Pola formularza

Formularz: OZ Oświadczenie zleceniobiorcyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>27582794</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_4>[nazwa pełna]</p1_subfield_4>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_3>[drugie imię]</p1_subfield_3>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4>[nazwiskoRodowe]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Miejscowosc]</p7>
       <p8>[KodPocztowy]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16>[Telefon]</p16>
       <p17_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p17_subfield_0>
       <p18>1:Dolnośląski / 2:Kujawsko-Pomorski / 3:Lubelski / 4:Lubuski / 5:Łódzki / 6:Małopolski / 7:Mazowiecki / 8:Opolski / 9:Podkarpacki / 10:Podlaski / 11:Pomorski / 12:Śląski / 13:Świętokrzyski / 14:Warmińsko-Mazurski / 15:Wielkopolski / 16:Zachodniopomorski</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 ]</p29_>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p31_>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36_subfield_0>[imię]</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>[nazwisko]</p36_subfield_1>
       <p37>[NazwaBankuSplitPayment]</p37>
       <p38>[Rachunek]</p38>
       <p41>[Data wypełnienia]</p41>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>27582794</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_4>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_3>Stefan</p1_subfield_3>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>61-155</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>500600400</p16>
       <p17_subfield_0>3022</p17_subfield_0>
       <p18>1</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <p31_>1</p31_>
       <p31>1</p31>
       <p32_>1</p32_>
       <p33>1</p33>
       <p34_>1</p34_>
       <p35_>1</p35_>
       <p36_subfield_0>Jan</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>Kowalski</p36_subfield_1>
       <p37></p37>
       <p38>453054504926965134154839080720</p38>
       <p41>30-10-2014</p41>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>