Pola formularza

Formularz: VIU-DO (OSS) zał. C.2 Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25204359</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <Naglowek>[Nagłówek]</Naglowek>
       <C2KodKraju>AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy (Republika Czeska) / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia (Niderlandy) / IE:Irlandia / XI:Irlandia Północna / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PL:Polska / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / IT:Włochy</C2KodKraju>
       <klawDodSekcjeC2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</klawDodSekcjeC2>
       <C2RodzajDostaw>SERVICES:Świadczenie usług / GOODS:Dostawa towarów</C2RodzajDostaw>
       <C2RodzajStawkiVAT>STANDARD:Podstawowa / REDUCED:Obniżona</C2RodzajStawkiVAT>
       <C2StawkaVAT>[Pole kwoty]</C2StawkaVAT>
       <C2PodstOpodatk>[Pole kwoty]</C2PodstOpodatk>
       <C2KwotaPodatku_subfield_0>[ Pole C2KwotaPodatku = (C2KwotaPodatku_XXX_subfield_1 || C2KwotaPodatku_XXX_subfield_1_format_zero ? C2KwotaPodatku_XXX_subfield_1 : wiekRowne0(C2StawkaVAT*(C2PodstOpodatk/100))) ]</C2KwotaPodatku_subfield_0>
       <C2KwotaPodatku_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole C2KwotaPodatku = (C2KwotaPodatku_XXX_subfield_1 || C2KwotaPodatku_XXX_subfield_1_format_zero ? C2KwotaPodatku_XXX_subfield_1 : wiekRowne0(C2StawkaVAT*(C2PodstOpodatk/100))) ]</C2KwotaPodatku_subfield_1>
       <polepowtarzalne1>[Pole powtarzalne]</polepowtarzalne1>
       <Ppsekcji>[Pole podziału sekcji]</Ppsekcji>
       <KoniecStrony>[Koniec strony]</KoniecStrony>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VIU-DO (OSS) zał. C.2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25204359</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <Naglowek></Naglowek>
       <C2KodKraju>AT</C2KodKraju>
       <klawDodSekcjeC2></klawDodSekcjeC2>
       <C2RodzajDostaw>SERVICES</C2RodzajDostaw>
       <C2RodzajStawkiVAT>STANDARD</C2RodzajStawkiVAT>
       <C2StawkaVAT>10</C2StawkaVAT>
       <C2PodstOpodatk>10</C2PodstOpodatk>
       <C2KwotaPodatku_subfield_0>1</C2KwotaPodatku_subfield_0>
       <C2KwotaPodatku_subfield_1>1</C2KwotaPodatku_subfield_1>
       <polepowtarzalne1></polepowtarzalne1>
       <Ppsekcji></Ppsekcji>
       <KoniecStrony></KoniecStrony>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>