Pola formularza

Formularz: PIT-8AR (12) (2022) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowymImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2022/04/15/11486/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25672592</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>2022 / </p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>[nazwisko]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10>
       <p11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11>
       <p12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12>
       <p13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13>
       <p14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p14>
       <p15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p15>
       <p16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16>
       <p17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p17>
       <p18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p18>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p110>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p112>
       <p113>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p113>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p119>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty]</p142>
       <p143>[Pole kwoty]</p143>
       <p144>[Pole kwoty]</p144>
       <p145>[Pole kwoty]</p145>
       <p146>[Pole kwoty]</p146>
       <p147>[Pole kwoty]</p147>
       <p148>[Pole kwoty]</p148>
       <p149>[Pole kwoty]</p149>
       <p150>[Pole kwoty]</p150>
       <p151>[Pole kwoty]</p151>
       <p152>[Pole kwoty]</p152>
       <p153>[Pole kwoty]</p153>
       <p154>[Pole kwoty]</p154>
       <p155>[Pole kwoty]</p155>
       <p156>[Pole kwoty]</p156>
       <p157>[Pole kwoty]</p157>
       <p158>[Pole kwoty]</p158>
       <p159>[Pole kwoty]</p159>
       <p160>[Pole kwoty]</p160>
       <p161>[Pole kwoty]</p161>
       <p162>[Pole kwoty]</p162>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p164>[Pole kwoty]</p164>
       <p165>[Pole kwoty]</p165>
       <p166>[Pole kwoty]</p166>
       <p167>[Pole kwoty]</p167>
       <p168>[Pole kwoty]</p168>
       <p169>[Pole kwoty]</p169>
       <p170>[Pole kwoty]</p170>
       <p171>[Pole kwoty]</p171>
       <p172>[Pole kwoty]</p172>
       <p173>[Pole kwoty]</p173>
       <p174>[Pole kwoty]</p174>
       <p175>[Pole kwoty]</p175>
       <p176>[Pole kwoty]</p176>
       <p177>[Pole kwoty]</p177>
       <p178>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p178>
       <p179>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p179>
       <p180>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p180>
       <p181>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p181>
       <p182>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p182>
       <p183>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p183>
       <p184>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p184>
       <p185>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p185>
       <p186>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p186>
       <p187>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p187>
       <p188>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p188>
       <p189>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p189>
       <p190>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p190>
       <p191>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p191>
       <p192>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p192>
       <p193>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p193>
       <p194>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p194>
       <p195>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p195>
       <p196>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p196>
       <p197>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p197>
       <p198>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p198>
       <p199>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p199>
       <p200>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p200>
       <p201>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p201>
       <p202>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p202>
       <p203>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p203>
       <p204>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p204>
       <p205>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p205>
       <p206>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p206>
       <p207>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p207>
       <p208>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p208>
       <p209>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p209>
       <p210>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p210>
       <p211>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p211>
       <p212>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p212>
       <p213>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p213>
       <p214>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p214>
       <p215>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p215>
       <p216>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p216>
       <p217>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p217>
       <p218>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p218>
       <p219>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p219>
       <p220>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p220>
       <p221>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p221>
       <p222>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p222>
       <p223>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p223>
       <p224>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p224>
       <p225>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p225>
       <p226>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p226>
       <p227>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p227>
       <p228>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p228>
       <p229>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p229>
       <p230>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p230>
       <p231>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p231>
       <p232>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p232>
       <p233>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p233>
       <p234>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p234>
       <p235>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p235>
       <p236>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p236>
       <p237>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p237>
       <p238>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p238>
       <p239>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p239>
       <p240>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p240>
       <p241>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p241>
       <p242>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p242>
       <p243>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p243>
       <p244>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p244>
       <p245>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p245>
       <p246>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p246>
       <p247>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p247>
       <p248>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p248>
       <p249>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p249>
       <p250>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p250>
       <p251>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p251>
       <p252>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p252>
       <p253>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p253>
       <p254>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p254>
       <p255>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p255>
       <p256>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p256>
       <p257>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p257>
       <p258>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p258>
       <p259>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p259>
       <p260>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p260>
       <p261>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p261>
       <p262>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p262>
       <p263>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p263>
       <p264>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p264>
       <p265>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p265>
       <p266>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p266>
       <p267>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p267>
       <p268>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p268>
       <p269>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p269>
       <p270>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p270>
       <p271>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p271>
       <p272>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p272>
       <p273>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p273>
       <p274>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p274>
       <p275>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p275>
       <p276>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p276>
       <p277>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p277>
       <p278>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p278>
       <p279>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p279>
       <p280>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p280>
       <p281>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p281>
       <p282>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p282>
       <p283>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p283>
       <p284>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p284>
       <p285>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p285>
       <p286>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p286>
       <p287>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p287>
       <p288>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p288>
       <p289>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p289>
       <p290>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p290>
       <p291>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p291>
       <p292>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p292>
       <p293>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p293>
       <p294>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p294>
       <p295>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p295>
       <p296>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p296>
       <p297>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p297>
       <p298>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p298>
       <p299>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p299>
       <p300>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p300>
       <p301>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p301>
       <p302>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p302>
       <p303>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p303>
       <p304>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p304>
       <p305>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p305>
       <p306>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p306>
       <p307>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p307>
       <p308>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p308>
       <p309>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p309>
       <p310>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p310>
       <p311>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p311>
       <p312>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p312>
       <p313>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p313>
       <p314>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p314>
       <p315>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p315>
       <p316>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p316>
       <p317>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p317>
       <p318>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p318>
       <p319>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p319>
       <p320>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p320>
       <p321>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p321>
       <p322>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p322>
       <p323>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p323>
       <p324>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p324>
       <p325>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p325>
       <p326>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p326>
       <p327>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p327>
       <p328>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p328>
       <p329>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p329>
       <p330>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p330>
       <p331>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p331>
       <p332>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p332>
       <p333>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p333>
       <p334>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p334>
       <p335>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p335>
       <p336>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p336>
       <p337>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p337>
       <p338>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p338>
       <p339>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p339>
       <p340>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p340>
       <p341>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p341>
       <p342>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p342>
       <p343>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p343>
       <p344>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p344>
       <p345>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p345>
       <p346>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p346>
       <p347>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p347>
       <p348>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p348>
       <p349>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p349>
       <p350>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p350>
       <p351>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p351>
       <p352>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p352>
       <p353>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p353>
       <p354>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p354>
       <p355>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p355>
       <p356>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p356>
       <p357>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p357>
       <p358>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p358>
       <p359>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p359>
       <p360>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p360>
       <p361>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p361>
       <p362>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p362>
       <p363>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p363>
       <p364>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p364>
       <p365>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p365>
       <p366>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p366>
       <p367>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p367>
       <p368>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p368>
       <p369>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p369>
       <p370>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p370>
       <p371>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p371>
       <p372>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p372>
       <p373>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p373>
       <p374>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p374>
       <p375>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p375>
       <p376>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p376>
       <p377>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p377>
       <p378>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p378>
       <p379>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p379>
       <p380>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p380>
       <p381>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p381>
       <p382>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p382>
       <p383>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p383>
       <p384>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p384>
       <p385>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p385>
       <p386>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p386>
       <p387>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p387>
       <p388>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p388>
       <p389>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p389>
       <p390>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p390>
       <p391>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p391>
       <p392>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p392>
       <p393>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p393>
       <p394>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p394>
       <p395>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p395>
       <p396>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p396>
       <p397>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p397>
       <p398>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p398>
       <p399>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p399>
       <p400>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p400>
       <p401>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p401>
       <p402>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p402>
       <p403>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p403>
       <p404>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p404>
       <p405>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p405>
       <p418>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p418>
       <p419>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p419>
       <p420>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p420>
       <p421>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p421>
       <p422>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p422>
       <p423>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p423>
       <p424>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p424>
       <p425>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p425>
       <p426>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p426>
       <p427>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p427>
       <p428>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p428>
       <p429>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p429>
       <p442>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p442>
       <p443>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p443>
       <p444>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p444>
       <p445>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p445>
       <p446>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p446>
       <p447>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p447>
       <p448>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p448>
       <p449>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p449>
       <p450>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p450>
       <p451>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p451>
       <p452>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p452>
       <p453>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p453>
       <p454_1>[pierwszeImiePrzedst]</p454_1>
       <p454_2>[nazwiskoPrzedst]</p454_2>
       <p454_3>[stanowiskoPrzedst]</p454_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-8AR (12)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25672592</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>2022</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>Kowalski</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p10>300</p10>
       <p11>300</p11>
       <p12>300</p12>
       <p13>300</p13>
       <p14>300</p14>
       <p15>300</p15>
       <p16>300</p16>
       <p17>300</p17>
       <p18>300</p18>
       <p19>300</p19>
       <p20>300</p20>
       <p21>300</p21>
       <p22>300</p22>
       <p23>300</p23>
       <p24>300</p24>
       <p25>300</p25>
       <p26>300</p26>
       <p27>300</p27>
       <p28>300</p28>
       <p29>300</p29>
       <p30>300</p30>
       <p31>300</p31>
       <p32>300</p32>
       <p33>300</p33>
       <p34>300</p34>
       <p35>300</p35>
       <p36>300</p36>
       <p37>300</p37>
       <p38>300</p38>
       <p39>300</p39>
       <p40>300</p40>
       <p41>300</p41>
       <p42>300</p42>
       <p43>300</p43>
       <p44>300</p44>
       <p45>300</p45>
       <p46>300</p46>
       <p47>300</p47>
       <p48>300</p48>
       <p49>300</p49>
       <p50>300</p50>
       <p51>300</p51>
       <p52>300</p52>
       <p53>300</p53>
       <p54>300</p54>
       <p55>300</p55>
       <p56>300</p56>
       <p57>300</p57>
       <p58>300</p58>
       <p59>300</p59>
       <p60>300</p60>
       <p61>300</p61>
       <p62>300</p62>
       <p63>300</p63>
       <p64>300</p64>
       <p65>300</p65>
       <p66>300</p66>
       <p67>300</p67>
       <p68>300</p68>
       <p69>300</p69>
       <p70>300</p70>
       <p71>300</p71>
       <p72>300</p72>
       <p73>300</p73>
       <p74>300</p74>
       <p75>300</p75>
       <p76>300</p76>
       <p77>300</p77>
       <p78>300</p78>
       <p79>300</p79>
       <p80>300</p80>
       <p81>300</p81>
       <p82>300</p82>
       <p83>300</p83>
       <p84>300</p84>
       <p85>300</p85>
       <p86>300</p86>
       <p87>300</p87>
       <p88>300</p88>
       <p89>300</p89>
       <p90>300</p90>
       <p91>300</p91>
       <p92>300</p92>
       <p93>300</p93>
       <p94>300</p94>
       <p95>300</p95>
       <p96>300</p96>
       <p97>300</p97>
       <p98>300</p98>
       <p99>300</p99>
       <p100>300</p100>
       <p101>300</p101>
       <p102>300</p102>
       <p103>300</p103>
       <p104>300</p104>
       <p105>300</p105>
       <p106>300</p106>
       <p107>300</p107>
       <p108>300</p108>
       <p109>300</p109>
       <p110>300</p110>
       <p111>300</p111>
       <p112>300</p112>
       <p113>300</p113>
       <p114>300</p114>
       <p115>300</p115>
       <p116>300</p116>
       <p117>300</p117>
       <p118>300</p118>
       <p119>300</p119>
       <p120>300</p120>
       <p121>300</p121>
       <p122>300</p122>
       <p123>300</p123>
       <p124>300</p124>
       <p125>300</p125>
       <p126>300</p126>
       <p127>300</p127>
       <p128>300</p128>
       <p129>300</p129>
       <p130>300</p130>
       <p131>300</p131>
       <p132>300</p132>
       <p133>300</p133>
       <p134>300</p134>
       <p135>300</p135>
       <p136>300</p136>
       <p137>300</p137>
       <p138>300</p138>
       <p139>300</p139>
       <p140>300</p140>
       <p141>300</p141>
       <p142>300</p142>
       <p143>300</p143>
       <p144>300</p144>
       <p145>300</p145>
       <p146>300</p146>
       <p147>300</p147>
       <p148>300</p148>
       <p149>300</p149>
       <p150>300</p150>
       <p151>300</p151>
       <p152>300</p152>
       <p153>300</p153>
       <p154>300</p154>
       <p155>300</p155>
       <p156>300</p156>
       <p157>300</p157>
       <p158>300</p158>
       <p159>300</p159>
       <p160>300</p160>
       <p161>300</p161>
       <p162>300</p162>
       <p163>300</p163>
       <p164>300</p164>
       <p165>300</p165>
       <p166>300</p166>
       <p167>300</p167>
       <p168>300</p168>
       <p169>300</p169>
       <p170>300</p170>
       <p171>300</p171>
       <p172>300</p172>
       <p173>300</p173>
       <p174>300</p174>
       <p175>300</p175>
       <p176>300</p176>
       <p177>300</p177>
       <p178>300</p178>
       <p179>300</p179>
       <p180>300</p180>
       <p181>300</p181>
       <p182>300</p182>
       <p183>300</p183>
       <p184>300</p184>
       <p185>300</p185>
       <p186>300</p186>
       <p187>300</p187>
       <p188>300</p188>
       <p189>300</p189>
       <p190>300</p190>
       <p191>300</p191>
       <p192>300</p192>
       <p193>300</p193>
       <p194>300</p194>
       <p195>300</p195>
       <p196>300</p196>
       <p197>300</p197>
       <p198>300</p198>
       <p199>300</p199>
       <p200>300</p200>
       <p201>300</p201>
       <p202>300</p202>
       <p203>300</p203>
       <p204>300</p204>
       <p205>300</p205>
       <p206>300</p206>
       <p207>300</p207>
       <p208>300</p208>
       <p209>300</p209>
       <p210>300</p210>
       <p211>300</p211>
       <p212>300</p212>
       <p213>300</p213>
       <p214>300</p214>
       <p215>300</p215>
       <p216>300</p216>
       <p217>300</p217>
       <p218>300</p218>
       <p219>300</p219>
       <p220>300</p220>
       <p221>300</p221>
       <p222>300</p222>
       <p223>300</p223>
       <p224>300</p224>
       <p225>300</p225>
       <p226>300</p226>
       <p227>300</p227>
       <p228>300</p228>
       <p229>300</p229>
       <p230>300</p230>
       <p231>300</p231>
       <p232>300</p232>
       <p233>300</p233>
       <p234>300</p234>
       <p235>300</p235>
       <p236>300</p236>
       <p237>300</p237>
       <p238>300</p238>
       <p239>300</p239>
       <p240>300</p240>
       <p241>300</p241>
       <p242>300</p242>
       <p243>300</p243>
       <p244>300</p244>
       <p245>300</p245>
       <p246>300</p246>
       <p247>300</p247>
       <p248>300</p248>
       <p249>300</p249>
       <p250>300</p250>
       <p251>300</p251>
       <p252>300</p252>
       <p253>300</p253>
       <p254>300</p254>
       <p255>300</p255>
       <p256>300</p256>
       <p257>300</p257>
       <p258>300</p258>
       <p259>300</p259>
       <p260>300</p260>
       <p261>300</p261>
       <p262>300</p262>
       <p263>300</p263>
       <p264>300</p264>
       <p265>300</p265>
       <p266>300</p266>
       <p267>300</p267>
       <p268>300</p268>
       <p269>300</p269>
       <p270>300</p270>
       <p271>300</p271>
       <p272>300</p272>
       <p273>300</p273>
       <p274>300</p274>
       <p275>300</p275>
       <p276>300</p276>
       <p277>300</p277>
       <p278>300</p278>
       <p279>300</p279>
       <p280>300</p280>
       <p281>300</p281>
       <p282>300</p282>
       <p283>300</p283>
       <p284>300</p284>
       <p285>300</p285>
       <p286>300</p286>
       <p287>300</p287>
       <p288>300</p288>
       <p289>300</p289>
       <p290>300</p290>
       <p291>300</p291>
       <p292>300</p292>
       <p293>300</p293>
       <p294>300</p294>
       <p295>300</p295>
       <p296>300</p296>
       <p297>300</p297>
       <p298>300</p298>
       <p299>300</p299>
       <p300>300</p300>
       <p301>300</p301>
       <p302>300</p302>
       <p303>300</p303>
       <p304>300</p304>
       <p305>300</p305>
       <p306>300</p306>
       <p307>300</p307>
       <p308>300</p308>
       <p309>300</p309>
       <p310>300</p310>
       <p311>300</p311>
       <p312>300</p312>
       <p313>300</p313>
       <p314>300</p314>
       <p315>300</p315>
       <p316>300</p316>
       <p317>300</p317>
       <p318>300</p318>
       <p319>300</p319>
       <p320>300</p320>
       <p321>300</p321>
       <p322>300</p322>
       <p323>300</p323>
       <p324>300</p324>
       <p325>300</p325>
       <p326>300</p326>
       <p327>300</p327>
       <p328>300</p328>
       <p329>300</p329>
       <p330>300</p330>
       <p331>300</p331>
       <p332>300</p332>
       <p333>300</p333>
       <p334>300</p334>
       <p335>300</p335>
       <p336>300</p336>
       <p337>300</p337>
       <p338>300</p338>
       <p339>300</p339>
       <p340>300</p340>
       <p341>300</p341>
       <p342>300</p342>
       <p343>300</p343>
       <p344>300</p344>
       <p345>300</p345>
       <p346>300</p346>
       <p347>300</p347>
       <p348>300</p348>
       <p349>300</p349>
       <p350>300</p350>
       <p351>300</p351>
       <p352>300</p352>
       <p353>300</p353>
       <p354>300</p354>
       <p355>300</p355>
       <p356>300</p356>
       <p357>300</p357>
       <p358>300</p358>
       <p359>300</p359>
       <p360>300</p360>
       <p361>300</p361>
       <p362>300</p362>
       <p363>300</p363>
       <p364>300</p364>
       <p365>300</p365>
       <p366>300</p366>
       <p367>300</p367>
       <p368>300</p368>
       <p369>300</p369>
       <p370>300</p370>
       <p371>300</p371>
       <p372>300</p372>
       <p373>300</p373>
       <p374>300</p374>
       <p375>300</p375>
       <p376>300</p376>
       <p377>300</p377>
       <p378>300</p378>
       <p379>300</p379>
       <p380>300</p380>
       <p381>300</p381>
       <p382>300</p382>
       <p383>300</p383>
       <p384>300</p384>
       <p385>300</p385>
       <p386>300</p386>
       <p387>300</p387>
       <p388>300</p388>
       <p389>300</p389>
       <p390>300</p390>
       <p391>300</p391>
       <p392>300</p392>
       <p393>300</p393>
       <p394>300</p394>
       <p395>300</p395>
       <p396>300</p396>
       <p397>300</p397>
       <p398>300</p398>
       <p399>300</p399>
       <p400>300</p400>
       <p401>300</p401>
       <p402>300</p402>
       <p403>300</p403>
       <p404>300</p404>
       <p405>300</p405>
       <p418>300</p418>
       <p419>300</p419>
       <p420>300</p420>
       <p421>300</p421>
       <p422>300</p422>
       <p423>300</p423>
       <p424>300</p424>
       <p425>300</p425>
       <p426>300</p426>
       <p427>300</p427>
       <p428>300</p428>
       <p429>300</p429>
       <p442>1</p442>
       <p443>1</p443>
       <p444>1</p444>
       <p445>1</p445>
       <p446>1</p446>
       <p447>1</p447>
       <p448>1</p448>
       <p449>1</p449>
       <p450>1</p450>
       <p451>1</p451>
       <p452>1</p452>
       <p453>1</p453>
       <p454_1>Krzysztof</p454_1>
       <p454_2>Kowalczyk</p454_2>
       <p454_3></p454_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>