Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: PIT-37 (28) (archiwalny) (2021) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty)

Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2022/01/03/11181/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25269750</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 1 2 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p12>[nazwisko]</p12>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[dataUrodzenia]</p14>
       <p15>[KodKraju]</p15>
       <p16>[Wojewodztwo]</p16>
       <p17>[Powiat]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p38a>[Pole kwoty]</p38a>
       <p39a>[Pole kwoty]</p39a>
       <p42_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p42 = p42_subfield_1 ]</p42_subfield_1>
       <p43_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 3000 zł dla jednego stosunku pracy, 4500 zł dla wielu stosunków pracy, 3600 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 5400 zł- dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p43 = p43_subfield_1 ]</p43_subfield_1>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p48 = p48_subfield_1 ]</p48_subfield_1>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p52 = p52_subfield_1 ]</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p53 = p53_subfield_1 ]</p53_subfield_1>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p56 = zaokr(p56_subfield_1+p56_subfield_2) ]</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>[Zaliczka z umów zleceń Pole p56 = zaokr(p56_subfield_1+p56_subfield_2) ]</p56_subfield_2>
       <p59_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p59 = p59_subfield_1 ]</p59_subfield_1>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p65 = p65_subfield_1 ]</p65_subfield_1>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p66_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p66 = p66_subfield_1+p66_subfield_2+p66_subfield_3+p66_subfield_4 ]</p66_subfield_1>
       <p66_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p66 = p66_subfield_1+p66_subfield_2+p66_subfield_3+p66_subfield_4 ]</p66_subfield_2>
       <p66_subfield_3>[Przychód z FGSP Pole p66 = p66_subfield_1+p66_subfield_2+p66_subfield_3+p66_subfield_4 ]</p66_subfield_3>
       <p66_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p66 = p66_subfield_1+p66_subfield_2+p66_subfield_3+p66_subfield_4 ]</p66_subfield_4>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p67_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p67 = p67_subfield_1+p67_subfield_2 ]</p67_subfield_1>
       <p67_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p67 = p67_subfield_1+p67_subfield_2 ]</p67_subfield_2>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p70 = p70_subfield_1+p70_subfield_2+p70_subfield_3+p70_subfield_4 ]</p70_subfield_1>
       <p70_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p70 = p70_subfield_1+p70_subfield_2+p70_subfield_3+p70_subfield_4 ]</p70_subfield_2>
       <p70_subfield_3>[Zaliczka z FGSP Pole p70 = p70_subfield_1+p70_subfield_2+p70_subfield_3+p70_subfield_4 ]</p70_subfield_3>
       <p70_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p70 = p70_subfield_1+p70_subfield_2+p70_subfield_3+p70_subfield_4 ]</p70_subfield_4>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p76 = p76_subfield_1 ]</p76_subfield_1>
       <p77_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 3000 zł dla jednego stosunku pracy, 4500 zł dla wielu stosunków pracy, 3600 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 5400 zł- dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p77 = p77_subfield_1 ]</p77_subfield_1>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p82 = p82_subfield_1 ]</p82_subfield_1>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p86 = p86_subfield_1 ]</p86_subfield_1>
       <p87_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p87 = p87_subfield_1 ]</p87_subfield_1>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p90 = p90_subfield_1+p90_subfield_2 ]</p90_subfield_1>
       <p90_subfield_2>[Zaliczka z umów zleceń Pole p90 = p90_subfield_1+p90_subfield_2 ]</p90_subfield_2>
       <p93_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p93 = p93_subfield_1 ]</p93_subfield_1>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p99 = p99_subfield_1 ]</p99_subfield_1>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p100_subfield_1>[Przychód z innych żródeł Pole p100 = p100_subfield_1+p100_subfield_2+p100_subfield_3+p100_subfield_4 ]</p100_subfield_1>
       <p100_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p100 = p100_subfield_1+p100_subfield_2+p100_subfield_3+p100_subfield_4 ]</p100_subfield_2>
       <p100_subfield_3>[Przychód z FGSP Pole p100 = p100_subfield_1+p100_subfield_2+p100_subfield_3+p100_subfield_4 ]</p100_subfield_3>
       <p100_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p100 = p100_subfield_1+p100_subfield_2+p100_subfield_3+p100_subfield_4 ]</p100_subfield_4>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p101_subfield_1>[Koszt z innych żródeł Pole p101 = p101_subfield_1+p101_subfield_2 ]</p101_subfield_1>
       <p101_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p101 = p101_subfield_1+p101_subfield_2 ]</p101_subfield_2>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104_subfield_1>[Zaliczka z innych żródeł Pole p104 = p104_subfield_1+p104_subfield_2+p104_subfield_3+p104_subfield_4 ]</p104_subfield_1>
       <p104_subfield_2>[Zaliczka węźniów Pole p104 = p104_subfield_1+p104_subfield_2+p104_subfield_3+p104_subfield_4 ]</p104_subfield_2>
       <p104_subfield_3>[Zaliczka z FGSP Pole p104 = p104_subfield_1+p104_subfield_2+p104_subfield_3+p104_subfield_4 ]</p104_subfield_3>
       <p104_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p104 = p104_subfield_1+p104_subfield_2+p104_subfield_3+p104_subfield_4 ]</p104_subfield_4>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p107>[Pole kwoty]</p107>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p110_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p110 = ograniczDo(p110_subfield_1,p74) ]</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p111 = ograniczDo(p111_subfield_1,p108) ]</p111_subfield_1>
       <p112_subfield_1>[Odliczenia od dochodu - wykazane w części B.1 załącznika PIT/O Pole p112 = ograniczDo(p112_subfield_1,p74-p110) ]</p112_subfield_1>
       <p113_subfield_1>[Odliczenia od dochodu - wykazane w części B.1 załącznika PIT/O Pole p113 = ograniczDo(p113_subfield_1,p108-p111) ]</p113_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p114_subfield_1>[Kwota ulgi odsetkowej - wykazana w części załącznika PIT/D Pole p114 = ograniczDo(p114_subfield_1,p74+p108-p110-p111-p112-p113) ]</p114_subfield_1>
       <p116_subfield_1>[Odliczenia mieszkaniowe Pole p116 = ograniczDo(p116_subfield_1,p115) ]</p116_subfield_1>
       <opBut>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</opBut>
       <p119>[Pole kwoty]</p119>
       <p120_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p120 = ograniczDo(p120_subfield_1,p118+p119) ]</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p121 = ograniczDo(p121_subfield_1,p118+p119-p120) ]</p121_subfield_1>
       <odliczenia3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia3>
       <p122_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku - wykazanych w części C załącznika PIT/O Pole p122 = ograniczDo(p122_subfield_1, p118+p119-p120-p121) ]</p122_subfield_1>
       <p123_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku - wykazanych w części C załącznika PIT/O Pole p123 = ograniczDo(p123_subfield_1, p118+p119-p120-p121-p116) ]</p123_subfield_1>
       <odliczenia4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia4>
       <p125_subfield_1>[Odliczenia mieszkaniowe Pole p125 = ograniczDo(p125_subfield_1,p124) ]</p125_subfield_1>
       <p129_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p129 = p129_subfield_1 ]</p129_subfield_1>
       <p130_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p130 = p130_subfield_1 ]</p130_subfield_1>
       <p131>[Pole kwoty]</p131>
       <p132>[Pole kwoty]</p132>
       <p134>[Pole kwoty]</p134>
       <p135>[Pole kwoty]</p135>
       <p136_1>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p136_1>
       <rect2783_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_1>
       <zmienCel>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zmienCel>
       <wyrazamZgode>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</wyrazamZgode>
       <p140>[pole wielowierszowe]</p140>
       <p141>[Pole integer - wartość liczbowa]</p141>
       <p142>[Pole integer - wartość liczbowa]</p142>
       <p143>[Pole integer - wartość liczbowa]</p143>
       <p144>[Pole integer - wartość liczbowa]</p144>
       <p145_>[Wartość wyboru w polu p145. Dostępne wartości: 1 2 ]</p145_>
       <p146_>[Wartość wyboru w polu p146. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p146_>
       <p147>[pole wielowierszowe]</p147>
       <p148_>[Wartość wyboru w polu p148. Dostępne wartości: 1 2 ]</p148_>
       <p149>[PosiadaczRachunku]</p149>
       <p150>[KrajBanku]</p150>
       <p151>[Lista walut]</p151>
       <p152>[Rachunek]</p152>
       <p152_1>[Swift]</p152_1>
       <p153_>[Wartość wyboru w polu p153. Dostępne wartości: 1 2 ]</p153_>
       <p156_subfield_0>[imię]</p156_subfield_0>
       <p156_subfield_1>[nazwisko]</p156_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-37 (28)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25269750</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <p11_>1</p11_>
       <p10_>1</p10_>
       <p12>Kowalski</p12>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>30-10-1985</p14>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p38a>10</p38a>
       <p39a>10</p39a>
       <p42_subfield_1>1</p42_subfield_1>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p47>10</p47>
       <p48_subfield_1>1</p48_subfield_1>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52_subfield_1>1</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_1>1</p53_subfield_1>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56_subfield_1>1</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>1</p56_subfield_2>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p60>10</p60>
       <p64>10</p64>
       <p65_subfield_1>1</p65_subfield_1>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p66_subfield_1>1</p66_subfield_1>
       <p66_subfield_2>1</p66_subfield_2>
       <p66_subfield_3>1</p66_subfield_3>
       <p66_subfield_4>1</p66_subfield_4>
       <p71>10</p71>
       <p67_subfield_1>1</p67_subfield_1>
       <p67_subfield_2>1</p67_subfield_2>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70_subfield_1>1</p70_subfield_1>
       <p70_subfield_2>1</p70_subfield_2>
       <p70_subfield_3>1</p70_subfield_3>
       <p70_subfield_4>1</p70_subfield_4>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76_subfield_1>1</p76_subfield_1>
       <p77_subfield_1>1</p77_subfield_1>
       <p81>10</p81>
       <p82_subfield_1>1</p82_subfield_1>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p83>10</p83>
       <p85>10</p85>
       <p86_subfield_1>1</p86_subfield_1>
       <p87_subfield_1>1</p87_subfield_1>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90_subfield_1>1</p90_subfield_1>
       <p90_subfield_2>1</p90_subfield_2>
       <p93_subfield_1>1</p93_subfield_1>
       <p94>10</p94>
       <p98>10</p98>
       <p99_subfield_1>1</p99_subfield_1>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p100_subfield_1>1</p100_subfield_1>
       <p100_subfield_2>1</p100_subfield_2>
       <p100_subfield_3>1</p100_subfield_3>
       <p100_subfield_4>1</p100_subfield_4>
       <p105>10</p105>
       <p101_subfield_1>1</p101_subfield_1>
       <p101_subfield_2>1</p101_subfield_2>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104_subfield_1>1</p104_subfield_1>
       <p104_subfield_2>1</p104_subfield_2>
       <p104_subfield_3>1</p104_subfield_3>
       <p104_subfield_4>1</p104_subfield_4>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p110_subfield_1>1</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>1</p111_subfield_1>
       <p112_subfield_1>1</p112_subfield_1>
       <p113_subfield_1>1</p113_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p114_subfield_1>1</p114_subfield_1>
       <p116_subfield_1>1</p116_subfield_1>
       <opBut></opBut>
       <p119>10</p119>
       <p120_subfield_1>1</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>1</p121_subfield_1>
       <odliczenia3></odliczenia3>
       <p122_subfield_1>1</p122_subfield_1>
       <p123_subfield_1>1</p123_subfield_1>
       <odliczenia4></odliczenia4>
       <p125_subfield_1>1</p125_subfield_1>
       <p129_subfield_1>1</p129_subfield_1>
       <p130_subfield_1>1</p130_subfield_1>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p134>10</p134>
       <p135>10</p135>
       <p136_1></p136_1>
       <rect2783_1></rect2783_1>
       <zmienCel></zmienCel>
       <wyrazamZgode>1</wyrazamZgode>
       <p140>to jest pole wielowierszowe</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145_>1</p145_>
       <p146_>1</p146_>
       <p147>to jest pole wielowierszowe</p147>
       <p148_>1</p148_>
       <p149>Jan Nowak</p149>
       <p150>Polska</p150>
       <p151></p151>
       <p152>453054504926965134154839080720</p152>
       <p152_1>SWIFT</p152_1>
       <p153_>1</p153_>
       <p156_subfield_0>Jan</p156_subfield_0>
       <p156_subfield_1>Kowalski</p156_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>