1>
       <pE3_2>to jest pole wielowierszowe</pE3_2>
       <pE3_3a_1>to jest pole wielowierszowe</pE3_3a_1>
       <pE3_3b_1>to jest pole wielowierszowe</pE3_3b_1>
       <pE3_3c_1>to jest pole wielowierszowe</pE3_3c_1>
       <pE3_3d_1>to jest pole wielowierszowe</pE3_3d_1>
       <pE3_3e_1>to jest pole wielowierszowe</pE3_3e_1>
       <pE3_4>to jest pole wielowierszowe</pE3_4>
       <pE3_5>to jest pole wielowierszowe</pE3_5>
       <pE3_7>to jest pole wielowierszowe</pE3_7>
       <pE3_1>30-10-1990</pE3_1>
       <pE3_6a_1>10</pE3_6a_1>
       <pE3_6b_1>10</pE3_6b_1>
       <pE4_2>to jest pole wielowierszowe</pE4_2>
       <pE4_3a_1>to jest pole wielowierszowe</pE4_3a_1>
       <pE4_3b_1>to jest pole wielowierszowe</pE4_3b_1>
       <pE4_3c_1>to jest pole wielowierszowe</pE4_3c_1>
       <pE4_3d_1>to jest pole wielowierszowe</pE4_3d_1>
       <pE4_3e_1>to jest pole wielowierszowe</pE4_3e_1>
       <pE4_4>to jest pole wielowierszowe</pE4_4>
       <pE4_5>to jest pole wielowierszowe</pE4_5>
       <pE4_7>to jest pole wielowierszowe</pE4_7>
       <pE4_1>30-10-1990</pE4_1>
       <pE4_6a_1>10</pE4_6a_1>
       <pE4_6b_1>10</pE4_6b_1>
       <pE5_2>to jest pole wielowierszowe</pE5_2>
       <pE5_3a_1>to jest pole wielowierszowe</pE5_3a_1>
       <pE5_3b_1>to jest pole wielowierszowe</pE5_3b_1>
       <pE5_3c_1>to jest pole wielowierszowe</pE5_3c_1>
       <pE5_3d_1>to jest pole wielowierszowe</pE5_3d_1>
       <pE5_3e_1>to jest pole wielowierszowe</pE5_3e_1>
       <pE5_4>to jest pole wielowierszowe</pE5_4>
       <pE5_5>to jest pole wielowierszowe</pE5_5>
       <pE5_7>to jest pole wielowierszowe</pE5_7>
       <pE5_1>30-10-1990</pE5_1>
       <pE5_6a_1>10</pE5_6a_1>
       <pE5_6b_1>10</pE5_6b_1>
       <p1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1>
       <p1_2>10</p1_2>
       <p1_3>to jest pole wielowierszowe</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p1_7>to jest pole wielowierszowe</p1_7>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>
       <p1_9_1>30-10-1990</p1_9_1>
       <p1_9_2>30-10-1990</p1_9_2>
       <p1_10>test pola tekstowego</p1_10>
       <p2_1_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1_1>
       <p2_1_2>to jest pole wielowierszowe</p2_1_2>
       <p2_1_3>to jest pole wielowierszowe</p2_1_3>
       <p2_2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_2_1>
       <p2_2_2>30-10-1990</p2_2_2>
       <p2_2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_2_3>
       <p2_2_4_1>to jest pole wielowierszowe</p2_2_4_1>
       <p2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3>
       <p2_4_1_1>to jest pole wielowierszowe</p2_4_1_1>
       <p2_4_2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_4_2_1>
       <p2_5_1_1>to jest pole wielowierszowe</p2_5_1_1>
       <p2_5_2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_5_2_1>
       <p2_6_1>to jest pole wielowierszowe</p2_6_1>
       <p2_7_1_1>to jest pole wielowierszowe</p2_7_1_1>
       <p2_7_2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_7_2_1>
       <p2_8_1>to jest pole wielowierszowe</p2_8_1>
       <p2_8_2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_8_2_1>
       <p2_8_2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_8_2_2>
       <p2_8_3>to jest pole wielowierszowe</p2_8_3>
       <p2_8_4>to jest pole wielowierszowe</p2_8_4>
       <p2_9_1_2>to jest pole wielowierszowe</p2_9_1_2>
       <p2_9_2>to jest pole wielowierszowe</p2_9_2>
       <p2_9_3>to jest pole wielowierszowe</p2_9_3>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p4>500600400</p4>
       <p5>30-10-2014</p5>
       <p6>manager</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>