Pola formularza

Formularz: PFRON DEK-2-a Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25249876</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p4>[NrPFRON]</p4>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6>[REGON]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[KodPocztowy]</p12>
       <p13>[Poczta]</p13>
       <p14>[Telefon]</p14>
       <p15>[Mail]</p15>
       <p16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16>
       <p17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17>
       <Z1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</Z1>
       <Z2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</Z2>
       <Z3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</Z3>
       <Z4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</Z4>
       <Z5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</Z5>
       <Z6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</Z6>
       <Z7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</Z7>
       <Z8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</Z8>
       <Z9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</Z9>
       <Z10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</Z10>
       <U1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</U1>
       <U2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</U2>
       <U3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</U3>
       <U4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</U4>
       <U5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</U5>
       <U6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</U6>
       <U7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</U7>
       <U8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</U8>
       <U9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</U9>
       <U10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</U10>
       <L1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</L1>
       <L2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</L2>
       <L7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</L7>
       <L8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</L8>
       <L9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</L9>
       <L10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</L10>
       <BS1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</BS1>
       <BS2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</BS2>
       <BS7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</BS7>
       <BS8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</BS8>
       <BS9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</BS9>
       <BS10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</BS10>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <uwagi>[pole wielowierszowe]</uwagi>
       <p31_subfield_0>[imię]</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>[nazwisko]</p31_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON DEK-2-a</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25249876</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p1_>1</p1_>
       <p4></p4>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6>773461194</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>61-155</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>500600400</p14>
       <p15>test@test.pl</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <Z1>10</Z1>
       <Z2>10</Z2>
       <Z3>10</Z3>
       <Z4>10</Z4>
       <Z5>10</Z5>
       <Z6>10</Z6>
       <Z7>10</Z7>
       <Z8>10</Z8>
       <Z9>10</Z9>
       <Z10>10</Z10>
       <U1>10</U1>
       <U2>10</U2>
       <U3>10</U3>
       <U4>10</U4>
       <U5>10</U5>
       <U6>10</U6>
       <U7>10</U7>
       <U8>10</U8>
       <U9>10</U9>
       <U10>10</U10>
       <L1>10</L1>
       <L2>10</L2>
       <L7>10</L7>
       <L8>10</L8>
       <L9>10</L9>
       <L10>10</L10>
       <BS1>10</BS1>
       <BS2>10</BS2>
       <BS7>10</BS7>
       <BS8>10</BS8>
       <BS9>10</BS9>
       <BS10>10</BS10>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>10</p29>
       <uwagi>to jest pole wielowierszowe</uwagi>
       <p31_subfield_0>Jan</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>Kowalski</p31_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>