Pola formularza

Formularz: CIT-8 (31) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dochód/strata osiągnięty po 1 stycznia 2021)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>27060697</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <RodzajPodatnika_>[Wartość wyboru w polu RodzajPodatnika. Dostępne wartości: 1 ]</RodzajPodatnika_>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p8a_>[Wartość wyboru w polu p8a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8a_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p9>[nazwaPelna]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19>
       <p20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p25_>
       <p26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <p28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28>
       <p29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29>
       <p30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <rect962>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect962>
       <rect961>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect961>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p48>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48>
       <p49>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <rect963>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect963>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99>[Pole kwoty]</p99>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104_subfield_1>[Rozliczenie nieodliczonej straty na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 ustawy Pole p104 = ograniczDo(p104_subfield_1,p94 - p96)&#10; ]</p104_subfield_1>
       <p105_subfield_1>[Rozliczenie nieodliczonej straty na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 ustawy Pole p105 = ograniczDo(p105_subfield_1,p95 - p97)&#10; ]</p105_subfield_1>
       <p106_subfield_1>[Inne odliczenia od dochodu Pole p106 = ograniczDo(p106_subfield_1,p94-p96-p104)&#10; ]</p106_subfield_1>
       <p107_subfield_1>[Inne odliczenia od dochodu Pole p107 = ograniczDo(p107_subfield_1,p95-p97-p105) ]</p107_subfield_1>
       <p108_subfield_1>[Razem odliczenia od dochodu Pole p108 = ograniczDo(p108_subfield_1,p94-p96-p106) ]</p108_subfield_1>
       <p109_subfield_1>[Razem odliczenia od dochodu Pole p109 = ograniczDo(p109_subfield_1,p95-p97-p107) ]</p109_subfield_1>
       <p110_subfield_1>[Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Pole p110 = ograniczDo(p110_subfield_1,p94-p96-p106-p108) ]</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>[Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Pole p111 = ograniczDo(p111_subfield_1,p95-p97-p107-p109) ]</p111_subfield_1>
       <p114edek>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p114edek>
       <p116_subfield_1>[Odliczenia zmniejszające podstawię opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii Pole p116 = ograniczDo(p116_subfield_1,p114) ]</p116_subfield_1>
       <p117_subfield_1>[Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Pole p117 = ograniczDo(p117_subfield_1,p114-p116) ]</p117_subfield_1>
       <p120_subfield_1>[Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 1 ustawy Pole p120 = ograniczDo(p120_subfield_1,p119) ]</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>[Wartość nierozliczonych wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 3 ustawy, wykazana do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych w zeznaniu za rok poprzedni Pole p121 = ograniczDo(p121_subfield_1,p119-p120) ]</p121_subfield_1>
       <p121a>[Pole kwoty]</p121a>
       <p122>[Pole kwoty]</p122>
       <p123>[Pole kwoty]</p123>
       <p124>[Pole kwoty]</p124>
       <p125>[Pole kwoty]</p125>
       <p126>[Pole kwoty]</p126>
       <p127_subfield_1>[Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy Pole p127 = ograniczDo(p127_subfield_1,p119-p120-p121) ]</p127_subfield_1>
       <p128_subfield_1>[Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy, wykazana do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych w zeznaniu za rok poprzedni Pole p128 = ograniczDo(p128_subfield_1,p119-p120-p121-p127) ]</p128_subfield_1>
       <p128a>[Pole kwoty]</p128a>
       <p129>[Pole kwoty]</p129>
       <p132>[Pole kwoty]</p132>
       <p133>[Pole kwoty]</p133>
       <p134>[Pole tekstowe]</p134>
       <p135>[Pole kwoty]</p135>
       <p139b>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139b>
       <p139a>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139a>
       <p141_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p141_1>
       <p141_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p141_2>
       <p145_subfield_1>[Odliczenia od podatku Pole p145 = jezeli(p145_subfield_1>p144,p144,p145_subfield_1) ]</p145_subfield_1>
       <p147>[rok]</p147>
       <p148>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p148>
       <p149>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p149>
       <p150>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p152>
       <p153>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p153>
       <p154>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p154>
       <p155>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p155>
       <p156>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p158>
       <p159>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p159>
       <p160>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p162>
       <p163>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p163>
       <p164>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p164>
       <p165>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p167>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p167>
       <p168>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p168>
       <p169>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p169>
       <p170>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p170>
       <p171>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p171>
       <p172>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p172>
       <p173>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p173>
       <p174>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p174>
       <p175>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p175>
       <p176>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p176>
       <p177>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p177>
       <p178>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p178>
       <p179>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p179>
       <p180>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p180>
       <p181>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p181>
       <p182>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p182>
       <p183>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p183>
       <p184>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p184>
       <p185>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p185>
       <p186>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p186>
       <p187>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p187>
       <p188>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p188>
       <p189>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p189>
       <p190>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p190>
       <p191>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p191>
       <p192>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p192>
       <p193>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p193>
       <p194>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p194>
       <p195>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p195>
       <p196>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p196>
       <p197>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p197>
       <p198>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p198>
       <p199>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p199>
       <p200>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p200>
       <p201>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p201>
       <p202>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p202>
       <p203>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p203>
       <p204>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p204>
       <p205>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p205>
       <p206>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p206>
       <p207>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p207>
       <p208>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p208>
       <p209>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p209>
       <p210>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p210>
       <p211>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p211>
       <p212>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p212>
       <p213>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p213>
       <p214>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p214>
       <p215>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p215>
       <p216>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p216>
       <p217>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p217>
       <p218>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p218>
       <p219>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p219>
       <p220>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p220>
       <p221>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p221>
       <p222>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p222>
       <p223>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p223>
       <p224>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p224>
       <p225>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p225>
       <p227>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p227>
       <p228>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p228>
       <p229>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p229>
       <p230>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p230>
       <p231>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p231>
       <p233>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p233>
       <p234>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p234>
       <p235>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p235>
       <p236>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p236>
       <p237>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p237>
       <p239>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p239>
       <p240>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p240>
       <p241>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p241>
       <p242>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p242>
       <p243>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p243>
       <p247auto>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p247auto>
       <p249>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p249>
       <p250>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p250>
       <p251>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p251>
       <p252>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p252>
       <p253>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p253>
       <p254>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p254>
       <uwzglednij238>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</uwzglednij238>
       <p255>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p255>
       <p258>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p258>
       <p259>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p259>
       <p260>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p260>
       <p261>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p261>
       <p262>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p262>
       <p263>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p263>
       <p264>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p264>
       <p265>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p265>
       <p266>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p266>
       <p267>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p267>
       <p268>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p268>
       <p269>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p269>
       <p270>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p270>
       <p271>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p271>
       <p272>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p272>
       <p273>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p273>
       <p274>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p274>
       <p275>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p275>
       <p276>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p276>
       <p277>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p277>
       <p278>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p278>
       <p279>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p279>
       <p280>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p280>
       <p281>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p281>
       <p282>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p282>
       <p283>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p283>
       <p284>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p284>
       <p285>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p285>
       <p286>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p286>
       <p287>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p287>
       <p288>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p288>
       <p289>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p289>
       <p290>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p290>
       <p291>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p291>
       <p292>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p292>
       <p293>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p293>
       <p294>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p294>
       <p295>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p295>
       <p296>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p296>
       <p297>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p297>
       <p298>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p298>
       <p299>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p299>
       <p300>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p300>
       <p301>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p301>
       <p302>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p302>
       <p303>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p303>
       <p304>[Pole kwoty]</p304>
       <p305>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p305>
       <p306>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p306>
       <p307>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p307>
       <p308>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p308>
       <p309>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p309>
       <p310>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p310>
       <p311>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p311>
       <p312_>[Wartość wyboru w polu p312. Dostępne wartości: 1 2 ]</p312_>
       <p313_>[Wartość wyboru w polu p313. Dostępne wartości: 1 2 ]</p313_>
       <p314_>[Wartość wyboru w polu p314. Dostępne wartości: 1 2 ]</p314_>
       <p315_>[Wartość wyboru w polu p315. Dostępne wartości: 1 2 ]</p315_>
       <p316>[Pole kwoty]</p316>
       <p317_>[Wartość wyboru w polu p317. Dostępne wartości: 1 2 ]</p317_>
       <p318_>[Wartość wyboru w polu p318. Dostępne wartości: 1 2 ]</p318_>
       <p319>[pole wielowierszowe]</p319>
       <p320>[pole wielowierszowe]</p320>
       <p321>[pole wielowierszowe]</p321>
       <p322_subfield_0>[imię]</p322_subfield_0>
       <p322_subfield_1>[nazwisko]</p322_subfield_1>
       <p323>[Pole tekstowe]</p323>
       <p324>[Data wypełnienia]</p324>
       <p325>[Telefon]</p325>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-8 (31)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>27060697</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <RodzajPodatnika_>1</RodzajPodatnika_>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p8a_>1</p8a_>
       <p7_>1</p7_>
       <p9>Pełna nazwa testowa</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33_>1</p33_>
       <p34>100</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>100</p36>
       <rect962></rect962>
       <rect961></rect961>
       <p37_>1</p37_>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>100</p52>
       <p53>100</p53>
       <p54>100</p54>
       <p55>100</p55>
       <p56>100</p56>
       <p57>100</p57>
       <p58>100</p58>
       <p59>100</p59>
       <p62>100</p62>
       <p63>100</p63>
       <p64>100</p64>
       <p65>100</p65>
       <p66>100</p66>
       <p67>100</p67>
       <p68>100</p68>
       <p69>100</p69>
       <p70>300</p70>
       <p71>300</p71>
       <p72>100</p72>
       <p73>100</p73>
       <p74>100</p74>
       <p75>100</p75>
       <p82>100</p82>
       <p83>100</p83>
       <p88>100</p88>
       <p89>100</p89>
       <rect963></rect963>
       <p96>100</p96>
       <p97>100</p97>
       <p98>70</p98>
       <p99>70</p99>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>170</p102>
       <p103>170</p103>
       <p104_subfield_1>1</p104_subfield_1>
       <p105_subfield_1>1</p105_subfield_1>
       <p106_subfield_1>1</p106_subfield_1>
       <p107_subfield_1>1</p107_subfield_1>
       <p108_subfield_1>1</p108_subfield_1>
       <p109_subfield_1>1</p109_subfield_1>
       <p110_subfield_1>1</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>1</p111_subfield_1>
       <p114edek>1</p114edek>
       <p116_subfield_1>1</p116_subfield_1>
       <p117_subfield_1>1</p117_subfield_1>
       <p120_subfield_1>1</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>1</p121_subfield_1>
       <p121a>100</p121a>
       <p122>100</p122>
       <p123>100</p123>
       <p124>100</p124>
       <p125>100</p125>
       <p126>100</p126>
       <p127_subfield_1>1</p127_subfield_1>
       <p128_subfield_1>1</p128_subfield_1>
       <p128a>100</p128a>
       <p129>100</p129>
       <p132>100</p132>
       <p133>100</p133>
       <p134>50</p134>
       <p135>100</p135>
       <p139b>10</p139b>
       <p139a>10</p139a>
       <p141_1>10</p141_1>
       <p141_2>10</p141_2>
       <p145_subfield_1>1</p145_subfield_1>
       <p147></p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>1</p149>
       <p150>1</p150>
       <p151>1</p151>
       <p152>1</p152>
       <p153>1</p153>
       <p154>1</p154>
       <p155>1</p155>
       <p156>1</p156>
       <p157>1</p157>
       <p158>1</p158>
       <p159>1</p159>
       <p160>1</p160>
       <p161>1</p161>
       <p162>1</p162>
       <p163>1</p163>
       <p164>1</p164>
       <p165>1</p165>
       <p166>1</p166>
       <p167>1</p167>
       <p168>1</p168>
       <p169>1</p169>
       <p170>1</p170>
       <p171>1</p171>
       <p172>10</p172>
       <p173>1</p173>
       <p174>1</p174>
       <p175>1</p175>
       <p176>1</p176>
       <p177>1</p177>
       <p178>1</p178>
       <p179>1</p179>
       <p180>1</p180>
       <p181>1</p181>
       <p182>1</p182>
       <p183>1</p183>
       <p184>1</p184>
       <p185>1</p185>
       <p186>1</p186>
       <p187>1</p187>
       <p188>1</p188>
       <p189>1</p189>
       <p190>1</p190>
       <p191>1</p191>
       <p192>1</p192>
       <p193>1</p193>
       <p194>1</p194>
       <p195>1</p195>
       <p196>10</p196>
       <p197>1</p197>
       <p198>1</p198>
       <p199>1</p199>
       <p200>1</p200>
       <p201>1</p201>
       <p202>1</p202>
       <p203>1</p203>
       <p204>1</p204>
       <p205>1</p205>
       <p206>1</p206>
       <p207>1</p207>
       <p208>1</p208>
       <p209>1</p209>
       <p210>1</p210>
       <p211>1</p211>
       <p212>1</p212>
       <p213>1</p213>
       <p214>1</p214>
       <p215>1</p215>
       <p216>1</p216>
       <p217>1</p217>
       <p218>1</p218>
       <p219>1</p219>
       <p220>10</p220>
       <p221>1</p221>
       <p222>1</p222>
       <p223>1</p223>
       <p224>1</p224>
       <p225>1</p225>
       <p227>1</p227>
       <p228>1</p228>
       <p229>1</p229>
       <p230>1</p230>
       <p231>1</p231>
       <p233>1</p233>
       <p234>1</p234>
       <p235>1</p235>
       <p236>1</p236>
       <p237>1</p237>
       <p239>1</p239>
       <p240>1</p240>
       <p241>1</p241>
       <p242>1</p242>
       <p243>1</p243>
       <p247auto>1</p247auto>
       <p249>10</p249>
       <p250>40</p250>
       <p251>10</p251>
       <p252>10</p252>
       <p253>10</p253>
       <p254>10</p254>
       <uwzglednij238>1</uwzglednij238>
       <p255>10</p255>
       <p258>1</p258>
       <p259>1</p259>
       <p260>1</p260>
       <p261>1</p261>
       <p262>1</p262>
       <p263>1</p263>
       <p264>1</p264>
       <p265>1</p265>
       <p266>1</p266>
       <p267>1</p267>
       <p268>1</p268>
       <p269>1</p269>
       <p270>1</p270>
       <p271>1</p271>
       <p272>1</p272>
       <p273>1</p273>
       <p274>1</p274>
       <p275>1</p275>
       <p276>1</p276>
       <p277>1</p277>
       <p278>1</p278>
       <p279>1</p279>
       <p280>1</p280>
       <p281>1</p281>
       <p282>1</p282>
       <p283>1</p283>
       <p284>1</p284>
       <p285>1</p285>
       <p286>1</p286>
       <p287>1</p287>
       <p288>1</p288>
       <p289>1</p289>
       <p290>1</p290>
       <p291>1</p291>
       <p292>1</p292>
       <p293>1</p293>
       <p294>2</p294>
       <p295>2</p295>
       <p296>2</p296>
       <p297>2</p297>
       <p298>2</p298>
       <p299>2</p299>
       <p300>2</p300>
       <p301>2</p301>
       <p302>2</p302>
       <p303>2</p303>
       <p304>10</p304>
       <p305>0.5</p305>
       <p306>10</p306>
       <p307>10</p307>
       <p308>10</p308>
       <p309>10</p309>
       <p310>10</p310>
       <p311>10</p311>
       <p312_>1</p312_>
       <p313_>1</p313_>
       <p314_>1</p314_>
       <p315_>1</p315_>
       <p316>10</p316>
       <p317_>1</p317_>
       <p318_>1</p318_>
       <p319>to jest pole wielowierszowe</p319>
       <p320>to jest pole wielowierszowe</p320>
       <p321>to jest pole wielowierszowe</p321>
       <p322_subfield_0>Jan</p322_subfield_0>
       <p322_subfield_1>Kowalski</p322_subfield_1>
       <p323>test pola tekstowego</p323>
       <p324>30-10-2014</p324>
       <p325>500600400</p325>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>