Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-36L (18) (archiwalny) (2021) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2022/01/04/11200/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25280107</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11>
       <p12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12>
       <p11_A>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_A>
       <p11_B>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_B>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17>
       <p18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18>
       <p19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19>
       <p12a>[rok]</p12a>
       <p20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20>
       <rect2197_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197_4>
       <rect2197_4_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197_4_4>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p25_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p25 = p25_subfield_1 ]</p25_subfield_1>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31_subfield_1>[Dochód zwolniony od podatku - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy Pole p31 = ograniczDo(p31_subfield_1,p23+p28) ]</p31_subfield_1>
       <p31_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p31 = ograniczDo(p31_subfield_1,p23+p28) ]</p31_subfield_2>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33_subfield_1>[Kwota strat z lat ubiegłych Pole p33 = ograniczDo(p33_subfield_1,p23+p28-p31) ]</p33_subfield_1>
       <p34_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p34 = ograniczDo(p34_subfield_1,p23+p28-p31-p33) ]</p34_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p35_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p35 = ograniczDo(p35_subfield_1,p23+p28-p31-p33-p34) ]</p35_subfield_1>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38_subfield_1>[Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym Pole p38 = ograniczDo(p38_subfield_1,p36) ]</p38_subfield_1>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <kwotyZmniejszeniaAuto>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</kwotyZmniejszeniaAuto>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p61_subfield_1>[Wartość nieodliczonych w poprzednich latach wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody Pole p61 = ]</p61_subfield_1>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p70 = ograniczDo(p70_subfield_1,p69) ]</p70_subfield_1>
       <p71_subfield_1>[Kwota ulgi Pole p71 = ograniczDo(p71_subfield_1,p69) ]</p71_subfield_1>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p110>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p112>
       <p113>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p113>
       <p115>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p119>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p131_subfield_1>[Wpisz kwotę zaokrągloną do 1 zł. W przypadku przychodów, o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-3 ustawy, wpisz kwotę z groszami (niezaokrągloną). Pole p131 = p131_subfield_1 ]</p131_subfield_1>
       <p132_subfield_1>[Zryczałtowany podatek art. 30a ust.1 p.1-5 Pole p132 = p132_subfield_1 ]</p132_subfield_1>
       <p132_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p132 = p132_subfield_1 ]</p132_subfield_2>
       <p133_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p133 = ograniczDo(p133_subfield_1,p132) ]</p133_subfield_1>
       <p133_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p133 = ograniczDo(p133_subfield_1,p132) ]</p133_subfield_2>
       <roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p143>
       <p144>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p144>
       <p145>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p145>
       <p146>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p146>
       <p147>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p147>
       <p148>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p148>
       <p149>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p149>
       <p150>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p152>
       <p153>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p153>
       <p154>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p154>
       <p155>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p155>
       <p156>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p158>
       <p159>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p159>
       <p160>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162>[Pole kwoty]</p162>
       <p163>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p163>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <zmienCel>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zmienCel>
       <wyrazamZgode>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</wyrazamZgode>
       <p167>[Pole tekstowe]</p167>
       <p168>[Pole integer - wartość liczbowa]</p168>
       <p169>[Pole integer - wartość liczbowa]</p169>
       <p170>[Pole integer - wartość liczbowa]</p170>
       <p171>[Pole integer - wartość liczbowa]</p171>
       <p172>[Pole integer - wartość liczbowa]</p172>
       <p173>[Pole integer - wartość liczbowa]</p173>
       <p174>[Pole integer - wartość liczbowa]</p174>
       <p175>[Pole integer - wartość liczbowa]</p175>
       <p176>[Pole integer - wartość liczbowa]</p176>
       <p177>[Pole integer - wartość liczbowa]</p177>
       <p178>[Pole integer - wartość liczbowa]</p178>
       <p179>[Pole integer - wartość liczbowa]</p179>
       <zglasza_konto>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zglasza_konto>
       <p180>[PosiadaczRachunku]</p180>
       <p181>[KrajBanku]</p181>
       <p182>[Rachunek]</p182>
       <p182_1>[Swift]</p182_1>
       <p183>[Lista walut]</p183>
       <p184>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p184>
       <p186_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p186_subfield_0>
       <p186_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p186_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-36L (18)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25280107</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p6_>1</p6_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p11_A>1</p11_A>
       <p11_B>1</p11_B>
       <p15_>1</p15_>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p12a></p12a>
       <p20>1</p20>
       <rect2197_4></rect2197_4>
       <rect2197_4_4></rect2197_4_4>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p30>10</p30>
       <p31_subfield_1>1</p31_subfield_1>
       <p31_subfield_2>1</p31_subfield_2>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p35_subfield_1>1</p35_subfield_1>
       <p37>10</p37>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <kwotyZmniejszeniaAuto>1</kwotyZmniejszeniaAuto>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p48>10</p48>
       <p51>10</p51>
       <p53>10</p53>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p61_subfield_1>1</p61_subfield_1>
       <p65>10</p65>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70_subfield_1>1</p70_subfield_1>
       <p71_subfield_1>1</p71_subfield_1>
       <p74>10</p74>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>10</p113>
       <p115>10</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>10</p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>10</p120>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p131_subfield_1>1</p131_subfield_1>
       <p132_subfield_1>1</p132_subfield_1>
       <p132_subfield_2>1</p132_subfield_2>
       <p133_subfield_1>1</p133_subfield_1>
       <p133_subfield_2>1</p133_subfield_2>
       <roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>1</roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>
       <p135>10</p135>
       <p138>10</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145>10</p145>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150>10</p150>
       <p151>10</p151>
       <p152>10</p152>
       <p153>10</p153>
       <p154>10</p154>
       <p155>10</p155>
       <p156>10</p156>
       <p157>10</p157>
       <p158>10</p158>
       <p159>10</p159>
       <p160>10</p160>
       <p161>10</p161>
       <p162>10</p162>
       <p163></p163>
       <rect2783></rect2783>
       <zmienCel></zmienCel>
       <wyrazamZgode>1</wyrazamZgode>
       <p167>test pola tekstowego</p167>
       <p168>10</p168>
       <p169>10</p169>
       <p170>10</p170>
       <p171>10</p171>
       <p172>10</p172>
       <p173>10</p173>
       <p174>10</p174>
       <p175>10</p175>
       <p176>10</p176>
       <p177>10</p177>
       <p178>10</p178>
       <p179>10</p179>
       <zglasza_konto>1</zglasza_konto>
       <p180>Jan Nowak</p180>
       <p181>Polska</p181>
       <p182>453054504926965134154839080720</p182>
       <p182_1>SWIFT</p182_1>
       <p183></p183>
       <p184>1</p184>
       <p186_subfield_0>Krzysztof</p186_subfield_0>
       <p186_subfield_1>Kowalczyk</p186_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>