Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RCA (archiwalny) Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758296</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_2>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3>[PESEL]</p2_3>
       <p2_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_4>
       <p2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_5>
       <p2_6>[nazwa]</p2_6>
       <p2_7>[nazwisko]</p2_7>
       <p2_8>[pierwszeImie]</p2_8>
       <p2_9>[dataUrodzenia]</p2_9>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2>[pierwszeImie]</p3_2>
       <p3_3>: / P:P / 1:1 / 2:2</p3_3>
       <p3b_1>[KodZUS]</p3b_1>
       <p3b_2>: / 1:1 / 2:2 / 3:3</p3b_2>
       <p3b_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3b_3_1>
       <p3b_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3b_3_2>
       <p3b_4>[Pole kwoty]</p3b_4>
       <p3b_5>[Pole kwoty]</p3b_5>
       <p3b_6>[Pole kwoty]</p3b_6>
       <p3b_7>[Pole kwoty]</p3b_7>
       <p3b_8>[Pole kwoty]</p3b_8>
       <p3b_9>[Pole kwoty]</p3b_9>
       <p3b_10>[Pole kwoty]</p3b_10>
       <p3b_11>[Pole kwoty]</p3b_11>
       <p3b_12>[Pole kwoty]</p3b_12>
       <p3b_13>[Pole kwoty]</p3b_13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p3c_1>[Pole kwoty]</p3c_1>
       <p3c_2>[Pole kwoty]</p3c_2>
       <p3c_3>[Pole kwoty]</p3c_3>
       <p4a_1>[nazwisko]</p4a_1>
       <p4a_2>[pierwszeImie]</p4a_2>
       <p4a_3>: / P:P / 1:1 / 2:2</p4a_3>
       <p4b_1_1>[KodZUS]</p4b_1_1>
       <p4b_2>: / 1:1 / 2:2 / 3:3</p4b_2>
       <p4b_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4b_3_1>
       <p4b_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4b_3_2>
       <p4b_4>[Pole kwoty]</p4b_4>
       <p4b_5>[Pole kwoty]</p4b_5>
       <p4b_6>[Pole kwoty]</p4b_6>
       <p4b_7>[Pole kwoty]</p4b_7>
       <p4b_8>[Pole kwoty]</p4b_8>
       <p4b_9>[Pole kwoty]</p4b_9>
       <p4b_10>[Pole kwoty]</p4b_10>
       <p4b_11>[Pole kwoty]</p4b_11>
       <p4b_12>[Pole kwoty]</p4b_12>
       <p4b_13>[Pole kwoty]</p4b_13>
       <p4b_14>[Pole kwoty]</p4b_14>
       <p4c_1>[Pole kwoty]</p4c_1>
       <p4c_2>[Pole kwoty]</p4c_2>
       <p4c_3>[Pole kwoty]</p4c_3>
       <p5a_1>[nazwisko]</p5a_1>
       <p5a_2>[pierwszeImie]</p5a_2>
       <p5a_3>: / P:P / 1:1 / 2:2</p5a_3>
       <p5a_4>[Pole tekstowe]</p5a_4>
       <p5b_1>[KodZUS]</p5b_1>
       <p5b_2>: / 1:1 / 2:2 / 3:3</p5b_2>
       <p3b_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3b_3>
       <p3b_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3b_3_4>
       <p5b_4>[Pole kwoty]</p5b_4>
       <p5b_5>[Pole kwoty]</p5b_5>
       <p5b_6>[Pole kwoty]</p5b_6>
       <p5b_7>[Pole kwoty]</p5b_7>
       <p5b_8>[Pole kwoty]</p5b_8>
       <p5b_9>[Pole kwoty]</p5b_9>
       <p5b_10>[Pole kwoty]</p5b_10>
       <p5b_11>[Pole kwoty]</p5b_11>
       <p5b_12>[Pole kwoty]</p5b_12>
       <p5b_13>[Pole kwoty]</p5b_13>
       <p5b_14>[Pole kwoty]</p5b_14>
       <p5c_1>[Pole kwoty]</p5c_1>
       <p5c_2>[Pole kwoty]</p5c_2>
       <p5c_3>[Pole kwoty]</p5c_3>
       <p6a_1>[nazwisko]</p6a_1>
       <p6a_2>[pierwszeImie]</p6a_2>
       <p6a_3>: / P:P / 1:1 / 2:2</p6a_3>
       <p6a_4>[Pole tekstowe]</p6a_4>
       <p6b_1>[KodZUS]</p6b_1>
       <p6b_2>: / 1:1 / 2:2 / 3:3</p6b_2>
       <p6b_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6b_3_1>
       <p6b_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6b_3_2>
       <p6b_4>[Pole kwoty]</p6b_4>
       <p6b_5>[Pole kwoty]</p6b_5>
       <p6b_6>[Pole kwoty]</p6b_6>
       <p6b_7>[Pole kwoty]</p6b_7>
       <p6b_8>[Pole kwoty]</p6b_8>
       <p6b_9>[Pole kwoty]</p6b_9>
       <p6b_10>[Pole kwoty]</p6b_10>
       <p6b_11>[Pole kwoty]</p6b_11>
       <p6b_12>[Pole kwoty]</p6b_12>
       <p6b_13>[Pole kwoty]</p6b_13>
       <p6b_14>[Pole kwoty]</p6b_14>
       <p6c_1>[Pole kwoty]</p6c_1>
       <p6c_2>[Pole kwoty]</p6c_2>
       <p6c_3>[Pole kwoty]</p6c_3>
       <p7_1>[Data wypełnienia]</p7_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RCA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758296</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1>test pola tekstowego</p1_1_1>
       <p1_1_2>10</p1_1_2>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3>23050608219</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>nr-test</p2_5>
       <p2_6>nazwa testowa</p2_6>
       <p2_7>Kowalski</p2_7>
       <p2_8>Jan</p2_8>
       <p2_9>30-10-1985</p2_9>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>Jan</p3_2>
       <p3_3></p3_3>
       <p3b_1>2</p3b_1>
       <p3b_2></p3b_2>
       <p3b_3_1>3</p3b_3_1>
       <p3b_3_2>3</p3b_3_2>
       <p3b_4>1</p3b_4>
       <p3b_5>2</p3b_5>
       <p3b_6>3</p3b_6>
       <p3b_7>1</p3b_7>
       <p3b_8>2</p3b_8>
       <p3b_9>3</p3b_9>
       <p3b_10>3</p3b_10>
       <p3b_11>1</p3b_11>
       <p3b_12>2</p3b_12>
       <p3b_13>2</p3b_13>
       <p14>2</p14>
       <p3c_1>2</p3c_1>
       <p3c_2>2</p3c_2>
       <p3c_3>2</p3c_3>
       <p4a_1>Kowalski</p4a_1>
       <p4a_2>Jan</p4a_2>
       <p4a_3></p4a_3>
       <p4b_1_1>2</p4b_1_1>
       <p4b_2></p4b_2>
       <p4b_3_1>3</p4b_3_1>
       <p4b_3_2>3</p4b_3_2>
       <p4b_4>1</p4b_4>
       <p4b_5>2</p4b_5>
       <p4b_6>3</p4b_6>
       <p4b_7>1</p4b_7>
       <p4b_8>2</p4b_8>
       <p4b_9>3</p4b_9>
       <p4b_10>3</p4b_10>
       <p4b_11>1</p4b_11>
       <p4b_12>2</p4b_12>
       <p4b_13>2</p4b_13>
       <p4b_14>2</p4b_14>
       <p4c_1>2</p4c_1>
       <p4c_2>2</p4c_2>
       <p4c_3>2</p4c_3>
       <p5a_1>Kowalski</p5a_1>
       <p5a_2>Jan</p5a_2>
       <p5a_3></p5a_3>
       <p5a_4>test pola tekstowego</p5a_4>
       <p5b_1>2</p5b_1>
       <p5b_2></p5b_2>
       <p3b_3>3</p3b_3>
       <p3b_3_4>3</p3b_3_4>
       <p5b_4>1</p5b_4>
       <p5b_5>2</p5b_5>
       <p5b_6>3</p5b_6>
       <p5b_7>1</p5b_7>
       <p5b_8>2</p5b_8>
       <p5b_9>3</p5b_9>
       <p5b_10>3</p5b_10>
       <p5b_11>1</p5b_11>
       <p5b_12>2</p5b_12>
       <p5b_13>2</p5b_13>
       <p5b_14>2</p5b_14>
       <p5c_1>2</p5c_1>
       <p5c_2>2</p5c_2>
       <p5c_3>2</p5c_3>
       <p6a_1>Kowalski</p6a_1>
       <p6a_2>Jan</p6a_2>
       <p6a_3></p6a_3>
       <p6a_4>test pola tekstowego</p6a_4>
       <p6b_1>2</p6b_1>
       <p6b_2></p6b_2>
       <p6b_3_1>3</p6b_3_1>
       <p6b_3_2>3</p6b_3_2>
       <p6b_4>1</p6b_4>
       <p6b_5>2</p6b_5>
       <p6b_6>3</p6b_6>
       <p6b_7>1</p6b_7>
       <p6b_8>2</p6b_8>
       <p6b_9>3</p6b_9>
       <p6b_10>3</p6b_10>
       <p6b_11>1</p6b_11>
       <p6b_12>2</p6b_12>
       <p6b_13>2</p6b_13>
       <p6b_14>2</p6b_14>
       <p6c_1>2</p6c_1>
       <p6c_2>2</p6c_2>
       <p6c_3>2</p6c_3>
       <p7_1>2</p7_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>