Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CEIDG-1 (1.02) (archiwalny) Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758072</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p1_1_>
       <p1_2>[data]</p1_2>
       <p3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_0>
       <p3_2a_2>[Pole tekstowe]</p3_2a_2>
       <p3_1_K>[plec]</p3_1_K>
       <p3_2a_1_>[Wartość wyboru w polu p3_2a_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_2a_1_>
       <p3_1_M>[plec]</p3_1_M>
       <p3_2b_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_2b_2>
       <p3_2b_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_2b_1>
       <p3_3_1>[PESEL]</p3_3_1>
       <p3_4_1>[NIP]</p3_4_1>
       <p3_5_1>[REGON]</p3_5_1>
       <p3_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_3_2>
       <p3_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_4_2>
       <p3_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_2>
       <p3_6>[nazwisko]</p3_6>
       <p3_7>[pierwszeImie]</p3_7>
       <p3_8>[nazwiskoRodowe]</p3_8>
       <p3_9>[drugieImie]</p3_9>
       <p3_10>[imieOjca]</p3_10>
       <p3_11>[imieMatki]</p3_11>
       <p3_12>[miejsceUrodzenia]</p3_12>
       <p3_14_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_14_1>
       <p3_13>[dataUrodzenia]</p3_13>
       <p3_14_2>[Pole tekstowe]</p3_14_2>
       <p3_15_>[Wartość wyboru w polu p3_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_15_>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 ]</p3_1_>
       <p3_2_1>[data]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_2_3>[Pole tekstowe]</p3_2_3>
       <p4_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_0>
       <p4_1>[KodKraju]</p4_1>
       <p4_2>[Wojewodztwo]</p4_2>
       <p4_3>[Powiat]</p4_3>
       <p4_4>[Gmina]</p4_4>
       <p4_5>[Miejscowosc]</p4_5>
       <p4_6>[Ulica]</p4_6>
       <p4_7>[NrDomu]</p4_7>
       <p4_8>[NrLokalu]</p4_8>
       <p4_9>[KodPocztowy]</p4_9>
       <p4_10>[Poczta]</p4_10>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p5_0_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_0_1>
       <p5_0_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_0_2>
       <p5_1>[WojewodztwoZameldowanie]</p5_1>
       <p5_2>[PowiatZameldowanie]</p5_2>
       <p5_3>[GminaZameldowanie]</p5_3>
       <p5_4>[MiejscowoscZameldowanie]</p5_4>
       <p5_5>[UlicaZameldowanie]</p5_5>
       <p5_6>[NrDomuZameldowanie]</p5_6>
       <p5_7>[NrLokaluZameldowanie]</p5_7>
       <p5_8>[KodPocztowyZameldowanie]</p5_8>
       <p5_9>[PocztaZameldowanie]</p5_9>
       <p6_0_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_0_1>
       <p6_0_2>[nazwaPelna]</p6_0_2>
       <p6_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1_1>
       <p6_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_2>
       <p6_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_2_1>
       <p6_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_2>
       <p6_3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_0>
       <p6_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_1>
       <p6_3_2>[pkd1]</p6_3_2>
       <p6_3_2_1>[pkd2]</p6_3_2_1>
       <p6_3_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_2_2>
       <p6_3_3_1>[pkd3]</p6_3_3_1>
       <p6_3_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_3_2>
       <p6_3_4_1>[pkd4]</p6_3_4_1>
       <p6_3_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_4_2>
       <p6_3_5_1>[pkd5]</p6_3_5_1>
       <p6_3_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_5_2>
       <p6_3_6_1>[pkd6]</p6_3_6_1>
       <p6_3_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_6_2>
       <p6_3_7_1>[pkd7]</p6_3_7_1>
       <p6_3_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_7_2>
       <p6_3_8_1>[pkd8]</p6_3_8_1>
       <p6_3_8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_8_2>
       <p6_3_9_1>[pkd9]</p6_3_9_1>
       <p6_3_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_9_2>
       <p7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1>
       <p8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1>
       <p7_2>[nazwa]</p7_2>
       <p8_2>[dataRozpoczeciaDzial]</p8_2>
       <p9_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_0>
       <p9_1>[Telefon]</p9_1>
       <p9_2>[Mail]</p9_2>
       <p9_3>[Faks]</p9_3>
       <p9_4>[WWW]</p9_4>
       <p10_1_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_0>
       <p10_1_1>[WojewodztwoDzial]</p10_1_1>
       <p10_1_2>[PowiatDzial]</p10_1_2>
       <p10_1_3>[GminaDzial]</p10_1_3>
       <p10_1_4>[MiejscowoscDzial]</p10_1_4>
       <p10_1_5>[UlicaDzial]</p10_1_5>
       <p10_1_6>[NrDomuDzial]</p10_1_6>
       <p10_1_7>[NrLokaluDzial]</p10_1_7>
       <p10_1_8>[KodPocztowyDzial]</p10_1_8>
       <p10_1_9>[PocztaDzial]</p10_1_9>
       <p10_1_10>[Pole tekstowe]</p10_1_10>
       <p10_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_2_0>
       <p10_2_1>[Pole tekstowe]</p10_2_1>
       <p10_2_2>[WojewodztwoKor]</p10_2_2>
       <p10_2_3>[PowiatKor]</p10_2_3>
       <p10_2_4>[GminaKor]</p10_2_4>
       <p10_2_5>[MiejscowoscKor]</p10_2_5>
       <p10_2_6>[UlicaKor]</p10_2_6>
       <p10_2_7>[NrDomuKor]</p10_2_7>
       <p10_2_8>[NrLokaluKor]</p10_2_8>
       <p10_2_9>[KodPocztowyKor]</p10_2_9>
       <p10_2_10>[PocztaKor]</p10_2_10>
       <p10_2_11>[SkrytkaKor]</p10_2_11>
       <p11_1_1>[REGON]</p11_1_1>
       <p11_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_1_2>
       <p11_2>[nazwaPelna]</p11_2>
       <p11_3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_3_0>
       <p11_3_1>[KodKrajuDzial]</p11_3_1>
       <p11_3_2>[WojewodztwoDzial]</p11_3_2>
       <p11_3_3>[PowiatDzial]</p11_3_3>
       <p11_3_4>[GminaDzial]</p11_3_4>
       <p11_3_5>[MiejscowoscDzial]</p11_3_5>
       <p11_3_6>[UlicaDzial]</p11_3_6>
       <p11_3_7>[NrDomuDzial]</p11_3_7>
       <p11_3_8>[NrLokaluDzial]</p11_3_8>
       <p11_3_9>[KodPocztowyDzial]</p11_3_9>
       <p11_3_10>[PocztaDzial]</p11_3_10>
       <p11_3_12_>[Wartość wyboru w polu p11_3_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_3_12_>
       <p11_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_4_1>
       <p11_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_4_2>
       <p11_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_5_1>
       <p11_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_5_2>
       <p11_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_6_1>
       <p11_6_2>[dataRozpoczeciaDzial]</p11_6_2>
       <p11_7_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_7_0>
       <p11_7_1_>[Wartość wyboru w polu p11_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_7_1_>
       <p11_8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_1>
       <p11_8_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_1_1>
       <p11_8_1_2>[pkd1]</p11_8_1_2>
       <p11_8_2_1>[pkd2]</p11_8_2_1>
       <p11_8_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_2_2>
       <p11_8_3_1>[pkd3]</p11_8_3_1>
       <p11_8_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_3_2>
       <p11_8_4_1>[pkd4]</p11_8_4_1>
       <p11_8_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_4_2>
       <p11_8_5_1>[pkd5]</p11_8_5_1>
       <p11_8_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_5_2>
       <p11_8_6_1>[pkd6]</p11_8_6_1>
       <p11_8_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_6_2>
       <p11_8_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_7>
       <p12_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_0>
       <p12_1>[data]</p12_1>
       <p13a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13a>
       <p13_1_1>[Pole tekstowe]</p13_1_1>
       <p13_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_1_2>
       <p13_1_3a_>[Wartość wyboru w polu p13_1_3a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_3a_>
       <p13_1_3b_>[Wartość wyboru w polu p13_1_3b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_3b_>
       <p13_1_4a_>[Wartość wyboru w polu p13_1_4a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_4a_>
       <p13_1_4b_>[Wartość wyboru w polu p13_1_4b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_4b_>
       <p13_1_4c_>[Wartość wyboru w polu p13_1_4c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_4c_>
       <p13_1_5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p13_1_5_subfield_0>
       <p13_2_>[Wartość wyboru w polu p13_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_2_>
       <p14_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_0>
       <p14_1>[data]</p14_1>
       <p14_2>[data]</p14_2>
       <p14_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_3>
       <p15_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_0>
       <p15_1>[data]</p15_1>
       <p16_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_0>
       <p16_1>[data]</p16_1>
       <p17_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_0>
       <p17_1_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p17_1_1_subfield_0>
       <p17_1_2_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p17_1_2_subfield_0>
       <p17_2_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p17_2_subfield_0>
       <p18_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_0>
       <p18_1_>[Wartość wyboru w polu p18_1. Dostępne wartości: 4 1 2 3 ]</p18_1_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 4 1 2 3 2 ]</p18_>
       <p19_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_0>
       <p19_1_>[Wartość wyboru w polu p19_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p19_1_>
       <p20_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_0>
       <p20_1_>[Wartość wyboru w polu p20_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p20_1_>
       <p21_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_0>
       <p21_1>[nazwaPelna]</p21_1>
       <p21_2>[NIP]</p21_2>
       <p22a_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22a_0>
       <p22_0_>[Wartość wyboru w polu p22_0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p22_0_>
       <p22_1_1>[kraj]</p22_1_1>
       <p22_1_2>[województwo]</p22_1_2>
       <p22_1_3>[powiat]</p22_1_3>
       <p22_1_4>[gmina]</p22_1_4>
       <p22_1_5>[miejscowość]</p22_1_5>
       <p22_1_6>[Pole tekstowe]</p22_1_6>
       <p22_1_7>[Pole tekstowe]</p22_1_7>
       <p22_1_8>[Pole tekstowe]</p22_1_8>
       <p22_1_9>[miejscowość]</p22_1_9>
       <p22_1_10>[Pole tekstowe]</p22_1_10>
       <p23_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_0>
       <p23_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_1>
       <p24_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_0>
       <p24_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_1>
       <p25_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25_0>
       <p25_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25_1>
       <p26_0_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_0_1>
       <p26_0_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_0_2>
       <p26_3>[data]</p26_3>
       <p26_1>[NIP]</p26_1>
       <p26_2>[REGON]</p26_2>
       <p26_4>[data]</p26_4>
       <p26_5>[data]</p26_5>
       <p26_6>[data]</p26_6>
       <p26_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_7>
       <p27_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_0>
       <p27_1_>[Wartość wyboru w polu p27_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_1_>
       <p27_2>[data]</p27_2>
       <p28_1_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_1_0>
       <p28_1_1>[KrajBanku]</p28_1_1>
       <p28_1_2>[NazwaBanku]</p28_1_2>
       <p28_1_3>[PosiadaczRachunku]</p28_1_3>
       <p28_1_4>[Rachunek]</p28_1_4>
       <p28_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_1_5>
       <p28_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_1_6>
       <p28_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_1_7>
       <p28_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_2_0>
       <p28_2_1>[KrajBanku]</p28_2_1>
       <p28_2_2>[NazwaBanku]</p28_2_2>
       <p28_2_3>[PosiadaczRachunku]</p28_2_3>
       <p28_2_4>[Rachunek]</p28_2_4>
       <p28_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_2_5>
       <p29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29>
       <p29_3_>[Wartość wyboru w polu p29_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_3_>
       <p29_1>[kraj]</p29_1>
       <p29_2>[Pole tekstowe]</p29_2>
       <p29_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_4>
       <p30_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_0>
       <p30_1a_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_1a_0>
       <p30_1a_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_1a_1>
       <p30_1a_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_1a_2>
       <p30_1_1>[nazwaPelna]</p30_1_1>
       <p30_1_2>[pierwszeImie]</p30_1_2>
       <p30_1_3>[nazwisko]</p30_1_3>
       <p30_1_4_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p30_1_4_1_subfield_>
       <p30_1_4_1_subfield_1>[KRS]</p30_1_4_1_subfield_1>
       <p30_1_4_1_subfield_2>[PESEL]</p30_1_4_1_subfield_2>
       <p30_1_5>[dataUrodzenia]</p30_1_5>
       <p30_1_6>[NIP]</p30_1_6>
       <p30_1_7>[obywatelstwo]</p30_1_7>
       <p30_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_2_0>
       <p30_2_1>[KodKraju]</p30_2_1>
       <p30_2_2>[Wojewodztwo]</p30_2_2>
       <p30_2_3>[Powiat]</p30_2_3>
       <p30_2_4>[Gmina]</p30_2_4>
       <p30_2_5>[Miejscowosc]</p30_2_5>
       <p30_2_6>[Ulica]</p30_2_6>
       <p30_2_7>[NrDomu]</p30_2_7>
       <p30_2_8>[NrLokalu]</p30_2_8>
       <p30_2_9>[KodPocztowy]</p30_2_9>
       <p30_2_10>[Poczta]</p30_2_10>
       <p30_2_11>[Pole tekstowe]</p30_2_11>
       <p30_3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_3_0>
       <p30_3_1>[WojewodztwoKor]</p30_3_1>
       <p30_3_2>[PowiatKor]</p30_3_2>
       <p30_3_3>[GminaKor]</p30_3_3>
       <p30_3_4>[MiejscowoscKor]</p30_3_4>
       <p30_3_5>[UlicaKor]</p30_3_5>
       <p30_3_6>[NrDomuKor]</p30_3_6>
       <p30_3_7>[NrLokaluKor]</p30_3_7>
       <p30_3_8>[KodPocztowyKor]</p30_3_8>
       <p30_3_9>[PocztaKor]</p30_3_9>
       <p30_3_10>[SkrytkaKor]</p30_3_10>
       <p30_3_11>[Mail]</p30_3_11>
       <p30_3_12>[WWW]</p30_3_12>
       <p30_3_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_3_13>
       <p30_4_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_4_0>
       <p30_4_1>[pole wielowierszowe]</p30_4_1>
       <p30_4_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_4_2_1>
       <p30_4_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_4_2_2>
       <p30_4_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_4_2_3>
       <p30_4_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_4_2_4>
       <p30_4_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_4_2_5>
       <p31_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_1>
       <p31_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_2>
       <p31_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_3>
       <p31_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_4>
       <p31_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_5>
       <p31_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_6>
       <p32_1>[Miejscowość wypełnienia]</p32_1>
       <p32_2>[Data wypełnienia]</p32_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-1 (1.02)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758072</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2>30-10-1990</p1_2>
       <p3_0>1</p3_0>
       <p3_2a_2>test pola tekstowego</p3_2a_2>
       <p3_1_K>M</p3_1_K>
       <p3_2a_1_>1</p3_2a_1_>
       <p3_1_M>M</p3_1_M>
       <p3_2b_2>NR-4321</p3_2b_2>
       <p3_2b_1>1</p3_2b_1>
       <p3_3_1>23050608219</p3_3_1>
       <p3_4_1>8875155741</p3_4_1>
       <p3_5_1>773461194</p3_5_1>
       <p3_3_2>1</p3_3_2>
       <p3_4_2>1</p3_4_2>
       <p3_5_2>1</p3_5_2>
       <p3_6>Kowalski</p3_6>
       <p3_7>Jan</p3_7>
       <p3_8>Kowalski</p3_8>
       <p3_9>Stefan</p3_9>
       <p3_10>Stefan</p3_10>
       <p3_11>Danuta</p3_11>
       <p3_12>Poznań</p3_12>
       <p3_14_1>1</p3_14_1>
       <p3_13>30-10-1985</p3_13>
       <p3_14_2>test pola tekstowego</p3_14_2>
       <p3_15_>1</p3_15_>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2_1>30-10-1990</p3_2_1>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_2_3>test pola tekstowego</p3_2_3>
       <p4_0>1</p4_0>
       <p4_1>PL</p4_1>
       <p4_2>wielkopolskie</p4_2>
       <p4_3>poznański</p4_3>
       <p4_4>Poznań</p4_4>
       <p4_5>Poznań</p4_5>
       <p4_6>Strzelecka</p4_6>
       <p4_7>1</p4_7>
       <p4_8>1</p4_8>
       <p4_9>61-155</p4_9>
       <p4_10>Poznań</p4_10>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p5_0_1>1</p5_0_1>
       <p5_0_2>1</p5_0_2>
       <p5_1>wielkopolskie</p5_1>
       <p5_2>poznański</p5_2>
       <p5_3>Poznań</p5_3>
       <p5_4>Poznań</p5_4>
       <p5_5>Półwiejska</p5_5>
       <p5_6>1</p5_6>
       <p5_7>1</p5_7>
       <p5_8>61-155</p5_8>
       <p5_9>Poznań</p5_9>
       <p6_0_1>1</p6_0_1>
       <p6_0_2>Pełna nazwa testowa</p6_0_2>
       <p6_1_1>1</p6_1_1>
       <p6_1_2>10</p6_1_2>
       <p6_2_1>1</p6_2_1>
       <p6_2_2>10</p6_2_2>
       <p6_3_0>1</p6_3_0>
       <p6_3_1>1</p6_3_1>
       <p6_3_2>01.11.Z</p6_3_2>
       <p6_3_2_1>01.12.Z</p6_3_2_1>
       <p6_3_2_2>1</p6_3_2_2>
       <p6_3_3_1>01.13.Z</p6_3_3_1>
       <p6_3_3_2>1</p6_3_3_2>
       <p6_3_4_1>01.14.Z</p6_3_4_1>
       <p6_3_4_2>1</p6_3_4_2>
       <p6_3_5_1>01.15.Z</p6_3_5_1>
       <p6_3_5_2>1</p6_3_5_2>
       <p6_3_6_1>01.16.Z</p6_3_6_1>
       <p6_3_6_2>1</p6_3_6_2>
       <p6_3_7_1>01.17.Z</p6_3_7_1>
       <p6_3_7_2>1</p6_3_7_2>
       <p6_3_8_1>01.18.Z</p6_3_8_1>
       <p6_3_8_2>1</p6_3_8_2>
       <p6_3_9_1>01.19.Z</p6_3_9_1>
       <p6_3_9_2>1</p6_3_9_2>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p7_2>nazwa testowa</p7_2>
       <p8_2>30-10-1990</p8_2>
       <p9_0>1</p9_0>
       <p9_1>500600400</p9_1>
       <p9_2>test@test.pl</p9_2>
       <p9_3></p9_3>
       <p9_4></p9_4>
       <p10_1_0>1</p10_1_0>
       <p10_1_1>wielkopolskie</p10_1_1>
       <p10_1_2>poznański</p10_1_2>
       <p10_1_3>Poznań</p10_1_3>
       <p10_1_4>Poznań</p10_1_4>
       <p10_1_5>Półwiejska</p10_1_5>
       <p10_1_6>1</p10_1_6>
       <p10_1_7>1</p10_1_7>
       <p10_1_8>61-155</p10_1_8>
       <p10_1_9>Poznań</p10_1_9>
       <p10_1_10>test pola tekstowego</p10_1_10>
       <p10_2_0>1</p10_2_0>
       <p10_2_1>test pola tekstowego</p10_2_1>
       <p10_2_2>wielkopolskie</p10_2_2>
       <p10_2_3>poznański</p10_2_3>
       <p10_2_4>Poznań</p10_2_4>
       <p10_2_5>Poznań</p10_2_5>
       <p10_2_6>Półwiejska</p10_2_6>
       <p10_2_7>1</p10_2_7>
       <p10_2_8>1</p10_2_8>
       <p10_2_9>61-155</p10_2_9>
       <p10_2_10>Poznań</p10_2_10>
       <p10_2_11>111</p10_2_11>
       <p11_1_1>773461194</p11_1_1>
       <p11_1_2>1</p11_1_2>
       <p11_2>Pełna nazwa testowa</p11_2>
       <p11_3_0>1</p11_3_0>
       <p11_3_1>PL</p11_3_1>
       <p11_3_2>wielkopolskie</p11_3_2>
       <p11_3_3>poznański</p11_3_3>
       <p11_3_4>Poznań</p11_3_4>
       <p11_3_5>Poznań</p11_3_5>
       <p11_3_6>Półwiejska</p11_3_6>
       <p11_3_7>1</p11_3_7>
       <p11_3_8>1</p11_3_8>
       <p11_3_9>61-155</p11_3_9>
       <p11_3_10>Poznań</p11_3_10>
       <p11_3_12_>1</p11_3_12_>
       <p11_4_1>1</p11_4_1>
       <p11_4_2>10</p11_4_2>
       <p11_5_1>1</p11_5_1>
       <p11_5_2>10</p11_5_2>
       <p11_6_1>1</p11_6_1>
       <p11_6_2>30-10-1990</p11_6_2>
       <p11_7_0>1</p11_7_0>
       <p11_7_1_>1</p11_7_1_>
       <p11_8_1>1</p11_8_1>
       <p11_8_1_1>1</p11_8_1_1>
       <p11_8_1_2>01.11.Z</p11_8_1_2>
       <p11_8_2_1>01.12.Z</p11_8_2_1>
       <p11_8_2_2>1</p11_8_2_2>
       <p11_8_3_1>01.13.Z</p11_8_3_1>
       <p11_8_3_2>1</p11_8_3_2>
       <p11_8_4_1>01.14.Z</p11_8_4_1>
       <p11_8_4_2>1</p11_8_4_2>
       <p11_8_5_1>01.15.Z</p11_8_5_1>
       <p11_8_5_2>1</p11_8_5_2>
       <p11_8_6_1>01.16.Z</p11_8_6_1>
       <p11_8_6_2>1</p11_8_6_2>
       <p11_8_7>1</p11_8_7>
       <p12_0>1</p12_0>
       <p12_1>30-10-1990</p12_1>
       <p13a>1</p13a>
       <p13_1_1>test pola tekstowego</p13_1_1>
       <p13_1_2>1</p13_1_2>
       <p13_1_3a_>1</p13_1_3a_>
       <p13_1_3b_>1</p13_1_3b_>
       <p13_1_4a_>1</p13_1_4a_>
       <p13_1_4b_>1</p13_1_4b_>
       <p13_1_4c_>1</p13_1_4c_>
       <p13_1_5_subfield_0>3022</p13_1_5_subfield_0>
       <p13_2_>1</p13_2_>
       <p14_0>1</p14_0>
       <p14_1>30-10-1990</p14_1>
       <p14_2>30-10-1990</p14_2>
       <p14_3>1</p14_3>
       <p15_0>1</p15_0>
       <p15_1>30-10-1990</p15_1>
       <p16_0>1</p16_0>
       <p16_1>30-10-1990</p16_1>
       <p17_0>1</p17_0>
       <p17_1_1_subfield_0>3022</p17_1_1_subfield_0>
       <p17_1_2_subfield_0>3022</p17_1_2_subfield_0>
       <p17_2_subfield_0>3022</p17_2_subfield_0>
       <p18_0>1</p18_0>
       <p18_1_>1</p18_1_>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_0>1</p19_0>
       <p19_1_>1</p19_1_>
       <p20_0>1</p20_0>
       <p20_1_>1</p20_1_>
       <p21_0>1</p21_0>
       <p21_1>Pełna nazwa testowa</p21_1>
       <p21_2>8875155741</p21_2>
       <p22a_0>1</p22a_0>
       <p22_0_>1</p22_0_>
       <p22_1_1>PL</p22_1_1>
       <p22_1_2>wielkopolskie</p22_1_2>
       <p22_1_3>poznański</p22_1_3>
       <p22_1_4>Poznań</p22_1_4>
       <p22_1_5>Poznań</p22_1_5>
       <p22_1_6>test pola tekstowego</p22_1_6>
       <p22_1_7>test pola tekstowego</p22_1_7>
       <p22_1_8>test pola tekstowego</p22_1_8>
       <p22_1_9>Poznań</p22_1_9>
       <p22_1_10>test pola tekstowego</p22_1_10>
       <p23_0>1</p23_0>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p24_0>1</p24_0>
       <p24_1>1</p24_1>
       <p25_0>1</p25_0>
       <p25_1>1</p25_1>
       <p26_0_1>1</p26_0_1>
       <p26_0_2>1</p26_0_2>
       <p26_3>30-10-1990</p26_3>
       <p26_1>8875155741</p26_1>
       <p26_2>773461194</p26_2>
       <p26_4>30-10-1990</p26_4>
       <p26_5>30-10-1990</p26_5>
       <p26_6>30-10-1990</p26_6>
       <p26_7>1</p26_7>
       <p27_0>1</p27_0>
       <p27_1_>1</p27_1_>
       <p27_2>30-10-1990</p27_2>
       <p28_1_0>1</p28_1_0>
       <p28_1_1>Polska</p28_1_1>
       <p28_1_2>Bank Zachodni WBK</p28_1_2>
       <p28_1_3>Jan Nowak</p28_1_3>
       <p28_1_4>453054504926965134154839080720</p28_1_4>
       <p28_1_5>1</p28_1_5>
       <p28_1_6>1</p28_1_6>
       <p28_1_7>1</p28_1_7>
       <p28_2_0>1</p28_2_0>
       <p28_2_1>Polska</p28_2_1>
       <p28_2_2>Bank Zachodni WBK</p28_2_2>
       <p28_2_3>Jan Nowak</p28_2_3>
       <p28_2_4>453054504926965134154839080720</p28_2_4>
       <p28_2_5>1</p28_2_5>
       <p29>1</p29>
       <p29_3_>1</p29_3_>
       <p29_1>PL</p29_1>
       <p29_2>test pola tekstowego</p29_2>
       <p29_4>1</p29_4>
       <p30_0>1</p30_0>
       <p30_1a_0>1</p30_1a_0>
       <p30_1a_1>1</p30_1a_1>
       <p30_1a_2>1</p30_1a_2>
       <p30_1_1>Pełna nazwa testowa</p30_1_1>
       <p30_1_2>Jan</p30_1_2>
       <p30_1_3>Kowalski</p30_1_3>
       <p30_1_4_1_subfield_>2</p30_1_4_1_subfield_>
       <p30_1_4_1_subfield_1>12345</p30_1_4_1_subfield_1>
       <p30_1_4_1_subfield_2>23050608219</p30_1_4_1_subfield_2>
       <p30_1_5>30-10-1985</p30_1_5>
       <p30_1_6>8875155741</p30_1_6>
       <p30_1_7>polskie</p30_1_7>
       <p30_2_0>1</p30_2_0>
       <p30_2_1>PL</p30_2_1>
       <p30_2_2>wielkopolskie</p30_2_2>
       <p30_2_3>poznański</p30_2_3>
       <p30_2_4>Poznań</p30_2_4>
       <p30_2_5>Poznań</p30_2_5>
       <p30_2_6>Strzelecka</p30_2_6>
       <p30_2_7>1</p30_2_7>
       <p30_2_8>1</p30_2_8>
       <p30_2_9>61-155</p30_2_9>
       <p30_2_10>Poznań</p30_2_10>
       <p30_2_11>test pola tekstowego</p30_2_11>
       <p30_3_0>1</p30_3_0>
       <p30_3_1>wielkopolskie</p30_3_1>
       <p30_3_2>poznański</p30_3_2>
       <p30_3_3>Poznań</p30_3_3>
       <p30_3_4>Poznań</p30_3_4>
       <p30_3_5>Półwiejska</p30_3_5>
       <p30_3_6>1</p30_3_6>
       <p30_3_7>1</p30_3_7>
       <p30_3_8>61-155</p30_3_8>
       <p30_3_9>Poznań</p30_3_9>
       <p30_3_10>111</p30_3_10>
       <p30_3_11>test@test.pl</p30_3_11>
       <p30_3_12></p30_3_12>
       <p30_3_13>1</p30_3_13>
       <p30_4_0>1</p30_4_0>
       <p30_4_1>to jest pole wielowierszowe</p30_4_1>
       <p30_4_2_1>1</p30_4_2_1>
       <p30_4_2_2>1</p30_4_2_2>
       <p30_4_2_3>1</p30_4_2_3>
       <p30_4_2_4>1</p30_4_2_4>
       <p30_4_2_5>1</p30_4_2_5>
       <p31_1>10</p31_1>
       <p31_2>10</p31_2>
       <p31_3>10</p31_3>
       <p31_4>10</p31_4>
       <p31_5>10</p31_5>
       <p31_6>10</p31_6>
       <p32_1>Poznań</p32_1>
       <p32_2>30-10-2014</p32_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>