Pola formularza

Formularz: CEIDG-MW (2.1) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25314073</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_5>[REGON]</p1_5>
       <p1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2>
       <p1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_6>
       <p1_3>[NIP]</p1_3>
       <p1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_4>
       <p2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_0>
       <p2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1>
       <p2_2>[KodKrajuDzial]</p2_2>
       <p2_8>[WojewodztwoDzial]</p2_8>
       <p2_3>[KodPocztowyDzial]</p2_3>
       <p2_9>[PowiatDzial]</p2_9>
       <p2_4>[MiejscowoscDzial]</p2_4>
       <p2_10>[GminaDzial]</p2_10>
       <p2_5>[UlicaDzial]</p2_5>
       <p2_6>[NrDomuDzial]</p2_6>
       <p2_7>[NrLokaluDzial]</p2_7>
       <p2_11>[Pole tekstowe]</p2_11>
       <p2_12_>[Wartość wyboru w polu p2_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_12_>
       <p2_1_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_0>
       <p2_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_2>
       <p2_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_3>
       <p2_1_1>[nazwaPelna]</p2_1_1>
       <p2_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_4>
       <p2_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_6>
       <p2_1_7>[data]</p2_1_7>
       <p2_1_5>[REGON]</p2_1_5>
       <p2_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_0>
       <p2_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[pkd1]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[pkd2]</p2_2_3>
       <p2_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_4>
       <p2_2_5>[pkd3]</p2_2_5>
       <p2_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_6>
       <p2_2_7>[pkd4]</p2_2_7>
       <p2_2_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_8>
       <p2_2_9>[pkd5]</p2_2_9>
       <p2_2_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_10>
       <p2_2_11>[pkd6]</p2_2_11>
       <p2_2_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_12>
       <p2_2_13>[pkd7]</p2_2_13>
       <p2_2_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_14>
       <p2_2_15>[pkd8]</p2_2_15>
       <p2_2_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_16>
       <p2_2_17>[pkd9]</p2_2_17>
       <p2_2_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_18>
       <p2_2_19>[pkd10]</p2_2_19>
       <p2_2_20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_20>
       <p2_2_21>[pkd11]</p2_2_21>
       <p2_2_22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_22>
       <p2_2_23>[pkd12]</p2_2_23>
       <p2_2_24>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_24>
       <p2_2_25>[pkd13]</p2_2_25>
       <p2_2_26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_26>
       <p2_2_27>[pkd14]</p2_2_27>
       <p2_2_28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_28>
       <p2_2_29>[pkd15]</p2_2_29>
       <p2_2_30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_30>
       <p2_2_31>[Pole tekstowe]</p2_2_31>
       <p2_2_32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_32>
       <p2_2_33>[Pole tekstowe]</p2_2_33>
       <p2_2_34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_34>
       <p2_2_35>[Pole tekstowe]</p2_2_35>
       <p2_2_36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_36>
       <p2_2_37>[Pole tekstowe]</p2_2_37>
       <p2_2_38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_38>
       <p2_2_39>[Pole tekstowe]</p2_2_39>
       <p2_2_40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_40>
       <p2_2_41>[Pole tekstowe]</p2_2_41>
       <p2_2_42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_42>
       <p2_2_43>[Pole tekstowe]</p2_2_43>
       <p2_2_44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_44>
       <p2_2_45>[Pole tekstowe]</p2_2_45>
       <p2_2_46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_46>
       <p2_2_47>[Pole tekstowe]</p2_2_47>
       <p2_2_48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_48>
       <p2_2_49>[Pole tekstowe]</p2_2_49>
       <p2_2_50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_50>
       <p2_2_51>[Pole tekstowe]</p2_2_51>
       <p2_2_52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_52>
       <p2_2_53>[Pole tekstowe]</p2_2_53>
       <p2_2_54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_54>
       <p2_2_55>[Pole tekstowe]</p2_2_55>
       <p2_2_56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_56>
       <p2_2_57>[Pole tekstowe]</p2_2_57>
       <p2_2_58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_58>
       <p2_2_59>[Pole tekstowe]</p2_2_59>
       <p2_2_60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_60>
       <p2_2_61>[Pole tekstowe]</p2_2_61>
       <p2_2_62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_62>
       <p2_2_63>[Pole tekstowe]</p2_2_63>
       <p2_2_64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_64>
       <p2_2_65>[Pole tekstowe]</p2_2_65>
       <p2_2_66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_66>
       <p2_2_67>[Pole tekstowe]</p2_2_67>
       <p2_2_68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_68>
       <p2_2_69>[Pole tekstowe]</p2_2_69>
       <p2_2_70>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_70>
       <p2_2_71>[Pole tekstowe]</p2_2_71>
       <p2_2_72>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_72>
       <p2_2_73>[Pole tekstowe]</p2_2_73>
       <p2_2_74>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_74>
       <p2_2_75>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_75>
       <p2_2_76>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_76>
       <p4_1>[miejscowość]</p4_1>
       <p4_2>[Data wypełnienia]</p4_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-MW (2.1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25314073</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>10</p0>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_5>773461194</p1_5>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_3>8875155741</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p2_0>1</p2_0>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>PL</p2_2>
       <p2_8>wielkopolskie</p2_8>
       <p2_3>61-155</p2_3>
       <p2_9>poznański</p2_9>
       <p2_4>Poznań</p2_4>
       <p2_10>Poznań</p2_10>
       <p2_5>Półwiejska</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_11>test pola tekstowego</p2_11>
       <p2_12_>1</p2_12_>
       <p2_1_0>1</p2_1_0>
       <p2_1_2>1</p2_1_2>
       <p2_1_3>10</p2_1_3>
       <p2_1_1>Pełna nazwa testowa</p2_1_1>
       <p2_1_4>1</p2_1_4>
       <p2_1_6>1</p2_1_6>
       <p2_1_7>30-10-1990</p2_1_7>
       <p2_1_5>773461194</p2_1_5>
       <p2_2_0>1</p2_2_0>
       <p2_2_1>1</p2_2_1>
       <p2_2_2>01.11.Z</p2_2_2>
       <p2_2_3>01.12.Z</p2_2_3>
       <p2_2_4>1</p2_2_4>
       <p2_2_5>01.13.Z</p2_2_5>
       <p2_2_6>1</p2_2_6>
       <p2_2_7>01.14.Z</p2_2_7>
       <p2_2_8>1</p2_2_8>
       <p2_2_9>01.15.Z</p2_2_9>
       <p2_2_10>1</p2_2_10>
       <p2_2_11>01.16.Z</p2_2_11>
       <p2_2_12>1</p2_2_12>
       <p2_2_13>01.17.Z</p2_2_13>
       <p2_2_14>1</p2_2_14>
       <p2_2_15>01.18.Z</p2_2_15>
       <p2_2_16>1</p2_2_16>
       <p2_2_17>01.19.Z</p2_2_17>
       <p2_2_18>1</p2_2_18>
       <p2_2_19>01.20.Z</p2_2_19>
       <p2_2_20>1</p2_2_20>
       <p2_2_21>01.15.Z</p2_2_21>
       <p2_2_22>1</p2_2_22>
       <p2_2_23>01.16.Z</p2_2_23>
       <p2_2_24>1</p2_2_24>
       <p2_2_25>01.17.Z</p2_2_25>
       <p2_2_26>1</p2_2_26>
       <p2_2_27>01.18.Z</p2_2_27>
       <p2_2_28>1</p2_2_28>
       <p2_2_29>01.19.Z</p2_2_29>
       <p2_2_30>1</p2_2_30>
       <p2_2_31>test pola tekstowego</p2_2_31>
       <p2_2_32>1</p2_2_32>
       <p2_2_33>test pola tekstowego</p2_2_33>
       <p2_2_34>1</p2_2_34>
       <p2_2_35>test pola tekstowego</p2_2_35>
       <p2_2_36>1</p2_2_36>
       <p2_2_37>test pola tekstowego</p2_2_37>
       <p2_2_38>1</p2_2_38>
       <p2_2_39>test pola tekstowego</p2_2_39>
       <p2_2_40>1</p2_2_40>
       <p2_2_41>test pola tekstowego</p2_2_41>
       <p2_2_42>1</p2_2_42>
       <p2_2_43>test pola tekstowego</p2_2_43>
       <p2_2_44>1</p2_2_44>
       <p2_2_45>test pola tekstowego</p2_2_45>
       <p2_2_46>1</p2_2_46>
       <p2_2_47>test pola tekstowego</p2_2_47>
       <p2_2_48>1</p2_2_48>
       <p2_2_49>test pola tekstowego</p2_2_49>
       <p2_2_50>1</p2_2_50>
       <p2_2_51>test pola tekstowego</p2_2_51>
       <p2_2_52>1</p2_2_52>
       <p2_2_53>test pola tekstowego</p2_2_53>
       <p2_2_54>1</p2_2_54>
       <p2_2_55>test pola tekstowego</p2_2_55>
       <p2_2_56>1</p2_2_56>
       <p2_2_57>test pola tekstowego</p2_2_57>
       <p2_2_58>1</p2_2_58>
       <p2_2_59>test pola tekstowego</p2_2_59>
       <p2_2_60>1</p2_2_60>
       <p2_2_61>test pola tekstowego</p2_2_61>
       <p2_2_62>1</p2_2_62>
       <p2_2_63>test pola tekstowego</p2_2_63>
       <p2_2_64>1</p2_2_64>
       <p2_2_65>test pola tekstowego</p2_2_65>
       <p2_2_66>1</p2_2_66>
       <p2_2_67>test pola tekstowego</p2_2_67>
       <p2_2_68>1</p2_2_68>
       <p2_2_69>test pola tekstowego</p2_2_69>
       <p2_2_70>1</p2_2_70>
       <p2_2_71>test pola tekstowego</p2_2_71>
       <p2_2_72>1</p2_2_72>
       <p2_2_73>test pola tekstowego</p2_2_73>
       <p2_2_74>1</p2_2_74>
       <p2_2_75>1</p2_2_75>
       <p2_2_76>1</p2_2_76>
       <p4_1>Poznań</p4_1>
       <p4_2>30-10-2014</p4_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>