Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-36 (29) (archiwalny) (2021) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2022/01/03/11192/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25280035</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 1 2 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p12>[nazwisko]</p12>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[dataUrodzenia]</p14>
       <p15>[KodKraju]</p15>
       <p16>[Wojewodztwo]</p16>
       <p17>[Powiat]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38>
       <p39>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54>
       <p55>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55>
       <p56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56>
       <p57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p57>
       <p58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58>
       <p59>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p59>
       <p60_1>[rok]</p60_1>
       <p60_2>[rok]</p60_2>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p67_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p67 = p67_subfield_1&#10; ]</p67_subfield_1>
       <p68_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 3000 zł dla jednego stosunku pracy, 4500 zł dla wielu stosunków pracy, 3600 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 5400 zł- dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p68 = p68_subfield_1 ]</p68_subfield_1>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p73 = p73_subfield_1 ]</p73_subfield_1>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <dochodydzial1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial1>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p81_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p81 = zaokr(p81_subfield_1) ]</p81_subfield_1>
       <dochodydzial2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial2>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p88 = p88_subfield_1 ]</p88_subfield_1>
       <p89_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p89 = p89_subfield_1 ]</p89_subfield_1>
       <p93>[Pole kwoty]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p92 = zaokr(p92_subfield_1+p92_subfield_2) ]</p92_subfield_1>
       <p92_subfield_2>[Zaliczka z umów zleceń Pole p92 = zaokr(p92_subfield_1+p92_subfield_2) ]</p92_subfield_2>
       <p95_subfield_1>[Przychód z najmu Pole p95 = p95_subfield_1 ]</p95_subfield_1>
       <p96_subfield_1>[Koszt z najmu Pole p96 = p96_subfield_1 ]</p96_subfield_1>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99_subfield_1>[Zaliczka z najmu Pole p99 = zaokr(p99_subfield_1) ]</p99_subfield_1>
       <p100_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p100 = p100_subfield_1 ]</p100_subfield_1>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p106_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p106 = p106_subfield_1 ]</p106_subfield_1>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p107>[Pole kwoty]</p107>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p109>[Pole kwoty]</p109>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p112>[Pole kwoty]</p112>
       <p113>[Pole kwoty]</p113>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p116>[Pole kwoty]</p116>
       <p117>[Pole kwoty]</p117>
       <p118>[Pole kwoty]</p118>
       <p119_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p119 = p119_subfield_1+p119_subfield_2+p119_subfield_3+p119_subfield_4 ]</p119_subfield_1>
       <p119_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p119 = p119_subfield_1+p119_subfield_2+p119_subfield_3+p119_subfield_4 ]</p119_subfield_2>
       <p119_subfield_3>[Przychód z FGŚP Pole p119 = p119_subfield_1+p119_subfield_2+p119_subfield_3+p119_subfield_4 ]</p119_subfield_3>
       <p119_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p119 = p119_subfield_1+p119_subfield_2+p119_subfield_3+p119_subfield_4 ]</p119_subfield_4>
       <p124>[Pole kwoty]</p124>
       <p120_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p120 = p120_subfield_1+p120_subfield_2 ]</p120_subfield_1>
       <p120_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p120 = p120_subfield_1+p120_subfield_2 ]</p120_subfield_2>
       <p121>[Pole kwoty]</p121>
       <p122>[Pole kwoty]</p122>
       <p123_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p123 = p123_subfield_1+p123_subfield_2+p123_subfield_3+p123_subfield_4 ]</p123_subfield_1>
       <p123_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p123 = p123_subfield_1+p123_subfield_2+p123_subfield_3+p123_subfield_4 ]</p123_subfield_2>
       <p123_subfield_3>[Zaliczka z FGŚP Pole p123 = p123_subfield_1+p123_subfield_2+p123_subfield_3+p123_subfield_4 ]</p123_subfield_3>
       <p123_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p123 = p123_subfield_1+p123_subfield_2+p123_subfield_3+p123_subfield_4 ]</p123_subfield_4>
       <p126>[Pole kwoty]</p126>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p129 = p129_subfield_1 ]</p129_subfield_1>
       <p130_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 3000 zł dla jednego stosunku pracy, 4500 zł dla wielu stosunków pracy, 3600 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 5400 zł- dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p130 = p130_subfield_1 ]</p130_subfield_1>
       <p134>[Pole kwoty]</p134>
       <p135_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p135 = p135_subfield_1 ]</p135_subfield_1>
       <p131>[Pole kwoty]</p131>
       <p132>[Pole kwoty]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p136>[Pole kwoty]</p136>
       <p137>[Pole kwoty]</p137>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p141>[Pole kwoty]</p141>
       <dochodydzial3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial3>
       <p139>[Pole kwoty]</p139>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p144>[Pole kwoty]</p144>
       <p142>[Pole kwoty]</p142>
       <p143_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p143 = p143_subfield_1 ]</p143_subfield_1>
       <dochodydzial4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial4>
       <p145>[Pole kwoty]</p145>
       <p146>[Pole kwoty]</p146>
       <p147>[Pole kwoty]</p147>
       <p148>[Pole kwoty]</p148>
       <p149>[Pole kwoty]</p149>
       <p150_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p150 = p150_subfield_1 ]</p150_subfield_1>
       <p151_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p151 = p151_subfield_1 ]</p151_subfield_1>
       <p155>[Pole kwoty]</p155>
       <p156>[Pole kwoty]</p156>
       <p152>[Pole kwoty]</p152>
       <p153>[Pole kwoty]</p153>
       <p154_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p154 = p154_subfield_1+p154_subfield_2 ]</p154_subfield_1>
       <p154_subfield_2>[Zaliczka z umów zleceń Pole p154 = p154_subfield_1+p154_subfield_2 ]</p154_subfield_2>
       <p157_subfield_1>[Przychód z najmu Pole p157 = p157_subfield_1 ]</p157_subfield_1>
       <p158_subfield_1>[Koszt z najmu Pole p158 = p158_subfield_1 ]</p158_subfield_1>
       <p159>[Pole kwoty]</p159>
       <p160>[Pole kwoty]</p160>
       <p161_subfield_1>[Zaliczka z najmu Pole p161 = p161_subfield_1 ]</p161_subfield_1>
       <p162_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p162 = p162_subfield_1 ]</p162_subfield_1>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p167>[Pole kwoty]</p167>
       <p168_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p168 = p168_subfield_1 ]</p168_subfield_1>
       <p164>[Pole kwoty]</p164>
       <p165>[Pole kwoty]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p169>[Pole kwoty]</p169>
       <p170>[Pole kwoty]</p170>
       <p171>[Pole kwoty]</p171>
       <p172>[Pole kwoty]</p172>
       <p173>[Pole kwoty]</p173>
       <p174>[Pole kwoty]</p174>
       <p175>[Pole kwoty]</p175>
       <p176>[Pole kwoty]</p176>
       <p177>[Pole kwoty]</p177>
       <p178>[Pole kwoty]</p178>
       <p179>[Pole kwoty]</p179>
       <p180>[Pole kwoty]</p180>
       <p181_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p181 = p181_subfield_1+p181_subfield_2+p181_subfield_3+p181_subfield_4 ]</p181_subfield_1>
       <p181_subfield_2>[Przychód więniów Pole p181 = p181_subfield_1+p181_subfield_2+p181_subfield_3+p181_subfield_4 ]</p181_subfield_2>
       <p181_subfield_3>[Przychód z FGŚP Pole p181 = p181_subfield_1+p181_subfield_2+p181_subfield_3+p181_subfield_4 ]</p181_subfield_3>
       <p181_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p181 = p181_subfield_1+p181_subfield_2+p181_subfield_3+p181_subfield_4 ]</p181_subfield_4>
       <p186>[Pole kwoty]</p186>
       <p182_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p182 = p182_subfield_1+p182_subfield_2 ]</p182_subfield_1>
       <p182_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p182 = p182_subfield_1+p182_subfield_2 ]</p182_subfield_2>
       <p183>[Pole kwoty]</p183>
       <p184>[Pole kwoty]</p184>
       <p185_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p185 = p185_subfield_1+p185_subfield_2+p185_subfield_3+p185_subfield_4 ]</p185_subfield_1>
       <p185_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p185 = p185_subfield_1+p185_subfield_2+p185_subfield_3+p185_subfield_4 ]</p185_subfield_2>
       <p185_subfield_3>[Zaliczka z FGŚP Pole p185 = p185_subfield_1+p185_subfield_2+p185_subfield_3+p185_subfield_4 ]</p185_subfield_3>
       <p185_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p185 = p185_subfield_1+p185_subfield_2+p185_subfield_3+p185_subfield_4 ]</p185_subfield_4>
       <p187>[Pole kwoty]</p187>
       <p188>[Pole kwoty]</p188>
       <p190>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p190>
       <rect2197>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197>
       <p191>[Pole kwoty]</p191>
       <p192>[Pole kwoty]</p192>
       <p193>[Pole kwoty]</p193>
       <p194>[Pole kwoty]</p194>
       <p195_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p195 = ograniczDo(p195_subfield_1,p127+p191) ]</p195_subfield_1>
       <p195_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p195 = ograniczDo(p195_subfield_1,p127+p191) ]</p195_subfield_2>
       <p196_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p196 = ograniczDo(p196_subfield_1,p189+p192) ]</p196_subfield_1>
       <p196_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p196 = ograniczDo(p196_subfield_1,p189+p192) ]</p196_subfield_2>
       <p197_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p197 = ograniczDo(p197_subfield_1,p127+p191-p195) ]</p197_subfield_1>
       <p197_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p197 = ograniczDo(p197_subfield_1,p127+p191-p195) ]</p197_subfield_2>
       <p198_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p198 = ograniczDo(p198_subfield_1,p189+p192-p196) ]</p198_subfield_1>
       <p198_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p198 = ograniczDo(p198_subfield_1,p189+p192-p196) ]</p198_subfield_2>
       <p199_1>[Pole tekstowe]</p199_1>
       <p200_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p200 = ograniczDo(p200_subfield_1,p127+p191-p195-p197) ]</p200_subfield_1>
       <p201_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p201 = ograniczDo(p201_subfield_1,p189+p192-p196-p198) ]</p201_subfield_1>
       <p202_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p202 = ograniczDo(p202_subfield_1,p127+p191-p195-p197-p200) ]</p202_subfield_1>
       <p203_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p203 = ograniczDo(p203_subfield_1,p189+p192-p196-p198-p201) ]</p203_subfield_1>
       <p204>[Pole kwoty]</p204>
       <p205>[Pole kwoty]</p205>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p206_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p206 = ograniczDo(p206_subfield_1,p204) ]</p206_subfield_1>
       <p207_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p207 = ograniczDo(p207_subfield_1,p205) ]</p207_subfield_1>
       <p208>[Pole kwoty]</p208>
       <p209>[Pole kwoty]</p209>
       <p210_subfield_1>[Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym Pole p210 = ograniczDo(p210_subfield_1,p204-p206) ]</p210_subfield_1>
       <p211_subfield_1>[Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym Pole p211 = ograniczDo(p211_subfield_1,p205-p207) ]</p211_subfield_1>
       <p212>[Pole kwoty]</p212>
       <p213>[Pole kwoty]</p213>
       <odliczenia1_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1_4>
       <p216_subfield_1>[Kwota dodatkowej obniżki Pole p216 = ograniczDo(p216_subfield_1,p204) ]</p216_subfield_1>
       <p217_subfield_1>[Kwota dodatkowej obniżki Pole p217 = ograniczDo(p217_subfield_1,p205) ]</p217_subfield_1>
       <p222_subfield_1>[Dochód zwoniony od podatku Pole p222 = ograniczDo(p222_subfield_1,p204) ]</p222_subfield_1>
       <p223_subfield_1>[Dochód zwoniony od podatku Pole p223 = ograniczDo(p223_subfield_1,p205) ]</p223_subfield_1>
       <p224>[Pole kwoty]</p224>
       <p225>[Pole kwoty]</p225>
       <p226>[Pole kwoty]</p226>
       <p227>[Pole kwoty]</p227>
       <p228>[Pole kwoty]</p228>
       <p229>[Pole kwoty]</p229>
       <p230>[Pole kwoty]</p230>
       <p231>[Pole kwoty]</p231>
       <kwotyZmniejszeniaAuto>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</kwotyZmniejszeniaAuto>
       <p232>[Pole kwoty]</p232>
       <p233>[Pole kwoty]</p233>
       <p234>[Pole kwoty]</p234>
       <p235>[Pole kwoty]</p235>
       <p236>[Pole kwoty]</p236>
       <p237>[Pole kwoty]</p237>
       <p240>[Pole kwoty]</p240>
       <p241>[Pole kwoty]</p241>
       <p246>[Pole kwoty]</p246>
       <p247>[Pole kwoty]</p247>
       <p250>[Pole kwoty]</p250>
       <p251>[Pole kwoty]</p251>
       <p256>[Pole kwoty]</p256>
       <p257>[Pole kwoty]</p257>
       <p260>[Pole kwoty]</p260>
       <p261>[Pole kwoty]</p261>
       <p268>[Pole kwoty]</p268>
       <p269>[Pole kwoty]</p269>
       <p270>[Pole kwoty]</p270>
       <p271>[Pole kwoty]</p271>
       <p276_subfield_1>[Wartość nieodliczonych w poprzednich latach wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody Pole p276 = ]</p276_subfield_1>
       <p277_subfield_1>[Wartość nieodliczonych w poprzednich latach wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody Pole p277 = ]</p277_subfield_1>
       <p280>[Pole kwoty]</p280>
       <p281>[Pole kwoty]</p281>
       <p282>[Pole kwoty]</p282>
       <p283>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p283>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p284>[Pole kwoty]</p284>
       <opBut>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</opBut>
       <p285>[Pole tekstowe]</p285>
       <p286>[Pole kwoty]</p286>
       <p287_subfield_1>[Limit podatku (0 - obliczany automatycznie) Pole p287 = ]</p287_subfield_1>
       <p288_subfield_1>[Limit podatku (0 - obliczany automatycznie) Pole p288 = ]</p288_subfield_1>
       <p289>[Pole kwoty]</p289>
       <p290_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p290 = ograniczDo(p290_subfield_1,p289-p291) ]</p290_subfield_1>
       <p291_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p291 = ograniczDo(p291_subfield_1,p289-p290) ]</p291_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p292_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych Pole p292 = ograniczDo(p292_subfield_1,p289-p290-p291) ]</p292_subfield_1>
       <p293_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych Pole p293 = ograniczDo(p293_subfield_1,p289-p290-p291-p292) ]</p293_subfield_1>
       <odliczenia2_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2_4>
       <p294>[Pole kwoty]</p294>
       <p295>[Pole kwoty]</p295>
       <p300>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p300>
       <p301>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p301>
       <p302>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p302>
       <p303>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p303>
       <p304>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p304>
       <p305>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p305>
       <p306>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p306>
       <p307>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p307>
       <p308>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p308>
       <p309>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p309>
       <p310>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p310>
       <p311>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p311>
       <p312>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p312>
       <p313>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p313>
       <p314>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p314>
       <p315>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p315>
       <p316>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p316>
       <p317>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p317>
       <p318>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p318>
       <p319>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p319>
       <p320>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p320>
       <p321>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p321>
       <p322>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p322>
       <p323>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p323>
       <p324>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p324>
       <p325>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p325>
       <p326>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p326>
       <p327>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p327>
       <p328>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p328>
       <p329>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p329>
       <p331>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p331>
       <p332>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p332>
       <p333>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p333>
       <p334>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p334>
       <p335>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p335>
       <p336>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p336>
       <p338>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p338>
       <p339>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p339>
       <p340>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p340>
       <p341>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p341>
       <p342>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p342>
       <p343>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p343>
       <p345>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p345>
       <p346>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p346>
       <p347>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p347>
       <p348>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p348>
       <p349>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p349>
       <p350>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p350>
       <p352>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p352>
       <p353>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p353>
       <p354>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p354>
       <p355>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p355>
       <p356>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p356>
       <p357>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p357>
       <p358>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p358>
       <p359>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p359>
       <p360>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p360>
       <p361>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p361>
       <p362>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p362>
       <p363>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p363>
       <p364>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p364>
       <p365>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p365>
       <p366>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p366>
       <p367>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p367>
       <p368>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p368>
       <p369>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p369>
       <p370>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p370>
       <p371>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p371>
       <p372>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p372>
       <p373>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p373>
       <p374>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p374>
       <p375>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p375>
       <p376>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p376>
       <p377>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p377>
       <p378>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p378>
       <p379>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p379>
       <p380>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p380>
       <p381>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p381>
       <p383>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p383>
       <p384>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p384>
       <p385>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p385>
       <p386>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p386>
       <p387>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p387>
       <p388>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p388>
       <p390>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p390>
       <p391>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p391>
       <p392>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p392>
       <p393>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p393>
       <p394>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p394>
       <p395>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p395>
       <p397>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p397>
       <p398>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p398>
       <p399>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p399>
       <p400>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p400>
       <p401>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p401>
       <p402>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p402>
       <p404_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p404 = p404_subfield_1 ]</p404_subfield_1>
       <p405_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p405 = p405_subfield_1 ]</p405_subfield_1>
       <p406>[Pole kwoty]</p406>
       <p407>[Pole kwoty]</p407>
       <reczna_edycja_skladek>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</reczna_edycja_skladek>
       <p409>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p409>
       <p410>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p410>
       <p411>[Pole kwoty]</p411>
       <p412>[Pole kwoty]</p412>
       <p413>[Pole kwoty]</p413>
       <p414>[Pole kwoty]</p414>
       <p415_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p415 = ograniczDo(p415_subfield_1,p413) ]</p415_subfield_1>
       <p416_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p416 = ograniczDo(p416_subfield_1,p141) ]</p416_subfield_1>
       <roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>
       <p417>[Pole kwoty]</p417>
       <p418>[Pole kwoty]</p418>
       <p419>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p419>
       <p420>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p420>
       <p421>[Pole kwoty]</p421>
       <p422>[Pole kwoty]</p422>
       <p423>[Pole kwoty]</p423>
       <p424>[Pole kwoty]</p424>
       <p425>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p425>
       <p426>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p426>
       <p427>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p427>
       <p428>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p428>
       <p429>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p429>
       <p430>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p430>
       <p431>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p431>
       <p432>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p432>
       <p433>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p433>
       <p434>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p434>
       <p435>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p435>
       <p436>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p436>
       <p437>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p437>
       <p438>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p438>
       <p439>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p439>
       <p440>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p440>
       <p441>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p441>
       <p442>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p442>
       <p443>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p443>
       <p444>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p444>
       <p445>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p445>
       <p446>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p446>
       <p447>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p447>
       <p448>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p448>
       <p449>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p449>
       <p450>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p450>
       <p451>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p451>
       <p452>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p452>
       <p453>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p453>
       <p454>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p454>
       <p455>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p455>
       <p456>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p456>
       <p457>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p457>
       <p458>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p458>
       <p459>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p459>
       <p460>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p460>
       <p461>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p461>
       <p462>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p462>
       <p463>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p463>
       <p464>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p464>
       <p465>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p465>
       <p466>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p466>
       <p467>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p467>
       <p468>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p468>
       <p469>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p469>
       <p470>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p470>
       <p471>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p471>
       <p472>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p472>
       <p473>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p473>
       <p474>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p474>
       <p475>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p475>
       <p476>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p476>
       <p477>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p477>
       <p478>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p478>
       <p479>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p479>
       <p480>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p480>
       <p481>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p481>
       <p482>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p482>
       <p483>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p483>
       <p484>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p484>
       <p485>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p485>
       <p486>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p486>
       <p487>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p487>
       <p488>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p488>
       <p489>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p489>
       <p490>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p490>
       <p491>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p491>
       <p492>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p492>
       <p493>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p493>
       <p494>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p494>
       <p495>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p495>
       <p496>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p496>
       <p497>[Pole kwoty]</p497>
       <p498>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p498>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <zmienCel>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zmienCel>
       <p501>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p501>
       <p502>[Pole tekstowe]</p502>
       <p503>[Pole integer - wartość liczbowa]</p503>
       <p504>[Pole integer - wartość liczbowa]</p504>
       <p505>[Pole integer - wartość liczbowa]</p505>
       <p506>[Pole integer - wartość liczbowa]</p506>
       <p507>[Pole integer - wartość liczbowa]</p507>
       <p508>[Pole integer - wartość liczbowa]</p508>
       <p509>[Pole integer - wartość liczbowa]</p509>
       <p510>[Pole integer - wartość liczbowa]</p510>
       <p511>[Pole integer - wartość liczbowa]</p511>
       <p512>[Pole integer - wartość liczbowa]</p512>
       <p513>[Pole integer - wartość liczbowa]</p513>
       <p514>[Pole integer - wartość liczbowa]</p514>
       <p515>[Pole integer - wartość liczbowa]</p515>
       <p516>[Pole integer - wartość liczbowa]</p516>
       <p517>[Pole integer - wartość liczbowa]</p517>
       <p518>[Pole integer - wartość liczbowa]</p518>
       <p519>[Pole integer - wartość liczbowa]</p519>
       <p520_>[Wartość wyboru w polu p520. Dostępne wartości: 1 2 ]</p520_>
       <p521_>[Wartość wyboru w polu p521. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p521_>
       <p522>[pole wielowierszowe]</p522>
       <p523_>[Wartość wyboru w polu p523. Dostępne wartości: 1 2 ]</p523_>
       <p524>[PosiadaczRachunku]</p524>
       <p525>[KrajBanku]</p525>
       <p526>[Lista walut]</p526>
       <p527>[Rachunek]</p527>
       <p527_1>[Swift]</p527_1>
       <p528_>[Wartość wyboru w polu p528. Dostępne wartości: 1 2 ]</p528_>
       <p531_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p531_subfield_0>
       <p531_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p531_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-36 (29)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25280035</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <p11_>1</p11_>
       <p10_>1</p10_>
       <p12>Kowalski</p12>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>30-10-1985</p14>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48_>1</p48_>
       <p49_>1</p49_>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60_1></p60_1>
       <p60_2></p60_2>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67_subfield_1>1</p67_subfield_1>
       <p68_subfield_1>1</p68_subfield_1>
       <p72>10</p72>
       <p73_subfield_1>1</p73_subfield_1>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p79>10</p79>
       <dochodydzial1></dochodydzial1>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p82>10</p82>
       <p80>10</p80>
       <p81_subfield_1>1</p81_subfield_1>
       <dochodydzial2></dochodydzial2>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88_subfield_1>1</p88_subfield_1>
       <p89_subfield_1>1</p89_subfield_1>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92_subfield_1>1</p92_subfield_1>
       <p92_subfield_2>1</p92_subfield_2>
       <p95_subfield_1>1</p95_subfield_1>
       <p96_subfield_1>1</p96_subfield_1>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99_subfield_1>1</p99_subfield_1>
       <p100_subfield_1>1</p100_subfield_1>
       <p101>10</p101>
       <p105>10</p105>
       <p106_subfield_1>1</p106_subfield_1>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>10</p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>10</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>10</p118>
       <p119_subfield_1>1</p119_subfield_1>
       <p119_subfield_2>1</p119_subfield_2>
       <p119_subfield_3>1</p119_subfield_3>
       <p119_subfield_4>1</p119_subfield_4>
       <p124>10</p124>
       <p120_subfield_1>1</p120_subfield_1>
       <p120_subfield_2>1</p120_subfield_2>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123_subfield_1>1</p123_subfield_1>
       <p123_subfield_2>1</p123_subfield_2>
       <p123_subfield_3>1</p123_subfield_3>
       <p123_subfield_4>1</p123_subfield_4>
       <p126>10</p126>
       <p128>10</p128>
       <p129_subfield_1>1</p129_subfield_1>
       <p130_subfield_1>1</p130_subfield_1>
       <p134>10</p134>
       <p135_subfield_1>1</p135_subfield_1>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p138>10</p138>
       <p141>10</p141>
       <dochodydzial3></dochodydzial3>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p144>10</p144>
       <p142>10</p142>
       <p143_subfield_1>1</p143_subfield_1>
       <dochodydzial4></dochodydzial4>
       <p145>10</p145>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150_subfield_1>1</p150_subfield_1>
       <p151_subfield_1>1</p151_subfield_1>
       <p155>10</p155>
       <p156>10</p156>
       <p152>10</p152>
       <p153>10</p153>
       <p154_subfield_1>1</p154_subfield_1>
       <p154_subfield_2>1</p154_subfield_2>
       <p157_subfield_1>1</p157_subfield_1>
       <p158_subfield_1>1</p158_subfield_1>
       <p159>10</p159>
       <p160>10</p160>
       <p161_subfield_1>1</p161_subfield_1>
       <p162_subfield_1>1</p162_subfield_1>
       <p163>10</p163>
       <p167>10</p167>
       <p168_subfield_1>1</p168_subfield_1>
       <p164>10</p164>
       <p165>10</p165>
       <p166>10</p166>
       <p169>10</p169>
       <p170>10</p170>
       <p171>10</p171>
       <p172>10</p172>
       <p173>10</p173>
       <p174>10</p174>
       <p175>10</p175>
       <p176>10</p176>
       <p177>10</p177>
       <p178>10</p178>
       <p179>10</p179>
       <p180>10</p180>
       <p181_subfield_1>1</p181_subfield_1>
       <p181_subfield_2>1</p181_subfield_2>
       <p181_subfield_3>1</p181_subfield_3>
       <p181_subfield_4>1</p181_subfield_4>
       <p186>10</p186>
       <p182_subfield_1>1</p182_subfield_1>
       <p182_subfield_2>1</p182_subfield_2>
       <p183>10</p183>
       <p184>10</p184>
       <p185_subfield_1>1</p185_subfield_1>
       <p185_subfield_2>1</p185_subfield_2>
       <p185_subfield_3>1</p185_subfield_3>
       <p185_subfield_4>1</p185_subfield_4>
       <p187>10</p187>
       <p188>10</p188>
       <p190>10</p190>
       <rect2197></rect2197>
       <p191>10</p191>
       <p192>10</p192>
       <p193>10</p193>
       <p194>10</p194>
       <p195_subfield_1>1</p195_subfield_1>
       <p195_subfield_2>1</p195_subfield_2>
       <p196_subfield_1>1</p196_subfield_1>
       <p196_subfield_2>1</p196_subfield_2>
       <p197_subfield_1>1</p197_subfield_1>
       <p197_subfield_2>1</p197_subfield_2>
       <p198_subfield_1>1</p198_subfield_1>
       <p198_subfield_2>1</p198_subfield_2>
       <p199_1>test pola tekstowego</p199_1>
       <p200_subfield_1>1</p200_subfield_1>
       <p201_subfield_1>1</p201_subfield_1>
       <p202_subfield_1>1</p202_subfield_1>
       <p203_subfield_1>1</p203_subfield_1>
       <p204>10</p204>
       <p205>10</p205>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p206_subfield_1>1</p206_subfield_1>
       <p207_subfield_1>1</p207_subfield_1>
       <p208>10</p208>
       <p209>10</p209>
       <p210_subfield_1>1</p210_subfield_1>
       <p211_subfield_1>1</p211_subfield_1>
       <p212>10</p212>
       <p213>10</p213>
       <odliczenia1_4></odliczenia1_4>
       <p216_subfield_1>1</p216_subfield_1>
       <p217_subfield_1>1</p217_subfield_1>
       <p222_subfield_1>1</p222_subfield_1>
       <p223_subfield_1>1</p223_subfield_1>
       <p224>10</p224>
       <p225>10</p225>
       <p226>10</p226>
       <p227>10</p227>
       <p228>10</p228>
       <p229>10</p229>
       <p230>10</p230>
       <p231>10</p231>
       <kwotyZmniejszeniaAuto>1</kwotyZmniejszeniaAuto>
       <p232>10</p232>
       <p233>10</p233>
       <p234>10</p234>
       <p235>10</p235>
       <p236>10</p236>
       <p237>10</p237>
       <p240>10</p240>
       <p241>10</p241>
       <p246>10</p246>
       <p247>10</p247>
       <p250>10</p250>
       <p251>10</p251>
       <p256>10</p256>
       <p257>10</p257>
       <p260>10</p260>
       <p261>10</p261>
       <p268>10</p268>
       <p269>10</p269>
       <p270>10</p270>
       <p271>10</p271>
       <p276_subfield_1>1</p276_subfield_1>
       <p277_subfield_1>1</p277_subfield_1>
       <p280>10</p280>
       <p281>10</p281>
       <p282>10</p282>
       <p283>10</p283>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p284>10</p284>
       <opBut></opBut>
       <p285>test pola tekstowego</p285>
       <p286>10</p286>
       <p287_subfield_1>1</p287_subfield_1>
       <p288_subfield_1>1</p288_subfield_1>
       <p289>10</p289>
       <p290_subfield_1>1</p290_subfield_1>
       <p291_subfield_1>1</p291_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p292_subfield_1>1</p292_subfield_1>
       <p293_subfield_1>1</p293_subfield_1>
       <odliczenia2_4></odliczenia2_4>
       <p294>10</p294>
       <p295>10</p295>
       <p300>10</p300>
       <p301>10</p301>
       <p302>10</p302>
       <p303>10</p303>
       <p304>10</p304>
       <p305>10</p305>
       <p306>10</p306>
       <p307>10</p307>
       <p308>10</p308>
       <p309>10</p309>
       <p310>10</p310>
       <p311>10</p311>
       <p312>10</p312>
       <p313>10</p313>
       <p314>10</p314>
       <p315>10</p315>
       <p316>10</p316>
       <p317>10</p317>
       <p318>10</p318>
       <p319>10</p319>
       <p320>10</p320>
       <p321>10</p321>
       <p322>10</p322>
       <p323>10</p323>
       <p324>10</p324>
       <p325>10</p325>
       <p326>10</p326>
       <p327>10</p327>
       <p328>10</p328>
       <p329>10</p329>
       <p331>10</p331>
       <p332>10</p332>
       <p333>10</p333>
       <p334>10</p334>
       <p335>10</p335>
       <p336>10</p336>
       <p338>10</p338>
       <p339>10</p339>
       <p340>10</p340>
       <p341>10</p341>
       <p342>10</p342>
       <p343>10</p343>
       <p345>10</p345>
       <p346>10</p346>
       <p347>10</p347>
       <p348>10</p348>
       <p349>10</p349>
       <p350>10</p350>
       <p352>10</p352>
       <p353>10</p353>
       <p354>10</p354>
       <p355>10</p355>
       <p356>10</p356>
       <p357>10</p357>
       <p358>10</p358>
       <p359>10</p359>
       <p360>10</p360>
       <p361>10</p361>
       <p362>10</p362>
       <p363>10</p363>
       <p364>10</p364>
       <p365>10</p365>
       <p366>10</p366>
       <p367>10</p367>
       <p368>10</p368>
       <p369>10</p369>
       <p370>10</p370>
       <p371>10</p371>
       <p372>10</p372>
       <p373>10</p373>
       <p374>10</p374>
       <p375>10</p375>
       <p376>10</p376>
       <p377>10</p377>
       <p378>10</p378>
       <p379>10</p379>
       <p380>10</p380>
       <p381>10</p381>
       <p383>10</p383>
       <p384>10</p384>
       <p385>10</p385>
       <p386>10</p386>
       <p387>10</p387>
       <p388>10</p388>
       <p390>10</p390>
       <p391>10</p391>
       <p392>10</p392>
       <p393>10</p393>
       <p394>10</p394>
       <p395>10</p395>
       <p397>10</p397>
       <p398>10</p398>
       <p399>10</p399>
       <p400>10</p400>
       <p401>10</p401>
       <p402>10</p402>
       <p404_subfield_1>1</p404_subfield_1>
       <p405_subfield_1>1</p405_subfield_1>
       <p406>10</p406>
       <p407>10</p407>
       <reczna_edycja_skladek>1</reczna_edycja_skladek>
       <p409>10</p409>
       <p410>10</p410>
       <p411>10</p411>
       <p412>10</p412>
       <p413>10</p413>
       <p414>10</p414>
       <p415_subfield_1>1</p415_subfield_1>
       <p416_subfield_1>1</p416_subfield_1>
       <roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>1</roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>
       <p417>10</p417>
       <p418>10</p418>
       <p419>10</p419>
       <p420>10</p420>
       <p421>10</p421>
       <p422>10</p422>
       <p423>10</p423>
       <p424>10</p424>
       <p425>10</p425>
       <p426>10</p426>
       <p427>10</p427>
       <p428>10</p428>
       <p429>10</p429>
       <p430>10</p430>
       <p431>10</p431>
       <p432>10</p432>
       <p433>10</p433>
       <p434>10</p434>
       <p435>10</p435>
       <p436>10</p436>
       <p437>10</p437>
       <p438>10</p438>
       <p439>10</p439>
       <p440>10</p440>
       <p441>10</p441>
       <p442>10</p442>
       <p443>10</p443>
       <p444>10</p444>
       <p445>10</p445>
       <p446>10</p446>
       <p447>10</p447>
       <p448>10</p448>
       <p449>10</p449>
       <p450>10</p450>
       <p451>10</p451>
       <p452>10</p452>
       <p453>10</p453>
       <p454>10</p454>
       <p455>10</p455>
       <p456>10</p456>
       <p457>10</p457>
       <p458>10</p458>
       <p459>10</p459>
       <p460>10</p460>
       <p461>10</p461>
       <p462>10</p462>
       <p463>10</p463>
       <p464>10</p464>
       <p465>10</p465>
       <p466>10</p466>
       <p467>10</p467>
       <p468>10</p468>
       <p469>10</p469>
       <p470>10</p470>
       <p471>10</p471>
       <p472>10</p472>
       <p473>10</p473>
       <p474>10</p474>
       <p475>10</p475>
       <p476>10</p476>
       <p477>10</p477>
       <p478>10</p478>
       <p479>10</p479>
       <p480>10</p480>
       <p481>10</p481>
       <p482>10</p482>
       <p483>10</p483>
       <p484>10</p484>
       <p485>10</p485>
       <p486>10</p486>
       <p487>10</p487>
       <p488>10</p488>
       <p489>10</p489>
       <p490>10</p490>
       <p491>10</p491>
       <p492>10</p492>
       <p493>10</p493>
       <p494>10</p494>
       <p495>10</p495>
       <p496>10</p496>
       <p497>10</p497>
       <p498></p498>
       <rect2783></rect2783>
       <zmienCel></zmienCel>
       <p501>1</p501>
       <p502>test pola tekstowego</p502>
       <p503>10</p503>
       <p504>10</p504>
       <p505>10</p505>
       <p506>10</p506>
       <p507>10</p507>
       <p508>10</p508>
       <p509>10</p509>
       <p510>10</p510>
       <p511>10</p511>
       <p512>10</p512>
       <p513>10</p513>
       <p514>10</p514>
       <p515>10</p515>
       <p516>10</p516>
       <p517>10</p517>
       <p518>10</p518>
       <p519>10</p519>
       <p520_>1</p520_>
       <p521_>1</p521_>
       <p522>to jest pole wielowierszowe</p522>
       <p523_>1</p523_>
       <p524>Jan Nowak</p524>
       <p525>Polska</p525>
       <p526></p526>
       <p527>453054504926965134154839080720</p527>
       <p527_1>SWIFT</p527_1>
       <p528_>1</p528_>
       <p531_subfield_0>Krzysztof</p531_subfield_0>
       <p531_subfield_1>Kowalczyk</p531_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>