Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-UE/A (3) (archiwalny) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761294</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p6>[Rok na druku]</p6>
       <p7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[REGON]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <pba1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba1>
       <pbb1>[Pole tekstowe]</pbb1>
       <pbc1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc1>
       <pbd1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd1>
       <pba2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba2>
       <pbb2>[Pole tekstowe]</pbb2>
       <pbc2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc2>
       <pbd2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd2>
       <pba3> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba3>
       <pbb3>[Pole tekstowe]</pbb3>
       <pbc3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc3>
       <pbd3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd3>
       <pba4> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba4>
       <pbb4>[Pole tekstowe]</pbb4>
       <pbc4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc4>
       <pbd4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd4>
       <pba5> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba5>
       <pbb5>[Pole tekstowe]</pbb5>
       <pbc5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc5>
       <pbd5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd5>
       <pba6> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba6>
       <pbb6>[Pole tekstowe]</pbb6>
       <pbc6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc6>
       <pbd6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd6>
       <pba7> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba7>
       <pbb7>[Pole tekstowe]</pbb7>
       <pbc7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc7>
       <pbd7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd7>
       <pba8> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba8>
       <pbb8>[Pole tekstowe]</pbb8>
       <pbc8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc8>
       <pbd8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd8>
       <pba9> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba9>
       <pbb9>[Pole tekstowe]</pbb9>
       <pbc9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc9>
       <pbd9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd9>
       <pba10> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba10>
       <pbb10>[Pole tekstowe]</pbb10>
       <pbc10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc10>
       <pbd10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd10>
       <pba11> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba11>
       <pbb11>[Pole tekstowe]</pbb11>
       <pbc11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc11>
       <pbd11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd11>
       <pba12> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba12>
       <pbb12>[Pole tekstowe]</pbb12>
       <pbc12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc12>
       <pbd12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd12>
       <pba13> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba13>
       <pbb13>[Pole tekstowe]</pbb13>
       <pbc13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc13>
       <pbd13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd13>
       <pba14> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba14>
       <pbb14>[Pole tekstowe]</pbb14>
       <pbc14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc14>
       <pbd14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd14>
       <pba15> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba15>
       <pbb15>[Pole tekstowe]</pbb15>
       <pbc15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc15>
       <pbd15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd15>
       <pba16> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba16>
       <pbb16>[Pole tekstowe]</pbb16>
       <pbc16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc16>
       <pbd16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd16>
       <pba17> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba17>
       <pbb17>[Pole tekstowe]</pbb17>
       <pbc17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc17>
       <pbd17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd17>
       <pba18> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba18>
       <pbb18>[Pole tekstowe]</pbb18>
       <pbc18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc18>
       <pbd18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd18>
       <pba19> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba19>
       <pbb19>[Pole tekstowe]</pbb19>
       <pbc19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc19>
       <pbd19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd19>
       <pba20> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba20>
       <pbb20>[Pole tekstowe]</pbb20>
       <pbc20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc20>
       <pbd20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd20>
       <pba21> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba21>
       <pbb21>[Pole tekstowe]</pbb21>
       <pbc21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc21>
       <pbd21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd21>
       <pba22> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba22>
       <pbb22>[Pole tekstowe]</pbb22>
       <pbc22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc22>
       <pbd22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd22>
       <pba23> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba23>
       <pbb23>[Pole tekstowe]</pbb23>
       <pbc23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc23>
       <pbd23>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd23>
       <pba24> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba24>
       <pbb24>[Pole tekstowe]</pbb24>
       <pbc24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc24>
       <pbd24>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd24>
       <pba25> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba25>
       <pbb25>[Pole tekstowe]</pbb25>
       <pbc25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc25>
       <pbd25>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd25>
       <pba26> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba26>
       <pbb26>[Pole tekstowe]</pbb26>
       <pbc26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc26>
       <pbd26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd26>
       <pba27> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba27>
       <pbb27>[Pole tekstowe]</pbb27>
       <pbc27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc27>
       <pbd27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd27>
       <pba28> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba28>
       <pbb28>[Pole tekstowe]</pbb28>
       <pbc28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc28>
       <pbd28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd28>
       <pba29> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba29>
       <pbb29>[Pole tekstowe]</pbb29>
       <pbc29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc29>
       <pbd29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd29>
       <pba30> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba30>
       <pbb30>[Pole tekstowe]</pbb30>
       <pbc30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc30>
       <pbd30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd30>
       <pba31> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba31>
       <pbb31>[Pole tekstowe]</pbb31>
       <pbc31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc31>
       <pbd31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd31>
       <pba32> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba32>
       <pbb32>[Pole tekstowe]</pbb32>
       <pbc32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc32>
       <pbd32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd32>
       <pba33> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba33>
       <pbb33>[Pole tekstowe]</pbb33>
       <pbc33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc33>
       <pbd33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd33>
       <pba34> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba34>
       <pbb34>[Pole tekstowe]</pbb34>
       <pbc34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc34>
       <pbd34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd34>
       <pba35> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba35>
       <pbb35>[Pole tekstowe]</pbb35>
       <pbc35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc35>
       <pbd35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd35>
       <pba36> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba36>
       <pbb36>[Pole tekstowe]</pbb36>
       <pbc36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc36>
       <pbd36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd36>
       <pba37> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba37>
       <pbb37>[Pole tekstowe]</pbb37>
       <pbc37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc37>
       <pbd37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd37>
       <pba38> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba38>
       <pbb38>[Pole tekstowe]</pbb38>
       <pbc38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc38>
       <pbd38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd38>
       <pba39> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba39>
       <pbb39>[Pole tekstowe]</pbb39>
       <pbc39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc39>
       <pbd39>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd39>
       <pba40> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba40>
       <pbb40>[Pole tekstowe]</pbb40>
       <pbc40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc40>
       <pbd40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd40>
       <pba41> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba41>
       <pbb41>[Pole tekstowe]</pbb41>
       <pbc41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc41>
       <pbd41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd41>
       <pba42> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba42>
       <pbb42>[Pole tekstowe]</pbb42>
       <pbc42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc42>
       <pbd42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd42>
       <pba43> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba43>
       <pbb43>[Pole tekstowe]</pbb43>
       <pbc43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc43>
       <pbd43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd43>
       <pba44> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba44>
       <pbb44>[Pole tekstowe]</pbb44>
       <pbc44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc44>
       <pbd44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd44>
       <pba45> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba45>
       <pbb45>[Pole tekstowe]</pbb45>
       <pbc45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc45>
       <pbd45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd45>
       <pba46> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba46>
       <pbb46>[Pole tekstowe]</pbb46>
       <pbc46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc46>
       <pbd46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd46>
       <pba47> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba47>
       <pbb47>[Pole tekstowe]</pbb47>
       <pbc47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc47>
       <pbd47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd47>
       <pba48> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba48>
       <pbb48>[Pole tekstowe]</pbb48>
       <pbc48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc48>
       <pbd48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd48>
       <pba49> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba49>
       <pbb49>[Pole tekstowe]</pbb49>
       <pbc49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc49>
       <pbd49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd49>
       <pba50> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba50>
       <pbb50>[Pole tekstowe]</pbb50>
       <pbc50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc50>
       <pbd50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd50>
       <pba51> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba51>
       <pbb51>[Pole tekstowe]</pbb51>
       <pbc51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc51>
       <pbd51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd51>
       <pba52> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba52>
       <pbb52>[Pole tekstowe]</pbb52>
       <pbc52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc52>
       <pbd52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd52>
       <pba53> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba53>
       <pbb53>[Pole tekstowe]</pbb53>
       <pbc53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc53>
       <pbd53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd53>
       <pba54> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba54>
       <pbb54>[Pole tekstowe]</pbb54>
       <pbc54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc54>
       <pbd54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd54>
       <pba55> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba55>
       <pbb55>[Pole tekstowe]</pbb55>
       <pbc55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc55>
       <pbd55>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd55>
       <pba56> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba56>
       <pbb56>[Pole tekstowe]</pbb56>
       <pbc56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc56>
       <pbd56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd56>
       <pba57> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba57>
       <pbb57>[Pole tekstowe]</pbb57>
       <pbc57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc57>
       <pbd57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd57>
       <pba58> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba58>
       <pbb58>[Pole tekstowe]</pbb58>
       <pbc58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc58>
       <pbd58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd58>
       <pba59> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pba59>
       <pbb59>[Pole tekstowe]</pbb59>
       <pbc59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pbc59>
       <pbd59>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pbd59>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-UE/A (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761294</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5>10</p5>
       <p6>2013</p6>
       <p7>10</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>773461194</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <pba1></pba1>
       <pbb1>test pola tekstowego</pbb1>
       <pbc1>10</pbc1>
       <pbd1>1</pbd1>
       <pba2></pba2>
       <pbb2>test pola tekstowego</pbb2>
       <pbc2>10</pbc2>
       <pbd2>1</pbd2>
       <pba3></pba3>
       <pbb3>test pola tekstowego</pbb3>
       <pbc3>10</pbc3>
       <pbd3>1</pbd3>
       <pba4></pba4>
       <pbb4>test pola tekstowego</pbb4>
       <pbc4>10</pbc4>
       <pbd4>1</pbd4>
       <pba5></pba5>
       <pbb5>test pola tekstowego</pbb5>
       <pbc5>10</pbc5>
       <pbd5>1</pbd5>
       <pba6></pba6>
       <pbb6>test pola tekstowego</pbb6>
       <pbc6>10</pbc6>
       <pbd6>1</pbd6>
       <pba7></pba7>
       <pbb7>test pola tekstowego</pbb7>
       <pbc7>10</pbc7>
       <pbd7>1</pbd7>
       <pba8></pba8>
       <pbb8>test pola tekstowego</pbb8>
       <pbc8>10</pbc8>
       <pbd8>1</pbd8>
       <pba9></pba9>
       <pbb9>test pola tekstowego</pbb9>
       <pbc9>10</pbc9>
       <pbd9>1</pbd9>
       <pba10></pba10>
       <pbb10>test pola tekstowego</pbb10>
       <pbc10>10</pbc10>
       <pbd10>1</pbd10>
       <pba11></pba11>
       <pbb11>test pola tekstowego</pbb11>
       <pbc11>10</pbc11>
       <pbd11>1</pbd11>
       <pba12></pba12>
       <pbb12>test pola tekstowego</pbb12>
       <pbc12>10</pbc12>
       <pbd12>1</pbd12>
       <pba13></pba13>
       <pbb13>test pola tekstowego</pbb13>
       <pbc13>10</pbc13>
       <pbd13>1</pbd13>
       <pba14></pba14>
       <pbb14>test pola tekstowego</pbb14>
       <pbc14>10</pbc14>
       <pbd14>1</pbd14>
       <pba15></pba15>
       <pbb15>test pola tekstowego</pbb15>
       <pbc15>10</pbc15>
       <pbd15>1</pbd15>
       <pba16></pba16>
       <pbb16>test pola tekstowego</pbb16>
       <pbc16>10</pbc16>
       <pbd16>1</pbd16>
       <pba17></pba17>
       <pbb17>test pola tekstowego</pbb17>
       <pbc17>10</pbc17>
       <pbd17>1</pbd17>
       <pba18></pba18>
       <pbb18>test pola tekstowego</pbb18>
       <pbc18>10</pbc18>
       <pbd18>1</pbd18>
       <pba19></pba19>
       <pbb19>test pola tekstowego</pbb19>
       <pbc19>10</pbc19>
       <pbd19>1</pbd19>
       <pba20></pba20>
       <pbb20>test pola tekstowego</pbb20>
       <pbc20>10</pbc20>
       <pbd20>1</pbd20>
       <pba21></pba21>
       <pbb21>test pola tekstowego</pbb21>
       <pbc21>10</pbc21>
       <pbd21>1</pbd21>
       <pba22></pba22>
       <pbb22>test pola tekstowego</pbb22>
       <pbc22>10</pbc22>
       <pbd22>1</pbd22>
       <pba23></pba23>
       <pbb23>test pola tekstowego</pbb23>
       <pbc23>10</pbc23>
       <pbd23>1</pbd23>
       <pba24></pba24>
       <pbb24>test pola tekstowego</pbb24>
       <pbc24>10</pbc24>
       <pbd24>1</pbd24>
       <pba25></pba25>
       <pbb25>test pola tekstowego</pbb25>
       <pbc25>10</pbc25>
       <pbd25>1</pbd25>
       <pba26></pba26>
       <pbb26>test pola tekstowego</pbb26>
       <pbc26>10</pbc26>
       <pbd26>1</pbd26>
       <pba27></pba27>
       <pbb27>test pola tekstowego</pbb27>
       <pbc27>10</pbc27>
       <pbd27>1</pbd27>
       <pba28></pba28>
       <pbb28>test pola tekstowego</pbb28>
       <pbc28>10</pbc28>
       <pbd28>1</pbd28>
       <pba29></pba29>
       <pbb29>test pola tekstowego</pbb29>
       <pbc29>10</pbc29>
       <pbd29>1</pbd29>
       <pba30></pba30>
       <pbb30>test pola tekstowego</pbb30>
       <pbc30>10</pbc30>
       <pbd30>1</pbd30>
       <pba31></pba31>
       <pbb31>test pola tekstowego</pbb31>
       <pbc31>10</pbc31>
       <pbd31>1</pbd31>
       <pba32></pba32>
       <pbb32>test pola tekstowego</pbb32>
       <pbc32>10</pbc32>
       <pbd32>1</pbd32>
       <pba33></pba33>
       <pbb33>test pola tekstowego</pbb33>
       <pbc33>10</pbc33>
       <pbd33>1</pbd33>
       <pba34></pba34>
       <pbb34>test pola tekstowego</pbb34>
       <pbc34>10</pbc34>
       <pbd34>1</pbd34>
       <pba35></pba35>
       <pbb35>test pola tekstowego</pbb35>
       <pbc35>10</pbc35>
       <pbd35>1</pbd35>
       <pba36></pba36>
       <pbb36>test pola tekstowego</pbb36>
       <pbc36>10</pbc36>
       <pbd36>1</pbd36>
       <pba37></pba37>
       <pbb37>test pola tekstowego</pbb37>
       <pbc37>10</pbc37>
       <pbd37>1</pbd37>
       <pba38></pba38>
       <pbb38>test pola tekstowego</pbb38>
       <pbc38>10</pbc38>
       <pbd38>1</pbd38>
       <pba39></pba39>
       <pbb39>test pola tekstowego</pbb39>
       <pbc39>10</pbc39>
       <pbd39>1</pbd39>
       <pba40></pba40>
       <pbb40>test pola tekstowego</pbb40>
       <pbc40>10</pbc40>
       <pbd40>1</pbd40>
       <pba41></pba41>
       <pbb41>test pola tekstowego</pbb41>
       <pbc41>10</pbc41>
       <pbd41>1</pbd41>
       <pba42></pba42>
       <pbb42>test pola tekstowego</pbb42>
       <pbc42>10</pbc42>
       <pbd42>1</pbd42>
       <pba43></pba43>
       <pbb43>test pola tekstowego</pbb43>
       <pbc43>10</pbc43>
       <pbd43>1</pbd43>
       <pba44></pba44>
       <pbb44>test pola tekstowego</pbb44>
       <pbc44>10</pbc44>
       <pbd44>1</pbd44>
       <pba45></pba45>
       <pbb45>test pola tekstowego</pbb45>
       <pbc45>10</pbc45>
       <pbd45>1</pbd45>
       <pba46></pba46>
       <pbb46>test pola tekstowego</pbb46>
       <pbc46>10</pbc46>
       <pbd46>1</pbd46>
       <pba47></pba47>
       <pbb47>test pola tekstowego</pbb47>
       <pbc47>10</pbc47>
       <pbd47>1</pbd47>
       <pba48></pba48>
       <pbb48>test pola tekstowego</pbb48>
       <pbc48>10</pbc48>
       <pbd48>1</pbd48>
       <pba49></pba49>
       <pbb49>test pola tekstowego</pbb49>
       <pbc49>10</pbc49>
       <pbd49>1</pbd49>
       <pba50></pba50>
       <pbb50>test pola tekstowego</pbb50>
       <pbc50>10</pbc50>
       <pbd50>1</pbd50>
       <pba51></pba51>
       <pbb51>test pola tekstowego</pbb51>
       <pbc51>10</pbc51>
       <pbd51>1</pbd51>
       <pba52></pba52>
       <pbb52>test pola tekstowego</pbb52>
       <pbc52>10</pbc52>
       <pbd52>1</pbd52>
       <pba53></pba53>
       <pbb53>test pola tekstowego</pbb53>
       <pbc53>10</pbc53>
       <pbd53>1</pbd53>
       <pba54></pba54>
       <pbb54>test pola tekstowego</pbb54>
       <pbc54>10</pbc54>
       <pbd54>1</pbd54>
       <pba55></pba55>
       <pbb55>test pola tekstowego</pbb55>
       <pbc55>10</pbc55>
       <pbd55>1</pbd55>
       <pba56></pba56>
       <pbb56>test pola tekstowego</pbb56>
       <pbc56>10</pbc56>
       <pbd56>1</pbd56>
       <pba57></pba57>
       <pbb57>test pola tekstowego</pbb57>
       <pbc57>10</pbc57>
       <pbd57>1</pbd57>
       <pba58></pba58>
       <pbb58>test pola tekstowego</pbb58>
       <pbc58>10</pbc58>
       <pbd58>1</pbd58>
       <pba59></pba59>
       <pbb59>test pola tekstowego</pbb59>
       <pbc59>10</pbc59>
       <pbd59>1</pbd59>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>