Pola formularza

Formularz: GUS SP-3 (2021) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2021Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25715135</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0A_1>[nazwaPelna]</p0A_1>
       <p0A_2_subfield_0>[miejscowość]</p0A_2_subfield_0>
       <p0A_2_subfield_1>[ulica]</p0A_2_subfield_1>
       <p0A_2_subfield_2>[nr domu]</p0A_2_subfield_2>
       <p0A_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0A_2_subfield_3>
       <p0A_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0A_3_subfield_0>
       <p0A_3_subfield_1>[poczta]</p0A_3_subfield_1>
       <p0A_4>[REGON]</p0A_4>
       <p0A_5>[Mail]</p0A_5>
       <p0A_6>[nazwaPelna]</p0A_6>
       <p0A_7_subfield_0>[miejscowość]</p0A_7_subfield_0>
       <p0A_7_subfield_1>[ulica]</p0A_7_subfield_1>
       <p0A_7_subfield_2>[nr domu]</p0A_7_subfield_2>
       <p0A_7_subfield_3>[nr lokalu]</p0A_7_subfield_3>
       <p0A_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p0A_7_subfield_4>
       <p0A_7_subfield_5>[poczta]</p0A_7_subfield_5>
       <p0A_8_>[Wartość wyboru w polu p0A_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0A_8_>
       <p0A_9_>[Wartość wyboru w polu p0A_9. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0A_9_>
       <p0A_10_>[Wartość wyboru w polu p0A_10. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p0A_10_>
       <p0B_1>[Pole tekstowe]</p0B_1>
       <p0B_2>[rok]</p0B_2>
       <p0B_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0B_3>
       <p0B_4>[pkd1opis]</p0B_4>
       <p0B_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0B_5>
       <p0B_6_>[Wartość wyboru w polu p0B_6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0B_6_>
       <p0B_7_>[Wartość wyboru w polu p0B_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0B_7_>
       <p1_1_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_2_1>
       <p1_1_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_2_2>
       <p1_1_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_2_3>
       <p1_1_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_3_1>
       <p1_1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_3_2>
       <p1_1_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_3_3>
       <p1_1_4_1_subfield_1>[Wpisz liczbę ogółem niepełnozatrudnionych Pole p1_1_4_1 = ograniczDo(p1_1_4_1_subfield_1,p1_1_3_1) ]</p1_1_4_1_subfield_1>
       <p1_1_4_2_subfield_1>[Wpisz liczbę niepełnozatrudnionych Pole p1_1_4_2 = ograniczDo(p1_1_4_2_subfield_1,p1_1_3_2) ]</p1_1_4_2_subfield_1>
       <p1_1_4_3_subfield_1>[Wpisz liczbę kobiet ogółem niepełnozatrudnionych Pole p1_1_4_3 = ograniczDo(p1_1_4_3_subfield_1,p1_1_3_3) ]</p1_1_4_3_subfield_1>
       <p1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_2>
       <p1_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3_2>
       <p1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_4>
       <p1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_5>
       <p2_1_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_1_1>
       <p2_1_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_1_2>
       <p2_1_2_1_subfield_1>[Wpisz wartość brutto gruntów (łącznie z prawem wieczystego użytkowania) Pole p2_1_2_1 = ograniczDo(p2_1_2_1_subfield_1,p2_1_1_1-p2_1_3_1-p2_1_4_1-p2_1_5_1-p2_1_6_1) ]</p2_1_2_1_subfield_1>
       <p2_1_2_2_subfield_1>[Wpisz kwotę nakładów na grunty (łącznie z prawem wieczystego użytkowania) Pole p2_1_2_2 = ograniczDo(p2_1_2_2_subfield_1,p2_1_1_2-p2_1_3_2-p2_1_4_2-p2_1_5_2-p2_1_6_2) ]</p2_1_2_2_subfield_1>
       <p2_1_3_1_subfield_1>[Wpisz wartość brutto budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej Pole p2_1_3_1 = ograniczDo(p2_1_3_1_subfield_1,p2_1_1_1-p2_1_2_1-p2_1_4_1-p2_1_5_1-p2_1_6_1) ]</p2_1_3_1_subfield_1>
       <p2_1_3_2_subfield_1>[Wpisz kwotę nakładów na budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej Pole p2_1_3_2 = ograniczDo(p2_1_3_2_subfield_1,p2_1_1_2-p2_1_2_2-p2_1_4_2-p2_1_5_2-p2_1_6_2) ]</p2_1_3_2_subfield_1>
       <p2_1_4_1_subfield_1>[Wpisz wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych Pole p2_1_4_1 = ograniczDo(p2_1_4_1_subfield_1,p2_1_1_1-p2_1_2_1-p2_1_3_1-p2_1_5_1-p2_1_6_1) ]</p2_1_4_1_subfield_1>
       <p2_1_4_2_subfield_1>[Wpisz kwotę nakładów na maszyny i urządzenia techniczne Pole p2_1_4_2 = ograniczDo(p2_1_4_2_subfield_1,p2_1_1_2-p2_1_2_2-p2_1_3_2-p2_1_5_2-p2_1_6_2) ]</p2_1_4_2_subfield_1>
       <p2_1_5_1_subfield_1>[Wpisz wartość brutto środków transportu Pole p2_1_5_1 = ograniczDo(p2_1_5_1_subfield_1,p2_1_1_1-p2_1_2_1-p2_1_3_1-p2_1_4_1-p2_1_6_1) ]</p2_1_5_1_subfield_1>
       <p2_1_5_2_subfield_1>[Wpisz kwotę nakładów na środki transportu Pole p2_1_5_2 = ograniczDo(p2_1_5_2_subfield_1,p2_1_1_2-p2_1_2_2-p2_1_3_2-p2_1_4_2-p2_1_6_2) ]</p2_1_5_2_subfield_1>
       <p2_1_6_1_subfield_1>[Wpisz wartość brutto pozostałych środków trwałych Pole p2_1_6_1 = ograniczDo(p2_1_6_1_subfield_1,p2_1_1_1-p2_1_2_1-p2_1_3_1-p2_1_4_1-p2_1_5_1) ]</p2_1_6_1_subfield_1>
       <p2_1_6_2_subfield_1>[Wpisz kwotę nakładów na pozostałe środki trwałe Pole p2_1_6_2 = ograniczDo(p2_1_6_2_subfield_1,p2_1_1_2-p2_1_2_2-p2_1_3_2-p2_1_4_2-p2_1_5_2) ]</p2_1_6_2_subfield_1>
       <p2_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_2>
       <p2_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2>
       <p2_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_1>
       <p2_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_4>
       <p2_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_2>
       <p2_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_5>
       <p2_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_3>
       <p2_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_6>
       <p2_4a_>[Wartość wyboru w polu p2_4a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_4a_>
       <p2_4b_>[Wartość wyboru w polu p2_4b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_4b_>
       <p3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_1>
       <p3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2>
       <p4_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_2>
       <p4_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_3>
       <p4_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_4>
       <p4_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_5>
       <p4_1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_7>
       <p4_1_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_8>
       <p4_1_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_9>
       <p4_1_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_10>
       <p4_1_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_11>
       <p4_1_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_12>
       <p4_1_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_13>
       <p4_1_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_14>
       <p4_1_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_15>
       <p4_1_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_16>
       <p4_1_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_17>
       <p4_1_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_18>
       <p4_1_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_19>
       <p4_1_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_20>
       <p4_1_21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_21>
       <p4_1_22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_22>
       <p4_1_23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_23>
       <p4_1_26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_26>
       <p4_1_27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_27>
       <p4_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_2>
       <p5a_>[Wartość wyboru w polu p5a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5a_>
       <p5_1_1a_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_1_1a_1>
       <p5_1_1a_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_1_1a_2>
       <p5_1_2a_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_1_2a_1>
       <p5_1_2a_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_1_2a_2>
       <p5_1_3a_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_1_3a_1>
       <p5_1_4a_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_1_4a_2>
       <p5_1_5a_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_1_5a_1>
       <p5_1_5a_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5_1_5a_2>
       <p5_1_1c_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_1c_1>
       <p5_1_1b_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_1b_1>
       <p5_1_1b_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_1b_2>
       <p5_1_1b_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_1b_3>
       <p5b_>[Wartość wyboru w polu p5b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5b_>
       <p5_2_1b_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_1b_1>
       <p5_2_1b_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_1b_2>
       <p5_2_1b_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_1b_3>
       <p5_2_1b_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_1b_4>
       <p5_2_1b_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_1b_5>
       <p5_3_1b_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_1>
       <p5_3_1b_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_2>
       <p5_3_1b_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_3>
       <p5_3_1b_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_4>
       <p5_3_1b_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_5>
       <p5c_>[Wartość wyboru w polu p5c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5c_>
       <p5_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1>
       <p5_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_2>
       <p5_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_3>
       <p5_3_1a_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1a_1_1>
       <p5_3_1a_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1a_1_2>
       <p5_3_1a_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1a_2_1>
       <p5_3_1a_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1a_2_2>
       <p5_3_1b_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_1_1>
       <p5_3_1b_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_1_2>
       <p5_3_1b_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_1_3>
       <p5_3_1b_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_1_4>
       <p5_3_1b_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_2_1>
       <p5_3_1b_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_2_2>
       <p5_3_1b_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_2_3>
       <p5_3_1b_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1b_2_4>
       <p5d_>[Wartość wyboru w polu p5d. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5d_>
       <p5e_>[Wartość wyboru w polu p5e. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5e_>
       <p5_4_1a_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_4_1a_1>
       <p5_4_1a_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_4_1a_2>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6B_>[Wartość wyboru w polu p6B. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6B_>
       <p6C_>[Wartość wyboru w polu p6C. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6C_>
       <p6D_0_>[Wartość wyboru w polu p6D_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_0_>
       <p6D_1_>[Wartość wyboru w polu p6D_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p6D_1_>
       <p6D_2_>[Wartość wyboru w polu p6D_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_2_>
       <p6D_3_>[Wartość wyboru w polu p6D_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_3_>
       <p6D_4_>[Wartość wyboru w polu p6D_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_4_>
       <p6D_5_>[Wartość wyboru w polu p6D_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_5_>
       <p6D_6_>[Wartość wyboru w polu p6D_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_6_>
       <p6D_7_>[Wartość wyboru w polu p6D_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_7_>
       <p6D_8_>[Wartość wyboru w polu p6D_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_8_>
       <p6D_9_>[Wartość wyboru w polu p6D_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_9_>
       <p6D_10_>[Wartość wyboru w polu p6D_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_10_>
       <p6D_11_>[Wartość wyboru w polu p6D_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_11_>
       <p6D_12_>[Wartość wyboru w polu p6D_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_12_>
       <p6D_13_>[Wartość wyboru w polu p6D_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_13_>
       <p6D_14_>[Wartość wyboru w polu p6D_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_14_>
       <p6D_15_>[Wartość wyboru w polu p6D_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6D_15_>
       <p6e_0_>[Wartość wyboru w polu p6e_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6e_0_>
       <p6f_1_>[Wartość wyboru w polu p6f_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6f_1_>
       <p6g_2_>[Wartość wyboru w polu p6g_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6g_2_>
       <p6h_3_>[Wartość wyboru w polu p6h_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6h_3_>
       <p6i_>[Wartość wyboru w polu p6i. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p6i_>
       <p6_2a_1_>[Wartość wyboru w polu p6_2a_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 1 ]</p6_2a_1_>
       <p6_2a_2_>[Wartość wyboru w polu p6_2a_2. Dostępne wartości: 1 5 2 6 3 7 2 ]</p6_2a_2_>
       <p6_1a_>[Wartość wyboru w polu p6_1a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_1a_>
       <p6_2a_>[Wartość wyboru w polu p6_2a. Dostępne wartości: 1 1 5 2 2 6 3 3 7 4 5 1 2 ]</p6_2a_>
       <p7_1b_>[Wartość wyboru w polu p7_1b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1b_>
       <p7_2c_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2c_1>
       <p7_2c_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2c_2>
       <p7_2c_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2c_3>
       <p7_2c_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2c_4>
       <p7_1a_>[Wartość wyboru w polu p7_1a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1a_>
       <p7_1b_1_1>[Pole tekstowe]</p7_1b_1_1>
       <p7_1b_1_2>[Pole tekstowe]</p7_1b_1_2>
       <p7_2b_>[Wartość wyboru w polu p7_2b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_2b_>
       <p7_0c_>[Wartość wyboru w polu p7_0c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_0c_>
       <p7_1c_1>[kraj]</p7_1c_1>
       <p7_1c_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1c_2>
       <p7_1d>[REGON]</p7_1d>
       <p7_1e_>[Wartość wyboru w polu p7_1e. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1e_>
       <p7_2e_>[Wartość wyboru w polu p7_2e. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_2e_>
       <p7_3e_>[Wartość wyboru w polu p7_3e. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_3e_>
       <p7_0f_>[Wartość wyboru w polu p7_0f. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_0f_>
       <p7_1f>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1f>
       <p7_2f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2f>
       <p7_3f_1_1>[kraj]</p7_3f_1_1>
       <p7_3f_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3f_1_2>
       <p7_3f_2_1>[kraj]</p7_3f_2_1>
       <p7_3f_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3f_2_2>
       <p7_3f_3_1>[kraj]</p7_3f_3_1>
       <p7_3f_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3f_3_2>
       <p7_3f_4_1>[kraj]</p7_3f_4_1>
       <p7_3f_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3f_4_2>
       <p7_3f_5_1>[kraj]</p7_3f_5_1>
       <p7_3f_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3f_5_2>
       <p7_3f_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3f_6>
       <p7_0g_>[Wartość wyboru w polu p7_0g. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_0g_>
       <p7_1g>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1g>
       <p7_2g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2g>
       <p7_3g_1_1>[kraj]</p7_3g_1_1>
       <p7_3g_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3g_1_2>
       <p7_3g_2_1>[kraj]</p7_3g_2_1>
       <p7_3g_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3g_2_2>
       <p7_3g_3_1>[kraj]</p7_3g_3_1>
       <p7_3g_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3g_3_2>
       <p7_3g_4_1>[kraj]</p7_3g_4_1>
       <p7_3g_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3g_4_2>
       <p7_3g_5_1>[kraj]</p7_3g_5_1>
       <p7_3g_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3g_5_2>
       <p7_3g_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3g_6>
       <p7_0h_>[Wartość wyboru w polu p7_0h. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_0h_>
       <p7_1h>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1h>
       <p7_2h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2h>
       <p7_3h_1_1>[kraj]</p7_3h_1_1>
       <p7_3h_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3h_1_2>
       <p7_3h_2_1>[kraj]</p7_3h_2_1>
       <p7_3h_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3h_2_2>
       <p7_3h_3_1>[kraj]</p7_3h_3_1>
       <p7_3h_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3h_3_2>
       <p7_3h_4_1>[kraj]</p7_3h_4_1>
       <p7_3h_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3h_4_2>
       <p7_3h_5_1>[kraj]</p7_3h_5_1>
       <p7_3h_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3h_5_2>
       <p7_3h_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3h_6>
       <p7_0i_>[Wartość wyboru w polu p7_0i. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_0i_>
       <p7_1i_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1i_1>
       <p7_1i_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1i_2>
       <p7_1i_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1i_3>
       <p7_1i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1i_4>
       <p7_1i_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1i_5>
       <p7_1i_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1i_6>
       <p7_0j_>[Wartość wyboru w polu p7_0j. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_0j_>
       <p7_1j_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1j_1_1>
       <p7_1j_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1j_1_2>
       <p7_2_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_3_1>
       <p7_2_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_3_2>
       <p7_2_4_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_4_1>
       <p7_2_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_4_2>
       <p7_2_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_5_1>
       <p7_2_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_5_2>
       <p7_2_6_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_6_1>
       <p7_2_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_6_2>
       <p7_3_1_2>[pole wielowierszowe]</p7_3_1_2>
       <p7_3_1_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p7_3_1_3>
       <p7_3_1_3a>[REGON]</p7_3_1_3a>
       <p7_3_1_4>[kraj]</p7_3_1_4>
       <p7_3_1_5>[kraj]</p7_3_1_5>
       <p7_3_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_1_6>
       <p7_3_1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_1_7>
       <p7_3_1_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_1_8>
       <p7_3_1_9>[kraj]</p7_3_1_9>
       <p7_3_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_1_10>
       <p7_3_2_2>[pole wielowierszowe]</p7_3_2_2>
       <p7_3_2_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p7_3_2_3>
       <p7_3_2_3a>[REGON]</p7_3_2_3a>
       <p7_3_2_4>[kraj]</p7_3_2_4>
       <p7_3_2_5>[kraj]</p7_3_2_5>
       <p7_3_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_2_6>
       <p7_3_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_2_7>
       <p7_3_2_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_2_8>
       <p7_3_2_9>[kraj]</p7_3_2_9>
       <p7_3_2_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_2_10>
       <p7_3_3_2>[pole wielowierszowe]</p7_3_3_2>
       <p7_3_3_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p7_3_3_3>
       <p7_3_3_3a>[REGON]</p7_3_3_3a>
       <p7_3_3_4>[kraj]</p7_3_3_4>
       <p7_3_3_5>[kraj]</p7_3_3_5>
       <p7_3_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_3_6>
       <p7_3_3_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_3_7>
       <p7_3_3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_3_8>
       <p7_3_3_9>[kraj]</p7_3_3_9>
       <p7_3_3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_3_10>
       <p7_3_4_2>[pole wielowierszowe]</p7_3_4_2>
       <p7_3_4_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p7_3_4_3>
       <p7_3_4_3a>[REGON]</p7_3_4_3a>
       <p7_3_4_4>[kraj]</p7_3_4_4>
       <p7_3_4_5>[kraj]</p7_3_4_5>
       <p7_3_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_4_6>
       <p7_3_4_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_4_7>
       <p7_3_4_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_4_8>
       <p7_3_4_9>[kraj]</p7_3_4_9>
       <p7_3_4_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_4_10>
       <p7_3_5_2>[pole wielowierszowe]</p7_3_5_2>
       <p7_3_5_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p7_3_5_3>
       <p7_3_5_3a>[REGON]</p7_3_5_3a>
       <p7_3_5_4>[kraj]</p7_3_5_4>
       <p7_3_5_5>[kraj]</p7_3_5_5>
       <p7_3_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_5_6>
       <p7_3_5_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_5_7>
       <p7_3_5_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_5_8>
       <p7_3_5_9>[kraj]</p7_3_5_9>
       <p7_3_5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_5_10>
       <p7_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5_1>
       <p7_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5_2>
       <p7_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5_3>
       <p7_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5_4>
       <p7_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5_5>
       <p7_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5_6>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_2>
       <p10>[Mail]</p10>
       <p11_1>[Telefon]</p11_1>
       <p11_2>[miejscowość]</p11_2>
       <p11_3>[Data wypełnienia]</p11_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP-3 (2021)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25715135</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0A_1>Pełna nazwa testowa</p0A_1>
       <p0A_2_subfield_0>Poznań</p0A_2_subfield_0>
       <p0A_2_subfield_1>Strzelecka</p0A_2_subfield_1>
       <p0A_2_subfield_2>1</p0A_2_subfield_2>
       <p0A_2_subfield_3>1</p0A_2_subfield_3>
       <p0A_3_subfield_0>61-155</p0A_3_subfield_0>
       <p0A_3_subfield_1>Poznań</p0A_3_subfield_1>
       <p0A_4>773461194</p0A_4>
       <p0A_5>test@test.pl</p0A_5>
       <p0A_6>Pełna nazwa testowa</p0A_6>
       <p0A_7_subfield_0>Poznań</p0A_7_subfield_0>
       <p0A_7_subfield_1>Strzelecka</p0A_7_subfield_1>
       <p0A_7_subfield_2>1</p0A_7_subfield_2>
       <p0A_7_subfield_3>1</p0A_7_subfield_3>
       <p0A_7_subfield_4>61-155</p0A_7_subfield_4>
       <p0A_7_subfield_5>Poznań</p0A_7_subfield_5>
       <p0A_8_>1</p0A_8_>
       <p0A_9_>1</p0A_9_>
       <p0A_10_>1</p0A_10_>
       <p0B_1>test pola tekstowego</p0B_1>
       <p0B_2></p0B_2>
       <p0B_3>10</p0B_3>
       <p0B_4>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p0B_4>
       <p0B_5>10</p0B_5>
       <p0B_6_>1</p0B_6_>
       <p0B_7_>1</p0B_7_>
       <p1_1_2_1>1</p1_1_2_1>
       <p1_1_2_2>1</p1_1_2_2>
       <p1_1_2_3>1</p1_1_2_3>
       <p1_1_3_1>1</p1_1_3_1>
       <p1_1_3_2>1</p1_1_3_2>
       <p1_1_3_3>1</p1_1_3_3>
       <p1_1_4_1_subfield_1>1</p1_1_4_1_subfield_1>
       <p1_1_4_2_subfield_1>1</p1_1_4_2_subfield_1>
       <p1_1_4_3_subfield_1>1</p1_1_4_3_subfield_1>
       <p1_2>10</p1_2>
       <p1_3_1>10</p1_3_1>
       <p1_3_2>10</p1_3_2>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p1_5>10</p1_5>
       <p2_1_1_1>10</p2_1_1_1>
       <p2_1_1_2>10</p2_1_1_2>
       <p2_1_2_1_subfield_1>1</p2_1_2_1_subfield_1>
       <p2_1_2_2_subfield_1>1</p2_1_2_2_subfield_1>
       <p2_1_3_1_subfield_1>1</p2_1_3_1_subfield_1>
       <p2_1_3_2_subfield_1>1</p2_1_3_2_subfield_1>
       <p2_1_4_1_subfield_1>1</p2_1_4_1_subfield_1>
       <p2_1_4_2_subfield_1>1</p2_1_4_2_subfield_1>
       <p2_1_5_1_subfield_1>1</p2_1_5_1_subfield_1>
       <p2_1_5_2_subfield_1>1</p2_1_5_2_subfield_1>
       <p2_1_6_1_subfield_1>1</p2_1_6_1_subfield_1>
       <p2_1_6_2_subfield_1>1</p2_1_6_2_subfield_1>
       <p2_1_1>10</p2_1_1>
       <p2_1_2>10</p2_1_2>
       <p2_2_1>10</p2_2_1>
       <p2_2_2>10</p2_2_2>
       <p2_3_1>10</p2_3_1>
       <p2_3_4>10</p2_3_4>
       <p2_3_2>10</p2_3_2>
       <p2_3_5>10</p2_3_5>
       <p2_3_3>10</p2_3_3>
       <p2_3_6>10</p2_3_6>
       <p2_4a_>1</p2_4a_>
       <p2_4b_>1</p2_4b_>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p4_1_2>10</p4_1_2>
       <p4_1_3>10</p4_1_3>
       <p4_1_4>10</p4_1_4>
       <p4_1_5>10</p4_1_5>
       <p4_1_7>10</p4_1_7>
       <p4_1_8>10</p4_1_8>
       <p4_1_9>10</p4_1_9>
       <p4_1_10>10</p4_1_10>
       <p4_1_11>10</p4_1_11>
       <p4_1_12>10</p4_1_12>
       <p4_1_13>10</p4_1_13>
       <p4_1_14>10</p4_1_14>
       <p4_1_15>10</p4_1_15>
       <p4_1_16>10</p4_1_16>
       <p4_1_17>10</p4_1_17>
       <p4_1_18>10</p4_1_18>
       <p4_1_19>10</p4_1_19>
       <p4_1_20>10</p4_1_20>
       <p4_1_21>10</p4_1_21>
       <p4_1_22>10</p4_1_22>
       <p4_1_23>10</p4_1_23>
       <p4_1_26>10</p4_1_26>
       <p4_1_27>10</p4_1_27>
       <p4_2_1>10</p4_2_1>
       <p4_2_2>10</p4_2_2>
       <p5a_>1</p5a_>
       <p5_1_1a_1>10</p5_1_1a_1>
       <p5_1_1a_2>10</p5_1_1a_2>
       <p5_1_2a_1>10</p5_1_2a_1>
       <p5_1_2a_2>10</p5_1_2a_2>
       <p5_1_3a_1>10</p5_1_3a_1>
       <p5_1_4a_2>10</p5_1_4a_2>
       <p5_1_5a_1>10</p5_1_5a_1>
       <p5_1_5a_2>10</p5_1_5a_2>
       <p5_1_1c_1>10</p5_1_1c_1>
       <p5_1_1b_1>10</p5_1_1b_1>
       <p5_1_1b_2>10</p5_1_1b_2>
       <p5_1_1b_3>10</p5_1_1b_3>
       <p5b_>1</p5b_>
       <p5_2_1b_1>10</p5_2_1b_1>
       <p5_2_1b_2>10</p5_2_1b_2>
       <p5_2_1b_3>10</p5_2_1b_3>
       <p5_2_1b_4>10</p5_2_1b_4>
       <p5_2_1b_5>10</p5_2_1b_5>
       <p5_3_1b_1>10</p5_3_1b_1>
       <p5_3_1b_2>10</p5_3_1b_2>
       <p5_3_1b_3>10</p5_3_1b_3>
       <p5_3_1b_4>10</p5_3_1b_4>
       <p5_3_1b_5>10</p5_3_1b_5>
       <p5c_>1</p5c_>
       <p5_3_1>10</p5_3_1>
       <p5_3_2>10</p5_3_2>
       <p5_3_3>10</p5_3_3>
       <p5_3_1a_1_1>10</p5_3_1a_1_1>
       <p5_3_1a_1_2>10</p5_3_1a_1_2>
       <p5_3_1a_2_1>10</p5_3_1a_2_1>
       <p5_3_1a_2_2>10</p5_3_1a_2_2>
       <p5_3_1b_1_1>10</p5_3_1b_1_1>
       <p5_3_1b_1_2>10</p5_3_1b_1_2>
       <p5_3_1b_1_3>10</p5_3_1b_1_3>
       <p5_3_1b_1_4>10</p5_3_1b_1_4>
       <p5_3_1b_2_1>10</p5_3_1b_2_1>
       <p5_3_1b_2_2>10</p5_3_1b_2_2>
       <p5_3_1b_2_3>10</p5_3_1b_2_3>
       <p5_3_1b_2_4>10</p5_3_1b_2_4>
       <p5d_>1</p5d_>
       <p5e_>1</p5e_>
       <p5_4_1a_1>10</p5_4_1a_1>
       <p5_4_1a_2>10</p5_4_1a_2>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6B_>1</p6B_>
       <p6C_>1</p6C_>
       <p6D_0_>1</p6D_0_>
       <p6D_1_>1</p6D_1_>
       <p6D_2_>1</p6D_2_>
       <p6D_3_>1</p6D_3_>
       <p6D_4_>1</p6D_4_>
       <p6D_5_>1</p6D_5_>
       <p6D_6_>1</p6D_6_>
       <p6D_7_>1</p6D_7_>
       <p6D_8_>1</p6D_8_>
       <p6D_9_>1</p6D_9_>
       <p6D_10_>1</p6D_10_>
       <p6D_11_>1</p6D_11_>
       <p6D_12_>1</p6D_12_>
       <p6D_13_>1</p6D_13_>
       <p6D_14_>1</p6D_14_>
       <p6D_15_>1</p6D_15_>
       <p6e_0_>1</p6e_0_>
       <p6f_1_>1</p6f_1_>
       <p6g_2_>1</p6g_2_>
       <p6h_3_>1</p6h_3_>
       <p6i_>1</p6i_>
       <p6_2a_1_>1</p6_2a_1_>
       <p6_2a_2_>1</p6_2a_2_>
       <p6_1a_>1</p6_1a_>
       <p6_2a_>1</p6_2a_>
       <p7_1b_>1</p7_1b_>
       <p7_2c_1>10</p7_2c_1>
       <p7_2c_2>10</p7_2c_2>
       <p7_2c_3>10</p7_2c_3>
       <p7_2c_4>10</p7_2c_4>
       <p7_1a_>1</p7_1a_>
       <p7_1b_1_1>test pola tekstowego</p7_1b_1_1>
       <p7_1b_1_2>test pola tekstowego</p7_1b_1_2>
       <p7_2b_>1</p7_2b_>
       <p7_0c_>1</p7_0c_>
       <p7_1c_1>PL</p7_1c_1>
       <p7_1c_2>10</p7_1c_2>
       <p7_1d>773461194</p7_1d>
       <p7_1e_>1</p7_1e_>
       <p7_2e_>1</p7_2e_>
       <p7_3e_>1</p7_3e_>
       <p7_0f_>1</p7_0f_>
       <p7_1f>10</p7_1f>
       <p7_2f>10</p7_2f>
       <p7_3f_1_1>PL</p7_3f_1_1>
       <p7_3f_1_2>10</p7_3f_1_2>
       <p7_3f_2_1>PL</p7_3f_2_1>
       <p7_3f_2_2>10</p7_3f_2_2>
       <p7_3f_3_1>PL</p7_3f_3_1>
       <p7_3f_3_2>10</p7_3f_3_2>
       <p7_3f_4_1>PL</p7_3f_4_1>
       <p7_3f_4_2>10</p7_3f_4_2>
       <p7_3f_5_1>PL</p7_3f_5_1>
       <p7_3f_5_2>10</p7_3f_5_2>
       <p7_3f_6>10</p7_3f_6>
       <p7_0g_>1</p7_0g_>
       <p7_1g>10</p7_1g>
       <p7_2g>10</p7_2g>
       <p7_3g_1_1>PL</p7_3g_1_1>
       <p7_3g_1_2>10</p7_3g_1_2>
       <p7_3g_2_1>PL</p7_3g_2_1>
       <p7_3g_2_2>10</p7_3g_2_2>
       <p7_3g_3_1>PL</p7_3g_3_1>
       <p7_3g_3_2>10</p7_3g_3_2>
       <p7_3g_4_1>PL</p7_3g_4_1>
       <p7_3g_4_2>10</p7_3g_4_2>
       <p7_3g_5_1>PL</p7_3g_5_1>
       <p7_3g_5_2>10</p7_3g_5_2>
       <p7_3g_6>10</p7_3g_6>
       <p7_0h_>1</p7_0h_>
       <p7_1h>10</p7_1h>
       <p7_2h>10</p7_2h>
       <p7_3h_1_1>PL</p7_3h_1_1>
       <p7_3h_1_2>10</p7_3h_1_2>
       <p7_3h_2_1>PL</p7_3h_2_1>
       <p7_3h_2_2>10</p7_3h_2_2>
       <p7_3h_3_1>PL</p7_3h_3_1>
       <p7_3h_3_2>10</p7_3h_3_2>
       <p7_3h_4_1>PL</p7_3h_4_1>
       <p7_3h_4_2>10</p7_3h_4_2>
       <p7_3h_5_1>PL</p7_3h_5_1>
       <p7_3h_5_2>10</p7_3h_5_2>
       <p7_3h_6>10</p7_3h_6>
       <p7_0i_>1</p7_0i_>
       <p7_1i_1>10</p7_1i_1>
       <p7_1i_2>10</p7_1i_2>
       <p7_1i_3>10</p7_1i_3>
       <p7_1i_4>10</p7_1i_4>
       <p7_1i_5>10</p7_1i_5>
       <p7_1i_6>10</p7_1i_6>
       <p7_0j_>1</p7_0j_>
       <p7_1j_1_1>10</p7_1j_1_1>
       <p7_1j_1_2>10</p7_1j_1_2>
       <p7_2_3_1>10</p7_2_3_1>
       <p7_2_3_2>10</p7_2_3_2>
       <p7_2_4_1>10</p7_2_4_1>
       <p7_2_4_2>10</p7_2_4_2>
       <p7_2_5_1>10</p7_2_5_1>
       <p7_2_5_2>10</p7_2_5_2>
       <p7_2_6_1>10</p7_2_6_1>
       <p7_2_6_2>10</p7_2_6_2>
       <p7_3_1_2>to jest pole wielowierszowe</p7_3_1_2>
       <p7_3_1_3>1</p7_3_1_3>
       <p7_3_1_3a>773461194</p7_3_1_3a>
       <p7_3_1_4>PL</p7_3_1_4>
       <p7_3_1_5>PL</p7_3_1_5>
       <p7_3_1_6>10</p7_3_1_6>
       <p7_3_1_7>10</p7_3_1_7>
       <p7_3_1_8>10</p7_3_1_8>
       <p7_3_1_9>PL</p7_3_1_9>
       <p7_3_1_10>10</p7_3_1_10>
       <p7_3_2_2>to jest pole wielowierszowe</p7_3_2_2>
       <p7_3_2_3>1</p7_3_2_3>
       <p7_3_2_3a>773461194</p7_3_2_3a>
       <p7_3_2_4>PL</p7_3_2_4>
       <p7_3_2_5>PL</p7_3_2_5>
       <p7_3_2_6>10</p7_3_2_6>
       <p7_3_2_7>10</p7_3_2_7>
       <p7_3_2_8>10</p7_3_2_8>
       <p7_3_2_9>PL</p7_3_2_9>
       <p7_3_2_10>10</p7_3_2_10>
       <p7_3_3_2>to jest pole wielowierszowe</p7_3_3_2>
       <p7_3_3_3>1</p7_3_3_3>
       <p7_3_3_3a>773461194</p7_3_3_3a>
       <p7_3_3_4>PL</p7_3_3_4>
       <p7_3_3_5>PL</p7_3_3_5>
       <p7_3_3_6>10</p7_3_3_6>
       <p7_3_3_7>10</p7_3_3_7>
       <p7_3_3_8>10</p7_3_3_8>
       <p7_3_3_9>PL</p7_3_3_9>
       <p7_3_3_10>10</p7_3_3_10>
       <p7_3_4_2>to jest pole wielowierszowe</p7_3_4_2>
       <p7_3_4_3>1</p7_3_4_3>
       <p7_3_4_3a>773461194</p7_3_4_3a>
       <p7_3_4_4>PL</p7_3_4_4>
       <p7_3_4_5>PL</p7_3_4_5>
       <p7_3_4_6>10</p7_3_4_6>
       <p7_3_4_7>10</p7_3_4_7>
       <p7_3_4_8>10</p7_3_4_8>
       <p7_3_4_9>PL</p7_3_4_9>
       <p7_3_4_10>10</p7_3_4_10>
       <p7_3_5_2>to jest pole wielowierszowe</p7_3_5_2>
       <p7_3_5_3>1</p7_3_5_3>
       <p7_3_5_3a>773461194</p7_3_5_3a>
       <p7_3_5_4>PL</p7_3_5_4>
       <p7_3_5_5>PL</p7_3_5_5>
       <p7_3_5_6>10</p7_3_5_6>
       <p7_3_5_7>10</p7_3_5_7>
       <p7_3_5_8>10</p7_3_5_8>
       <p7_3_5_9>PL</p7_3_5_9>
       <p7_3_5_10>10</p7_3_5_10>
       <p7_5_1>10</p7_5_1>
       <p7_5_2>10</p7_5_2>
       <p7_5_3>10</p7_5_3>
       <p7_5_4>10</p7_5_4>
       <p7_5_5>10</p7_5_5>
       <p7_5_6>10</p7_5_6>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p10>test@test.pl</p10>
       <p11_1>500600400</p11_1>
       <p11_2>Poznań</p11_2>
       <p11_3>30-10-2014</p11_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>