Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP-3 (2012) (archiwalny) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2012 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2467359</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0A_1>[nazwaPelna]</p0A_1>
       <p0A_3>[REGON]</p0A_3>
       <p0A_2_subfield_0>[miejscowość]</p0A_2_subfield_0>
       <p0A_2_subfield_1>[ulica]</p0A_2_subfield_1>
       <p0A_2_subfield_2>[nr domu]</p0A_2_subfield_2>
       <p0A_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0A_2_subfield_3>
       <p0A_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p0A_2_subfield_4>
       <p0A_2_subfield_5>[poczta]</p0A_2_subfield_5>
       <p0A_4>[NIP]</p0A_4>
       <p0A_5>[Mail]</p0A_5>
       <p0A_6_>[Wartość wyboru w polu p0A_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0A_6_>
       <p0A_7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0A_7_1>
       <p0A_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0A_7_2>
       <p0A_7_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0A_7_3>
       <p0A_7_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0A_7_4>
       <p0A_7_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0A_7_5>
       <p0B_1>[rok]</p0B_1>
       <p0B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0B_2>
       <p0B_3_1>[pkd1opis]</p0B_3_1>
       <p0B_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0B_3_2>
       <p0B_4_>[Wartość wyboru w polu p0B_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0B_4_>
       <p0B_5_>[Wartość wyboru w polu p0B_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0B_5_>
       <p1_1_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_2_1>
       <p1_1_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_2_2>
       <p1_1_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_2_3>
       <p1_1_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_3_1>
       <p1_1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_3_2>
       <p1_1_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_3_3>
       <p1_1_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_4_1>
       <p1_1_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_4_2>
       <p1_1_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_4_3>
       <p1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_2>
       <p1_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3_2>
       <p1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_4>
       <p2_1_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_1_1>
       <p2_1_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_1_2>
       <p2_1_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_2_1>
       <p2_1_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_2_2>
       <p2_1_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_3_1>
       <p2_1_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_3_2>
       <p2_1_4_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_4_1>
       <p2_1_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_4_2>
       <p2_1_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_5_1>
       <p2_1_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_5_2>
       <p2_1_6_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_6_1>
       <p2_1_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_6_2>
       <p2_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_3>
       <p3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_1>
       <p3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2>
       <p3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_3>
       <p4_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1>
       <p4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2>
       <p4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_3>
       <p4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4>
       <p4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5>
       <p5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_1>
       <p5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_2>
       <p6_1A_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1A_1_1>
       <p6_1A_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1A_1_2>
       <p6_1A_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1A_2_1>
       <p6_1A_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1A_2_2>
       <p6_1A_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1A_3_1>
       <p6_1A_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1A_4_2>
       <p6_1C_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1C_1>
       <p6_1B_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1B_1>
       <p6_1B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1B_2>
       <p6_1B_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1B_3>
       <p6_2A_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2A_1>
       <p6_2B_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2B_1>
       <p6_2A_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2A_2>
       <p6_2B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2B_2>
       <p6_2B_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2B_3>
       <p6_2A_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2A_3>
       <p6_2B_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2B_4>
       <p6_2A_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2A_4>
       <p6_2B_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2B_5>
       <p6_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3_1>
       <p6_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3_2>
       <p6_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_3>
       <p6_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4_1>
       <p6_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4_2>
       <p6_5_1_>[Wartość wyboru w polu p6_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_5_1_>
       <p6_5_2_>[Wartość wyboru w polu p6_5_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_5_2_>
       <p6_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5_3>
       <p6_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5_4>
       <p0A_8>[mailPrzedst]</p0A_8>
       <p0A_9>[pierwszeImiePrzedst]</p0A_9>
       <p0A_10>[nazwiskoPrzedst]</p0A_10>
       <p0A_11>[telefonPrzedst]</p0A_11>
       <p0A_12>[Miejscowość wypełnienia]</p0A_12>
       <p0A_13>[Data wypełnienia]</p0A_13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP-3 (2012)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2467359</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0A_1>Pełna nazwa testowa</p0A_1>
       <p0A_3>773461194</p0A_3>
       <p0A_2_subfield_0>Poznań</p0A_2_subfield_0>
       <p0A_2_subfield_1>Strzelecka</p0A_2_subfield_1>
       <p0A_2_subfield_2>1</p0A_2_subfield_2>
       <p0A_2_subfield_3>1</p0A_2_subfield_3>
       <p0A_2_subfield_4>61-155</p0A_2_subfield_4>
       <p0A_2_subfield_5>Poznań</p0A_2_subfield_5>
       <p0A_4>8875155741</p0A_4>
       <p0A_5>test@test.pl</p0A_5>
       <p0A_6_>1</p0A_6_>
       <p0A_7_1>1</p0A_7_1>
       <p0A_7_2>1</p0A_7_2>
       <p0A_7_3>1</p0A_7_3>
       <p0A_7_4>1</p0A_7_4>
       <p0A_7_5>1</p0A_7_5>
       <p0B_1></p0B_1>
       <p0B_2>10</p0B_2>
       <p0B_3_1>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p0B_3_1>
       <p0B_3_2>10</p0B_3_2>
       <p0B_4_>1</p0B_4_>
       <p0B_5_>1</p0B_5_>
       <p1_1_2_1>1</p1_1_2_1>
       <p1_1_2_2>1</p1_1_2_2>
       <p1_1_2_3>1</p1_1_2_3>
       <p1_1_3_1>1</p1_1_3_1>
       <p1_1_3_2>1</p1_1_3_2>
       <p1_1_3_3>1</p1_1_3_3>
       <p1_1_4_1>10</p1_1_4_1>
       <p1_1_4_2>10</p1_1_4_2>
       <p1_1_4_3>10</p1_1_4_3>
       <p1_2>10</p1_2>
       <p1_3_1>10</p1_3_1>
       <p1_3_2>10</p1_3_2>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p2_1_1_1>10</p2_1_1_1>
       <p2_1_1_2>10</p2_1_1_2>
       <p2_1_2_1>10</p2_1_2_1>
       <p2_1_2_2>10</p2_1_2_2>
       <p2_1_3_1>10</p2_1_3_1>
       <p2_1_3_2>10</p2_1_3_2>
       <p2_1_4_1>10</p2_1_4_1>
       <p2_1_4_2>10</p2_1_4_2>
       <p2_1_5_1>10</p2_1_5_1>
       <p2_1_5_2>10</p2_1_5_2>
       <p2_1_6_1>10</p2_1_6_1>
       <p2_1_6_2>10</p2_1_6_2>
       <p2_2_1>10</p2_2_1>
       <p2_2_2>10</p2_2_2>
       <p2_2_3>10</p2_2_3>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p6_1A_1_1>10</p6_1A_1_1>
       <p6_1A_1_2>10</p6_1A_1_2>
       <p6_1A_2_1>10</p6_1A_2_1>
       <p6_1A_2_2>10</p6_1A_2_2>
       <p6_1A_3_1>10</p6_1A_3_1>
       <p6_1A_4_2>10</p6_1A_4_2>
       <p6_1C_1>10</p6_1C_1>
       <p6_1B_1>10</p6_1B_1>
       <p6_1B_2>10</p6_1B_2>
       <p6_1B_3>10</p6_1B_3>
       <p6_2A_1>10</p6_2A_1>
       <p6_2B_1>10</p6_2B_1>
       <p6_2A_2>10</p6_2A_2>
       <p6_2B_2>10</p6_2B_2>
       <p6_2B_3>10</p6_2B_3>
       <p6_2A_3>10</p6_2A_3>
       <p6_2B_4>10</p6_2B_4>
       <p6_2A_4>10</p6_2A_4>
       <p6_2B_5>10</p6_2B_5>
       <p6_3_1>10</p6_3_1>
       <p6_3_2>10</p6_3_2>
       <p6_3_3>10</p6_3_3>
       <p6_4_1>10</p6_4_1>
       <p6_4_2>10</p6_4_2>
       <p6_5_1_>1</p6_5_1_>
       <p6_5_2_>1</p6_5_2_>
       <p6_5_3>10</p6_5_3>
       <p6_5_4>10</p6_5_4>
       <p0A_8>krzysztof@kowalczyk.pl</p0A_8>
       <p0A_9>Krzysztof</p0A_9>
       <p0A_10>Kowalczyk</p0A_10>
       <p0A_11>500600888</p0A_11>
       <p0A_12>Poznań</p0A_12>
       <p0A_13>30-10-2014</p0A_13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>