Pola formularza

Formularz: GUS H-01/k (2022) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25787540</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>1 / 2 / 3 / 4 / </p5>
       <p6>[Mail]</p6>
       <p7>[pkd1]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p11_>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p14>
       <p15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p15>
       <p16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p19_1>[pole wielowierszowe]</p19_1>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Mail]</p22>
       <p24>[Telefon]</p24>
       <p25>[miejscowość]</p25>
       <p26>[Data wypełnienia]</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS H-01/k</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25787540</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>test@test.pl</p6>
       <p7>01.11.Z</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>773461194</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p19_1>to jest pole wielowierszowe</p19_1>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test@test.pl</p22>
       <p24>500600400</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>30-10-2014</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>