Pola formularza

Formularz: CEIDG-RD (2.1) Wykonywana działalność gospodarczaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25317208</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_5>[REGON]</p1_5>
       <p1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2>
       <p1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_6>
       <p1_3>[NIP]</p1_3>
       <p1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_4>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_1_>
       <p2_2_1>[REGON]</p2_2_1>
       <p2_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_4>
       <p2_3_1>[pkd1]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_2>
       <p2_3_3>[pkd2]</p2_3_3>
       <p2_3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_4>
       <p2_3_5>[pkd3]</p2_3_5>
       <p2_3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_6>
       <p2_3_7>[pkd4]</p2_3_7>
       <p2_3_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_8>
       <p2_3_9>[pkd5]</p2_3_9>
       <p2_3_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_10>
       <p2_3_11>[pkd6]</p2_3_11>
       <p2_3_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_12>
       <p2_3_13>[pkd7]</p2_3_13>
       <p2_3_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_14>
       <p2_3_15>[pkd8]</p2_3_15>
       <p2_3_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_16>
       <p2_3_17>[pkd9]</p2_3_17>
       <p2_3_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_18>
       <p2_3_19>[pkd10]</p2_3_19>
       <p2_3_20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_20>
       <p2_3_21>[pkd11]</p2_3_21>
       <p2_3_22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_22>
       <p2_3_23>[pkd12]</p2_3_23>
       <p2_3_24>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_24>
       <p2_3_25>[pkd13]</p2_3_25>
       <p2_3_26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_26>
       <p2_3_27>[pkd14]</p2_3_27>
       <p2_3_28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_28>
       <p2_3_29>[pkd15]</p2_3_29>
       <p2_3_30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_30>
       <p2_3_31>[Pole tekstowe]</p2_3_31>
       <p2_3_32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_32>
       <p2_3_33>[Pole tekstowe]</p2_3_33>
       <p2_3_34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_34>
       <p2_3_35>[Pole tekstowe]</p2_3_35>
       <p2_3_36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_36>
       <p2_3_37>[Pole tekstowe]</p2_3_37>
       <p2_3_38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_38>
       <p2_3_39>[Pole tekstowe]</p2_3_39>
       <p2_3_40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_40>
       <p2_3_41>[Pole tekstowe]</p2_3_41>
       <p2_3_42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_42>
       <p2_3_43>[Pole tekstowe]</p2_3_43>
       <p2_3_44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_44>
       <p2_3_45>[Pole tekstowe]</p2_3_45>
       <p2_3_46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_46>
       <p2_3_47>[Pole tekstowe]</p2_3_47>
       <p2_3_48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_48>
       <p2_3_49>[Pole tekstowe]</p2_3_49>
       <p2_3_50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_50>
       <p2_3_51>[Pole tekstowe]</p2_3_51>
       <p2_3_52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_52>
       <p2_3_53>[Pole tekstowe]</p2_3_53>
       <p2_3_54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_54>
       <p2_3_55>[Pole tekstowe]</p2_3_55>
       <p2_3_56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_56>
       <p2_3_57>[Pole tekstowe]</p2_3_57>
       <p2_3_58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_58>
       <p2_3_59>[Pole tekstowe]</p2_3_59>
       <p2_3_60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_60>
       <p2_3_61>[Pole tekstowe]</p2_3_61>
       <p2_3_62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_62>
       <p2_3_63>[Pole tekstowe]</p2_3_63>
       <p2_3_64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_64>
       <p2_3_65>[Pole tekstowe]</p2_3_65>
       <p2_3_66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_66>
       <p2_3_67>[Pole tekstowe]</p2_3_67>
       <p2_3_68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_68>
       <p2_3_69>[Pole tekstowe]</p2_3_69>
       <p2_3_70>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_70>
       <p2_3_71>[Pole tekstowe]</p2_3_71>
       <p2_3_72>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_72>
       <p2_3_73>[Pole tekstowe]</p2_3_73>
       <p2_3_74>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_74>
       <p2_3_75>[Pole tekstowe]</p2_3_75>
       <p2_3_76>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_76>
       <p2_3_77>[Pole tekstowe]</p2_3_77>
       <p2_3_78>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_78>
       <p2_3_79>[Pole tekstowe]</p2_3_79>
       <p2_3_80>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_80>
       <p2_3_81>[Pole tekstowe]</p2_3_81>
       <p2_3_82>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_82>
       <p2_3_83>[Pole tekstowe]</p2_3_83>
       <p2_3_84>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_84>
       <p2_3_85>[Pole tekstowe]</p2_3_85>
       <p2_3_86>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_86>
       <p2_3_87>[Pole tekstowe]</p2_3_87>
       <p2_3_88>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_88>
       <p2_3_89>[Pole tekstowe]</p2_3_89>
       <p2_3_90>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_90>
       <p2_3_91>[Pole tekstowe]</p2_3_91>
       <p2_3_92>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_92>
       <p2_3_93>[Pole tekstowe]</p2_3_93>
       <p2_3_94>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_94>
       <p2_3_95>[Pole tekstowe]</p2_3_95>
       <p2_3_96>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_96>
       <p2_3_97>[Pole tekstowe]</p2_3_97>
       <p2_3_98>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_98>
       <p2_3_99>[Pole tekstowe]</p2_3_99>
       <p2_3_100>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_100>
       <p2_3_101>[Pole tekstowe]</p2_3_101>
       <p2_3_102>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_102>
       <p2_3_103>[Pole tekstowe]</p2_3_103>
       <p2_3_104>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_104>
       <p2_3_105>[Pole tekstowe]</p2_3_105>
       <p2_3_106>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_106>
       <p2_3_107>[Pole tekstowe]</p2_3_107>
       <p2_3_108>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_108>
       <p2_3_109>[Pole tekstowe]</p2_3_109>
       <p2_3_110>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_110>
       <p2_3_111>[Pole tekstowe]</p2_3_111>
       <p2_3_112>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_112>
       <p2_3_113>[Pole tekstowe]</p2_3_113>
       <p2_3_114>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_114>
       <p2_3_115>[Pole tekstowe]</p2_3_115>
       <p2_3_116>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_116>
       <p2_3_117>[Pole tekstowe]</p2_3_117>
       <p2_3_118>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_118>
       <p2_3_119>[Pole tekstowe]</p2_3_119>
       <p2_3_120>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_120>
       <p2_3_121>[Pole tekstowe]</p2_3_121>
       <p2_3_122>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_122>
       <p2_3_123>[Pole tekstowe]</p2_3_123>
       <p2_3_124>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_124>
       <p2_3_125>[Pole tekstowe]</p2_3_125>
       <p2_3_126>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_126>
       <p2_3_127>[Pole tekstowe]</p2_3_127>
       <p2_3_128>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_128>
       <p2_3_129>[Pole tekstowe]</p2_3_129>
       <p2_3_130>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_130>
       <p2_3_131>[Pole tekstowe]</p2_3_131>
       <p2_3_132>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_132>
       <p2_3_133>[Pole tekstowe]</p2_3_133>
       <p2_3_134>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_134>
       <p2_3_135>[Pole tekstowe]</p2_3_135>
       <p2_3_136>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_136>
       <p2_3_137>[Pole tekstowe]</p2_3_137>
       <p2_3_138>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_138>
       <p2_3_139>[Pole tekstowe]</p2_3_139>
       <p2_3_140>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_140>
       <p2_3_141>[Pole tekstowe]</p2_3_141>
       <p2_3_142>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_142>
       <p2_3_143>[Pole tekstowe]</p2_3_143>
       <p2_3_144>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_144>
       <p2_3_145>[Pole tekstowe]</p2_3_145>
       <p2_3_146>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_146>
       <p2_3_147>[Pole tekstowe]</p2_3_147>
       <p2_3_148>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_148>
       <p2_3_149>[Pole tekstowe]</p2_3_149>
       <p2_3_150>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_150>
       <p2_3_151>[Pole tekstowe]</p2_3_151>
       <p2_3_152>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_152>
       <p2_3_153>[Pole tekstowe]</p2_3_153>
       <p2_3_154>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_154>
       <p2_3_155>[Pole tekstowe]</p2_3_155>
       <p2_3_156>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_156>
       <p2_3_157>[Pole tekstowe]</p2_3_157>
       <p2_3_158>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_158>
       <p2_3_159>[Pole tekstowe]</p2_3_159>
       <p2_3_160>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_160>
       <p2_3_161>[Pole tekstowe]</p2_3_161>
       <p2_3_162>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_162>
       <p2_3_163>[Pole tekstowe]</p2_3_163>
       <p2_3_164>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_164>
       <p2_3_165>[Pole tekstowe]</p2_3_165>
       <p2_3_166>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_166>
       <p2_3_167>[Pole tekstowe]</p2_3_167>
       <p2_3_168>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_168>
       <p2_3_169>[Pole tekstowe]</p2_3_169>
       <p2_3_170>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_170>
       <p2_3_171>[Pole tekstowe]</p2_3_171>
       <p2_3_172>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_172>
       <p2_3_173>[Pole tekstowe]</p2_3_173>
       <p2_3_174>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_174>
       <p2_3_175>[Pole tekstowe]</p2_3_175>
       <p2_3_176>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_176>
       <p2_3_177>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_177>
       <p3_1>[miejscowość]</p3_1>
       <p3_2>[Data wypełnienia]</p3_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-RD (2.1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25317208</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>10</p0>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_5>773461194</p1_5>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_3>8875155741</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2_1>773461194</p2_2_1>
       <p2_1_4>10</p2_1_4>
       <p2_3_1>01.11.Z</p2_3_1>
       <p2_3_2>1</p2_3_2>
       <p2_3_3>01.12.Z</p2_3_3>
       <p2_3_4>1</p2_3_4>
       <p2_3_5>01.13.Z</p2_3_5>
       <p2_3_6>1</p2_3_6>
       <p2_3_7>01.14.Z</p2_3_7>
       <p2_3_8>1</p2_3_8>
       <p2_3_9>01.15.Z</p2_3_9>
       <p2_3_10>1</p2_3_10>
       <p2_3_11>01.16.Z</p2_3_11>
       <p2_3_12>1</p2_3_12>
       <p2_3_13>01.17.Z</p2_3_13>
       <p2_3_14>1</p2_3_14>
       <p2_3_15>01.18.Z</p2_3_15>
       <p2_3_16>1</p2_3_16>
       <p2_3_17>01.19.Z</p2_3_17>
       <p2_3_18>1</p2_3_18>
       <p2_3_19>01.20.Z</p2_3_19>
       <p2_3_20>1</p2_3_20>
       <p2_3_21>01.15.Z</p2_3_21>
       <p2_3_22>1</p2_3_22>
       <p2_3_23>01.16.Z</p2_3_23>
       <p2_3_24>1</p2_3_24>
       <p2_3_25>01.17.Z</p2_3_25>
       <p2_3_26>1</p2_3_26>
       <p2_3_27>01.18.Z</p2_3_27>
       <p2_3_28>1</p2_3_28>
       <p2_3_29>01.19.Z</p2_3_29>
       <p2_3_30>1</p2_3_30>
       <p2_3_31>test pola tekstowego</p2_3_31>
       <p2_3_32>1</p2_3_32>
       <p2_3_33>test pola tekstowego</p2_3_33>
       <p2_3_34>1</p2_3_34>
       <p2_3_35>test pola tekstowego</p2_3_35>
       <p2_3_36>1</p2_3_36>
       <p2_3_37>test pola tekstowego</p2_3_37>
       <p2_3_38>1</p2_3_38>
       <p2_3_39>test pola tekstowego</p2_3_39>
       <p2_3_40>1</p2_3_40>
       <p2_3_41>test pola tekstowego</p2_3_41>
       <p2_3_42>1</p2_3_42>
       <p2_3_43>test pola tekstowego</p2_3_43>
       <p2_3_44>1</p2_3_44>
       <p2_3_45>test pola tekstowego</p2_3_45>
       <p2_3_46>1</p2_3_46>
       <p2_3_47>test pola tekstowego</p2_3_47>
       <p2_3_48>1</p2_3_48>
       <p2_3_49>test pola tekstowego</p2_3_49>
       <p2_3_50>1</p2_3_50>
       <p2_3_51>test pola tekstowego</p2_3_51>
       <p2_3_52>1</p2_3_52>
       <p2_3_53>test pola tekstowego</p2_3_53>
       <p2_3_54>1</p2_3_54>
       <p2_3_55>test pola tekstowego</p2_3_55>
       <p2_3_56>1</p2_3_56>
       <p2_3_57>test pola tekstowego</p2_3_57>
       <p2_3_58>1</p2_3_58>
       <p2_3_59>test pola tekstowego</p2_3_59>
       <p2_3_60>1</p2_3_60>
       <p2_3_61>test pola tekstowego</p2_3_61>
       <p2_3_62>1</p2_3_62>
       <p2_3_63>test pola tekstowego</p2_3_63>
       <p2_3_64>1</p2_3_64>
       <p2_3_65>test pola tekstowego</p2_3_65>
       <p2_3_66>1</p2_3_66>
       <p2_3_67>test pola tekstowego</p2_3_67>
       <p2_3_68>1</p2_3_68>
       <p2_3_69>test pola tekstowego</p2_3_69>
       <p2_3_70>1</p2_3_70>
       <p2_3_71>test pola tekstowego</p2_3_71>
       <p2_3_72>1</p2_3_72>
       <p2_3_73>test pola tekstowego</p2_3_73>
       <p2_3_74>1</p2_3_74>
       <p2_3_75>test pola tekstowego</p2_3_75>
       <p2_3_76>1</p2_3_76>
       <p2_3_77>test pola tekstowego</p2_3_77>
       <p2_3_78>1</p2_3_78>
       <p2_3_79>test pola tekstowego</p2_3_79>
       <p2_3_80>1</p2_3_80>
       <p2_3_81>test pola tekstowego</p2_3_81>
       <p2_3_82>1</p2_3_82>
       <p2_3_83>test pola tekstowego</p2_3_83>
       <p2_3_84>1</p2_3_84>
       <p2_3_85>test pola tekstowego</p2_3_85>
       <p2_3_86>1</p2_3_86>
       <p2_3_87>test pola tekstowego</p2_3_87>
       <p2_3_88>1</p2_3_88>
       <p2_3_89>test pola tekstowego</p2_3_89>
       <p2_3_90>1</p2_3_90>
       <p2_3_91>test pola tekstowego</p2_3_91>
       <p2_3_92>1</p2_3_92>
       <p2_3_93>test pola tekstowego</p2_3_93>
       <p2_3_94>1</p2_3_94>
       <p2_3_95>test pola tekstowego</p2_3_95>
       <p2_3_96>1</p2_3_96>
       <p2_3_97>test pola tekstowego</p2_3_97>
       <p2_3_98>1</p2_3_98>
       <p2_3_99>test pola tekstowego</p2_3_99>
       <p2_3_100>1</p2_3_100>
       <p2_3_101>test pola tekstowego</p2_3_101>
       <p2_3_102>1</p2_3_102>
       <p2_3_103>test pola tekstowego</p2_3_103>
       <p2_3_104>1</p2_3_104>
       <p2_3_105>test pola tekstowego</p2_3_105>
       <p2_3_106>1</p2_3_106>
       <p2_3_107>test pola tekstowego</p2_3_107>
       <p2_3_108>1</p2_3_108>
       <p2_3_109>test pola tekstowego</p2_3_109>
       <p2_3_110>1</p2_3_110>
       <p2_3_111>test pola tekstowego</p2_3_111>
       <p2_3_112>1</p2_3_112>
       <p2_3_113>test pola tekstowego</p2_3_113>
       <p2_3_114>1</p2_3_114>
       <p2_3_115>test pola tekstowego</p2_3_115>
       <p2_3_116>1</p2_3_116>
       <p2_3_117>test pola tekstowego</p2_3_117>
       <p2_3_118>1</p2_3_118>
       <p2_3_119>test pola tekstowego</p2_3_119>
       <p2_3_120>1</p2_3_120>
       <p2_3_121>test pola tekstowego</p2_3_121>
       <p2_3_122>1</p2_3_122>
       <p2_3_123>test pola tekstowego</p2_3_123>
       <p2_3_124>1</p2_3_124>
       <p2_3_125>test pola tekstowego</p2_3_125>
       <p2_3_126>1</p2_3_126>
       <p2_3_127>test pola tekstowego</p2_3_127>
       <p2_3_128>1</p2_3_128>
       <p2_3_129>test pola tekstowego</p2_3_129>
       <p2_3_130>1</p2_3_130>
       <p2_3_131>test pola tekstowego</p2_3_131>
       <p2_3_132>1</p2_3_132>
       <p2_3_133>test pola tekstowego</p2_3_133>
       <p2_3_134>1</p2_3_134>
       <p2_3_135>test pola tekstowego</p2_3_135>
       <p2_3_136>1</p2_3_136>
       <p2_3_137>test pola tekstowego</p2_3_137>
       <p2_3_138>1</p2_3_138>
       <p2_3_139>test pola tekstowego</p2_3_139>
       <p2_3_140>1</p2_3_140>
       <p2_3_141>test pola tekstowego</p2_3_141>
       <p2_3_142>1</p2_3_142>
       <p2_3_143>test pola tekstowego</p2_3_143>
       <p2_3_144>1</p2_3_144>
       <p2_3_145>test pola tekstowego</p2_3_145>
       <p2_3_146>1</p2_3_146>
       <p2_3_147>test pola tekstowego</p2_3_147>
       <p2_3_148>1</p2_3_148>
       <p2_3_149>test pola tekstowego</p2_3_149>
       <p2_3_150>1</p2_3_150>
       <p2_3_151>test pola tekstowego</p2_3_151>
       <p2_3_152>1</p2_3_152>
       <p2_3_153>test pola tekstowego</p2_3_153>
       <p2_3_154>1</p2_3_154>
       <p2_3_155>test pola tekstowego</p2_3_155>
       <p2_3_156>1</p2_3_156>
       <p2_3_157>test pola tekstowego</p2_3_157>
       <p2_3_158>1</p2_3_158>
       <p2_3_159>test pola tekstowego</p2_3_159>
       <p2_3_160>1</p2_3_160>
       <p2_3_161>test pola tekstowego</p2_3_161>
       <p2_3_162>1</p2_3_162>
       <p2_3_163>test pola tekstowego</p2_3_163>
       <p2_3_164>1</p2_3_164>
       <p2_3_165>test pola tekstowego</p2_3_165>
       <p2_3_166>1</p2_3_166>
       <p2_3_167>test pola tekstowego</p2_3_167>
       <p2_3_168>1</p2_3_168>
       <p2_3_169>test pola tekstowego</p2_3_169>
       <p2_3_170>1</p2_3_170>
       <p2_3_171>test pola tekstowego</p2_3_171>
       <p2_3_172>1</p2_3_172>
       <p2_3_173>test pola tekstowego</p2_3_173>
       <p2_3_174>1</p2_3_174>
       <p2_3_175>test pola tekstowego</p2_3_175>
       <p2_3_176>1</p2_3_176>
       <p2_3_177>1</p2_3_177>
       <p3_1>Poznań</p3_1>
       <p3_2>30-10-2014</p3_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>