Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS PL/USA 1 (archiwalny) Zaświadczenie o ubezpieczeniuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2467114</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_0_>[Wartość wyboru w polu p1_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_0_>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2_1_subfield_0>[imię]</p1_2_1_subfield_0>
       <p1_2_1_subfield_1>[drugie imię]</p1_2_1_subfield_1>
       <p1_3>[dataUrodzenia]</p1_3>
       <p1_4>[obywatelstwo]</p1_4>
       <p1_5_subfield_0>[miejscowość]</p1_5_subfield_0>
       <p1_5_subfield_1>[ulica]</p1_5_subfield_1>
       <p1_5_subfield_2>[nr domu]</p1_5_subfield_2>
       <p1_5_subfield_3>[nr lokalu]</p1_5_subfield_3>
       <p1_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_5_subfield_4>
       <p1_5_subfield_5>[poczta]</p1_5_subfield_5>
       <p1_6_1>[PESEL]</p1_6_1>
       <p1_6_2>[Pole tekstowe]</p1_6_2>
       <p2_0_>[Wartość wyboru w polu p2_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_0_>
       <p2_1>[nazwaPelna]</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>[poczta]</p2_2_subfield_5>
       <p2_3_1>[NIP]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[REGON]</p2_3_2>
       <p3_1_1>[data]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[data]</p3_1_2>
       <p3_0_>[Wartość wyboru w polu p3_0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_0_>
       <p3_2_1>[data]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[data]</p3_2_2>
       <p3_3_1>[data]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[data]</p3_3_2>
       <p3_4>[nazwaPelna]</p3_4>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p4_1_>
       <p4_2_1>[data]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[data]</p4_2_2>
       <p4_3_2>[data]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[Pole tekstowe]</p4_3_3>
       <p4_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_1>
       <p5_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p5_1_subfield_0>
       <p5_4>[Data wypełnienia]</p5_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS PL/USA 1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2467114</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_0_>1</p1_0_>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2_1_subfield_0>Jan</p1_2_1_subfield_0>
       <p1_2_1_subfield_1>Stefan</p1_2_1_subfield_1>
       <p1_3>30-10-1985</p1_3>
       <p1_4>polskie</p1_4>
       <p1_5_subfield_0>Poznań</p1_5_subfield_0>
       <p1_5_subfield_1>Strzelecka</p1_5_subfield_1>
       <p1_5_subfield_2>1</p1_5_subfield_2>
       <p1_5_subfield_3>1</p1_5_subfield_3>
       <p1_5_subfield_4>61-155</p1_5_subfield_4>
       <p1_5_subfield_5>Poznań</p1_5_subfield_5>
       <p1_6_1>23050608219</p1_6_1>
       <p1_6_2>test pola tekstowego</p1_6_2>
       <p2_0_>1</p2_0_>
       <p2_1>Pełna nazwa testowa</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>61-155</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>Poznań</p2_2_subfield_5>
       <p2_3_1>8875155741</p2_3_1>
       <p2_3_2>773461194</p2_3_2>
       <p3_1_1>30-10-1990</p3_1_1>
       <p3_1_2>30-10-1990</p3_1_2>
       <p3_0_>1</p3_0_>
       <p3_2_1>30-10-1990</p3_2_1>
       <p3_2_2>30-10-1990</p3_2_2>
       <p3_3_1>30-10-1990</p3_3_1>
       <p3_3_2>30-10-1990</p3_3_2>
       <p3_4>Pełna nazwa testowa</p3_4>
       <p3_5>test pola tekstowego</p3_5>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_2_1>30-10-1990</p4_2_1>
       <p4_2_2>30-10-1990</p4_2_2>
       <p4_3_2>30-10-1990</p4_3_2>
       <p4_3_3>test pola tekstowego</p4_3_3>
       <p4_3_1>1</p4_3_1>
       <p5_1_subfield_0>26</p5_1_subfield_0>
       <p5_4>30-10-2014</p5_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>