Pola formularza

Formularz: CEEB A Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliwPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25010276</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1>
       <pA01>[Wojewodztwo]</pA01>
       <pA02>[Powiat]</pA02>
       <pA03>[Gmina]</pA03>
       <pA04>[Miejscowosc]</pA04>
       <pA05>[Ulica]</pA05>
       <pA06>[NrDomu]</pA06>
       <pA07>[KodPocztowy]</pA07>
       <pA08_>[Wartość wyboru w polu pA08. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pA08_>
       <pA08a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA08a>
       <pA08b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA08b>
       <pA09_>[Wartość wyboru w polu pA09. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA09_>
       <pA09a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA09a>
       <pA09b>[Pole tekstowe]</pA09b>
       <pB01a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB01a>
       <pB01b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB01b>
       <pB01_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB01_1>
       <pB01_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB01_2>
       <pB01c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB01c_1>
       <pB01c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB01c_2>
       <pB02a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB02a>
       <pB02b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB02b>
       <pB02_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB02_1>
       <pB02_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB02_2>
       <pB02c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB02c_1>
       <pB02c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB02c_2>
       <pB03_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB03_1>
       <pB03a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB03a>
       <pB03_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB03_2>
       <pB03b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB03b>
       <pB03c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB03c_1>
       <pB03c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB03c_2>
       <pB04a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB04a>
       <pB04b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB04b>
       <pB04_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB04_1>
       <pB04_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB04_2>
       <pB04c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB04c_1>
       <pB04c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB04c_2>
       <pB05_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB05_1>
       <pB05a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB05a>
       <pB05_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB05_2>
       <pB05b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB05b>
       <pB05c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB05c_1>
       <pB05c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB05c_2>
       <pB06_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB06_1>
       <pB06a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB06a>
       <pB06_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB06_2>
       <pB06b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB06b>
       <pB06c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB06c_1>
       <pB06c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB06c_2>
       <pB07_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB07_1>
       <pB07a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB07a>
       <pB07_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB07_2>
       <pB07b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB07b>
       <pB07c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB07c_1>
       <pB07c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB07c_2>
       <pB08_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB08_1>
       <pB08a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB08a>
       <pB08_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB08_2>
       <pB08b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB08b>
       <pB08c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB08c_1>
       <pB08c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB08c_2>
       <pB09_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB09_1>
       <pB09a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB09a>
       <pB09_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB09_2>
       <pB09b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB09b>
       <pB09c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB09c_1>
       <pB09c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB09c_2>
       <pB010_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB010_1>
       <pB010a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB010a>
       <pB010_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB010_2>
       <pB010b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB010b>
       <pB010c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB010c_1>
       <pB010c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB010c_2>
       <pB011_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB011_1>
       <pB011a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB011a>
       <pB011_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB011_2>
       <pB011b>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB011b>
       <pB011c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB011c_1>
       <pB011c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB011c_2>
       <pB14a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB14a>
       <pB03a_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB03a_1>
       <pB10_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB10_1>
       <pB15a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB15a>
       <pB03a_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB03a_2>
       <pB10_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB10_2>
       <pB16a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB16a>
       <pB03a_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB03a_3>
       <pB10_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB10_3>
       <pB03a_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB03a_4>
       <pB17a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB17a>
       <pB10_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB10_4>
       <pB18a>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB18a>
       <pB03a_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB03a_5>
       <pC01_>[Wartość wyboru w polu pC01. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC01_>
       <pD01_>[Wartość wyboru w polu pD01. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD01_>
       <pD02>[pole wielowierszowe]</pD02>
       <pD03>[Telefon]</pD03>
       <pD04>[Mail]</pD04>
       <pD05_>[Wartość wyboru w polu pD05. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD05_>
       <pD06>[KodKraju]</pD06>
       <pD07>[Wojewodztwo]</pD07>
       <pD08>[Powiat]</pD08>
       <pD09>[Gmina]</pD09>
       <pD010>[Miejscowosc]</pD010>
       <pD11>[Ulica]</pD11>
       <pD012>[NrDomu]</pD012>
       <pD13>[NrLokalu]</pD13>
       <pD014>[KodPocztowy]</pD014>
       <pD14>[Data wypełnienia]</pD14>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEEB A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25010276</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>1</p1>
       <pA01>wielkopolskie</pA01>
       <pA02>poznański</pA02>
       <pA03>Poznań</pA03>
       <pA04>Poznań</pA04>
       <pA05>Strzelecka</pA05>
       <pA06>1</pA06>
       <pA07>61-155</pA07>
       <pA08_>1</pA08_>
       <pA08a>10</pA08a>
       <pA08b>10</pA08b>
       <pA09_>1</pA09_>
       <pA09a>10</pA09a>
       <pA09b>test pola tekstowego</pA09b>
       <pB01a>10</pB01a>
       <pB01b>10</pB01b>
       <pB01_1>1</pB01_1>
       <pB01_2>1</pB01_2>
       <pB01c_1>1</pB01c_1>
       <pB01c_2>1</pB01c_2>
       <pB02a>10</pB02a>
       <pB02b>10</pB02b>
       <pB02_1>1</pB02_1>
       <pB02_2>1</pB02_2>
       <pB02c_1>1</pB02c_1>
       <pB02c_2>1</pB02c_2>
       <pB03_1>1</pB03_1>
       <pB03a>10</pB03a>
       <pB03_2>1</pB03_2>
       <pB03b>10</pB03b>
       <pB03c_1>1</pB03c_1>
       <pB03c_2>1</pB03c_2>
       <pB04a>10</pB04a>
       <pB04b>10</pB04b>
       <pB04_1>1</pB04_1>
       <pB04_2>1</pB04_2>
       <pB04c_1>1</pB04c_1>
       <pB04c_2>1</pB04c_2>
       <pB05_1>1</pB05_1>
       <pB05a>10</pB05a>
       <pB05_2>1</pB05_2>
       <pB05b>10</pB05b>
       <pB05c_1>1</pB05c_1>
       <pB05c_2>1</pB05c_2>
       <pB06_1>1</pB06_1>
       <pB06a>10</pB06a>
       <pB06_2>1</pB06_2>
       <pB06b>10</pB06b>
       <pB06c_1>1</pB06c_1>
       <pB06c_2>1</pB06c_2>
       <pB07_1>1</pB07_1>
       <pB07a>10</pB07a>
       <pB07_2>1</pB07_2>
       <pB07b>10</pB07b>
       <pB07c_1>1</pB07c_1>
       <pB07c_2>1</pB07c_2>
       <pB08_1>1</pB08_1>
       <pB08a>10</pB08a>
       <pB08_2>1</pB08_2>
       <pB08b>10</pB08b>
       <pB08c_1>1</pB08c_1>
       <pB08c_2>1</pB08c_2>
       <pB09_1>1</pB09_1>
       <pB09a>10</pB09a>
       <pB09_2>1</pB09_2>
       <pB09b>10</pB09b>
       <pB09c_1>1</pB09c_1>
       <pB09c_2>1</pB09c_2>
       <pB010_1>1</pB010_1>
       <pB010a>10</pB010a>
       <pB010_2>1</pB010_2>
       <pB010b>10</pB010b>
       <pB010c_1>1</pB010c_1>
       <pB010c_2>1</pB010c_2>
       <pB011_1>1</pB011_1>
       <pB011a>10</pB011a>
       <pB011_2>1</pB011_2>
       <pB011b>10</pB011b>
       <pB011c_1>1</pB011c_1>
       <pB011c_2>1</pB011c_2>
       <pB14a>10</pB14a>
       <pB03a_1>1</pB03a_1>
       <pB10_1>1</pB10_1>
       <pB15a>10</pB15a>
       <pB03a_2>1</pB03a_2>
       <pB10_2>1</pB10_2>
       <pB16a>10</pB16a>
       <pB03a_3>1</pB03a_3>
       <pB10_3>1</pB10_3>
       <pB03a_4>1</pB03a_4>
       <pB17a>10</pB17a>
       <pB10_4>1</pB10_4>
       <pB18a>10</pB18a>
       <pB03a_5>1</pB03a_5>
       <pC01_>1</pC01_>
       <pD01_>1</pD01_>
       <pD02>to jest pole wielowierszowe</pD02>
       <pD03>500600400</pD03>
       <pD04>test@test.pl</pD04>
       <pD05_>1</pD05_>
       <pD06>PL</pD06>
       <pD07>wielkopolskie</pD07>
       <pD08>poznański</pD08>
       <pD09>Poznań</pD09>
       <pD010>Poznań</pD010>
       <pD11>Strzelecka</pD11>
       <pD012>1</pD012>
       <pD13>1</pD13>
       <pD014>61-155</pD014>
       <pD14>30-10-2014</pD14>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>