Pola formularza

Formularz: AKC-4/C (8) Podatek akcyzowy od piwaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25395707</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[Miesiąc na druku]</p2>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>[nazwa pełna]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_2>[nazwisko]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_3>[data urodzenia]</p5_subfield_3>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p_jednorazowe>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p_jednorazowe>
       <p11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11>
       <p12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12>
       <p15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p15>
       <p18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_1>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p28_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1>
       <p28>[data]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_1>
       <p33>[data]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38_1>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[data]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43_1>
       <p43>[data]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[data]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48_1>
       <p48>[data]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[data]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_1>
       <p53>[data]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[data]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_1>
       <p58>[data]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[data]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63_1>
       <p63>[data]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[data]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68_1>
       <p68>[data]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[data]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73_1>
       <p73>[data]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[data]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p78_1>
       <p78>[data]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[data]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p83_1>
       <p83>[data]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[data]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p88_1>
       <p88>[data]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[data]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p93_1>
       <p93>[data]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[data]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p98_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p98_1>
       <p98>[data]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p100>[data]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p103_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p103_1>
       <p103>[data]</p103>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p105>[data]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <p108_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p108_1>
       <p108>[data]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p110>[data]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p112>
       <p113_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p113_1>
       <p113>[data]</p113>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[data]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p118_1>
       <p118>[data]</p118>
       <p119>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119>
       <p120>[data]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p123_1>
       <p123>[data]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[data]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p128_1>
       <p128>[data]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[data]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p133_1>
       <p133>[data]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[data]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p138_1>
       <p138>[data]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[data]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p143_1>
       <p143>[data]</p143>
       <p144>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p144>
       <p145>[data]</p145>
       <p146>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p146>
       <p147>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p147>
       <p148_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p148_1>
       <p148>[data]</p148>
       <p149>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p149>
       <p150>[data]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p152>
       <p153_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p153_1>
       <p153>[data]</p153>
       <p154>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p154>
       <p155>[data]</p155>
       <p156>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p158_1>
       <p158>[data]</p158>
       <p159>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p159>
       <p160>[data]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p162>
       <p163_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p163_1>
       <p163>[data]</p163>
       <p164>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p164>
       <p165>[data]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p167>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p167>
       <p168_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p168_1>
       <p168>[data]</p168>
       <p169>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p169>
       <p170>[data]</p170>
       <p171>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p171>
       <p172>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p172>
       <p176_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p176_1>
       <p176>[Pole tekstowe]</p176>
       <p176_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p176_ubytek>
       <p177>[Pole tekstowe]</p177>
       <p178>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p178>
       <p179_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p179_isztar>
       <p179>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p179>
       <p181_>[Wartość wyboru w polu p181. Dostępne wartości: 1 2 ]</p181_>
       <p182_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p182_1>
       <p182>[Pole tekstowe]</p182>
       <p182_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p182_ubytek>
       <p183>[Pole tekstowe]</p183>
       <p184>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p184>
       <p185_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p185_isztar>
       <p185>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p185>
       <p187_>[Wartość wyboru w polu p187. Dostępne wartości: 1 2 ]</p187_>
       <p188_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p188_1>
       <p188>[Pole tekstowe]</p188>
       <p188_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p188_ubytek>
       <p189>[Pole tekstowe]</p189>
       <p190>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p190>
       <p191_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p191_isztar>
       <p191>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p191>
       <p193_>[Wartość wyboru w polu p193. Dostępne wartości: 1 2 ]</p193_>
       <p194_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p194_1>
       <p194>[Pole tekstowe]</p194>
       <p194_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p194_ubytek>
       <p195>[Pole tekstowe]</p195>
       <p196>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p196>
       <p197_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p197_isztar>
       <p197>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p197>
       <p199_>[Wartość wyboru w polu p199. Dostępne wartości: 1 2 ]</p199_>
       <p200_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p200_1>
       <p200>[Pole tekstowe]</p200>
       <p200_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p200_ubytek>
       <p201>[Pole tekstowe]</p201>
       <p202>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p202>
       <p203_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p203_isztar>
       <p203>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p203>
       <p205_>[Wartość wyboru w polu p205. Dostępne wartości: 1 2 ]</p205_>
       <p206_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p206_1>
       <p206>[Pole tekstowe]</p206>
       <p206_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p206_ubytek>
       <p207>[Pole tekstowe]</p207>
       <p208>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p208>
       <p209_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p209_isztar>
       <p209>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p209>
       <p211_>[Wartość wyboru w polu p211. Dostępne wartości: 1 2 ]</p211_>
       <p212_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p212_1>
       <p212>[Pole tekstowe]</p212>
       <p212_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p212_ubytek>
       <p213>[Pole tekstowe]</p213>
       <p214>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p214>
       <p215_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p215_isztar>
       <p215>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p215>
       <p217_>[Wartość wyboru w polu p217. Dostępne wartości: 1 2 ]</p217_>
       <p218_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p218_1>
       <p218>[Pole tekstowe]</p218>
       <p218_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p218_ubytek>
       <p219>[Pole tekstowe]</p219>
       <p220>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p220>
       <p221_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p221_isztar>
       <p221>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p221>
       <p223_>[Wartość wyboru w polu p223. Dostępne wartości: 1 2 ]</p223_>
       <p224_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p224_1>
       <p224>[Pole tekstowe]</p224>
       <p224_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p224_ubytek>
       <p225>[Pole tekstowe]</p225>
       <p226>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p226>
       <p227_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p227_isztar>
       <p227>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p227>
       <p229_>[Wartość wyboru w polu p229. Dostępne wartości: 1 2 ]</p229_>
       <p230_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p230_1>
       <p230>[Pole tekstowe]</p230>
       <p230_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p230_ubytek>
       <p231>[Pole tekstowe]</p231>
       <p232>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p232>
       <p233_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p233_isztar>
       <p233>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p233>
       <p235_>[Wartość wyboru w polu p235. Dostępne wartości: 1 2 ]</p235_>
       <p236_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p236_1>
       <p236>[Pole tekstowe]</p236>
       <p236_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p236_ubytek>
       <p237>[Pole tekstowe]</p237>
       <p238>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p238>
       <p239_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p239_isztar>
       <p239>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p239>
       <p241_>[Wartość wyboru w polu p241. Dostępne wartości: 1 2 ]</p241_>
       <p242_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p242_1>
       <p242>[Pole tekstowe]</p242>
       <p242_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p242_ubytek>
       <p243>[Pole tekstowe]</p243>
       <p244>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p244>
       <p245_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p245_isztar>
       <p245>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p245>
       <p247_>[Wartość wyboru w polu p247. Dostępne wartości: 1 2 ]</p247_>
       <p248_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p248_1>
       <p248>[Pole tekstowe]</p248>
       <p248_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p248_ubytek>
       <p249>[Pole tekstowe]</p249>
       <p250>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p250>
       <p251_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p251_isztar>
       <p251>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p251>
       <p253_>[Wartość wyboru w polu p253. Dostępne wartości: 1 2 ]</p253_>
       <p254_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p254_1>
       <p254>[Pole tekstowe]</p254>
       <p254_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p254_ubytek>
       <p255>[Pole tekstowe]</p255>
       <p256>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p256>
       <p257_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p257_isztar>
       <p257>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p257>
       <p259_>[Wartość wyboru w polu p259. Dostępne wartości: 1 2 ]</p259_>
       <p260_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p260_1>
       <p260>[Pole tekstowe]</p260>
       <p260_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p260_ubytek>
       <p261>[Pole tekstowe]</p261>
       <p262>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p262>
       <p263_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p263_isztar>
       <p263>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p263>
       <p265_>[Wartość wyboru w polu p265. Dostępne wartości: 1 2 ]</p265_>
       <p266_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p266_1>
       <p266>[Pole tekstowe]</p266>
       <p266_ubytek>0:* / UB:Ubytek / CZ:Całkowite zniszczenie</p266_ubytek>
       <p267>[Pole tekstowe]</p267>
       <p268>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p268>
       <p269_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p269_isztar>
       <p269>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p269>
       <p271_>[Wartość wyboru w polu p271. Dostępne wartości: 1 2 ]</p271_>
       <p272>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p272>
       <p273>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p273>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-4/C (8)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25395707</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>9</p2>
       <p3>2013</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_2>Kowalski</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_3>30-10-1985</p5_subfield_3>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p_jednorazowe>1</p_jednorazowe>
       <p11>7</p11>
       <p12>7</p12>
       <p15>7</p15>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33_1>10</p33_1>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38_1>10</p38_1>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43_1>10</p43_1>
       <p43>30-10-1990</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48_1>10</p48_1>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>30-10-1990</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p53>30-10-1990</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>30-10-1990</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58_1>10</p58_1>
       <p58>30-10-1990</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>30-10-1990</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63_1>10</p63_1>
       <p63>30-10-1990</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>30-10-1990</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p68>30-10-1990</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>30-10-1990</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73_1>10</p73_1>
       <p73>30-10-1990</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>30-10-1990</p75>
       <p76>1</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78_1>10</p78_1>
       <p78>30-10-1990</p78>
       <p79>1</p79>
       <p80>30-10-1990</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83_1>10</p83_1>
       <p83>30-10-1990</p83>
       <p84>1</p84>
       <p85>30-10-1990</p85>
       <p86>1</p86>
       <p87>1</p87>
       <p88_1>10</p88_1>
       <p88>30-10-1990</p88>
       <p89>1</p89>
       <p90>30-10-1990</p90>
       <p91>1</p91>
       <p92>1</p92>
       <p93_1>10</p93_1>
       <p93>30-10-1990</p93>
       <p94>1</p94>
       <p95>30-10-1990</p95>
       <p96>1</p96>
       <p97>1</p97>
       <p98_1>10</p98_1>
       <p98>30-10-1990</p98>
       <p99>1</p99>
       <p100>30-10-1990</p100>
       <p101>1</p101>
       <p102>1</p102>
       <p103_1>10</p103_1>
       <p103>30-10-1990</p103>
       <p104>1</p104>
       <p105>30-10-1990</p105>
       <p106>1</p106>
       <p107>1</p107>
       <p108_1>10</p108_1>
       <p108>30-10-1990</p108>
       <p109>1</p109>
       <p110>30-10-1990</p110>
       <p111>1</p111>
       <p112>1</p112>
       <p113_1>10</p113_1>
       <p113>30-10-1990</p113>
       <p114>1</p114>
       <p115>30-10-1990</p115>
       <p116>1</p116>
       <p117>1</p117>
       <p118_1>10</p118_1>
       <p118>30-10-1990</p118>
       <p119>1</p119>
       <p120>30-10-1990</p120>
       <p121>1</p121>
       <p122>1</p122>
       <p123_1>10</p123_1>
       <p123>30-10-1990</p123>
       <p124>1</p124>
       <p125>30-10-1990</p125>
       <p126>1</p126>
       <p127>1</p127>
       <p128_1>10</p128_1>
       <p128>30-10-1990</p128>
       <p129>1</p129>
       <p130>30-10-1990</p130>
       <p131>1</p131>
       <p132>1</p132>
       <p133_1>10</p133_1>
       <p133>30-10-1990</p133>
       <p134>1</p134>
       <p135>30-10-1990</p135>
       <p136>1</p136>
       <p137>1</p137>
       <p138_1>10</p138_1>
       <p138>30-10-1990</p138>
       <p139>1</p139>
       <p140>30-10-1990</p140>
       <p141>1</p141>
       <p142>1</p142>
       <p143_1>10</p143_1>
       <p143>30-10-1990</p143>
       <p144>1</p144>
       <p145>30-10-1990</p145>
       <p146>1</p146>
       <p147>1</p147>
       <p148_1>10</p148_1>
       <p148>30-10-1990</p148>
       <p149>1</p149>
       <p150>30-10-1990</p150>
       <p151>1</p151>
       <p152>1</p152>
       <p153_1>10</p153_1>
       <p153>30-10-1990</p153>
       <p154>1</p154>
       <p155>30-10-1990</p155>
       <p156>1</p156>
       <p157>1</p157>
       <p158_1>10</p158_1>
       <p158>30-10-1990</p158>
       <p159>1</p159>
       <p160>30-10-1990</p160>
       <p161>1</p161>
       <p162>1</p162>
       <p163_1>10</p163_1>
       <p163>30-10-1990</p163>
       <p164>1</p164>
       <p165>30-10-1990</p165>
       <p166>1</p166>
       <p167>1</p167>
       <p168_1>10</p168_1>
       <p168>30-10-1990</p168>
       <p169>1</p169>
       <p170>30-10-1990</p170>
       <p171>1</p171>
       <p172>1</p172>
       <p176_1>10</p176_1>
       <p176>test pola tekstowego</p176>
       <p176_ubytek>0</p176_ubytek>
       <p177>test pola tekstowego</p177>
       <p178>1</p178>
       <p179_isztar>1</p179_isztar>
       <p179>2</p179>
       <p181_>1</p181_>
       <p182_1>10</p182_1>
       <p182>test pola tekstowego</p182>
       <p182_ubytek>0</p182_ubytek>
       <p183>test pola tekstowego</p183>
       <p184>1</p184>
       <p185_isztar>1</p185_isztar>
       <p185>2</p185>
       <p187_>1</p187_>
       <p188_1>10</p188_1>
       <p188>test pola tekstowego</p188>
       <p188_ubytek>0</p188_ubytek>
       <p189>test pola tekstowego</p189>
       <p190>1</p190>
       <p191_isztar>1</p191_isztar>
       <p191>2</p191>
       <p193_>1</p193_>
       <p194_1>10</p194_1>
       <p194>test pola tekstowego</p194>
       <p194_ubytek>0</p194_ubytek>
       <p195>test pola tekstowego</p195>
       <p196>1</p196>
       <p197_isztar>1</p197_isztar>
       <p197>2</p197>
       <p199_>1</p199_>
       <p200_1>10</p200_1>
       <p200>test pola tekstowego</p200>
       <p200_ubytek>0</p200_ubytek>
       <p201>test pola tekstowego</p201>
       <p202>1</p202>
       <p203_isztar>1</p203_isztar>
       <p203>2</p203>
       <p205_>1</p205_>
       <p206_1>10</p206_1>
       <p206>test pola tekstowego</p206>
       <p206_ubytek>0</p206_ubytek>
       <p207>test pola tekstowego</p207>
       <p208>1</p208>
       <p209_isztar>1</p209_isztar>
       <p209>2</p209>
       <p211_>1</p211_>
       <p212_1>10</p212_1>
       <p212>test pola tekstowego</p212>
       <p212_ubytek>0</p212_ubytek>
       <p213>test pola tekstowego</p213>
       <p214>1</p214>
       <p215_isztar>1</p215_isztar>
       <p215>2</p215>
       <p217_>1</p217_>
       <p218_1>10</p218_1>
       <p218>test pola tekstowego</p218>
       <p218_ubytek>0</p218_ubytek>
       <p219>test pola tekstowego</p219>
       <p220>1</p220>
       <p221_isztar>1</p221_isztar>
       <p221>2</p221>
       <p223_>1</p223_>
       <p224_1>10</p224_1>
       <p224>test pola tekstowego</p224>
       <p224_ubytek>0</p224_ubytek>
       <p225>test pola tekstowego</p225>
       <p226>1</p226>
       <p227_isztar>1</p227_isztar>
       <p227>2</p227>
       <p229_>1</p229_>
       <p230_1>10</p230_1>
       <p230>test pola tekstowego</p230>
       <p230_ubytek>0</p230_ubytek>
       <p231>test pola tekstowego</p231>
       <p232>1</p232>
       <p233_isztar>1</p233_isztar>
       <p233>2</p233>
       <p235_>1</p235_>
       <p236_1>10</p236_1>
       <p236>test pola tekstowego</p236>
       <p236_ubytek>0</p236_ubytek>
       <p237>test pola tekstowego</p237>
       <p238>1</p238>
       <p239_isztar>1</p239_isztar>
       <p239>2</p239>
       <p241_>1</p241_>
       <p242_1>10</p242_1>
       <p242>test pola tekstowego</p242>
       <p242_ubytek>0</p242_ubytek>
       <p243>test pola tekstowego</p243>
       <p244>1</p244>
       <p245_isztar>1</p245_isztar>
       <p245>2</p245>
       <p247_>1</p247_>
       <p248_1>10</p248_1>
       <p248>test pola tekstowego</p248>
       <p248_ubytek>0</p248_ubytek>
       <p249>test pola tekstowego</p249>
       <p250>1</p250>
       <p251_isztar>1</p251_isztar>
       <p251>2</p251>
       <p253_>1</p253_>
       <p254_1>10</p254_1>
       <p254>test pola tekstowego</p254>
       <p254_ubytek>0</p254_ubytek>
       <p255>test pola tekstowego</p255>
       <p256>1</p256>
       <p257_isztar>1</p257_isztar>
       <p257>2</p257>
       <p259_>1</p259_>
       <p260_1>10</p260_1>
       <p260>test pola tekstowego</p260>
       <p260_ubytek>0</p260_ubytek>
       <p261>test pola tekstowego</p261>
       <p262>1</p262>
       <p263_isztar>1</p263_isztar>
       <p263>2</p263>
       <p265_>1</p265_>
       <p266_1>10</p266_1>
       <p266>test pola tekstowego</p266>
       <p266_ubytek>0</p266_ubytek>
       <p267>test pola tekstowego</p267>
       <p268>1</p268>
       <p269_isztar>1</p269_isztar>
       <p269>2</p269>
       <p271_>1</p271_>
       <p272>1</p272>
       <p273>2</p273>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>