Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-28 (24) (archiwalny) (2021) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2022/01/10/11216/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25249241</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p6_>
       <p6a_>[Wartość wyboru w polu p6a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6a_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <rect1805_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect1805_4>
       <pit28_85_125_recznie>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pit28_85_125_recznie>
       <p19_subfield_1>[Przychody z działalności 3% Pole p19 = p19_subfield_1 ]</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_1>[Przychody z działalności 5,5% Pole p20 = p20_subfield_1 ]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>[Przychody z działalności 8,5% Pole p21 = p21_subfield_1+p21_subfield_2 ]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[Przychody z działalności 8,5% oraz 12,5% ponad kwotę 100 000 zł Pole p21 = p21_subfield_1+p21_subfield_2 ]</p21_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[Przychody z działalności 10% Pole p22 = p22_subfield_1 ]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>[Przychody z działalności 12,5% Pole p23 = p23_subfield_1 ]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>[Przychody z działalności 15% Pole p24 = p24_subfield_1 ]</p24_subfield_1>
       <p25_subfield_1>[Przychody z działalności 17% Pole p25 = p25_subfield_1 ]</p25_subfield_1>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35_subfield_1>[Przychody z najmu 8,5% Pole p35 = p35_subfield_1 ]</p35_subfield_1>
       <p36_subfield_1>[Przychody z najmu 12,5% Pole p36 = p36_subfield_1 ]</p36_subfield_1>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38_subfield_1>[Przychody ze sprzedaży 2% Pole p38 = p38_subfield_1 ]</p38_subfield_1>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51_subfield_1>[Przychody 2% art.17 Pole p51 = p51_subfield_1 ]</p51_subfield_1>
       <p52_subfield_1>[Przychody 3% art.17 Pole p52 = ]</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_1>[Przychody 5,5% art.17 Pole p53 = ]</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_1>[Przychody 8,5% art.17 Pole p54 = p54_subfield_1 ]</p54_subfield_1>
       <p55_subfield_1>[Przychody 10% art.17 Pole p55 = ]</p55_subfield_1>
       <p56_subfield_1>[Przychody 12,5% art.17 Pole p56 = p56_subfield_1 ]</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>[Przychody 15% art.17 Pole p57 = ]</p57_subfield_1>
       <p58_subfield_1>[Przychody 17% art.17 Pole p58 = ]</p58_subfield_1>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p_udz>[Pole kwoty]</p_udz>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p78_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p78 = ograniczDo(p78_subfield_1,p50+p59-p79-p80) ]</p78_subfield_1>
       <p79_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p79 = ograniczDo(p79_subfield_1,p50+p59-p78-p80) ]</p79_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p80_subfield_1>[Odliczenia od przychodów Pole p80 = ograniczDo(p80_subfield_1,p50+p59-p78-p79) ]</p80_subfield_1>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p82_subfield_1>[Ulga odsetkowa Pole p82 = ograniczDo(p82_subfield_1,p81) ]</p82_subfield_1>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86_subfield_1>[Ulga e-Toll Pole p86 = ]</p86_subfield_1>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93>[Pole kwoty]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99>[Pole kwoty]</p99>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p107>[Pole kwoty]</p107>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p109>[Pole kwoty]</p109>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p112>[Pole kwoty]</p112>
       <p113>[Pole kwoty]</p113>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p116>[Pole kwoty]</p116>
       <p117>[Pole kwoty]</p117>
       <p118>[Pole kwoty]</p118>
       <p119>[Pole kwoty]</p119>
       <p120>[Pole kwoty]</p120>
       <p121>[Pole kwoty]</p121>
       <p122>[Pole kwoty]</p122>
       <p123>[Pole kwoty]</p123>
       <p124>[Pole kwoty]</p124>
       <p125>[Pole kwoty]</p125>
       <p126>[Pole kwoty]</p126>
       <p127>[Pole kwoty]</p127>
       <p130>[Pole kwoty]</p130>
       <p131>[Pole kwoty]</p131>
       <p132>[Pole kwoty]</p132>
       <p133>[Pole kwoty]</p133>
       <p134>[Pole kwoty]</p134>
       <p135>[Pole kwoty]</p135>
       <p136>[Pole kwoty]</p136>
       <p137>[Pole kwoty]</p137>
       <p138>[Pole kwoty]</p138>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p141>[Pole kwoty]</p141>
       <p142>[Pole kwoty]</p142>
       <p143>[Pole kwoty]</p143>
       <p144>[Pole kwoty]</p144>
       <p145>[Pole kwoty]</p145>
       <p146>[Pole kwoty]</p146>
       <p147>[Pole kwoty]</p147>
       <p148>[Pole kwoty]</p148>
       <p149>[Pole kwoty]</p149>
       <p150>[Pole kwoty]</p150>
       <p151_subfield_1>[Wartość nieodliczonych w poprzednich latach wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody Pole p151 = ]</p151_subfield_1>
       <p160>[Pole kwoty]</p160>
       <p161>[Pole kwoty]</p161>
       <p162>[Pole kwoty]</p162>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p164>[Pole kwoty]</p164>
       <p165>[Pole kwoty]</p165>
       <p166>[Pole kwoty]</p166>
       <p167>[Pole kwoty]</p167>
       <p168>[Pole kwoty]</p168>
       <p169>[Pole kwoty]</p169>
       <p170>[Pole kwoty]</p170>
       <p171>[Pole kwoty]</p171>
       <p172>[Pole kwoty]</p172>
       <p173>[Pole kwoty]</p173>
       <p174>[Pole kwoty]</p174>
       <p175>[Pole kwoty]</p175>
       <p176>[Pole kwoty]</p176>
       <p177>[Pole kwoty]</p177>
       <p178>[Pole kwoty]</p178>
       <p179>[Pole kwoty]</p179>
       <p180>[Pole kwoty]</p180>
       <p181>[Pole kwoty]</p181>
       <p182>[Pole kwoty]</p182>
       <p183>[Pole kwoty]</p183>
       <p184>[Pole kwoty]</p184>
       <p185>[Pole kwoty]</p185>
       <p186>[Pole kwoty]</p186>
       <p187>[Pole kwoty]</p187>
       <p188>[Pole kwoty]</p188>
       <p189>[Pole kwoty]</p189>
       <p190_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p190 = ograniczDo(p190_subfield_1,p189) ]</p190_subfield_1>
       <odliczenia3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia3>
       <p191_subfield_1>[Kwota odliczenia od ryczałtu - wykazane w części C załącznika PIT/O Pole p191 = ograniczDo(p191_subfield_1,p189-p190) ]</p191_subfield_1>
       <odliczenia4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia4>
       <p193_subfield_1>[Odliczenie od ryczatłu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych Pole p193 = ograniczDo(p193_subfield_1,p192) ]</p193_subfield_1>
       <p194>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p194>
       <p195>[rok]</p195>
       <p196>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p196>
       <p197_>[Wartość wyboru w polu p197. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p197_>
       <cbxRyczAuto>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</cbxRyczAuto>
       <p198>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p198>
       <p201>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p201>
       <p202>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p202>
       <p203>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p203>
       <p204>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p204>
       <p205>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p205>
       <p206>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p206>
       <p207>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p207>
       <p208>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p208>
       <p209>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p209>
       <p210>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p210>
       <p211>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p211>
       <p212>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p212>
       <p213>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p213>
       <p214>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p214>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <wyrazamZgode>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</wyrazamZgode>
       <p218>[Pole tekstowe]</p218>
       <p219>[Pole integer - wartość liczbowa]</p219>
       <p220>[Pole integer - wartość liczbowa]</p220>
       <p221>[Pole integer - wartość liczbowa]</p221>
       <p222>[Pole integer - wartość liczbowa]</p222>
       <p223>[Pole integer - wartość liczbowa]</p223>
       <p224_>[Wartość wyboru w polu p224. Dostępne wartości: 1 2 ]</p224_>
       <p226>[pole wielowierszowe]</p226>
       <p225_>[Wartość wyboru w polu p225. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p225_>
       <p227>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p227>
       <p228>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p228>
       <p229>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p229>
       <zglasza_konto>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zglasza_konto>
       <p230>[PosiadaczRachunku]</p230>
       <p231>[KrajBanku]</p231>
       <p232>[Rachunek]</p232>
       <p232_1>[Swift]</p232_1>
       <p233>[Lista walut]</p233>
       <p235_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p235_subfield_0>
       <p235_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p235_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-28 (24)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25249241</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p6a_>1</p6a_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <rect1805_4></rect1805_4>
       <pit28_85_125_recznie>1</pit28_85_125_recznie>
       <p19_subfield_1>1</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_1>1</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>1</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35_subfield_1>1</p35_subfield_1>
       <p36_subfield_1>1</p36_subfield_1>
       <p37>10</p37>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <p52_subfield_1>1</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_1>1</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_1>1</p54_subfield_1>
       <p55_subfield_1>1</p55_subfield_1>
       <p56_subfield_1>1</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p58_subfield_1>1</p58_subfield_1>
       <p59>10</p59>
       <p_udz>10</p_udz>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78_subfield_1>1</p78_subfield_1>
       <p79_subfield_1>1</p79_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p80_subfield_1>1</p80_subfield_1>
       <p81>10</p81>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p82_subfield_1>1</p82_subfield_1>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86_subfield_1>1</p86_subfield_1>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>10</p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>10</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>10</p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>10</p120>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p138>10</p138>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145>10</p145>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150>10</p150>
       <p151_subfield_1>1</p151_subfield_1>
       <p160>10</p160>
       <p161>10</p161>
       <p162>10</p162>
       <p163>10</p163>
       <p164>10</p164>
       <p165>10</p165>
       <p166>10</p166>
       <p167>10</p167>
       <p168>10</p168>
       <p169>10</p169>
       <p170>10</p170>
       <p171>10</p171>
       <p172>10</p172>
       <p173>10</p173>
       <p174>10</p174>
       <p175>10</p175>
       <p176>10</p176>
       <p177>10</p177>
       <p178>10</p178>
       <p179>10</p179>
       <p180>10</p180>
       <p181>10</p181>
       <p182>10</p182>
       <p183>10</p183>
       <p184>10</p184>
       <p185>10</p185>
       <p186>10</p186>
       <p187>10</p187>
       <p188>10</p188>
       <p189>10</p189>
       <p190_subfield_1>1</p190_subfield_1>
       <odliczenia3></odliczenia3>
       <p191_subfield_1>1</p191_subfield_1>
       <odliczenia4></odliczenia4>
       <p193_subfield_1>1</p193_subfield_1>
       <p194>10</p194>
       <p195></p195>
       <p196>10</p196>
       <p197_>1</p197_>
       <cbxRyczAuto>1</cbxRyczAuto>
       <p198>10</p198>
       <p201>10</p201>
       <p202>10</p202>
       <p203>10</p203>
       <p204>10</p204>
       <p205>10</p205>
       <p206>10</p206>
       <p207>10</p207>
       <p208>10</p208>
       <p209>10</p209>
       <p210>10</p210>
       <p211>10</p211>
       <p212>10</p212>
       <p213>10</p213>
       <p214></p214>
       <rect2783></rect2783>
       <wyrazamZgode>1</wyrazamZgode>
       <p218>test pola tekstowego</p218>
       <p219>10</p219>
       <p220>10</p220>
       <p221>10</p221>
       <p222>10</p222>
       <p223>10</p223>
       <p224_>1</p224_>
       <p226>to jest pole wielowierszowe</p226>
       <p225_>1</p225_>
       <p227>1</p227>
       <p228>1</p228>
       <p229>1</p229>
       <zglasza_konto>1</zglasza_konto>
       <p230>Jan Nowak</p230>
       <p231>Polska</p231>
       <p232>453054504926965134154839080720</p232>
       <p232_1>SWIFT</p232_1>
       <p233></p233>
       <p235_subfield_0>Krzysztof</p235_subfield_0>
       <p235_subfield_1>Kowalczyk</p235_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>