Pola formularza

Formularz: ZAP-3 (6) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25079982</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[imieOjca]</p7>
       <p8>[imieMatki]</p8>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[Telefon]</p19>
       <p20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20>
       <p21>[Faks]</p21>
       <p22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22>
       <p23>[Mail]</p23>
       <p24>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26>[KrajKor]</p26>
       <p27>[WojewodztwoKor]</p27>
       <p28>[PowiatKor]</p28>
       <p29>[GminaKor]</p29>
       <p30>[UlicaKor]</p30>
       <p31>[NrDomuKor]</p31>
       <p32>[NrLokaluKor]</p32>
       <p33>[KodPocztowyKor]</p33>
       <p34>[MiejscowoscKor]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37>[KrajKor]</p37>
       <p38>[WojewodztwoKor]</p38>
       <p39>[PowiatKor]</p39>
       <p40>[GminaKor]</p40>
       <p41>[UlicaKor]</p41>
       <p42>[NrDomuKor]</p42>
       <p43>[NrLokaluKor]</p43>
       <p44>[KodPocztowyKor]</p44>
       <p45>[MiejscowoscKor]</p45>
       <p46>[SkrytkaKor]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[KrajBanku]</p48>
       <p49>[Swift]</p49>
       <p50>[Lista walut]</p50>
       <p51>[PosiadaczRachunku]</p51>
       <p52>[Rachunek]</p52>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p54>[pierwszeImie]</p54>
       <p55>[nazwisko]</p55>
       <p56_>[Wartość wyboru w polu p56. Dostępne wartości: 1 2 ]</p56_>
       <p56_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p56_3_subfield_>
       <p56_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p56_3_subfield_2>
       <p56_3_subfield_3>[Pole NIP]</p56_3_subfield_3>
       <p57_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p57_subfield_0>
       <p57_subfield_1>[ulica korespondencji]</p57_subfield_1>
       <p57_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p57_subfield_2>
       <p57_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p57_subfield_3>
       <p57_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p57_subfield_4>
       <p57_subfield_5>[poczta korespondencji]</p57_subfield_5>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>
       <p58>[Data wypełnienia]</p58>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAP-3 (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25079982</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>Stefan</p7>
       <p8>Danuta</p8>
       <p9>8875155741</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>500600400</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21></p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>test@test.pl</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26>PL</p26>
       <p27>wielkopolskie</p27>
       <p28>poznański</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>Półwiejska</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>61-155</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36_>1</p36_>
       <p37>PL</p37>
       <p38>wielkopolskie</p38>
       <p39>poznański</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>Półwiejska</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>61-155</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>111</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>Polska</p48>
       <p49>SWIFT</p49>
       <p50></p50>
       <p51>Jan Nowak</p51>
       <p52>453054504926965134154839080720</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>Jan</p54>
       <p55>Kowalski</p55>
       <p56_>1</p56_>
       <p56_3_subfield_>2</p56_3_subfield_>
       <p56_3_subfield_2>23050608219</p56_3_subfield_2>
       <p56_3_subfield_3>8875155741</p56_3_subfield_3>
       <p57_subfield_0>Poznań</p57_subfield_0>
       <p57_subfield_1>Półwiejska</p57_subfield_1>
       <p57_subfield_2>1</p57_subfield_2>
       <p57_subfield_3>1</p57_subfield_3>
       <p57_subfield_4>61-155</p57_subfield_4>
       <p57_subfield_5>Poznań</p57_subfield_5>
       <p59_>1</p59_>
       <p58>30-10-2014</p58>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>