Pola formularza

Formularz: GUS F-01/s (2021) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2021Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25640697</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[REGON]</p1_4>
       <p1_5>[Mail]</p1_5>
       <p2_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_3>
       <p2_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_4>
       <p2_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_5>
       <p2_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_6>
       <p2_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_7>
       <p2_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_8>
       <p2_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_9>
       <p2_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_10>
       <p2_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_11>
       <p2_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_12>
       <p2_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_13>
       <p2_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_14>
       <p2_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_15>
       <p2_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_16>
       <p2_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_17>
       <p2_18>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_18>
       <p2_19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_19>
       <p2_21>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_21>
       <p2_23>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_23>
       <p2_24>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_24>
       <p2_25>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_25>
       <p2_26>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_26>
       <p2_29>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_29>
       <p2_30>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_30>
       <p2_31>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_31>
       <p2_32>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_32>
       <p2_33>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_33>
       <p2_34>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_34>
       <p2_35>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_35>
       <p2_36>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_36>
       <p2_37>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_37>
       <p2_38>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_38>
       <p2_39>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_39>
       <pI_40>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_40>
       <p2_41>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_41>
       <p2_42>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_42>
       <p2_43>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_43>
       <p2_44>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_44>
       <p2_45>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_45>
       <p2_46>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_46>
       <p2_47>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_47>
       <p2_48>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_48>
       <p2_49>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_49>
       <p2_50>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_50>
       <p2_51>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_51>
       <p2_53>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_53>
       <p2_55>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_55>
       <p2_57>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_57>
       <p2_59>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_59>
       <p2_60>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_60>
       <p2_61>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_61>
       <p2_63>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_63>
       <p2_64>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_64>
       <p2_65>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_65>
       <p2_66>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_66>
       <p2_67>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_67>
       <p2_68>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_68>
       <p2_70>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_70>
       <p2_71>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_71>
       <p2_72>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_72>
       <p2_73>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_73>
       <p4_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_1>
       <p4_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_2>
       <p4_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_4>
       <p4_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_5>
       <p4_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_6>
       <p4_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_9>
       <p4_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_10>
       <p4_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_11>
       <p4_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_12>
       <p4_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_13>
       <p4_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_15>
       <p4_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_16>
       <p4_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_17>
       <p4_18>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_18>
       <p4_19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_19>
       <p4_20>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_20>
       <p4_21>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_21>
       <p4_22>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_22>
       <p4_24>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_24>
       <p4_25>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_25>
       <p4_26>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_26>
       <p4_27>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_27>
       <p4_29>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_29>
       <p4_30>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_30>
       <p4_31>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_31>
       <p4_32>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_32>
       <p4_33>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_33>
       <p4_34>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_34>
       <p4_35>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_35>
       <p4_37>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_37>
       <p4_38>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_38>
       <p4_39>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_39>
       <p4_40>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_40>
       <p4_42>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_42>
       <p4_43>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_43>
       <p4_44>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_44>
       <p4_46>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_46>
       <p4_47>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_47>
       <p4_48>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_48>
       <p5_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_1>
       <p5_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_2>
       <p5_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_3>
       <p5_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_4>
       <p5_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_5>
       <p5_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_6>
       <p5_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_7>
       <p5_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_8>
       <p5_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_9>
       <p5_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_10>
       <p5_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_11>
       <p5_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_12>
       <p5_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_13>
       <p5_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_14>
       <p5_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_15>
       <p5_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_16>
       <p5_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_17>
       <p5_18>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_18>
       <p5_19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_19>
       <p5_20>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_20>
       <p5_21>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_21>
       <p5_22>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_22>
       <p5_23>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_23>
       <p5_24>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_24>
       <p5_25>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_25>
       <p5_26>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_26>
       <p5_27>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_27>
       <p5_28>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_28>
       <p5_29>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_29>
       <p5_30>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_30>
       <p5_31>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_31>
       <p5_32>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_32>
       <p5_33>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_33>
       <p5_34>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_34>
       <p5_35>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_35>
       <p5_36>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_36>
       <p5_37>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_37>
       <p5_38>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_38>
       <p5_39>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_39>
       <p5_40>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_40>
       <p5_41>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_41>
       <p5_42>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_42>
       <p5_43>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_43>
       <p5_44>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_44>
       <p5_45>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_45>
       <p5_46>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_46>
       <p5_47>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_47>
       <p5_48>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_48>
       <p5_49>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_49>
       <p5_50>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_50>
       <p5_51>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_51>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2>
       <p6_1>[Mail]</p6_1>
       <p6_2>[Telefon]</p6_2>
       <p6_3>[miejscowość]</p6_3>
       <p6_4>[Data wypełnienia]</p6_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS F-01/s (2021)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25640697</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>773461194</p1_4>
       <p1_5>test@test.pl</p1_5>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p2_6>10</p2_6>
       <p2_7>10</p2_7>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p2_17>10</p2_17>
       <p2_18>10</p2_18>
       <p2_19>10</p2_19>
       <p2_21>10</p2_21>
       <p2_23>10</p2_23>
       <p2_24>10</p2_24>
       <p2_25>10</p2_25>
       <p2_26>10</p2_26>
       <p2_29>10</p2_29>
       <p2_30>10</p2_30>
       <p2_31>10</p2_31>
       <p2_32>10</p2_32>
       <p2_33>10</p2_33>
       <p2_34>10</p2_34>
       <p2_35>10</p2_35>
       <p2_36>10</p2_36>
       <p2_37>10</p2_37>
       <p2_38>10</p2_38>
       <p2_39>10</p2_39>
       <pI_40>10</pI_40>
       <p2_41>10</p2_41>
       <p2_42>10</p2_42>
       <p2_43>10</p2_43>
       <p2_44>10</p2_44>
       <p2_45>10</p2_45>
       <p2_46>10</p2_46>
       <p2_47>10</p2_47>
       <p2_48>10</p2_48>
       <p2_49>10</p2_49>
       <p2_50>10</p2_50>
       <p2_51>10</p2_51>
       <p2_53>10</p2_53>
       <p2_55>10</p2_55>
       <p2_57>10</p2_57>
       <p2_59>10</p2_59>
       <p2_60>10</p2_60>
       <p2_61>10</p2_61>
       <p2_63>10</p2_63>
       <p2_64>10</p2_64>
       <p2_65>10</p2_65>
       <p2_66>10</p2_66>
       <p2_67>10</p2_67>
       <p2_68>10</p2_68>
       <p2_70>10</p2_70>
       <p2_71>10</p2_71>
       <p2_72>10</p2_72>
       <p2_73>10</p2_73>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p4_6>10</p4_6>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p4_10>10</p4_10>
       <p4_11>10</p4_11>
       <p4_12>10</p4_12>
       <p4_13>10</p4_13>
       <p4_15>10</p4_15>
       <p4_16>10</p4_16>
       <p4_17>10</p4_17>
       <p4_18>10</p4_18>
       <p4_19>10</p4_19>
       <p4_20>10</p4_20>
       <p4_21>10</p4_21>
       <p4_22>10</p4_22>
       <p4_24>10</p4_24>
       <p4_25>10</p4_25>
       <p4_26>10</p4_26>
       <p4_27>10</p4_27>
       <p4_29>10</p4_29>
       <p4_30>10</p4_30>
       <p4_31>10</p4_31>
       <p4_32>10</p4_32>
       <p4_33>10</p4_33>
       <p4_34>10</p4_34>
       <p4_35>10</p4_35>
       <p4_37>10</p4_37>
       <p4_38>10</p4_38>
       <p4_39>10</p4_39>
       <p4_40>10</p4_40>
       <p4_42>10</p4_42>
       <p4_43>10</p4_43>
       <p4_44>10</p4_44>
       <p4_46>10</p4_46>
       <p4_47>10</p4_47>
       <p4_48>10</p4_48>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p5_16>10</p5_16>
       <p5_17>10</p5_17>
       <p5_18>10</p5_18>
       <p5_19>10</p5_19>
       <p5_20>10</p5_20>
       <p5_21>10</p5_21>
       <p5_22>10</p5_22>
       <p5_23>10</p5_23>
       <p5_24>10</p5_24>
       <p5_25>10</p5_25>
       <p5_26>10</p5_26>
       <p5_27>10</p5_27>
       <p5_28>10</p5_28>
       <p5_29>10</p5_29>
       <p5_30>10</p5_30>
       <p5_31>10</p5_31>
       <p5_32>10</p5_32>
       <p5_33>10</p5_33>
       <p5_34>10</p5_34>
       <p5_35>10</p5_35>
       <p5_36>10</p5_36>
       <p5_37>10</p5_37>
       <p5_38>10</p5_38>
       <p5_39>10</p5_39>
       <p5_40>10</p5_40>
       <p5_41>10</p5_41>
       <p5_42>10</p5_42>
       <p5_43>10</p5_43>
       <p5_44>10</p5_44>
       <p5_45>10</p5_45>
       <p5_46>10</p5_46>
       <p5_47>10</p5_47>
       <p5_48>10</p5_48>
       <p5_49>10</p5_49>
       <p5_50>10</p5_50>
       <p5_51>10</p5_51>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p6_1>test@test.pl</p6_1>
       <p6_2>500600400</p6_2>
       <p6_3>Poznań</p6_3>
       <p6_4>30-10-2014</p6_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>