Pola formularza

Formularz: CEIDG-PN (2.1) Udzielone pełnomocnictwaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25323170</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_5>[REGON]</p1_5>
       <p1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2>
       <p1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_6>
       <p1_3>[NIP]</p1_3>
       <p1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_4>
       <p2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_0>
       <p2_1_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_0>
       <p2_1_1>[pierwszeImie]</p2_1_1>
       <p2_1_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_1_5_subfield_>
       <p2_1_5_subfield_1>[KRS]</p2_1_5_subfield_1>
       <p2_1_5_subfield_2>[PESEL]</p2_1_5_subfield_2>
       <p2_1_2>[nazwisko]</p2_1_2>
       <p2_1_6>[NIP]</p2_1_6>
       <p2_1_3>[obywatelstwo]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[dataUrodzenia]</p2_1_4>
       <p2_1_7>[nazwaPelna]</p2_1_7>
       <p2_1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_8>
       <p2_1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_9>
       <p2_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_0>
       <p2_2_1>[KrajKor]</p2_2_1>
       <p2_2_9>[WojewodztwoKor]</p2_2_9>
       <p2_2_2>[KodPocztowyKor]</p2_2_2>
       <p2_2_10>[PowiatKor]</p2_2_10>
       <p2_2_3>[MiejscowoscKor]</p2_2_3>
       <p2_2_11>[GminaKor]</p2_2_11>
       <p2_2_4>[UlicaKor]</p2_2_4>
       <p2_2_5>[NrDomuKor]</p2_2_5>
       <p2_2_6>[NrLokaluKor]</p2_2_6>
       <p2_2_12>[Mail]</p2_2_12>
       <p2_2_7>[pole wielowierszowe]</p2_2_7>
       <p2_2_13>[Telefon]</p2_2_13>
       <p2_2_8>[SkrytkaKor]</p2_2_8>
       <p2_2_14>[WWW]</p2_2_14>
       <p2_3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_0>
       <p2_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_1>
       <p2_3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_5>
       <p2_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_2>
       <p2_3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_6>
       <p2_3_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_3>
       <p2_3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_4>
       <p3_1>[miejscowość]</p3_1>
       <p3_2>[Data wypełnienia]</p3_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-PN (2.1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25323170</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>10</p0>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_5>773461194</p1_5>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_3>8875155741</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p2_0>1</p2_0>
       <p2_1_0>1</p2_1_0>
       <p2_1_1>Jan</p2_1_1>
       <p2_1_5_subfield_>2</p2_1_5_subfield_>
       <p2_1_5_subfield_1>12345</p2_1_5_subfield_1>
       <p2_1_5_subfield_2>23050608219</p2_1_5_subfield_2>
       <p2_1_2>Kowalski</p2_1_2>
       <p2_1_6>8875155741</p2_1_6>
       <p2_1_3>polskie</p2_1_3>
       <p2_1_4>30-10-1985</p2_1_4>
       <p2_1_7>Pełna nazwa testowa</p2_1_7>
       <p2_1_8>1</p2_1_8>
       <p2_1_9>1</p2_1_9>
       <p2_2_0>1</p2_2_0>
       <p2_2_1>PL</p2_2_1>
       <p2_2_9>wielkopolskie</p2_2_9>
       <p2_2_2>61-155</p2_2_2>
       <p2_2_10>poznański</p2_2_10>
       <p2_2_3>Poznań</p2_2_3>
       <p2_2_11>Poznań</p2_2_11>
       <p2_2_4>Półwiejska</p2_2_4>
       <p2_2_5>1</p2_2_5>
       <p2_2_6>1</p2_2_6>
       <p2_2_12>test@test.pl</p2_2_12>
       <p2_2_7>to jest pole wielowierszowe</p2_2_7>
       <p2_2_13>500600400</p2_2_13>
       <p2_2_8>111</p2_2_8>
       <p2_2_14></p2_2_14>
       <p2_3_0>1</p2_3_0>
       <p2_3_1>1</p2_3_1>
       <p2_3_5>1</p2_3_5>
       <p2_3_2>1</p2_3_2>
       <p2_3_6>1</p2_3_6>
       <p2_3_3>1</p2_3_3>
       <p2_3_4>1</p2_3_4>
       <p3_1>Poznań</p3_1>
       <p3_2>30-10-2014</p3_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>