Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CEIDG-1 (2.1) (archiwalny) Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25308616</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <plink>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</plink>
       <p1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1>
       <p1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3>
       <p1_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2_1>
       <p1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_4>
       <p1_2_2>[data]</p1_2_2>
       <p1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_5>
       <p2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_0>
       <p2_1_K>[plec]</p2_1_K>
       <p2_1_M>[plec]</p2_1_M>
       <p2_16>[NIP]</p2_16>
       <p2_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_17>
       <p2_2>[nazwisko]</p2_2>
       <p2_18>[REGON]</p2_18>
       <p2_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_19>
       <p2_3>[pierwszeImie]</p2_3>
       <p2_4>[nazwiskoRodowe]</p2_4>
       <p2_20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_20>
       <p2_21>[Pole tekstowe]</p2_21>
       <p2_5>[drugieImie]</p2_5>
       <p2_22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_22>
       <p2_6>[imieOjca]</p2_6>
       <p2_7>[imieMatki]</p2_7>
       <p2_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_1>
       <p2_8>[miejsceUrodzenia]</p2_8>
       <p2_9>[PESEL]</p2_9>
       <p2_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_10>
       <p2_11>[dataUrodzenia]</p2_11>
       <p2_12_>[Wartość wyboru w polu p2_12. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_12_>
       <p2_2_1>[Pole tekstowe]</p2_2_1>
       <p2_15>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_15>
       <p2_2_2>[Pole tekstowe]</p2_2_2>
       <p2_14>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_14>
       <p2_2_3>[data]</p2_2_3>
       <p3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_0>
       <p3_1>[KodKraju]</p3_1>
       <p3_7>[Wojewodztwo]</p3_7>
       <p3_2>[KodPocztowy]</p3_2>
       <p3_8>[Powiat]</p3_8>
       <p3_3>[Miejscowosc]</p3_3>
       <p3_9>[Gmina]</p3_9>
       <p3_4>[Ulica]</p3_4>
       <p3_5>[NrDomu]</p3_5>
       <p3_6>[NrLokalu]</p3_6>
       <p3_10>[Pole tekstowe]</p3_10>
       <p4_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_0>
       <p4_1>[Telefon]</p4_1>
       <p4_3>[WWW]</p4_3>
       <p4_2>[Mail]</p4_2>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5>
       <p5_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_0>
       <p5_1>[nazwaPelna]</p5_1>
       <p5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2>
       <p5_3>[nazwa]</p5_3>
       <p5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_4>
       <p5_5>[dataRozpoczeciaDzial]</p5_5>
       <p5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_6>
       <p5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7>
       <p5_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_1>
       <p5_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_2>
       <p5_1_3>[pkd1]</p5_1_3>
       <p5_1_4>[pkd2]</p5_1_4>
       <p5_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_5>
       <p5_1_6>[pkd3]</p5_1_6>
       <p5_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_7>
       <p5_1_8>[pkd4]</p5_1_8>
       <p5_1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_9>
       <p5_1_10>[pkd5]</p5_1_10>
       <p5_1_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_11>
       <p5_1_12>[pkd6]</p5_1_12>
       <p5_1_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_13>
       <p5_1_14>[pkd7]</p5_1_14>
       <p5_1_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_15>
       <p5_1_16>[pkd8]</p5_1_16>
       <p5_1_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_17>
       <p5_1_18>[pkd9]</p5_1_18>
       <p5_1_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_19>
       <p5_1_20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_20>
       <p6_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_0>
       <p6_1>[KrajKor]</p6_1>
       <p6_7>[pole wielowierszowe]</p6_7>
       <p6_2>[KodPocztowyKor]</p6_2>
       <p6_8>[SkrytkaKor]</p6_8>
       <p6_3>[MiejscowoscKor]</p6_3>
       <p6_9>[WojewodztwoKor]</p6_9>
       <p6_4>[UlicaKor]</p6_4>
       <p6_10>[PowiatKor]</p6_10>
       <p6_5>[NrDomuKor]</p6_5>
       <p6_6>[NrLokaluKor]</p6_6>
       <p6_11>[GminaKor]</p6_11>
       <p7_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_0>
       <p7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1>
       <p7_2>[KodPocztowyDzial]</p7_2>
       <p7_7>[WojewodztwoDzial]</p7_7>
       <p7_3>[MiejscowoscDzial]</p7_3>
       <p7_8>[PowiatDzial]</p7_8>
       <p7_4>[UlicaDzial]</p7_4>
       <p7_9>[GminaDzial]</p7_9>
       <p7_5>[NrDomuDzial]</p7_5>
       <p7_6>[NrLokaluDzial]</p7_6>
       <p7_10>[Pole tekstowe]</p7_10>
       <p8_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_0>
       <p8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1>
       <p8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2>
       <p8_3>[KodKrajuDzial]</p8_3>
       <p8_9>[WojewodztwoDzial]</p8_9>
       <p8_4>[KodPocztowyDzial]</p8_4>
       <p8_10>[PowiatDzial]</p8_10>
       <p8_5>[MiejscowoscDzial]</p8_5>
       <p8_11>[GminaDzial]</p8_11>
       <p8_6>[UlicaDzial]</p8_6>
       <p8_7>[NrDomuDzial]</p8_7>
       <p8_8>[NrLokaluDzial]</p8_8>
       <p8_12>[Pole tekstowe]</p8_12>
       <p8_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_13>
       <p8_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_14>
       <p8_1_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_0>
       <p8_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2>
       <p8_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3>
       <p8_1_1>[nazwaPelna]</p8_1_1>
       <p8_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4>
       <p8_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5>
       <p8_1_6>[dataRozpoczeciaDzial]</p8_1_6>
       <p8_1_7>[REGON]</p8_1_7>
       <p8_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2_0>
       <p8_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2_1>
       <p8_2_2>[pkd1]</p8_2_2>
       <p8_2_3>[pkd2]</p8_2_3>
       <p8_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2_4>
       <p8_2_5>[pkd3]</p8_2_5>
       <p8_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2_6>
       <p8_2_7>[pkd4]</p8_2_7>
       <p8_2_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2_8>
       <p8_2_9>[pkd5]</p8_2_9>
       <p8_2_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2_10>
       <p8_2_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2_15>
       <p8_2_11>[pkd6]</p8_2_11>
       <p8_2_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2_12>
       <p8_2_13>[pkd6]</p8_2_13>
       <p8_2_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2_14>
       <p8_2_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2_16>
       <p9_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_0>
       <p9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1>
       <p9_2_3_>[Wartość wyboru w polu p9_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_2_3_>
       <p9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2>
       <p9_2_4_>[Wartość wyboru w polu p9_2_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_2_4_>
       <p9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_3>
       <p9_2_5_>[Wartość wyboru w polu p9_2_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_2_5_>
       <p9_1_1>[data]</p9_1_1>
       <p9_2_6_>[Wartość wyboru w polu p9_2_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_2_6_>
       <p9_2_7_>[Wartość wyboru w polu p9_2_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_2_7_>
       <p9_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_2>
       <p9_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_3>
       <p9_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_4>
       <p9_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_5>
       <p9_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_6>
       <p9_2_8_>[Wartość wyboru w polu p9_2_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_2_8_>
       <p9_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2_0>
       <p9_2_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Oddziału KRUS]</p9_2_1_subfield_0>
       <p9_2_2_>[Wartość wyboru w polu p9_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_2_2_>
       <p9_2_9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_2_9_subfield_0>
       <p10_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_0>
       <p11_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_0>
       <p11_1>[data]</p11_1>
       <p11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_2>
       <p11_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_3>
       <p12_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_0>
       <p12_1>[data]</p12_1>
       <p12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_2>
       <p13_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_0>
       <p13_1>[data]</p13_1>
       <p13_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_2>
       <p13_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_3>
       <p13_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_4>
       <p14_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_0>
       <p14_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p14_1_subfield_0>
       <p15_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_0>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 3 2 ]</p15_>
       <p16_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_0>
       <p17_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_0>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p16_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1>
       <p17_1_1>[NIP]</p17_1_1>
       <p18_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_0>
       <p17_1_2>[nazwaPelna]</p17_1_2>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p17_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_1_3>
       <p19_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_0>
       <p19_1>[KodKraju]</p19_1>
       <p19_5>[NrDomu]</p19_5>
       <p19_6>[NrLokalu]</p19_6>
       <p19_2>[KodPocztowy]</p19_2>
       <p19_7>[Wojewodztwo]</p19_7>
       <p19_3>[Miejscowosc]</p19_3>
       <p19_8>[Powiat]</p19_8>
       <p19_4>[Ulica]</p19_4>
       <p19_9>[Gmina]</p19_9>
       <p20_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_0>
       <p20_1>[Pole tekstowe]</p20_1>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 3 4 ]</p20_>
       <p20_2>[kraj]</p20_2>
       <p20_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_5>
       <p21_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_0>
       <p21_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_1>
       <p21_2>[KrajBanku]</p21_2>
       <p21_3>[Swift]</p21_3>
       <p21_4>[Rachunek]</p21_4>
       <p21_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_5>
       <p21_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_6>
       <p21_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_7>
       <p21_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_2_0>
       <p21_2_1>[KrajBanku]</p21_2_1>
       <p21_2_2>[Swift]</p21_2_2>
       <p21_2_posiadacz>[pole wielowierszowe]</p21_2_posiadacz>
       <p21_2_3>[Rachunek]</p21_2_3>
       <p21_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_2_4>
       <p22_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_0>
       <p22_1_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_1_0>
       <p22_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_1_1>
       <p22_1_2>[pierwszeImie]</p22_1_2>
       <p22_1_5>[PESEL]</p22_1_5>
       <p22_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_1_6>
       <p22_1_3>[nazwisko]</p22_1_3>
       <p22_1_4>[Mail]</p22_1_4>
       <p22_1_7>[Pole tekstowe]</p22_1_7>
       <p22_1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_1_8>
       <p22_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_2_0>
       <p22_2_1>[Pole tekstowe]</p22_2_1>
       <p22_2_2>[Pole tekstowe]</p22_2_2>
       <p22_3_>[Wartość wyboru w polu p22_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_3_>
       <p23_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_0>
       <p23_1_>[Wartość wyboru w polu p23_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p23_1_>
       <p23_2>[data]</p23_2>
       <p24_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_0>
       <p24_1_>[Wartość wyboru w polu p24_1. Dostępne wartości: 1 3 2 ]</p24_1_>
       <p25_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25_0>
       <p25_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25_1>
       <p25_2>[NIP]</p25_2>
       <p25_3>[data]</p25_3>
       <p25_4>[REGON]</p25_4>
       <p25_5>[data]</p25_5>
       <p25_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25_6>
       <p26_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_0>
       <p26_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_1>
       <p26_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_2>
       <p26_3>[pierwszeImie]</p26_3>
       <p26_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p26_7_subfield_>
       <p26_7_subfield_1>[KRS]</p26_7_subfield_1>
       <p26_7_subfield_2>[PESEL]</p26_7_subfield_2>
       <p26_4>[nazwisko]</p26_4>
       <p26_8>[NIP]</p26_8>
       <p26_5>[obywatelstwo]</p26_5>
       <p26_6>[dataUrodzenia]</p26_6>
       <p26_9>[nazwaPelna]</p26_9>
       <p26_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_10>
       <p26_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_11>
       <p26_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_2_0>
       <p26_2_1>[KodKraju]</p26_2_1>
       <p26_2_9>[Wojewodztwo]</p26_2_9>
       <p26_2_2>[KodPocztowy]</p26_2_2>
       <p26_2_10>[Powiat]</p26_2_10>
       <p26_2_3>[Miejscowosc]</p26_2_3>
       <p26_2_11>[Gmina]</p26_2_11>
       <p26_2_4>[Ulica]</p26_2_4>
       <p26_2_5>[NrDomu]</p26_2_5>
       <p26_2_6>[NrLokalu]</p26_2_6>
       <p26_2_12>[Mail]</p26_2_12>
       <p26_2_7>[pole wielowierszowe]</p26_2_7>
       <p26_2_13>[Telefon]</p26_2_13>
       <p26_2_8>[SkrytkaKor]</p26_2_8>
       <p26_2_14>[WWW]</p26_2_14>
       <p26_3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_3_0>
       <p26_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_3_1>
       <p26_3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_3_5>
       <p26_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_3_2>
       <p26_3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_3_6>
       <p26_3_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_3_3>
       <p26_3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_3_4>
       <p27_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_0>
       <p27_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_1>
       <p27_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2>
       <p27_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_3>
       <p27_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_4>
       <p27_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_5>
       <p27_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_6>
       <p27_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_7>
       <p27_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_8>
       <p27_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_9>
       <p27_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_10>
       <p27_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_11>
       <p27_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_12>
       <p27_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_13>
       <p27_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_14>
       <p28_0>[miejscowość]</p28_0>
       <p28_1>[Data wypełnienia]</p28_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-1 (2.1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25308616</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <plink></plink>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p1_2_1>1</p1_2_1>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p1_2_2>30-10-1990</p1_2_2>
       <p1_5>1</p1_5>
       <p2_0>1</p2_0>
       <p2_1_K>M</p2_1_K>
       <p2_1_M>M</p2_1_M>
       <p2_16>8875155741</p2_16>
       <p2_17>1</p2_17>
       <p2_2>Kowalski</p2_2>
       <p2_18>773461194</p2_18>
       <p2_19>1</p2_19>
       <p2_3>Jan</p2_3>
       <p2_4>Kowalski</p2_4>
       <p2_20>1</p2_20>
       <p2_21>test pola tekstowego</p2_21>
       <p2_5>Stefan</p2_5>
       <p2_22>1</p2_22>
       <p2_6>Stefan</p2_6>
       <p2_7>Danuta</p2_7>
       <p2_1_1>1</p2_1_1>
       <p2_8>Poznań</p2_8>
       <p2_9>23050608219</p2_9>
       <p2_10>1</p2_10>
       <p2_11>30-10-1985</p2_11>
       <p2_12_>1</p2_12_>
       <p2_2_1>test pola tekstowego</p2_2_1>
       <p2_15>1</p2_15>
       <p2_2_2>test pola tekstowego</p2_2_2>
       <p2_14>NR-4321</p2_14>
       <p2_2_3>30-10-1990</p2_2_3>
       <p3_0>1</p3_0>
       <p3_1>PL</p3_1>
       <p3_7>wielkopolskie</p3_7>
       <p3_2>61-155</p3_2>
       <p3_8>poznański</p3_8>
       <p3_3>Poznań</p3_3>
       <p3_9>Poznań</p3_9>
       <p3_4>Strzelecka</p3_4>
       <p3_5>1</p3_5>
       <p3_6>1</p3_6>
       <p3_10>test pola tekstowego</p3_10>
       <p4_0>1</p4_0>
       <p4_1>500600400</p4_1>
       <p4_3></p4_3>
       <p4_2>test@test.pl</p4_2>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>1</p4_5>
       <p5_0>1</p5_0>
       <p5_1>Pełna nazwa testowa</p5_1>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_3>nazwa testowa</p5_3>
       <p5_4>1</p5_4>
       <p5_5>30-10-1990</p5_5>
       <p5_6>1</p5_6>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p5_1_1>1</p5_1_1>
       <p5_1_2>1</p5_1_2>
       <p5_1_3>01.11.Z</p5_1_3>
       <p5_1_4>01.12.Z</p5_1_4>
       <p5_1_5>1</p5_1_5>
       <p5_1_6>01.13.Z</p5_1_6>
       <p5_1_7>1</p5_1_7>
       <p5_1_8>01.14.Z</p5_1_8>
       <p5_1_9>1</p5_1_9>
       <p5_1_10>01.15.Z</p5_1_10>
       <p5_1_11>1</p5_1_11>
       <p5_1_12>01.16.Z</p5_1_12>
       <p5_1_13>1</p5_1_13>
       <p5_1_14>01.17.Z</p5_1_14>
       <p5_1_15>1</p5_1_15>
       <p5_1_16>01.18.Z</p5_1_16>
       <p5_1_17>1</p5_1_17>
       <p5_1_18>01.19.Z</p5_1_18>
       <p5_1_19>1</p5_1_19>
       <p5_1_20>1</p5_1_20>
       <p6_0>1</p6_0>
       <p6_1>PL</p6_1>
       <p6_7>to jest pole wielowierszowe</p6_7>
       <p6_2>61-155</p6_2>
       <p6_8>111</p6_8>
       <p6_3>Poznań</p6_3>
       <p6_9>wielkopolskie</p6_9>
       <p6_4>Półwiejska</p6_4>
       <p6_10>poznański</p6_10>
       <p6_5>1</p6_5>
       <p6_6>1</p6_6>
       <p6_11>Poznań</p6_11>
       <p7_0>1</p7_0>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p7_2>61-155</p7_2>
       <p7_7>wielkopolskie</p7_7>
       <p7_3>Poznań</p7_3>
       <p7_8>poznański</p7_8>
       <p7_4>Półwiejska</p7_4>
       <p7_9>Poznań</p7_9>
       <p7_5>1</p7_5>
       <p7_6>1</p7_6>
       <p7_10>test pola tekstowego</p7_10>
       <p8_0>1</p8_0>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_2>1</p8_2>
       <p8_3>PL</p8_3>
       <p8_9>wielkopolskie</p8_9>
       <p8_4>61-155</p8_4>
       <p8_10>poznański</p8_10>
       <p8_5>Poznań</p8_5>
       <p8_11>Poznań</p8_11>
       <p8_6>Półwiejska</p8_6>
       <p8_7>1</p8_7>
       <p8_8>1</p8_8>
       <p8_12>test pola tekstowego</p8_12>
       <p8_13>1</p8_13>
       <p8_14>1</p8_14>
       <p8_1_0>1</p8_1_0>
       <p8_1_2>1</p8_1_2>
       <p8_1_3>10</p8_1_3>
       <p8_1_1>Pełna nazwa testowa</p8_1_1>
       <p8_1_4>1</p8_1_4>
       <p8_1_5>1</p8_1_5>
       <p8_1_6>30-10-1990</p8_1_6>
       <p8_1_7>773461194</p8_1_7>
       <p8_2_0>1</p8_2_0>
       <p8_2_1>1</p8_2_1>
       <p8_2_2>01.11.Z</p8_2_2>
       <p8_2_3>01.12.Z</p8_2_3>
       <p8_2_4>1</p8_2_4>
       <p8_2_5>01.13.Z</p8_2_5>
       <p8_2_6>1</p8_2_6>
       <p8_2_7>01.14.Z</p8_2_7>
       <p8_2_8>1</p8_2_8>
       <p8_2_9>01.15.Z</p8_2_9>
       <p8_2_10>1</p8_2_10>
       <p8_2_15>1</p8_2_15>
       <p8_2_11>01.16.Z</p8_2_11>
       <p8_2_12>1</p8_2_12>
       <p8_2_13>01.16.Z</p8_2_13>
       <p8_2_14>1</p8_2_14>
       <p8_2_16>1</p8_2_16>
       <p9_0>1</p9_0>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p9_2_3_>1</p9_2_3_>
       <p9_2>1</p9_2>
       <p9_2_4_>1</p9_2_4_>
       <p9_3>1</p9_3>
       <p9_2_5_>1</p9_2_5_>
       <p9_1_1>30-10-1990</p9_1_1>
       <p9_2_6_>1</p9_2_6_>
       <p9_2_7_>1</p9_2_7_>
       <p9_1_2>1</p9_1_2>
       <p9_1_3>1</p9_1_3>
       <p9_1_4>1</p9_1_4>
       <p9_1_5>1</p9_1_5>
       <p9_1_6>1</p9_1_6>
       <p9_2_8_>1</p9_2_8_>
       <p9_2_0>1</p9_2_0>
       <p9_2_1_subfield_0>13</p9_2_1_subfield_0>
       <p9_2_2_>1</p9_2_2_>
       <p9_2_9_subfield_0>3022</p9_2_9_subfield_0>
       <p10_0>1</p10_0>
       <p11_0>1</p11_0>
       <p11_1>30-10-1990</p11_1>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p11_3>1</p11_3>
       <p12_0>1</p12_0>
       <p12_1>30-10-1990</p12_1>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p13_0>1</p13_0>
       <p13_1>30-10-1990</p13_1>
       <p13_2>1</p13_2>
       <p13_3>1</p13_3>
       <p13_4>1</p13_4>
       <p14_0>1</p14_0>
       <p14_1_subfield_0>3022</p14_1_subfield_0>
       <p15_0>1</p15_0>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_0>1</p16_0>
       <p17_0>1</p17_0>
       <p17_>1</p17_>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p17_1_1>8875155741</p17_1_1>
       <p18_0>1</p18_0>
       <p17_1_2>Pełna nazwa testowa</p17_1_2>
       <p18_>1</p18_>
       <p17_1_3>1</p17_1_3>
       <p19_0>1</p19_0>
       <p19_1>PL</p19_1>
       <p19_5>1</p19_5>
       <p19_6>1</p19_6>
       <p19_2>61-155</p19_2>
       <p19_7>wielkopolskie</p19_7>
       <p19_3>Poznań</p19_3>
       <p19_8>poznański</p19_8>
       <p19_4>Strzelecka</p19_4>
       <p19_9>Poznań</p19_9>
       <p20_0>1</p20_0>
       <p20_1>test pola tekstowego</p20_1>
       <p20_>1</p20_>
       <p20_2>PL</p20_2>
       <p20_5>1</p20_5>
       <p21_0>1</p21_0>
       <p21_1>1</p21_1>
       <p21_2>Polska</p21_2>
       <p21_3>SWIFT</p21_3>
       <p21_4>453054504926965134154839080720</p21_4>
       <p21_5>1</p21_5>
       <p21_6>1</p21_6>
       <p21_7>1</p21_7>
       <p21_2_0>1</p21_2_0>
       <p21_2_1>Polska</p21_2_1>
       <p21_2_2>SWIFT</p21_2_2>
       <p21_2_posiadacz>to jest pole wielowierszowe</p21_2_posiadacz>
       <p21_2_3>453054504926965134154839080720</p21_2_3>
       <p21_2_4>1</p21_2_4>
       <p22_0>1</p22_0>
       <p22_1_0>1</p22_1_0>
       <p22_1_1>1</p22_1_1>
       <p22_1_2>Jan</p22_1_2>
       <p22_1_5>23050608219</p22_1_5>
       <p22_1_6>1</p22_1_6>
       <p22_1_3>Kowalski</p22_1_3>
       <p22_1_4>test@test.pl</p22_1_4>
       <p22_1_7>test pola tekstowego</p22_1_7>
       <p22_1_8>1</p22_1_8>
       <p22_2_0>1</p22_2_0>
       <p22_2_1>test pola tekstowego</p22_2_1>
       <p22_2_2>test pola tekstowego</p22_2_2>
       <p22_3_>1</p22_3_>
       <p23_0>1</p23_0>
       <p23_1_>1</p23_1_>
       <p23_2>30-10-1990</p23_2>
       <p24_0>1</p24_0>
       <p24_1_>1</p24_1_>
       <p25_0>1</p25_0>
       <p25_1>1</p25_1>
       <p25_2>8875155741</p25_2>
       <p25_3>30-10-1990</p25_3>
       <p25_4>773461194</p25_4>
       <p25_5>30-10-1990</p25_5>
       <p25_6>1</p25_6>
       <p26_0>1</p26_0>
       <p26_1>1</p26_1>
       <p26_2>1</p26_2>
       <p26_3>Jan</p26_3>
       <p26_7_subfield_>2</p26_7_subfield_>
       <p26_7_subfield_1>12345</p26_7_subfield_1>
       <p26_7_subfield_2>23050608219</p26_7_subfield_2>
       <p26_4>Kowalski</p26_4>
       <p26_8>8875155741</p26_8>
       <p26_5>polskie</p26_5>
       <p26_6>30-10-1985</p26_6>
       <p26_9>Pełna nazwa testowa</p26_9>
       <p26_10>1</p26_10>
       <p26_11>1</p26_11>
       <p26_2_0>1</p26_2_0>
       <p26_2_1>PL</p26_2_1>
       <p26_2_9>wielkopolskie</p26_2_9>
       <p26_2_2>61-155</p26_2_2>
       <p26_2_10>poznański</p26_2_10>
       <p26_2_3>Poznań</p26_2_3>
       <p26_2_11>Poznań</p26_2_11>
       <p26_2_4>Strzelecka</p26_2_4>
       <p26_2_5>1</p26_2_5>
       <p26_2_6>1</p26_2_6>
       <p26_2_12>test@test.pl</p26_2_12>
       <p26_2_7>to jest pole wielowierszowe</p26_2_7>
       <p26_2_13>500600400</p26_2_13>
       <p26_2_8>111</p26_2_8>
       <p26_2_14></p26_2_14>
       <p26_3_0>1</p26_3_0>
       <p26_3_1>1</p26_3_1>
       <p26_3_5>1</p26_3_5>
       <p26_3_2>1</p26_3_2>
       <p26_3_6>1</p26_3_6>
       <p26_3_3>1</p26_3_3>
       <p26_3_4>1</p26_3_4>
       <p27_0>1</p27_0>
       <p27_1>1</p27_1>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p27_3>1</p27_3>
       <p27_4>10</p27_4>
       <p27_5>1</p27_5>
       <p27_6>10</p27_6>
       <p27_7>1</p27_7>
       <p27_8>10</p27_8>
       <p27_9>1</p27_9>
       <p27_10>10</p27_10>
       <p27_11>1</p27_11>
       <p27_12>10</p27_12>
       <p27_13>1</p27_13>
       <p27_14>10</p27_14>
       <p28_0>Poznań</p28_0>
       <p28_1>30-10-2014</p28_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>